ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสาสัญญาณ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสาสัญญาณ, -เสาสัญญาณ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( laughing ): Digital carriers don't have cell towers way out here in Western Montana.บริษัทโทรศัพท์ไม่มาติดตั้ง เสาสัญญาณไว้แถวนี้หรอก Manhunt (2006)
They triangulated the call to a cell tower in canada just over the border in port huron.พวกเขาหาระยะโทรศัพท์จากเสาสัญญาณ ในแคนาดาที่เพิ่งข้ามชายแดนในพอร์ต ฮิวรอน To Hell... And Back (2009)
A military-grade antenna module.เสาสัญญาณเคลื่อนที่ของกองทัพน่ะ Summer Wars (2009)
When we get the cell-tower locations, we can hop on Google Maps and get a general sense of where she's headed.เื่มื่อเราได้ตำแหน่ง เสาสัญญาณมือถือแล้ว เราจะเชื่อมไปยังแผนที่ ดาวเทียมกูเกิ้ลแมป แล้วจะได้รู้คร่าวๆ ว่า เธอมุ่งหน้าไปที่ไหน Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Now, in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal from Arlette's cell phone is a tower near Albany Street.และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณ จากมือถือของอาร์เล็ตต์นั้น White Tulip (2010)
Now in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal is a tower near...และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณจากมือถือเครื่องนั้น เป็นเสาที่อยู่ใกล้ๆกับ... White Tulip (2010)
I'll need a few minutes to triangulate off the cell towers.ผมขอเวลาอีก 2-3 นาที เพื่อหาพิกัดเขา จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ครับ Countdown (2011)
Further if there's an antenna within range.ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าแถวๆนี้มีเสาสัญญาณอีกล่ะก็ Get Gellar (2011)
That thing gets wet, he could have gone up like a torch.ถ้าเสาสัญญาณเกิดเปียกฝนขึ้นมา ลูกชายคุณได้ถูกย่างสดแน่ Pilot (2012)
The call would've pinged off the nearest cell tower.โทรศัพท์ต้องเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุด Pandora (2012)
Last night this is the number he dialed from the cell tower.เมื่อวานนี้ นี่เป็นเบอร์ที่เขาโทรออก จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ 1+1=3 (2012)
To track Sofia's GPS signal, I had to access her provider's cell tower.เพื่อที่จะตามรอยสัญญาณจีพีเอสของเธอ ผมต้องแฮ็คเข้า เสาสัญญาณมือถือ Masquerade (2012)
And wouldn't you know it?และรู้อะไรไหม มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ To Bear Witness (2013)
2, 000 hideous, fake, metal palm trees Disguised as cell towers all over the entire Los Angeles area, 2, 000ต้นปา​​ล์มปลอม แกล้งทำเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( laughing ): Digital carriers don't have cell towers way out here in Western Montana.บริษัทโทรศัพท์ไม่มาติดตั้ง เสาสัญญาณไว้แถวนี้หรอก Manhunt (2006)
They triangulated the call to a cell tower in canada just over the border in port huron.พวกเขาหาระยะโทรศัพท์จากเสาสัญญาณ ในแคนาดาที่เพิ่งข้ามชายแดนในพอร์ต ฮิวรอน To Hell... And Back (2009)
A military-grade antenna module.เสาสัญญาณเคลื่อนที่ของกองทัพน่ะ Summer Wars (2009)
When we get the cell-tower locations, we can hop on Google Maps and get a general sense of where she's headed.เื่มื่อเราได้ตำแหน่ง เสาสัญญาณมือถือแล้ว เราจะเชื่อมไปยังแผนที่ ดาวเทียมกูเกิ้ลแมป แล้วจะได้รู้คร่าวๆ ว่า เธอมุ่งหน้าไปที่ไหน Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Now, in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal from Arlette's cell phone is a tower near Albany Street.และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณ จากมือถือของอาร์เล็ตต์นั้น White Tulip (2010)
Now in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal is a tower near...และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณจากมือถือเครื่องนั้น เป็นเสาที่อยู่ใกล้ๆกับ... White Tulip (2010)
I'll need a few minutes to triangulate off the cell towers.ผมขอเวลาอีก 2-3 นาที เพื่อหาพิกัดเขา จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ครับ Countdown (2011)
Further if there's an antenna within range.ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าแถวๆนี้มีเสาสัญญาณอีกล่ะก็ Get Gellar (2011)
That thing gets wet, he could have gone up like a torch.ถ้าเสาสัญญาณเกิดเปียกฝนขึ้นมา ลูกชายคุณได้ถูกย่างสดแน่ Pilot (2012)
The call would've pinged off the nearest cell tower.โทรศัพท์ต้องเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุด Pandora (2012)
Last night this is the number he dialed from the cell tower.เมื่อวานนี้ นี่เป็นเบอร์ที่เขาโทรออก จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ 1+1=3 (2012)
To track Sofia's GPS signal, I had to access her provider's cell tower.เพื่อที่จะตามรอยสัญญาณจีพีเอสของเธอ ผมต้องแฮ็คเข้า เสาสัญญาณมือถือ Masquerade (2012)
And wouldn't you know it?และรู้อะไรไหม มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ To Bear Witness (2013)
2, 000 hideous, fake, metal palm trees Disguised as cell towers all over the entire Los Angeles area, 2, 000ต้นปา​​ล์มปลอม แกล้งทำเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - San Andreas Quake (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semaphor(n) อุปกรณ์สัญญาณ, See also: เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ธงสัญญาณ, Syn. signal, signaling, railway signal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semaphore(เซม'มะฟอร์) n. อุปกรณ์สัญญาณ, เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ระบบการให้สัญญาณด้วยการถือธงในท่าต่าง ๆ vt., vi. ให้สัญญาณโดยวิธีการดังกล่าว, See also: semaphoric, semaphorical adj.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ, เสาตอม่อ, เสาเขต, เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว, ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright

English-Thai: Nontri Dictionary
stanchion(n) เสาสัญญาณ, ไม้ค้ำ, เสาตอม่อ, หอก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top