ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อ่างล้าง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ่างล้าง, -อ่างล้าง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่างล้างหน้า(n) washbasin, Syn. อ่างล้างมือ
อ่างล้างหน้า(n) sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count Unit: อ่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะดืออ่างน. รูเหนือท่อน้ำทิ้งที่อ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน้ำเป็นต้น สำหรับให้น้ำไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้ง.
สุขภัณฑ์น. เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องนํ้า เช่นอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โถส้วม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sink's empty.อ่างล้างจานของว่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Has nobody looked on the washbasin?มีใครได้มองอ่างล้างหน้า? Help! (1965)
The garbage disposal!เอามันไปปั่นที่อ่างล้างจาน Phantasm (1979)
And that was for eating bleach under the sink.และนั่นก็เพราะไปกินน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ใต้อ่างล้างจาน Stand by Me (1986)
Same coat peg, same wash basin.แยกเสื้อผ้าแบบเดิม อ่างล้างหน้าเดิม Junior (1994)
- Yeah. What I need you two fellas to do is take those cleaning products... and clean the inside of the car- I'm talkin' fast, fast, fast.- ใช่ ภายใต้อ่างล้างจาน Pulp Fiction (1994)
- No, no, no, sugar. It's not gonna sink.- ไม่มีไม่มีน้ำตาล มันไม่ gonna อ่างล้างจาน Dante's Peak (1997)
I just remember seeing a pair of great, big, yellow eyes over there by that sink.จำได้แต่ว่า เห็นตาคู่หนึ่งใหญ่เบ้อเริ่มสีเหลือง ๆ อยู่ที่อ่างล้างมือนั่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Now I'm going to go in the kitchen, fill the sink up with water, and look for another candle.ตอนนี้ฉันจะไปที่ครัว ไปเติมน้ำในอ่างล้างจาน และหาเทียนมาเพิ่ม Mr. Monk and the Blackout (2004)
Yep, in the sink.ใช่ ในอ่างล้างจาน Dead in the Water (2005)
Plant stuff is in the kitchen under the sink. And I have my own can.เครื่องมืออยู่ใต้อ่างล้างจานในครัว แล้วผมก็มีบัวรดน้ำ Music and Lyrics (2007)
I mean, it could be sinks, bathtubs.อาจจะเป็นอ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน้ำ Sunday (2008)
Every morning, the toothpaste has to be to the left of the sink, because if it's not, you can't find it, and I have to put it there.ทุกๆเข้า ยาสีฟันต้องอยุ่ ด้านขวาอ่างล้างหน้า ไม่งั้น คุณจะหามันไม่เจอ และฉันจะต้องเป้นคนวางมันไว้ตรงนั้น In Buddy's Eyes (2008)
Well, look, there's a cigar box full of them under the sink, so you can come by and get 'em when you want 'em.ใต้อ่างล้างจานมีซิก้าร์อยู่เต็มกล่องเลย ถ้าอยากได้ล่ะก็คุณแวะมาเอาแล้วกัน Henry Poole Is Here (2008)
Think we got a partial on the sink, though.แต่เหมือนจะมีบางส่วนบนอ่างล้างจานนะ Cold Ground (2008)
He get under the sink?เขาเอามาจากใต้อ่างล้างจานเหรอ Catching Out (2008)
Our sink is broken.อ่างล้างจานของเราเสียซะแล้ว 500 Days of Summer (2009)
The sink's broken.ให้ตาย อ่างล้างจานเสียอีกแล้ว 500 Days of Summer (2009)
Under the sink.อยู่ใต้อ่างล้างจาน Mandala (2009)
Ma'am, here's the bill for fixing your sink.คุณนายครับู่ นี่ใบเรียกเก็บเงินค่าซ่อมอ่างล้างหน้า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's in the kitchen. Looks like a sink.มันอยู่ในครัว คล้ายๆอ่างล้างจาน House Divided (2009)
Yeah. downstairs under the sink.อืม, ข้างล่าง ใต้อ่างล้างจาน Ourselves Alone (2009)
In the closet, under the sink.อยู่ในตู้, ใต้อ่างล้างจาน Dogtooth (2009)
Side of this sink... and lots on the wall.ข้างอ่างล้างหน้า และบนกำแพงอีกจำนวนมาก The Case of Itaewon Homicide (2009)
Do you think the blood sprayed out like a fountain, could get on Alex's clothes while he was washing his hands on the sink?คุณว่าเลือด ที่พุ่งออกมาเหมือนน้ำพุ มันไปเปื้อนเสื้ออเล็กซ์ ในขณะที่เขากำลังล้างมืออยู่ที่อ่างล้างหน้าได้งั้นหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
As you see, there are blood stains on the corner of the sink.ตามที่คุณเห็น มีรอยเลือดอยู่ตรงมุมอ่างล้างหน้า The Case of Itaewon Homicide (2009)
Pearson testified that he witnessed the incident from the sink corner but pushed the victim away.เพียร์สันกล่าวว่า เขาเองที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์ จากมุมอ่างล้างหน้าอันนี้ แต่เขาเป็นคนผลักเหยื่อออกไป The Case of Itaewon Homicide (2009)
left stain on the sink and fell over again... does this seem logically possible?ทิ้งรอยเลือดไว้บนอ่างล้างหน้า แล้วก็ล้มลงไปอีก.. มันเป็นไปได้จริงๆ น่ะหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Then I went to the edge of the sink...แล้วผมก็ไปตรงขอบอ่างล้างหน้า... The Case of Itaewon Homicide (2009)
Buying a rotisserie chicken from the supermarket, taking it home, standing over the sink and eating it out of the package with my bare hands like an animal.ซื้อไก่ย่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ต กลับไปกินที่บ้าน ยืนเหนืออ่างล้างจาน และกินจากห่อ The Large Hadron Collision (2010)
Clean up, maybe.เช็คแล้ว อ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยดินในห้องน้ำชาย Solitary Man (2010)
- Clogging the sink.กำลังอุดอ่างล้างมือครับ We All Deserve to Die (2010)
Maybe it's because the cabinets and sinks all look the same.อาจเป็นเพราะว่าตุ้กับอ่างล้างจานมันดูคล้ายๆกัน Episode #1.11 (2010)
I don't think that's true. Your sink must be half of that, Gae Hwa.ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ อ่างล้างจานคุณมันคงจะแค่ครึ่งเดียวของที่นี่นะคุณเกฮวา Episode #1.11 (2010)
You gotta look underneath the sink. Underneath the sink.คุณลองดูใต้อ่างล้างหน้าที ใต้อ่างน้ำเลย Tooth Fairy (2010)
-Fluffy don't float.ขนอ่างล้างมือ- Happy Feet Two (2011)
What are you doing?อ่างล้างหน้าเป็นอย่างอื่นไปแล้ว เธอกำลังทำอะไร? Bridesmaids (2011)
So, do you wanna check out the sink first, or...คุณอยากไปตรวจดูที่ อ่างล้างจานก่อนหรือว่า... There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
So, the sink...แล้ว เรื่องอ่างล้างจาน... There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I'm, uh, gonna come back for that sink.ผม อ่า แล้วจะกลับมา เช็คอ่างล้างจานทีหลัง There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Your sink needs a new washer. You got a washer in here?คงต้องเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ With Friends Like These (2011)
No. I don't work for you.นายมีอ่างล้างหน้าใหม่ที่นี่เหรอ? With Friends Like These (2011)
Well, doctor, I'm sorry you're so forgetful. Well, at least he's not curled up under the sink.เอ่อ หมอ ผมเสียใจด้วย ที่คุณขี้ลืมแบบนี้ อย่างน้อย เขาก็ ไม่ไปหลบอยู่ใต้อ่างล้างจานน่ะนะ Hello, Cruel World (2011)
Ventilation panel above the sink.ช่องระบายอากาศเหนืออ่างล้างมือ Source Code (2011)
- By the sink.- อยู่ข้างอ่างล้างจาน Turn! Turn! Turn! (2012)
I-I found a-a ring by the bathroom sink.ฉ--ฉันเจอ... . แหวนที่อ่างล้างหน้า I Helu Pu (2012)
But a year from now, he'll be crawling under the sink looking for his Xbox.อีกปีนึงเขาจะคลาน ใต้อ่างล้างจานควานหาเอ็กซ์บ็อกซ์ The Tangible Affection Proof (2013)
I saw her in the bathroom... tied to a sink.ฉันเห็นเธอในห้องน้ำ... โดนมัดกับอ่างล้างหน้า Nanny Dearest (2013)
Mom, did you leave your manolos in a bag under the sink?แม่ , แม่เอารองเท้ามานาโลสใส่ถุงไว้ใต้อ่างล้างมือหรอ? Turn of the Shoe (2013)
They're not under the sink.มันไม่อยู่ใต้อ่างล้างจานเเล้ว Gamma Zeta Die! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างชาม[āng lāng chām] (n, exp) EN: sink  FR: évier [ m ]
อ่างล้างมือ[āng lāng meū] (n, exp) EN: washbasin
อ่างล้างหน้า[āng lāng nā] (n) EN: washbasin ; sink  FR: lavabo [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footbath(n) อ่างล้างเท้า
lavatory(n) อ่างน้ำ, See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
plug(n) ที่อุดกันน้ำไหล (อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ), Syn. cork, stopper
washbasin(n) อ่างล้างหน้า, See also: อ่างล้างมือ, Syn. washbowl
washbowl(n) อ่างล้างหน้า, See also: อ่างล้างมือ, Syn. washbasin
washstand(n) ม้าตั้งอ่างล้างหน้าหรือเหยือกน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง, อ่างน้ำ, ชามอ่าง, อ่างล้างหน้า, อู่น้ำ, สระน้ำ, อู่เรือ, ลุ่มน้ำ, อ่าวด้านใน, Syn. bowl, tub
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ, อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
laver(เล'เวอะ) n. อ่างล้างมือล้างเท้าในพิธีศาสนาของยิว, น้ำมนต์ใช้ในพิธีศีลล้างบาป, สิ่งที่ใช้ชำระล้างบาป
sink(ซิงคฺ) vi., vt. (ทำให้) จม, จมลง, จมหายไป, ต่ำลง, ตก, ยุบ, ลดลง, เพียบลง, ลึกลง, ถลำลง, เอียงลง, ทรุดลง, เพียบลง, เสื่อมลง, ซาลง, โบ๋, ซึมลง, แทรกซึม, นั่งลง, ฝัง, ทำให้เสื่อมลง, ลด, ขุด, เจาะ, เซาะ, สลัก, โค่น, ล้ม, ลงทุน. n.. อ่าง, อ่างล้าง, หนอง, ร่องน้ำ, ท่อน้ำ, แหล่งชั่วร้าย, หลุมน้ำ,
wash-basin(วอช'เบซิน) n. อ่างล้างหน้า
washbowl(วอช 'โบล) n. อ่างล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง, ชามอ่าง, ตุ่มน้ำ, อ่างล้างหน้า
lavatory(n) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, อ่างล้างมือ, อ่างล้างหน้า
washboard(n) กระดานซักผ้า, อ่างล้างหน้า, ไม้ขนาบผนัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top