ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสมือนจริง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสมือนจริง, -เสมือนจริง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง" <p>คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ <p>cyberspace</p> <p>cyberporn</p> <p>cybersex</p> [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, ระบบเสมือนจริง, Example: ระบบที่จำลองแบบชีวิตจริง หรือเหตุการณ์จริง อุปกรณ์สำหรับระบบเหมือนจริงจะต้องมีคอมพิวเตอร์ แว่นพิเศษสำหรับมองจอภาพ ถุงมือพิเศษ ฯลฯ เราอาจใช้ระบบเสมือนจริงสร้างภาพอาคารหลังใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นในจอภาพ เมื่อใช้แว่นพิเศษส่องดูจะเห็นภาพอาคารนี้เหมือนจริง เมื่อเราเหลียวไปดูส่วนใดของภาพในจอก็จะเห็นภาพเหมือนกับการเหลียวดูอาคารจริง เราสามารถสร้างความรู้สึกเหมือนจริงว่าได้เดินเข้าไปในอาคาร เลี้ยวเข้าไปดูในห้องต่างๆได้ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้ระบบเหมือนจริงนี้สร้างเกมพิเศษที่น่าตื่นเต้นเหมือนจริงแต่ไม่เป็นอันตรายได้ เช่น สร้างระบบเครื่องร่อนเหมือนจริง ให้เราทำท่าทางนั่งเครื่องร่อนออกร่อนไปในอากาศ ผ่านไปท่ามกลางขุนเขา หรืออาคารสูงต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือนจริง, มหาวิทยาลัยเสมือนจริง คือ การศึกษาแนวใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างฐานความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Learning Organization) ที่ใครก็ได้สามารถเรียนรู้จากแหล่งใดก็ได้ และเวลาใดก็ได้ [Assistive Technology]
Virtual Organizationองค์การเสมือนจริง [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
Virtual money.เงินเสมือนจริง Firewall (2006)
Hey, how's it going with that virtual-reality driving range that you wanted to open?เอ้อ แล้วเจ้าสนามขับรถเสมือนจริงที่คุณอยากจะเปิดนั่นล่ะ เป็นไงบ้าง Night at the Museum (2006)
And I'm floating, and it's like this amazing, amazing realness.แล้วตัวของฉันก็ค่อยๆลอยขึ้น\ มันมหัศจรรย์มากเลย\ เป็นความเสมือนจริงที่มหัศจรรย์มาก 500 Days of Summer (2009)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Bones and I, it was so real...โบนส์และผม มันเสมือนจริง... Harbingers in a Fountain (2009)
I'll get you a forty and we're gonna chop it up like real fo, just 'til she get here.ฉันจะรับจากนาย40และพวกเรา จะไปสับให้เสมือนจริง จนกระทั่งเธอมา The Blind Side (2009)
Oh, the simulated horror. Raj?ความสยดสยองเสมือนจริง ราจ The Pants Alternative (2010)
What you experienced was a simulation, we know that.สิ่งที่คุณประสปมาเป็นการจำลองเสมือนจริง คุณก็รู้ Visitation (2010)
He was robbed of a bunch of imaginary crap that's useful in a make-believe place.เผอิญเพิ่งจะโดนปล้นของไร้สาระในเกมส์ไปกระจุกใหญ่ ที่ดูเหมือนจะมีประโชยน์ในโลกเสมือนจริง The Zarnecki Incursion (2011)
This is a space we reserved for virtual adventures.นี่เป็นพื้นที่ที่เราสงวนไว้ สำหรับการผจญภัยเสมือนจริง Studies in Modern Movement (2011)
You know digital alcohol is never a solution.นายรู้ใช่ไหมว่าแอลกอฮอล์เสมือนจริง ไม่เคยช่วยอะไรได้ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
It specializes in massively multi-player first-person shooters and real time combat simulations.เป็นบริษัทเกมที่เชี่ยวชาญเกมที่เล่นกันหลายคน คนยิงจะเห็นในมุมมองของคนยิงจริงๆ และจำลองการรบเสมือนจริง Playtime (2012)
No need to identify the specific ship of the Queen the chain reaction takes out the entire swarm.เราจะเริ่มด้วยการจำลองสถานการณ์การต่อสู้จริง เป็นการรบเสมือนจริงที่ใกล้เคียงที่สุด เธอจะบัญชาการกลยุทธ์ทั้งหมด Ender's Game (2013)
Why, it's an exact replica of your wedding dress.ทำไมล่ะ? มันเป็นแบบจำลองเสมือนจริง ของชุดแต่งงานเธอ I Do (2013)
I'm getting training in virtual therapy for combat soldiers.ผมได้รับการฝึกอบรมในการบำบัดเสมือนจริง We Are Family (2013)
Virtual therapy?การบำบัดเสมือนจริงน่ะ? We Are Family (2013)
Virtual visit.ขอดูแบบเสมือนจริง The Space Between Us (2017)
I'm really into, like, virtual reality porn and stuff like that at the moment.ผมสนใจพวกหนังโป๊เสมือนจริงมาก และอะไรพวกนั้นตอนนี้ After Porn Ends 2 (2017)
Virtual stakeout. I like it.ซุ่มดูเสมือนจริง ฉันชอบ Nameless (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [ f ]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [ f ]
การทดลองเสมือนจริง[kān thotløng sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual experiment  FR: expérience virtuelle [ f ]
โลกเสมือนจริง[lōk sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual world  FR: monde virtuel [ m ]
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง[mahāwitthayālai sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual university
องค์กรเสมือนจริง[ongkøn sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual organization
รายการสินค้าเสมือนจริง[rāikān sinkhā sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual catalog  FR: catalogue virtuel [ m ]
เสมือนจริง[sameūoen jing] (adj) EN: virtual  FR: virtuel

English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
avatar(n) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, See also: repretation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtual reality(n) สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
VR(abbr) สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์, See also: คำย่อของ virtual reality

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top