ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เพลิดเพลิน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพลิดเพลิน, -เพลิดเพลิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิดเพลิน(v) enjoy, See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเพลิดเพลินกับการเสด็จฯ บุกป่าครั้งนี้อย่างมาก, Thai Definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น
เพลิดเพลิน(adv) pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลิน, Thai Definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น
ให้ความเพลิดเพลิน(v) provide entertainment, See also: give amusement, Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ, Example: ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ต้องการธรรมะเท่านั้น
ให้ความเพลิดเพลิน(v) provide entertainment, See also: give amusement, Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ, Example: ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะให้ความเพลิดเพลินแก่จิตใจที่ต้องการธรรมะเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลิดเพลิน(เพฺลิดเพฺลิน) ก. สนุกสนานไม่รู้จักเบื่อ, สนุกสนานจนลืมกังวล.
กระเช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, ชิงช้าสวรรค์ ก็ว่า.
กล่อม ๓(กฺล่อม) ก. ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน, โดยปริยายหมายความว่า พูดให้น้อมใจตาม หรือทำให้เพลิดเพลิน เช่น กล่อมใจ กล่อมอารมณ์.
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). <i> (ดู กรีฑา ๑)</i>.
ของเล่นน. ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน.
ครึ้มทำให้เพลิดเพลิน เช่น เสียงมโหรีครึ้ม.
เครื่องดนตรีน. เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทำนองเพลง.
งานอดิเรกน. งานที่ทำเพื่อความเพลิดเพลิน.
เจ้าสำราญว. ที่ชอบฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน.
ชมดู เช่น เชิญชมของในร้าน, ดูเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจหรือชื่นใจ เช่น ชมสวน ชมดอกไม้.
ชิงช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, กระเช้าสวรรค์ ก็ว่า.
ดนตรีน. เสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามทำนองเพลง.
เที่ยว ๒ก. ไปไหน ๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย เช่น ไปเที่ยวงานกาชาด, กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป เช่น ฉันเที่ยวตามหาเธอทั้งวัน, กิริยาที่ไปหรือทำในหลายที่ทั่ว ๆ ไป ใช้ประกอบกับกริยาอื่น ผู้พูดพูดในทำนองไม่เห็นด้วยว่าควรทำ เช่น เรื่องนี้เป็นความลับ อย่าเที่ยวพูดไปนะ.
นันทนาการ(นันทะ-) น. กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ.
นิตยสารน. หนังสือที่มีกำหนดออกเป็นประจำและแน่นอน มีเนื้อหาให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลินและความรู้ทั่วไป เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน.
พักผ่อนหย่อนใจก. พักผ่อนไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน.
พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑสถาน(พิพิดทะพัน, -พันทะสะถาน) น. สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ.
เล่นสาละวนหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใด ๆ ด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้น เช่น เล่นกล้วยไม้
เล่นสะสมของเก่าพร้อมทั้งศึกษาหาความเพลิดเพลินไปด้วย เช่น เล่นเครื่องลายคราม เล่นพระเครื่อง เล่นแสตมป์
สนุก(สะหฺนุก) ว. ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน, ทำให้เบิกบานใจ, เช่น หนังสือเรื่องนี้อ่านสนุก ภาพยนตร์เรื่องนี้สนุก.
สนุกสนาน(-สะหฺนาน) ว. ร่าเริงบันเทิงใจ, เพลิดเพลินเจริญใจ, เช่น เด็ก ๆ เล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน.
สวนสนุกน. สถานที่ที่รวบรวมบรรดาสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไว้บริการประชาชน.
อ่านเล่นก. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น เอาหนังสือไปอ่านเล่นสัก ๒ เล่มซิ.
อ่านเล่นว. ที่แต่งขึ้นให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ในคำว่า หนังสืออ่านเล่น.
อานนท์ ๑, อานันท์น. ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น จิตกานนท์.
อานันทนะน. การรื่นเริง, การทำให้เพลิดเพลิน.
อาราม ๒น. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edutainmentโปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง, การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อาจเป็น รูปแบบของเกมเพื่อความบันเทิงผ่านมัลติมีเดีย แต่มีเนื้อหาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข How I Won the War (1967)
We certainly hope you all enjoy the show.พวกเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการแสดง The Blues Brothers (1980)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
I think you'll enjoy our facility.ฉันคิดว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา The Russia House (1990)
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Felt good?เพื่อความเพลิดเพลินเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He couldn't make it down the stairs to enjoy the snow.เขาไม่สามารถทำให้มันลง บันไดเพลิดเพลินไปกับหิมะ In the Name of the Father (1993)
More gusto!ใส่ความเพลิดเพลินมากกว่านี้ The Joy Luck Club (1993)
[ Sullivan ] Just to let you all know, Ricky will be back in the second half of our show, so we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.[ ซัลลิแวน ] เพียงเพื่อให้คุณทุกคนรู้ว่าริคกี้จะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของการแสดงของเรา ดังนั้นเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณที่นี่ที่ Jackrabbit บางของ Pulp Fiction (1994)
My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลิดเพลินขนาดนั้น Episode #1.5 (1995)
This is admirable! But Lizzy, you look as if you didn't enjoy it.นี่มันน่าเพลิดเพลินมากนะ แต่ลิซซี่ ลูกดูไม่สนุกสนานกับมันเลย Episode #1.6 (1995)
They're fascinating... like being inside a dream or something.ซึ่งเพลิดเพลินเจริญใจ คล้ายกับอยู่ในความฝัน Titanic (1997)
Sometimes kissing Iosers can be a really fun diversion.บางทีการได้จุมพิตคนขี้แพ้ /มันอาจจะเป็นความสนุกที่แสนเพลิดเพลินนะ Never Been Kissed (1999)
Those young popsters come Christmas will be stretched out naked with a cute bird balancing on their balls and I'll be stuck in some dingy flat with me manager Joe, ugliest man in the world, fucking miserable because our fucking gamble didn't pay off.พวกหนุ่มๆสาวๆ ทั้งหลาย จะเพลิดเพลินไปกับคริสต์มาส เหมือนนกน้อยๆ ยืนเลี้ยงตัวบนลูกบอล ส่วนฉันก็ติดแหง็ก อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวฉัน โจ Love Actually (2003)
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ Love Actually (2003)
- Have a pleasant flight!-เดินทางให้เพลิดเพลินแล้วกัน Hope Springs (2003)
Bon appetit!ขอให้เพลิดเพลินกับ พระกระยาหาร! Shrek 2 (2004)
My client for years. We will entertain him and his partner Nobu. You may find Nobu quite a challenge.เราจะสร้างความเพลิดเพลินให้เขาและเพื่อนของเขา โนบุ โนบุอาจจะยากหน่อย Memoirs of a Geisha (2005)
So tell me. What do we know about entertaining Americans?บอกฉันสิ เรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกอเมริกันเพลิดเพลินได้? Memoirs of a Geisha (2005)
She dances. She sings. She entertains you, whatever you want.เธอเต้น ร้องเพลง สร้างความเพลิดเพลิน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ส่วนที่เหลือคือเงามืด ส่วนที่เหลือคือความลับ Memoirs of a Geisha (2005)
I've chosen to free myself from a thousand sufferings rather than enjoying one pleasure.ฉันเลือกที่จะปลดปล่อยตัวฉัน จากหมื่นพันความทรมานนั่น... . ...ดีกว่าจะเพลิดเพลินไปกับ เพียงหนึ่งความสุขใจ My Boyfriend Is Type-B (2005)
You'll find this vastly amusing.อีกเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า นี่มันเพลิดเพลินมากเลย Becoming Jane (2007)
And now, eat, drink, enjoy.และตอนนี้, กิน, ดื่ม, เพลิดเพลินกับ Balls of Fury (2007)
When staying at the Dolphin, be certain to enjoyเมื่อเข้าพักที่ดอลฟิน มั่นใจได้เลยว่าคุณจะเพลิดเพลิน 1408 (2007)
Let's have lots of fun!มาเพลิดเพลินกันเถอะ Like Stars on Earth (2007)
Let's have lots of fun!มาเพลิดเพลินกันเถอะ Like Stars on Earth (2007)
Let's have lots of fun!มาเพลิดเพลินกันเถอะ Like Stars on Earth (2007)
Let's have lots of fun!มาเพลิดเพลินกันเถอะ Like Stars on Earth (2007)
Let's have lots of fun!มาเพลิดเพลินกันเถอะ Like Stars on Earth (2007)
they promise pleasure, but they grow like a disease and consume more and more of your thoughts, time and money.มันให้ความเพลิดเพลิน แต่เติบโตเหมือนโรคร้าย สูบทั้งความคิด เวลา และเงิน ของเรามากขึ้นและมากขึ้น Fireproof (2008)
Delicious combination.ขอให้เพลิดเพลินกับชุดใหญ่นะ AK-51 (2008)
Occasionally, of course, but oh, I find not with the same gusto and verve as in days gone byทำเป็นบางครั้ง แน่นอน แต่... โอ ผมไม่พบความเพลิดเพลินและความมีชีวิตชีวา ที่เหมือนเดิม ในขณะที่วันเวลาผ่านไปเลย Art Imitates Life (2008)
Not sure if fairness comes into it. You never know, it might be fun.ไม่แน่นะ ถ้าเธอเข้าใจเรื่องความยุติธรรมมากๆ เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามันอาจจะเพลิดเพลินก็เป็นได้ Valiant (2008)
Enjoy.เพลิดเพลิน Kung Fu Panda (2008)
Just sit back. Get ready to enjoy some of the rarest weed known to mankind.นั่งลงก่อน เตรียมเพลิดเพลินกับ กัญชาที่หายากสุดที่มนุษย์เคยรู้จัก Pineapple Express (2008)
Well good, because Akita's are not into people pleasing.งั้นก็ดีแล้ว เพราะสายพันธุ์ อากิตะ ไม่ใช่พันธุ์ที่เลี้ยงให้ความเพลิดเพลิน Hachi: A Dog's Tale (2009)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I mean, stores are put there to enjoy.ฉันว่า ร้านค้ามีวไห้เราเพลิดเพลิน Confessions of a Shopaholic (2009)
And of course, enjoy the fresh air.ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ ในการเดินทางครั้งนี้ ขออุ้มหน่อยได้ไหม? 2012 (2009)
When we very discreetly leave the hotel room with four or five guys dressed in black with camera equipment, we have it timed really well.เท่าที่รู้มันเขียนว่า "ยินดีต้อนรับสู่ ไทจิ" "ขอเชิญเพลิดเพลินกับมรดก รกโลกของ ยูเนสโก" ผมอยากให้ได้ความรู้สึกแบบ 3 มิติ The Cove (2009)
We wish you a pleasant trip to New Caledonia, French paradise.เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวคาลิโดเนีย , \สวรรค์ของฝรั่งเศส Episode #1.5 (2009)
Who is enjoying her first taste Of the spoils of dirty oil.ผู้เพลิดเพลินกับการลิ้มรสแรก ของอำนาจแห่งน้ำมันดิบ The Wrath of Con (2009)
A structural beam to enjoy for many years to come.เพลิดเพลินไปกับโครงสร้างคาน หลายปีมาแล้ว The Pickle Jar (2009)
So enjoy... your last moments with the Jen tail...ขอให้เจ้าจงเพลิดเพลิน กับนาทีสุดท้ายบนโลกนี้ในฐานะหางแถวนะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
But you are a delightful diversion.แต่คุณเป็นความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The Lady Catrina has struck a chord with you.ท่านหญิงแคทรีน่าทำให้พระองค์เพลิดเพลินหรือพะย่ะค่ะ Beauty and the Beast (2009)
It is not fun, it's not entertaining.มันไม่สนุก ไม่ได้เพลิดเพลิน The Real Ghostbusters (2009)
I've seen him happier. I think you're enjoying this, Merlin. Maybe a little.ข้าว่าเค้าสบายดีนะ ข้าคิดว่าดูเจ้าฃกำลัง เพลิดเพลินกับเรื่องนี้ เมอร์ลิน บางทีนะ The Sins of the Father (2009)
Provider of any and all entertainments and diversions.ผู้จัดหาความบันเทิง และเพลิดเพลินทุกรูปแบบ TRON: Legacy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเพลิดเพลิน[khwām phloētphloēn] (n) FR: distraction [ f ] ; divertissement [ m ]
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (v) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed  FR: jubiler
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (adj) FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (adv) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure
ทำให้เพลิดเพลิน[thamhai phloēt-phloēn] (v, exp) EN: amuse  FR: amuser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amuse with(phrv) ทำให้เพลิดเพลินกับ, See also: ทำให้เพลิน
beguile with(phrv) ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้รื่นรมย์, ทำให้สนุกสนาน
beguile with(phrv) ฆ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
browse among(phrv) อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through(phrv) อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among
enter on(phrv) เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter upon
enter upon(phrv) เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter on
delicious(adj) สนุกสนาน, See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน, Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
deliciously(adv) อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างเพลิดเพลิน
divert(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertain, beguile, tickle
diverting(adj) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertaining, amusing;enjoyable
divertingly(adv) อย่างเพลิดเพลิน
enjoy(vt) เพลิดเพลินกับ, See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ, Syn. relish, savor, Ant. abhor, suffer
enjoyable(adj) ที่พอใจ, See also: ออกรส, สนุก, สำราญใจ, เพลิดเพลิน, Syn. agreeable, pleasant, delightful, satisfying, Ant. boring, unpleasant, hateful, detestable, loathsome
enjoyableness(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุก, ความสำราญใจ, Syn. delightfulness, pleasantness
enjoyably(adv) อย่างเพลิดเพลิน, Syn. delightfully, pleasantly
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นร, Syn. gratification, pleasure, satisfaction
entertain(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, delight, please
entertaining(adj) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
groove(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน
gusto(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
hedonic(adj) เกี่ยวกับความสุขสบาย, See also: เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
hedonism(n) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด, Syn. sensualism
hedonist(n) คนเจ้าสำราญ, See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต, Syn. pleasure-lover, sensualist, thrill-seeker
knock them in the aisles(idm) ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมาก, Syn. roll in
luxuriate(vi) อยู่อย่างสุขสบาย, See also: อยู่อย่างเพลิดเพลิน, Syn. revel
outing(n) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น, See also: เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา, Syn. excursion, short trip
pleasant(adj) น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty
pleasant(adj) สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasantly(adv) อย่างน่ายินดี, See also: อย่างเพลิดเพลิน, Syn. pleasingly, welcomely
please(vi) ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
pleasing(adj) ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย, Syn. gratifying, satisfying
pleasurable(adj) ที่ให้ความเพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, pleasant
pleasure(vi) เพลิดเพลิน, See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก, Syn. delight
play in(phrv) ทำให้เพลิดเพลินไปกับเกม / การเล่นใน (สถานที่), See also: เล่นใน
play upon(phrv) เพลิดเพลินกับ
play with(phrv) ทำให้เพลิดเพลินกับ, Syn. fiddle with, play against, play along
regale(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
relish(vt) เพลิดเพลิน, See also: สนุก, ชอบ, Syn. enjoy, delight in, like
relish(n) ความเพลิดเพลิน, See also: ความชื่นชอบ, Syn. enjoyment, gusto, zest
revel(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy
ride(n) เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน
riot(n) สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่, Syn. festivity, merrymaking
regale with(phrv) เลี้ยงต้อนรับด้วย, See also: ต้อนรับด้วย, ทำให้เพลิดเพลิน
treat(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: รับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
beguile(บิไกลฺ์') { beguiled, beguiling, beguiles } vt. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ฆ่าเวลา, หาความเพลิดเพลิน, ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant, deceive
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย, ดีเยี่ยม, เพลิดเพลิน, สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน, สนุกสนาน, ทำให้เพลิดเพลิน. vi., n. (ความ) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง, การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ความเพลิดเพลิน, นันทนาการ, การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation, entertainment
divert(ไดเวิร์ท') { diverted, diverting, diverts } vt. เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เพลิดเพลิน, หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห, การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
engrossingadj. หมกมุ่น, ซึ่งดึงดูดความสนใจ, น่าทึ่ง, ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
enjoyableadj. น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, สนุก, สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน, ต้อนรับ, รับรองแขก, เชิญไปเลี้ยง, ยอมรับ, รับ, รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง, ตัวตลก, ผู้แสดง, ผู้ทำให้เพลิดเพลิน, ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก, สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน, การแสดง, การยอมรับ, การรับพิจารณา, Syn. amusement
feast(ฟีสทฺ) { feasted, feasting, feasts } n. พิธีฉลอง, งานเลี้ยง, งานฉลอง, อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี, ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
groove(กรูฟว) n. ร่อง, ราง, ท่อ, เพลา, ช่อง, เวลาที่เพลิดเพลิน, ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง, ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก, ไปด้วยกันได้ดีกับ, เข้าใจ, เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel, furrow
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน, น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน, อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน, รสชาติ, รส, ความพอใจ, ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส, ลิ้มรส, เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ, ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส, การลิ้มรส, การเพลิดเพลินกับ, ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative, gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบS. relish
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย, เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน, อยู่อย่างฟุ่มเฟือย, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย, เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง, เบิกบานใจ, ครึกครึ้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, ซึ่งทำให้เกิดความสุข, เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
please(พลีซ) vi., vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
regale(รีเกล') vt., n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่, ทำให้ปีติยินดี, เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ, งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight, enchant, feast
savor(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
smooth(สมูธ) adj., adv., vt., n. (การ) (ทำให้) เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน, ดึงดูดใจ, เพลิดเพลิน, สิ่งที่ราบ-รื่น, สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
sport(สพอร์ท) n. กีฬา, กรีฑา, การเล่น, การพักผ่อนหย่อนใจ, นันทนาการ, ความสนุกสนาน, การหยอกล้อ, เครื่องสนุก, เครื่องเล่น, นักกีฬา, งานกีฬา, นักพนัน, นักเลง, ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน, เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, เล่นกีฬา, จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน, ความอภิรมย์, สันทนาการ, ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ
delectable(adj) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, น่ารื่นเริง, น่ายินดี, น่าสบายใจ, น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, ความรื่นเริง, ความสำราญใจ
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน, ทำให้รื่นเริง, ทำให้เพลิดเพลิน, หาความบันเทิง
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน, ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน, พอใจ, น่าสนุกสนาน, สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน, ความสนุกสนาน, ความพอใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, มหรสพ, การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง, การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับ, การแสดง
merrily(adv) อย่างร่าเริง, อย่างครึกครื้น, อย่างรื่นเริง, อย่างเพลิดเพลิน
merry(adj) ร่าเริง, ครึกครื้น, สนุกสนาน, เบิกบาน, เพลิดเพลิน
mirth(n) ความรื่นเริง, ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, สรวลเสเฮฮา
pleasure(n) ความพอใจ, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความสุข
regale(n) การป้อยอ, การเลี้ยงอาหาร, การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ, เลี้ยงอาหาร, ให้ความเพลิดเพลิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thrive on(vt) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก, Syn. กระสัน อยากจะทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
kurzweilig(adj, adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top