ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สีขาว*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สีขาว, -สีขาว-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นขบน. ชื่องูขนาดเล็กชนิด <i> Cylindrophis</i><i> ruffus</i> (Laurenti) ในวงศ์ Aniliidae หรือ Uropeltidae สีดำแกมม่วง มีลายประตามลำตัวสีขาวเห็นได้ชัดเมื่อยังมีขนาดเล็ก ท้องมีลายดำขาวสลับกัน พื้นท้องของหางเกือบปลายสุดมีสีแดงอมส้ม ไม่มีพิษ แต่เข้าใจกันว่ามีพิษข้างหางเพราะชูและแผ่หางแบนม้วนให้เห็นเมื่อพบศัตรู.
กบนาน. ชื่อกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด <i> Hoplobatrachus rugulosus</i> (Wiegmann) หรือ <i> Rana rugulosus</i> (Wiegmann) ก็มีใช้กัน ในวงศ์ Ranidae หลังสีน้ำตาลอมเขียวมีจุดสีน้ำตาลเข้มถึงดำกระจายทั่วไป ท้องสีขาวนวล กินแมลง เป็นชนิดที่มีแพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทย.
กบบัวน. ชื่อกบขนาดเล็กชนิด <i> Rana erythraea</i> (Schlegel) ในวงศ์ Ranidae ตัวสีเขียวมีแถบสีขาวพาดตามยาวลำตัว อาศัยอยู่ตามกอบัว จึงมีผู้เรียกว่า เขียดบัว และร้องเสียง “จิ๊ก ๆ ” บางครั้งจึงเรียกว่า เขียดจิก.
กรรณิการ์น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด <i> Nyctanthes arbortristis</i> L. ในวงศ์ Oleaceae ใบคาย ดอกหอม กลีบดอกสีขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า, เขียนเป็น กณิการ์ หรือ กรณิการ์ ก็มี.
กระจอกชวาน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด <i> Lonchura</i><i> oryzivora</i> (Linn.) วงศ์ย่อย Estrildinae ในวงศ์ Passeridae ปากหนารูปกรวย หัวสีดำ แก้มสีขาว ตัวสีเทาอมฟ้า ท้องสีส้ม หางเว้าตื้น มีถิ่นกำเนิดในเกาะชวาและเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เคยนำมาเลี้ยงใช้เสี่ยงทาย จึงเรียกว่า นกหมอดู.
กระเจียวน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i> Curcuma sessilis</i> Gage ในวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะคล้ายต้นกระชาย มีหัวใต้ดิน ขณะออกดอกไม่มีใบ ช่อดอกเป็นช่อตั้ง รูปคล้ายทรงกระบอก ดอกสีขาว อยู่ระหว่างกาบสีขาวปลายสีม่วง ใช้ประกอบอาหารได้, พายัพเรียก อาวแดง.
กระแจะ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด <i> Naringi</i><i> crenulata</i> (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนามเปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับนํ้าใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา, กะแจะ ขะแจะ ตุมตัง หรือ พญายา ก็เรียก.
กระด้าง ๑ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Lasianthus hookeri</i> C. B. Clarke ex Hook. f. ในวงศ์ Rubiaceae ต้นตรงเรียวและมีขนสาก ๆ ใบรูปหอก ปลายแหลม ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นกระจุกติดกับลำต้นที่ง่ามใบ ตำราแพทย์แผนโบราณว่ารากใช้ทำยาได้, พายัพเรียก กะด้าง.
กระดี่ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล <i> Trichogaster</i> วงศ์ Belontiidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น มี ๓ ชนิด คือ กระดี่หม้อ [ <i> T. trichopterus</i> (Pallas) ] ข้างตัวมีลายหลายเส้นพาดขวาง มีจุดดำที่กลางลำตัวและคอดหางแห่งละ ๑ จุด ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร, สลาก หรือ สลาง ก็เรียก, กระดี่นาง [ <i> T. microlepis</i> (Günther) ] สีขาวนวล และ กระดี่นางฟ้าหรือกระดี่มุก [ <i> T. leeri</i> (Bleeker) ] พบเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม, บางท้องถิ่นในแถบอีสานเรียก กระเดิด.
กระดูกกบน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด <i> Hymenopyramis</i> <i> brachiata</i> Wall. ex Schauer ในวงศ์ Labiatae กิ่งอ่อนสี่เหลี่ยม ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ผลกลมมีกระเปาะหุ้ม, กระพัดแม่ม่าย ก็เรียก.
กระดูกไก่ดำน. ชื่อไม้พุ่ม ๒ ชนิดในสกุล <i> Justicia</i> วงศ์ Acanthaceae ได้แก่ชนิด <i> J. gendarussa</i> Burm. f. ใบยาวรี ออกตรงข้ามกัน ลำต้น กิ่ง ก้านใบ และเส้นกลางใบสีม่วงดำ ใช้ทำยาได้, กระดูกดำ เฉียงพร้ามอญ หรือ สันพร้ามอญ ก็เรียก และชนิด <i> J. grossa</i> C. B. Clarke ดอกสีขาวอมเขียว ฝักยาว เปลือกแข็งและมีขน ผลแก่แตกตามยาว.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด <i> Bauhinia scandens</i> L. var. <i> horsfieldii</i> (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กระต่าย ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Leporidae หูและขนยาว ในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในป่า คือ กระต่ายป่า ชนิด <i> Lepus peguensis</i> Blyth ขนสีนํ้าตาล ใต้หางสีขาว อาศัยอยู่ในโพรงดินเหมือนกระต่ายต่างประเทศ ที่นำมาเลี้ยงตามบ้านซึ่งมีหลายชนิดและหลายสี เช่น ชนิด <i> Oryctolagus</i><i> cuniculus</i> (Linn).
กระแตแต้แว้ด ๑น. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด <i> Vanellus</i><i> indicus</i> (Boddaert) วงศ์ย่อย Charadriinae ในวงศ์ Charadriidae ปากยาว หัวสีดำ ขนบริเวณหูสีขาว มีติ่งเนื้อสีแดงพาดระหว่างตาผ่านหน้าผาก ขายาวสีเหลือง วางไข่ในแอ่งตื้น ๆ บนพื้นดิน กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก ร้องเสียงแตแต้แว้ด, กระต้อยตีวิด ต้อยตีวิด หรือ แต้แว้ด ก็เรียก.
กระทิง ๑น. ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ที่สุดชนิด<i> Bos gaurus</i> Smith ในวงศ์ Bovidae ขนสีดำหรือดำแกมน้ำตาลแซมด้วยขนยาวสีเทาหรือเทาอมดำ ยกเว้นบริเวณหน้าผากมีขนสีเทา และครึ่งล่างของขาทั้ง ๔ เป็นขนสีขาวอมเหลือง ขนเหล่านี้อาจเห็นเป็นสีเหลืองทอง เนื่องจากเหงื่อที่เป็นน้ำมันที่ขับออกมา.
กระทุงน. ชื่อนกนํ้าขนาดใหญ่ชนิด <i> Pelecanus</i><i> philip-pensis</i> Gmelin ในวงศ์ Pelecanidae ตัวขนาดห่าน ขนสีขาวหรือสีเทา ปากยาวใหญ่ ระหว่างขากรรไกรล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมาก ๆ อาศัยอยู่ตามแม่นํ้าลำคลองและชายทะเล.
กระเทียมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i> Allium sativum</i> L. ในวงศ์ Alliaceae คล้ายต้นหอม หัวเป็นกลีบ ๆ เมื่อแห้งสีขาว กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร, พายัพเรียก หอมเตียม, อีสานเรียก หอมขาว, ปักษ์ใต้เรียก เทียม.
กระบองเพชร ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Cereus</i><i> hexagonus</i> (L.) Mill. ในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง ๓-๕ เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน, ตะบองเพชร ก็เรียก, พายัพ เรียก เขียะ หรือ หนามเขียะ.
กระเบียนชื่อไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กชนิด <i> Ceriscoides</i> <i> turgida</i> (Roxb). Tirveng ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ต้นมีหนามห่าง ๆ เปลือกเรียบ ดอกเมื่อแรกบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ผลคล้ายละมุดฝรั่ง แต่สุกแล้วแข็ง, กระดานพน มะกอกพราน หมุยขาว หรือ หัวโล้น ก็เรียก.
กระพี้นางนวลน. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Dalbergia cana</i>Graham ex Kurz ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงสีม่วงดำ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ฝักแบน มีขน มี ๒ เมล็ด, จักจั่น ก็เรียก.
กระมัง ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด <i> Puntioplites</i><i> proctozysron</i> (Bleeker) ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน มีกระดูกครีบก้นใหญ่แข็งและเป็นหยัก ครีบหลังมีขนาดใหญ่ พื้นลำตัวเป็นสีขาว ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, เหลี่ยม ก็เรียก.
กระสือ ๒ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อย สีขาว ฉุนร้อน ตามตำรากบิลว่านว่า เมื่อหัวแก่มีธาตุปรอทลงกิน มีพรายเป็นแสงแมงคาเรืองในเวลากลางคืน ถือกันว่ามีสรรพคุณอยู่คง แต่เป็นกายสิทธิ์ ชอบไปเที่ยวหากินของโสโครก และเข้าสิงกินคนดั่งกระสือหรือปอบ แล้วบอกชื่อเจ้าของว่านที่ปลูกนั้นว่า เป็นตัวกระสือหรือผีปอบ ทำให้ขายหน้าจึงไม่ค่อยมีใครกล้าปลูก.
กระอานน. ชื่อเต่านํ้ากร่อยขนาดใหญ่ชนิด <i> Batagur baska</i> (Gray) ในวงศ์ Emydidae จมูกแหลมงอนคล้ายตะพาบ เมื่อยังเล็กกระดองค่อนข้างแบน เมื่อโตขึ้นกระดองโค้งรี เพศเมียหัวและกระดองสีน้ำตาล เพศผู้หัวและกระดองสีดำตาสีขาว ตีนมีพังผืดเต็ม สามารถปรับตัวอยู่ในนํ้าจืดได้ พบในบริเวณที่มีน้ำไหลทางภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัดสตูล, กะอาน ก็เรียก.
กลูโคส(กฺลู-) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๔๖ °ซ. มีในนํ้าผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นองค์ประกอบปรกติในเลือด และมีในปัสสาวะของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน, เดกซ์โทรส ก็เรียก.
กวัก ๑(กฺวัก) น. ชื่อนกขนาดกลางชนิด <i> Amaurornis phoenicurus</i> (Pennant) ในวงศ์ Rallidae ลำตัวสั้น รูปร่างป้อม ขาและนิ้วยาว หน้าผากและด้านล่างลำตัวสีขาว อาศัยอยู่ตามหนองนํ้า เดินหากินบนพื้นดินหรือบนใบพืชนํ้า เช่น บัว จอก แหน ขณะเดินหางมักกระดกขึ้นกระดกลง ในตอนเช้าหรือพลบคํ่าร้องเสียงดัง “กวัก ๆ ”.
กวางโจน(กฺวาง-) น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง ผลกลมรีป้อมขนาดหัวแม่มือ เปลือกคาย เมื่อสุกสีแดงชาด ออกเป็นพวงกระจุก เนื้อบางสีขาวคล้ายสาคู รสเปรี้ยว กินได้ กวางชอบกิน มีตามป่าดอนทั่วไป.
กสิณ(กะสิน) น. สมถกรรมฐานหมวดหนึ่งที่กำหนดอารมณ์โดยอาศัยธาตุ ๔ คือ ปฐวี (ดิน) อาโป (นํ้า) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม), วรรณะ (สี) ๔ คือ นีล (สีเขียวคราม) ปีต (สีเหลือง) โลหิต (สีแดง) โอทาต (สีขาว), อากาศ (ที่ว่าง) และ อาโลก (แสงสว่าง) รวมเป็น ๑๐ อย่าง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการกำหนดอารมณ์ให้เหมาะกับจริตของผู้ที่จะเจริญกรรมฐาน.
กะตังใบน. ชื่อไม้พุ่ม ๒ ชนิด ในสกุล <i> Leea</i> วงศ์ Leeaceae คือ ชนิด <i> L. indica</i> (Burm. f.) Merr. ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยรูปไข่ปลายแหลม ดอกเล็ก สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อตามยอด ผลสีเขียว ใบใช้ทำยาได้, กะดังบาย ก็เรียก
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด <i> Olax</i><i> psittacorum</i> (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
กะทกรกชื่อไม้เถาชนิด <i> Passiflora foetida</i> L. ในวงศ์ Passifloraceae มีมือเกาะ ใบป้อมมี ๓ หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลืองกินได้ มีใบประดับเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก, กระโปรงทอง เงาะป่า ถลกบาตร เถาเงาะ เถาสิงโต หรือ หญ้ารกช้าง ก็เรียก.
กะทังหันน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด <i> Calophyllum</i><i> thorelii</i> Pierre ในวงศ์ Guttiferae ดอกสีขาว ผลเล็ก รูปไข่ เนื้อไม้ใช้ทำพื้น ฝา เสาบ้าน และเสากระโดงเรือได้.
กะบัง ๔น. ดินขาว, ใช้เรียกสีขาวหม่น ว่า สีขาวกะบัง.
กะเม็งน. ชื่อไม้ล้มลุกขนาดเล็กชนิด <i> Eclipta prostrata</i> L. ในวงศ์ Compositae ขึ้นอยู่ทั่วไป ลำต้นสีม่วงคลํ้า ใบเขียวมีขนคาย ดอกสีขาว ใช้ทำยาได้, กะเม็งตัวเมีย หรือ คัดเม็ง ก็เรียก.
กะเรกะร่อนน. ชื่อกล้วยไม้หลายชนิดในสกุล <i> Cymbidium</i> วงศ์ Orchidaceae อิงอาศัยตามต้นไม้ ใบเขียวหนา ยาว ๒๐-๖๐ เซนติเมตร เช่น กะเรกะร่อนด้ามข้าว (<i> C. bicolor</i> Lindl.) ดอกสีขาว กะเรกะร่อนปากเป็ด (<i> C. finlaysonianum</i> Lindl.) ดอกสีเหลือง ปากสีแดงคลํ้า.
กะลา ๑เรียกชามเนื้อกระเบื้อง รูปร่างคล้ายกะลา ด้านนอกสีน้ำตาลแก่ ด้านในสีขาว เขียนลายสีคราม มีขนาดต่าง ๆ กัน ว่า ชามกะลา
กันเกรา(-เกฺรา) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด<i> Fagraea fragrans</i> Roxb. ในวงศ์ Gentianaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะทั่วไปในป่าดิบ ใบสีเขียวแก่ ค่อนข้างหนา ยาวราว ๕-๗ เซนติเมตร ดอกดก สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หอมมาก ออกเป็นช่อคล้ายช่อดอกเข็ม ผลเท่าเมล็ดถั่วลันเตา เมื่อสุกสีแดง เนื้อไม้สีเหลืองละเอียด แน่น เป็นมัน แข็งและทนทาน นิยมใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ, ตำเสา หรือ มันปลา ก็เรียก.
กันภัย, กันภัยมหิดลน. ชื่อไม้เถาชนิด <i> Afgekia mahidoliae</i> Burtt et Chermsir. ในวงศ์ Leguminosae พบทางจังหวัดกาญจนบุรี ใบเป็นใบประกอบ ช่อหนึ่งมีใบย่อยหลายใบ ด้านล่างของใบมีขนสีนํ้าตาล ดอกเป็นช่อตั้ง สีขาวปนม่วง ฝักสั้นป้อมแบน ๆ ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.
กางเขนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Turdidae ปากยาวปานกลางปลายแหลม หางยาวกว่าลำตัวมาก เช่น กางเขนบ้าน [ <i> Copsychus saularis</i> (Linn.) ] ส่วนบนลำตัวสีดำ ส่วนล่างตั้งแต่อกลงไปสีขาวหม่น ปีกมีลายพาดสีขาว มักอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ๆ กินแมลง, ภาคกลางเรียก กางเขน, พายัพเรียก จีแจ๊บ, อีสานเรียก จี่จู้, ปักษ์ใต้เรียก บินหลา, กางเขนดง [ <i> C. malabaricus</i> (Scopoli) ] ปาก หัว หลัง อก และปีกของตัวผู้สีดำเหลือบ หลังส่วนล่างติดโคนหางสีขาว อกส่วนล่างไปจนถึงหางสีน้ำตาลแดง หางยาว ด้านบนสีดำ ใต้หางและขอบหางสีขาว ขาสีน้ำตาลอมชมพู ตัวเมียสีจางไม่สดใสเท่าตัวผู้และหางสั้นกว่า.
ก้างปลาน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล <i> Flueggea</i> และ <i> Phyllanthus</i> วงศ์ Euphorbiaceae ใบยาวรี ปลายใบทู่ ออกดอกเป็นกลุ่มอยู่ตามง่ามใบแถวปลายกิ่ง ชนิดผลสีขาวเรียก ก้างปลาขาว [ <i> F.virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt ] ชนิดผลสีคลํ้าเรียก ก้างปลาแดง (<i> F</i>.<i> leucopyrus</i>Willd.) และชนิด <i> P. reticulatus</i> Poir. เรียก ก้างปลาเครือ ใช้ทำยาได้.
กาบบัวน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด <i> Mycteria</i><i> leucocephala</i> (Pennant) ในวงศ์ Ciconiidae คอและขายาว ปากยาวสีเหลือง หัว คอ และลำตัวสีขาว มีแถบดำคาดขวางอก ขนคลุมขนปีกตอนปลายสีชมพู อาศัยอยู่ตามบึงและหนองนํ้า กินปลาและสัตว์น้ำ.
กาเฟอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub> ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์.
การ์ตูน ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล <i> Amphiprion</i> วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บางชนิดมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคลํ้า มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว ๑-๒ แนว แล้วแต่ชนิดหรือขนาดบ้างมีสีส้ม พบอาศัยตามแนวปะการัง โดยเฉพาะอยู่กับดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่งในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ขนาดยาวได้ถึง ๑๖ เซนติเมตร.
การบูร(การะบูน) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสารสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นแยกออกมาได้ เรียกว่า การบูร หรือ กรบูร ใช้ทำยา.
กาแล็กโทสน. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย หลอมละลายที่ ๑๖๕ ํ-๑๖๘ ํซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในนํ้านม.
กาหลงน. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Bauhinia acuminata</i> L. ในวงศ์ Leguminosae ปลายใบหยักเว้าลึก ดอกใหญ่ สีขาว ออกเป็นช่อสั้นตามง่ามใบ.
กาฮังน. ชื่อนกเงือกชนิด <i> Buceros bicornis</i> Linn. ในวงศ์ Bucerotidae เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่นกเงือก โคนขากรรไกรบนมีโหนกแข็งขนาดใหญ่ คอสีขาว ปีกสีดำพาดเหลือง ปลายปีกขาว หางยาวสีขาวพาดดำ ตัวผู้ตาสีแดง ตัวเมียตาสีขาว กินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็ก, กก หรือ กะวะ ก็เรียก.
กำแพงเจ็ดชั้น ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Litosanthes biflora</i> Blume ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาว เนื้อไม้เป็นชั้น ๆ ใช้ทำยาได้.
กำยาน ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล <i> Styrax</i>วงศ์ Styracaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบนสีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อน ๆ ไม้ต้นชนิดนี้บางชนิดเมื่อเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้ เรียกว่า กำยาน.
กำลังช้างเผือกน. ชื่อพรรณไม้ ๒ ชนิดย่อยของชนิด <i> Hiptage</i> <i> bengalensis</i> (L.) Kurz ในวงศ์ Malpighiaceae ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ใบเดี่ยว ค่อนข้างกลมมน ขอบหยักตื้น ๆ ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาวอมชมพู ชนิดย่อยแรก <i> H</i>. <i> bengalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i> bengalensis</i>เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง, โนรา ก็เรียก, และชนิดย่อยที่ ๒ <i> H. bengalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i> candicans</i> (Hook. f.) Sirirugsa เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก, พญาช้างเผือก ก็เรียก.
กำลังวัวเถลิง(-ถะเหฺลิง) น. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Anaxagorea</i><i> luzonensis</i>A. Gray ในวงศ์ Annonaceae ใบเดี่ยว ออกสลับกัน ดอกสีขาวกลิ่นหอม, โคเถลิง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sordidสีขาวหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ochroleucousสีขาวอมเหลือง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
blanc fixeสีขาวคงทน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinese whiteสีขาวจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incanousมีขนสีขาวหรือเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zinc whiteสีขาวสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tin whiteสีขาวดีบุก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
titanium whiteสีขาวไทเทเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
niveousสีขาวโพลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
whiteสีขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ธงเยาวราชใหญ่ธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมี ๒ สี รอบนอกสีขาว รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง [ศัพท์พระราชพิธี]
Light Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา , น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะเป็นสีขาว [ปิโตรเลี่ยม]
ชอล์ก1. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล 2. เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ชอคล์ [คำที่มักเขียนผิด]
black tieชุดราตรีสโมสร เสื้อสูทสีดำ ปกหุ้มต่วนแพรหรือไหมสีดำ หรือเสื้อสูทสีขาว ปกไม่หุ้มต่วนแพร เสื้อเชิ้ตสีขาว อกตีเกล็ดหรือมีระบายลูกไม้ที่สาบอก ผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีดำ กางเกงสีดำมีแถบดิ้นไหมสีดำ มีผ้าคาดเอวสีดำ ใช้สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำหรืองานกลางคืนที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งงานของราชการและงานสังคมของบุคคลธรรมดาที่จัดอย่างหรู black tie เรียกชื่ออื่นได้อีก เช่น tuxedo หรือ smoking jacket หรือ dinner jacket [การทูต]
morning coatชุดพิธีการกลางวัน " ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย " [การทูต]
white tieชุดราตรีสโมสร " เสื้อสูทหางยาวสีดำ กางเกงสีดำมีผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีขาว เสื้อเชิ้ตสีขาว แถบดิ้นไหมสีดำ ใช้ในโอกาสงานกลางคืนที่จัดอย่างเป็นทางการ (งานราตรีสโมสร-formal evening entertainments) เช่น งานพระราชทานเลี้ยงกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี ซึ่งมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ งานแสดงอุปรากร งานเต้นรำ " [การทูต]
กอล์ฟgolf, กีฬาที่ผู้เล่นใช้ไม้ตีลูกบอลเล็กๆ มีลักษณะแข็งสีขาว เรียกว่า กอล์ฟ ข้ามไปให้ลงหลุม (hole) ซึ่งจะออกแบบเป็นพิเศษตามแต่ละสนามกอล์ฟ [อื่นๆ]
Field or Fresh latexน้ำยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดของน้ำยางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ โดยที่จะเติมหรือไม่เติมสารรักษาสภาพ (preservative) ก็ได้ ขึ้นกับระยะเก็บก่อนที่จะนำไปทำให้เข้มข้น หรือไปผ่านกระบวนการอื่นๆ ต่อไป [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Latex1.น้ำยาง : ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมได้จากพืชบางชนิด เช่น ต้นยางพารา และต้นรัก เป็นต้น 2.เลเทกซ์ : พอลิเมอร์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร กระจายตัวอยู่ในน้ำด้วยสภาวะเสถียรด้วยประจุ มีลักษณะขุ่นขาวคล้ายน้ำนม เช่น อิมัลชันของโคพอลิเมอร์สไตรีน-อะคริลิก [เทคโนโลยียาง]
Natural rubber latexน้ำยางธรรมชาติได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นอนุภาคยาง 35% ส่วนที่ไม่ใช่ยาง 5% เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น ที่เหลือเป็นน้ำประมาณ 60% โครงสร้างโมเลกุลมีลักษณะเป็น ซิส-1, 4-พอลิไอโซพรีน (cis-1, 4-polyisoprene) สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายยางยืด เป็นต้น หรือนำไปแปรรูปเป็นยางแห้งเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Silicaซิลิกาเป็นสารตัวเติมเสริมแรงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากใน อุตสาหกรรมยางนอกเหนือจากเขม่าดำ มีสีขาวและมีขนาดอนุภาคเล็กมาก เมื่อเติมลงไปในยางจะทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ดีขึ้น แต่เนื่องจากซิลิกามีราคาแพงกว่าเขม่าดำ จึงมักใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Bile, Whiteน้ำดีสีขาว [การแพทย์]
Buffy Layerชั้นสีขาว [การแพทย์]
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
Chalky Streaksเส้นสีขาวคล้ายชอล์ค [การแพทย์]
Chylousสีคล้ายนม, สีขาวคล้ายน้ำนม [การแพทย์]
Cloudกลุ่มหมอก, สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Echogenic Focusจุดหรือก้อนสีขาว [การแพทย์]
Foveal Light Reflexจุดสะท้อนแสงสีขาวเล็กๆ [การแพทย์]
palmitic acidกรดปาล์มิติก, กรดไขมันชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C15H31COOH ผลึกสีขาวละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ มีอยู่ในน้ำมันปาล์ม ไขปลาวาฬ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monohybrid crossการผสมพิจารณาลักษณะเดียว, การผสมระหว่างพ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยพิจารณาลักษณะที่ต้องการผสมเพียงลักษณะเดียว  เช่น ผสมหนูสีดำกับหนูสีขาวโดยพิจารณาลักษณะสีขนของหนูเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dihybrid crossการผสมพิจารณาสองลักษณะ, การผสมระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โดยพิจารณาลักษณะที่ต้องการผสม 2 ลักษณะ ควบคู่กัน เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เช่น ผสมหนูขนเกรียนสีดำกับหนูขนฟูสีขาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
white matterเนื้อสีขาว, บริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลัง เป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
niacin [ nicotinic acid ]ไนอะซีน, วิตามินบี 3, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H5NO2 เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ในน้ำร้อนและแอลกอฮอล์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะทำให้ผิวหนังแห้งและอักเสบเมื่อถูกแสงแดด ทางเดินอาหารขาดน้ำย่อย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
salicylic acidกรดซาลิซิลิก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C6H4OH.COOH เป็นผลึกสีขาวมีจุดหลอมเหลว 159  °C ใช้เป็นยาระงับเชื้อและใช้เตรียมแอสไพริน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
benzoic acidกรดเบนโซอิก, กรดอินทรีย์สูตรเคมีคือ C6H5COOH เป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว 122 °C กรดนี้หรือเกลือของกรดนี้ใช้เป็นสารกันบูด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stearic acidกรดสเตียริก, กรดไขมันชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C17H35COOH  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเธอร์  พบในไขมันพืชและสัตว์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยา เครื่องสำอาง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
calcium hydroxide [ slaked lime ]แคลเซียมไฮดรอกไซด์, สารประกอบชนิดหนึ่ง สูตรเคมี คือ Ca(OH)2 เป็นของแข็งสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีชื่อสามัญว่าปูนขาว ได้จากแคลเซียมออกไซด์หรือปูนดิบทำปฏิกิริยากับน้ำ ใช้ในการทำปูนซีเมนต์ ใช้แก้ดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
calcium oxide [ quicklime ]แคลเซียมออกไซด์, สารประกอบชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CaO เป็นของแข็งสีขาว มีชื่อสามัญว่าปูนดิบ ได้จากการเผาหินปูนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 650°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cobaltโคบอลต์, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะสีขาวเงิน จุดหลอมเหลว 1, 480°C ใช้ทำโลหะผสม ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cyclamateไซคลาเมต, น้ำตาลเทียมชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C6H11NHSO3Na เป็นผลึกสีขาวมีความหวานประมาณ 30 เท่าของน้ำตาลทราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thiamineไทอามีน, วิตามินบี 1, วิตามิน B1 สูตรเคมีคือ C12H17ON4S เป็นผลึกสีขาว ละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์ มีมากในยีสต์ เมล็ดข้าวที่ไม่ขัดสี ตับ ไข่ นม และผลไม้ ถ้าร่างกายขาดวิตามินนี้จะเป็นโรคเหน็บชา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nickelนิกเกิล, ธาตุทรานสิชัน เลขอะตอม 28 สัญลักษณ์ Ni เป็นโลหะสีขาว จุดหลอมเหลว 1453°C ใช้ทำโลหะผสม  เช่น อัลนิโค นิโครม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monosodium glutamateผงชูรส, สารปรุงแต่งอาหาร ชื่อทางเคมีคือ Monosodium  L - glutamate monohydrate สูตรเคมีคือ HOOCCH2CH2CH(NH2)COONa . H2O เป็นผลึกรูปเข็ม มีสีขาวด้าน ละลายได้ในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phenolphthaleinฟีนอล์ฟทาลีน, สารเคมีชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ  C20H14O4  ผลึกสีขาว ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ ฟีนอล์ฟทาลีนในสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า 8.3 จะไม่มีสีและในสารละลายที่มี  pH  สูงกว่า 10.4  จะมีสีชมพูแก่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ureaยูเรีย, สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมี  คือ NH2CONH2 เป็นของแข็งสีขาว มีจุดหลอมเหลว 130oC ละลายน้ำได้ดี ใช้ทำปุ๋ยไนโตรเจน  ในร่างกายสัตว์ยูเรียเกิดขึ้นจากกรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
zincสังกะสี, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 30 สัญลักษณ์ คือ Zn เป็นโลหะสีขาวปนน้ำเงิน จุดหลอมเหลว 419.5°C จุดเดือด 907°C ในธรรมชาติเกิดอยู่ในแร่ต่าง ๆ เช่น คาลาไมน์(ZnCO3) ซิงค์ไซต์(ZnO) และซิงค์เบลนด์(ZnS) ใช้ทำโลหะผสมและชุบเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adenineอะดีนีน, เบสชนิดหนึ่งเป็นผลึกสีขาว  สูตรเคมีคือ C5H5N5 เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก พบใน DNA และ RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aluminiumอะลูมิเนียม, ธาตุในหมู่ III ของตารางธาตุ  มีเลขอะตอม 13 สัญลักษณ์ AI  เป็นโลหะเบา สีขาว จุดหลอมเหลว 660oC  เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีใช้ทำอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dispersionการกระจาย, การแยกแสงที่ประกอบด้วยแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่าง ๆ ออกเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ โดยวิธีการหักเห เช่น เมื่อแสงสีขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงสีขาวออกเป็นแสงสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filterแผ่นกรองแสง, แผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary colourสีปฐมภูมิ, แสงสีใด ๆ ของแสงสีจำนวน 3 สีคือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน เมื่อแสงทั้งสามสีนี้มารวมกันในปริมาณที่พอเหมาะจะให้แสงสีขาว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
calciteแคลไซต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีสีขาว สีเทาหรือไม่มีสี มีความแข็ง 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chalkชอล์ก, แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) รูปหนึ่งในธรรมชาติ มีลักษณะร่วน  เป็นเม็ดละเอียดสีขาวหรือสีเทาอ่อน ใช้ทำซีเมนต์ ผงขัด ดินสอสี และปุ๋ย ชอล์กแท่งที่ใช้เขียนกระดานดำไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนต แต่เป็นแคลเซียมซัลเฟต (CaCO4) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latexน้ำยาง, ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม พบในพืชบางชนิด  เช่น ต้นยางพารา ต้นรัก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
marbleหินอ่อน, หินซึ่งแปรสภาพจากหินปูนมีเนื้อละเอียด ถ้าประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตล้วนจะมีสีขาว  ถ้ามีสารอื่นปนอยู่ด้วยจะมีสีต่าง ๆ หินชนิดนี้มีเนื้ออ่อนพอที่จะตัดหรือแกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายที่ต้องการได้ และเมื่อขัดผิวจะเป็นมัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orthoclaseออร์โทเคลส, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต สูตรเคมีคือ K(AlSi3)O8 มีสีขาว สีเทา สีแดงเข้ม หรือไม่มีสี ความแข็ง 6 เกิดปนอยู่ในหินอัคนีชนิดต่าง ๆ  เช่น หินแกรนิต ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและอุตสาหกรรมแก้วเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angela?แมวสีขาวในพายุหิมะ? The Secrets in the Proposal (2013)
Snow White!หิมะสีขาว! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Snow White!หิมะสีขาว! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า The Old Man and the Sea (1958)
Excuse me... white cliffs of Dover?ขอโทษนะหน้าผาสีขาวของโดเวอร์? Help! (1965)
- Blue, white and two reds.สีฟ้า, สีขาวและสีแดงสอง How I Won the War (1967)
White and two reds...สีขาวและสีแดงสอง นั่นเป็นมากเช่นพันเอก How I Won the War (1967)
Black, white, green, redสีดำ, สีขาว, สีเขียว, สีแดง Yellow Submarine (1968)
-A lot of money in that white powder.- มากของเงินในผงสีขาวที่ The Godfather (1972)
Those black eyes roll over white and then...จนมันกัดเอา ตาดําๆ ก็จะถลนเหลือกเป็นสีขาวเเล้วก็... Jaws (1975)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
There is no stopping in the white zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีขาว Airplane! (1980)
No. The white zone is for loading and unloading.ไม่ค่ะ เขตสีขาวสำหรับการขึ้นและลง Airplane! (1980)
There's never stopping in a white zone.ไม่เคยมีการหยุดในเขตสีขาว Airplane! (1980)
There'sjust no stopping in a white zone.ไม่มีการหยุดในเขตสีขาว Airplane! (1980)
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ รับโทรศัพท์เครื่องสีขาวด้วยค่ะ Airplane! (1980)
No, the white phone!ไม่ใช่ค่ะ โทรศัพท์สีขาวค่ะ Airplane! (1980)
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ โทรศัพท์เครื่องสีขาวค่ะ Airplane! (1980)
- It's a big, pretty white plane with red stripes, curtains and wheels.- เป็นเครื่องบินลำใหญ่ สวยมาก สีขาว Airplane! (1980)
Black-and-white 1974 Dodge sedan with Illinois plates.1974รถเก๋ง โดดจ สีดำสีขาวกับทะเบียนรถอิลลินอยล์ The Blues Brothers (1980)
- Can I help you, boys? - You got any white bread?ฉันช่วยคุณได้ไหมชายหนุ่ม คุณมีขนมปังสีขาวบ้างไหม The Blues Brothers (1980)
I'll have some toasted white bread, please.ผมมีขนมปังปิ้งสีขาว The Blues Brothers (1980)
And some dry white toast, please.และขนมปังปิ้งแห้งสีขาว The Blues Brothers (1980)
- What they wanna eat? - The tall one wants white-bread toast.พวกเขาต้องการกินอะไร คนที่ตัวสูงต้องการขนมปังปิ้งสีขาว The Blues Brothers (1980)
Now, this is my man, my restaurant... and you two are gonna walk right out that door... without your dry, white toast... without your four fried chickens... and without Matt "Guitar" Murphy!ตอนนี้ นี้เป็นผู้ชายของฉัน ร้านอาหารของฉัน และคุณสองคนจะต้องเดินออกไปข้างนอก โดยไม่มีขนมปังปิ้งสีขาวบาง The Blues Brothers (1980)
How many other white apes have you seen?วิธีการหลายลิงสีขาวอื่น ๆ ได้ที่คุณเห็น? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. How many other white apes have you seen?ครอบครัว, จอห์น วิธีการ หลายลิงสีขาวอื่น ๆ ได้ที่คุณเห็น? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Chalky White.สีขาวจั๊วะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And that's Mrs. White on his shoulder.และนั่นคือนางสีขาวบนไหล่ของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We'll run up the white flag and deliver your message.พวกเราจะชักธงสีขาวและส่งข้อความของท่าน The Princess Bride (1987)
And there they were. Four white horses.และมันก็มีม้าสีขาวตั้ง 4 ตัว The Princess Bride (1987)
White flowers? For a funeral?ดอกไม้สีขาว สำหรับงานศพเหรอ? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
He was wearing what looked like a white hospital gown.เขาใส่ชุดที่ดูเหมือนเสื้อคลุมยาว สีขาวแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล Akira (1988)
He always wore an overcoat, he had white hair, and he always carried an umbrella.เขาใส่เสื้อคลุมเสมอ เขามีผมสีขาว และถือร่มตลอดเวลา Field of Dreams (1989)
The tramp raiding the dustbin, the woman with the white shoes, and, of course, the man with the tracksuit.คนจรจัดโจมตีถังขยะผู้หญิงที่มีรองเท้าสีขาว และแน่นอนคนที่มีวอร์ม The Russia House (1990)
Maybe I mind the red car and the white car. You saw the watch report.บางทีฉันอาจจะคิดรถสีแดงและรถสีขาว คุณเห็นรายงานนาฬิกา The Russia House (1990)
You don't eat this outside, white stuff.เธอไม่ควรกินส่วนที่มันอยู่ข้างนอกนะ ที่เป็นสีขาวๆน่ะ Mannequin: On the Move (1991)
He's got ninety-five white Persian monkeys! (He's got the monkeys, let's see the monkeys!เขามี ลิงเปอร์เซียนสีขาว กว่า 95 ตัว เขามีลิง มาดูลิงกันดีกว่า Aladdin (1992)
It was a big, white yacht.เปล่า เรือยอร์ชลำโตสีขาว The Bodyguard (1992)
Don't touch that. You know you're white. Your move.อย่ามั่ว แกสีขาว ตาแกเดิน! The Bodyguard (1992)
George, can I have this white one?จอร์จ ฉันขอตัวสีขาวนี้ได้มั้ย Of Mice and Men (1992)
I like that puppy. It's white, like I wanted.ฉันชอบตัวนั้น ตัวสีขาว Of Mice and Men (1992)
What's this There's white things in the airนี่อะไร / สีขาวๆ ล่องลอยบนอากาศ The Nightmare Before Christmas (1993)
This part's red. The trim is white.ตรงนี้เป็นสีแดง ประดับริมด้วยสีขาว The Nightmare Before Christmas (1993)
Why don't you hang back a second or two. You see the white boy leave, go on over.ทำไมคุณไม่กลับไปเที่ยวที่สองหรือสอง คุณเห็นลาเด็กสีขาวไปเมื่อกว่า Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้าสีขาว[røngthāo sī khāo] (n, exp) FR: chaussures blanches [ fpl ]
สีขาว[sī khāo] (n) EN: white colour ; white  FR: blanc [ m ]
สีขาว[sī khāo] (adj) EN: white  FR: blanc ; blanchâtre
ธงสีขาว[thong sī khāo] (n, exp) EN: white flag  FR: drapeau blanc [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badger(n) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
bald eagle(n) นกอินทรีใหญ่หัวสีขาว เป็นนกประจำชาติของอเมริกา
bone(n) วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
calcium(n) ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
calico(n) ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย
cambric(n) ผ้าเนื้อบางสีขาวทำจากฝ้ายหรือลินิน
camellia(n) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
camphor(n) สารสีขาวมีกลิ่นฉุน, See also: การบูร
candy-striped(adj) ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)
carnation(n) คาร์เนชั่น, See also: ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกมีสีขาว ชมพู หรือแดง
carnelian(n) หินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดงหรือสีขาว, Syn. cornelian
curium(n) คูเรียม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน มีสัญลักษณ์ Cm
daisy(n) ดอกเดซี่, See also: มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง
descale(vt) ล้างของแข็งสีขาวที่ติดอยู่ตามท่อ
dogwood(n) ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า, Syn. dogberry
edelweiss(n) ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
endrin(n) สารประกอบสีขาวใสที่มีพิษซึ่งใช้เป็นยาฆ่าแมลง, Syn. insecticide
ephedrine(n) สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ermine(n) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
Eton collar(n) (เครื่องแบบของวิทยาลัยอีตันในประเทศอังกฤษ) ปกเสื้อทรงกว้าง สีขาว
fair(adj) ของสีผิวหรือสีผม, See also: สีขาวซีด, ซีด, Syn. pale
foxglove(n) ดอกไม้สีขาวกับชมพูม่วงและรูปร่างคล้ายระฆัง, See also: ดอกไม้ที่มีชื่อในภาษาละตินคือ Digitalis purpurea
gardenia(n) ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง, See also: ดอกการ์ดิเนีย
latex(n) ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช, See also: ยางดิบ
lilac(n) พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอม
locust(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามและดอกสีขาว
marguerite(n) ดอกไม้สวนขนาดเล็กมีสีขาว
marshmallow(n) ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่มเคี้ยวหนึบๆ มีสีขาวหรือสีชมพู, Syn. caramel, toffee
meerschaum(n) แร่สีขาวใช้ทำกล้องยาสูบ, Syn. froth
milkweed(n) ต้นพืชซึ่งให้น้ำยางสีขาว
monochrome(adj) ซึ่งเป็นสีขาวดำ, See also: ซึ่งมีสีเดียว, Syn. .
mozzarella(n) เนยแข็งสีขาวของอิตาเลียน
narcissus(n) ต้นนาซีซัสมีกลีบดอกด้านนอกสีขาวและตรงกลางสีเหลือง
navy bean(n) ถั่วชนิดหนึ่งมีเมล็ดเล็กและสีขาว, Syn. haricot, haricot bean
nebula(n) เนบิวลา (ทางดาราศาสตร์), See also: กลุ่มก๊าซสีขาวที่เกิดกลางหมู่ดาวต่างๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน, Syn. galaxy, nimbus
off-white(adj) ที่มีสีขาวนวล, See also: ซึ่งเป็นสีขาวที่ผสมสีอื่นเล็กน้อย
off-white(n) สีขาวนวล, See also: สีขาวปนเหลืองหรือเทาเล็กน้อย
Old English sheepdog(n) สุนัขพันธุ์ใหญ่หางยาวสีเทาและลำตัวมีขนสีขาว
Orpington(n) ไก่สีขาวขนาดใหญ่เลี้ยงสำหรับกินเนื้อและไข่
palladium(n) แร่ชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ Pd), See also: ธาตุเพิลเลเดียม
peccary(n) สัตว์คล้ายหมูมีสีเทาและมีแถบคอสีขาวตระกูล Tayassuidae, See also: หมูป่า, Syn. javelina
pepper-and-salt(adj) ผสมกันระหว่างสีขาวและดำ, See also: เป็นจุดขาวและดำ, Syn. black and white, grizzled, calico
piebald(n) ม้าที่มีลายสีขาวสลับกับสีอื่น
potassium(n) ธาตุโพแทสเซียม, See also: ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
roan(n) ม้าที่มีขนสีน้ำตาลผสมสีขาว
roan(n) สีน้ำตาลผสมสีขาว
roan(adj) ซึ่งมีสีน้ำตาลผสมสีขาว
saccharin(n) ขัณฑสกร, See also: แซ็กคาริน, สารสีขาวซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำตาล, Syn. saccharine
saccharine(n) ขัณฑสกร, See also: แซ็กคาริน, สารสีขาวซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำตาล, Syn. saccharin
samphire(n) พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
blanch(บลานชฺ) { blanched, blanching, blanches } vt. ทำให้ขาว, ฟอกให้ขาว, ฟอก, ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว, ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten
calomel(แคล'ะเมล) n. ผงสีขาวที่ใช้เป็นยาถ่ายและยาฆ่าเชื้อรา
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias
cobalt(โค'บอลทฺ) n. ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน
coif(คอฟ, ควาฟ) { coifed, coifing, coifs } n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ, หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว, แต่งผม
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี, เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว, เกี่ยวกับชนชาตินิโกร, ลวง, มีอคติ, มีใจโอนเอียง, ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี, เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว, เกี่ยวกับชนชาตินิโกร, ลวง, มีอคติ, มีใจโอนเอียง, ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
cream(ครีม) { creamed, creaming, creams } n. หัวนม, ฝานม, ครีม, ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ , ส่วนที่ดีที่สุด, หัวกะทิ, สีขาวนวล, สีขาวอมเหลือง, สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ, ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม, เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม, ใส่คร
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
edelweiss(เอด'ดัลไวสฺ) n. ต้นไม้ดอกสีขาวใบขาว พบบนภูเขาแอลป์
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก, ไล่ออก, ล่าสัตว์โดยใช้ferret, ค้นหา, สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง, เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
glaucous(กลอ'คัส) adj. สีเขียวอมน้ำเงิน, ซึ่งมีผิวเป็นสีขาวใส.
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว, คนแก่, นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
grizzle(กริซ'เซิล) vt., vi. ทำให้เป็นสีเทา, ทำให้บางส่วนเป็นสีเทา. n. ผมหงอก, ผมหงอกบางส่วน, ผมวิกสีขาว, See also: grizzled adj.
gutta-perchan. ยางไม้สีขาว
haick(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
haik(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
indian mulberryต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Morinda citrifolia มีดอกสีขาว ผลสีเหลืองและมีเนื้อมาก
kaolin(เค'โอลิน) n. ดินสีขาวใช้ทำเครื่องเคลือบ
latex(เล'เทคซฺ) n. ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช มันแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ, น้ำยางสีขาวข้นจากยางสังเคราะห์ pl. latices, latexes
lilac(ไล'แลค) n. พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ (shrub)
manchet(แมน'ชิท) n. ขนมปังสีขาวชนิดหนึ่ง
milky(มิล'คี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนม, มีสีขาว, ให้น้ำนมมาก, เชื่อง, ถ่อมตัว, ซีด., See also: milkily adv. milkiness n., Syn. opaque
mistletoe(มิส'เซิลโท) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองมีผลเล็ก ๆ สีขาวใช้ประดับในเทศกาลคริสต์มาส
mute swanหงษ์สีขาว
naphthalene(แนฟ'ธะลีน) ผลึกสีขาวชนิดหนึ่งที่ได้จากน้ำมันดิน
potassium(พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K
roan(โรน) adj. สีสวาด, สีน้ำตาลผสมสีขาว, สีเทาผสมสีอื่น, เกี่ยวกับหนังที่มีสีดังกล่าว n. ม้าที่มีสีดังกล่าว, หนังแกะนิ่มที่ใช้ทำปกหนังสือ
skewbald(สคิว'บอลดฺ) adj., n. (ม้า) มีสีน้ำตาลสลับขาว, มีสีขาวปนสีอื่น, ลาย
skunk(สคังคฺ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสีดำ หนังขนมีกลิ่นเหม็นและมีแถบสีขาวรูปตัว"V", บุคคลที่น่ารังเกียจอย่างมาก.vt. ทำให้พ่ายแพ้สิ้นเชิง, Syn. rotter, scoudrel
sugar beetn. ต้นบีท มีรากหัวสีขาวที่ใช้ทำน้ำตาล
vanda(แวน'ดะ) n. ชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่งในแถบร้อนของโลกมีดอกสีขาว น้ำเงินหรือเขียว
white(ไวทฺ) adj. ขาว, หงอก, ขาวบริสุทธิ์, สีเผือก, ผิวขาว, สีเงิน, ขาวหิมะ, มีหิมะ, ไร้สี, โปร่งใส, ว่างเปล่า, สวมเสื้อขาว, โชคดี, ไม่ได้เขียนอะไร, สะอาด, มีเจตนาดี, ซื่อตรง, ยุติธรรม, ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว, ความขาว, ผิวขาว, สิ่งที่มีสีขาว, ไข่ขาว, แอลบิวเมน
white goodsn. เครื่องใช้ในครอบครัวที่สมัยก่อนเป็นสีขาว , เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครอบครัวเช่นตู้เย็น/เตาไฟ/เครื่องซักผ้า
white papern. เอกสารทางราชการ, รายงานเป็นทางการของหน่วยงาน, กระดาษสีขาว
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว, มีผมหงอก, เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired
white-hot(ไวทฺ'ฮอท) adj. ร้อนจัด, (เหล็ก) ร้อนจัดจนเป็นสีขาว, กระตือรือร้นที่สุด, เจ้าอารมณ์ที่สุด, เร่าร้อนยิ่ง
whited(ไว'ทิด) adj. ซึ่งทำให้มีสีขาว, ฟอกจนขาว, ทำสีขาว, Syn. bleached
whitely(ไวทฺ'ลี) adv. มีสีขาว
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว, ความซีดขาว, สิ่งที่มีสีขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
white(n) สีขาว, ความซีด, ความบริสุทธิ์, คนผิวขาว, ไข่ขาว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*ผงชูรส*(n) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
alyssumพืชไม้ดอกจำพวก Alyssum มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย ดอกมีสีขาวหรือเหลือง
carrara(n) หินอ่อนคาร์รารา จากเหมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี เป็นหินอ่อนสีขาวหรือน้ำเงินเทา ใช้ประดับตกแต่งอาคาร
Catoblepas[คาโตเบิลพลัส] (name, uniq) อสูรกายในตำนานแฟนตาซี มีลักษัญเป็นสิงโตขนาดใหญ่ มีขนสีขาวที่แผงคอและหาง ลำตัวสีแดงสด และมีลายพาดคล้ายเสือ
Epstein pearlsซีสต์สีขาวขนาดเล็กชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามแนวกึ่งกลางของเพดานแข็งของทารกแรกเกิดจํานวนมาก
Microischemiaโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเป็นคําที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง.การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายบริเวณสีขาวของสมองและไขสันหลังเป็นบริเวณที่มีใยประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก - เนื้อเยื่อสมองที่มีเส้นใยประสาทและทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ ของสมอง
saxifrageพืชไม้ดอกสีขาวที่ขึ้นตามหินจำพวก Saxifraga
ดอกรัก(n) ดอกรัก พืชใบเลี้ยงคู่ ลำต้น ใบ ดอก มียางสีขาว ดอกมีทั้งสีม่วงและขาว นิยมนำมาร้อยมาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนอุบะ
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
白い[しろい, shiroi] (adj) สีขาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
紫陽花[あじさい, ajisai] ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกเป็นช่อสีขาวน้ำเงิน ชมพู

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
百合[ゆり, yuri] TH: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม

German-Thai: Longdo Dictionary
weißสีขาว
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
weiß(adj) ที่มีสีขาว
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
blanc(adj) |f. blanche| ที่มีสีขาว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top