ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สำรวจ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สำรวจ, -สำรวจ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้กำกับการเดินสำรวจที่ดิน(n) Adjudication Team Leader

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มวยไทยชิงแชมป์โลก[sungice] (vt) มวยไทยชิงแชมป์โลก ศึกการแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ การแข่งขัน มวยไทยชิงแชมป์โลก เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความสำคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดในวงการมวยไทย ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันที่เพื่อความเป็นแชมป์ แต่ยังเป็นที่ตกตามพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย แทงมวยออนไลน์ ในบทความนี้ เราจะสำรวจความมีเกียรติและประวัติศาสตร์ของมวยไทยชิงแชมป์โลก กับความสนุกอันยิ่งใหญ่ของการแข่งขันกีฬาที่ทุกท่านไม่ควรพลาด เว็บมวยออนไลน์ https://007ufa.bet/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ(v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
ผลสำรวจ(n) survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
สำรวจหา(v) survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ
สำรวจตลาด(v) survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai Definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า
กล้องสำรวจ(n) theodolite, Example: ถ้าจะหาให้เจอจริงๆ อาจจะต้องใช้กล้องสำรวจ, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องที่ใช้ในงานรังวัดและสำรวจทำแผนที่
การสำรวจประชามติ(n) public opinion survey

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้องสำรวจน. กล้องที่ใช้ในงานรังวัดและสำรวจทำแผนที่ มีหลายชนิด เช่น กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องถ่ายรูปทางอากาศ.
สำรวจ(สำหฺรวด) ก. ตรวจสอบ เช่น สำรวจสำมะโนครัว สำรวจพฤติกรรม, ตรวจหา เช่น สำรวจแหล่งแร่.
กระต่ายตื่นตูมน. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน.
กล้องระดับน. กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองนํ้าที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงตํ่าของพื้นที่.
กล้องวัดมุมน. กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับวัดมุมแนวนอนและแนวยืนได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าที่หมายเล็งจะอยู่บนพื้นดินหรือในท้องฟ้าก็ตาม ประกอบด้วยจานองศาแนวนอนกับแนวยืนเพื่อใช้วัดมุม.
เดินทุ่ง ๒ก. สำรวจพื้นที่เพื่อปักปันที่นา.
เดินนาก. สำรวจพื้นที่ทำนาเพื่อเรียกเก็บอากร.
เดินสวนก. สำรวจพื้นที่สวนผลไม้เพื่อเรียกเก็บอากร.
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
รังวัดก. สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน
ส่องกระจกก. ดูภาพตนเองในกระจกเงา, โดยปริยายหมายความว่า ให้สำรวจดูฐานะหรือข้อบกพร่องของตน (มักใช้ในอาการที่ดูหมิ่น) เช่น กลับไปส่องกระจกดูเงาตัวเองเสียบ้าง.
สำมะโนน. การสำรวจโดยการแจงนับจากทุกหน่วยที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ.
เส้นทางน. ทาง, แนวทาง, เช่น ไปสำรวจเส้นทางก่อนเดินทาง.
อุทกศาสตร์น. วิชาว่าด้วยนํ้าบนพื้นโลกเกี่ยวกับการวัดหรือการสำรวจแผนที่ทะเล โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อการเดินเรือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-enumeration surveyการสำรวจหลังการแจงนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pilot surveyการสำรวจนำร่อง, การสำรวจนำทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pathfinder๑. หมุดสำรวจ๒. เครื่องตรวจคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poll, Gallupการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrospective surveyการสำรวจย้อนหลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sample surveyการสำรวจด้วยตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seismic explorationการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
surveyการสำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surveyการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyการสำรวจ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
survey of knowledge, attitude and practice (KAP survey)การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ (การสำรวจ เคเอพี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survey processing programmeโปรแกรมประมวลผลการสำรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surveyorผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyorเครื่องสำรวจความขนาน [ มีความหมายเหมือนกับ parallelometer ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
surveyor's reportรายงานของผู้สำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject to surveyขึ้นอยู่กับการสำรวจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint hull surveyการสำรวจตัวเรือร่วมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biogeochemical prospectingการสำรวจชีวธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
botanise; botanizeสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanize; botaniseสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mailback surveyการสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiround surveyการสำรวจหลายรอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dietary surveyการสำรวจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geochemical prospecting; geochemical explorationการสำรวจโดยธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geobotanical prospectingการสำรวจธรณีพฤกษศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geochemical exploration; geochemical prospectingการสำรวจโดยธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Gallup Pollการสำรวจมติมหาชน (แบบแกลลัป) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
field surveyการสำรวจภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fire surveyorผู้สำรวจความเสี่ยงอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic prospectingการสำรวจด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explorationการสำรวจหาทรัพยากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
KAP survey (survey of knowledge, attitude and practice)การสำรวจ เคเอพี (การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hydrochemical prospectingการสำรวจอุทกเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nutritional surveyการสำรวจภาวะโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventoryการสำรวจหนังสือ, Example: การสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่ <p> <p> โดยปรกติแล้ว การสำรวจหนังสือจะจัดทำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งที่ขึ้นอยู่กับนโยบาย ความพร้อม และความเหมาะสมของห้องสมุดแต่ละแห่งด้วย <p> การดำเนินการ <p> 1. ก่อนการสำรวจหนังสือ ห้องสมุดมักจะประกาศให้ผู้ใช้ที่ยังมีหนังสือในครอบครองนำมาคืน เพื่อให้หนังสือทุกเล่มอยู่ในห้องสมุด และสะดวกแก่การสำรวจ กรณีนี้ จะเป็นการเตือนผู้ใช้ที่อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ยังมิได้นำมาคืนห้องสมุด หรือเป็นการเตือนว่า หนังสือที่เคยยืมออกไปนั้น อ่านหรือใช้เสร็จแล้วหรือไม่ จะได้มีการพิจารณาให้นำมาคืน ในหลายห้องสมุดใช้นโยบายให้นำหนังสือมาคืนโดยไม่คิดค่าปรับหนังสือ ซึ่งทำให้มียอดการคืนหนังสือกลับมา หรือกรณีที่ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องอ่านหรือใช้หนังสือนั้นๆ อยู่ ควรจะได้มีการติดต่อกับห้องสมุดเพื่อมีการบันทึก หรือให้มีการยืมกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อมีการสำรวจก็จะทราบสถานภาพของหนังสือนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร <p> 2. นำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขหมู่ <p> 3. การสำรวจหนังสือกับรายการหลักฐานที่ห้องสมุดมีอยู่ นั้น มีการดำเนินการอยู่ 2 วิธี <p> แต่เดิม ที่ห้องสมุดยังคงใช้บัตรรายการนั้น จะใช้บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card) เป็นบัตรหลักฐานของหนังสือแต่ละรายการในการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจหนังสือ จะใช้บัตรแจ้งหมู่ เป็นหลักฐานในการอ่านหนังสือที่เรียงอยู่บนชั้น ว่าตรงกับบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า หนังสือที่ปรากฏตรงกันกับบัตรแจ้งหมู่นั้น มีจำนวนครบตามที่ปรากฏไว้ในบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ ถ้ามีมากกว่า 1 ฉบับ บนชั้นหนังสืออยู่ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการลงหลักฐานไว้หรือไม่ ว่าฉบับนั้นอยู่ที่ใด เช่น อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม หรือมีการยืมเป็นกรณีพิเศษ หรือมีการยืมออกไปโดยมิได้ติดต่อว่าเป็นการยืมกรณีพิเศษ และทำเครื่องหมายในบัตรแจ้งหมู่ พร้อมลงวันที่ ที่สำรวจไว้ <p> หมายเหตุ บัตรแจ้งหมู่ จะมีการลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับบัตรหลัก แต่จะมีการลงเลขทะเบียนของหนังสือ และจำนวนฉบับ กำกับไว้ ทำให้ทราบว่า หนังสือชื่อเรื่องนั้น มีกี่ฉบับ เลขทะเบียนใดบ้าง <p> เช่น <p> 00123 ฉ.1 / 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย / เพื่อแสดงว่า พบหนังสือฉบับที่ 1 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> 00124 ฉ.2 x 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย x เพื่อแสดงว่า ไม่พบหนังสือฉบับที่ 2 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> และอาจจะใช้กระดาษสีคลิปติดกับบัตรแจ้งหมู่ เพื่อให้ทราบว่าบัตรนั้นมีหนังสือที่ยังหาไม่พบหรือมีปัญหาที่รอการพิจารณาแก้ไขต่อไป (ทั้งนี้แล้วแต่ข้อตกลงของห้องสมุดแต่ละแห่ง) <p> ในปัจจุบัน ที่ห้องสมุึดใช้ระบบห้องสมุึดอัตโนมัตินั้น โดยระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดนั้น จะมีฟังก์ชันของการสำรวจหนังสือมาด้วย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium : Circulation Module ฟังก์ชั่น Count-Use ทำให้สะดวกในการสำรวจหนังสือขึ้นมาก โดยเริ่มจากการสแกนบาร์โคดหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือให้ตรงกับฐานข้อมูล และเขียนสัญลักษณ์แสดงการสำรวจหนังสือ และ ปีที่สำรวจ ทุกเล่ม ในระบบยังมีฟังก์ชัน Create Lists เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานการสำรวจหนังสือตามแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น สำรวจหนังสือหาย สำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายหนังสือออก สำรวจหนังสือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อจัดเก็บเข้าชั้นเก็บ เป็นต้น <p> ห้องสมุดบางแห่ง อาจจะพัฒนาโปรแกรมสำรวจหนังสือ ขึ้นมาใช้เอง แต่ก็อาศัยข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ โดยการ create list รายการหนังสือตาม collection ที่ต้องการสำรวจจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ก่อนเข้าสู่โปรแกรมสำรวจหนังสือที่พัฒนาขึ้นมา และสแกนบาร์โคดหนังสือด้วยโปรแกรมสำรวจหนังสือ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรมสำรวจหนังสือ ในการตรวจสอบหนังสือกับรายการหนังสิอในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชัน ความถูกต้องของเลขเรียกหนังสือ และการทำรายงานผลการสำรวจ <p> 4. ถ้าพบหนังสือที่มีสภาพชำรุด ขาด หรือไม่พบบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ให้เอาหนังสือตั้งขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เช่น หนังสือที่มีสภาพชำรด ต้องแยกออกมาเพื่อพิจารณาการซ่อม หรือถ้าซ่อมไม่ได้ ต้องซื้อมาทดแทนหรือหามาทดแทน (กรณีที่ไม่จำหน่ายในท้องตลาด) หรือ พิจารณาการจำหน่ายออก ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ไม่มีจำหน่าย หนังสือล้าสมัย และไม่มีสถิติการใช้ <p> กรณีที่พบหนังสือ แต่ไม่มีบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรม จะได้พิจารณาทำบัตรแจ้งหมู่ (ซึ่งอาจสูญหาย) หรือลงรายการในฐานข้อมูลต่อไป <p> 5. เก็บสถิติการสำรวจหนังสือ เช่น จำนวนหนังสือที่ไม่พบ หนังสือชำรุดที่ต้องซ่อม (ซ่อมแซมได้) จำนวนหนังสือที่ซ่อมแซมไม่ได้ (ต้องซื้อมาทดแทน หรือจำหน่ายออก) จำนวนหนังสือเก่า ล้าสมัย ต้องจำหน่ายออก <p> ประโยชน์ของการสำรวจหนังสือ <p> 1. มีการสำรวจหนังสือให้มีความถูกต้องกับรายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) <p> 2. รายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) มีความทันสมัย ครบถ้้วน สมบูรณ์ <p> 3. การจัดชั้นหนังสือถูกต้องตามระบบหมวดหมู่ <p> 4. สามารถประเมินคุณค่าหนังสือที่มีให้บริการในปัจจุบัน <p> บรรณานุกรม: <p> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. 2555. องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจหนังสือ. [ ออนไลน์ ] : http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner/sites/default/files/BI%20Knowledge.pdf สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2555. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a computerized church library. [ Online ] : http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-computerized-church-librar. Accessed: 31/12/2012. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a non-computerized church library. [ Online ] :http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-non-computerized-church-library. Accessed: 31/12/2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Space roboticหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Operatorบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสัมปทานที่มีผู้ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยกันหลายบริษัท [เทคโนโลยีการศึกษา]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขต, Example: หลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Seismic Surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์, Example: การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Wildcatหลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อน [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว, Example: เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ, Example: โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]
Initial Reservesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำรวจพบแล้ว โดยรวมถึงปริมาณที่ผลิตไปแล้วทั้งหมดและปริมาณที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Economic surveyการสำรวจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil surveysการสำรวจดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geological surveysการสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Radiological surveyการสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์]
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด, Example: [นิวเคลียร์]
Remote sensingการสำรวจระยะทางไกล, การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (sensor) จากระยะไกล โดยทั่วไปมักจะหมายถึงดาวเทียมถ่ายภาพวัตถุบนพื้นโลกซึ่งจะสามารถวัดสี ความร้อน ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ [Assistive Technology]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Agricultural surveysการสำรวจทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Archaeological surveyingการสำรวจทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Artificial satellites in surveyingดาวเทียมในการสำรวจ [TU Subject Heading]
Beagle Expedition (1831-1836)การสำรวจของเรือบีเกิล (ค.ศ.1831-1836) [TU Subject Heading]
Demographic surveysการสำรวจทางประชากรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dental health surveysการสำรวจทันตสุขภาพ [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]
Ecological surveysการสำรวจทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employer attitude surveysการสำรวจทัศนคตินายจ้าง [TU Subject Heading]
Exploraionการสำรวจ [TU Subject Heading]
Explorersนักสำรวจ [TU Subject Heading]
Exploring expeditionคณะนักสำรวจ [TU Subject Heading]
Forest surveysการสำรวจป่าไม้ [TU Subject Heading]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Health surveysการสำรวจอนามัย [TU Subject Heading]
Household surveysการสำรวจครัวเรือน [TU Subject Heading]
Hydrogeological surveyการสำรวจทางอุทกธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Hydrographic surveyingการสำรวจทะเล [TU Subject Heading]
Industrial surveyการสำรวจทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Inventoriesการสำรวจหนังสือ [TU Subject Heading]
Land use surveysการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Cadastral surveyการสำรวจรังวัด [เศรษฐศาสตร์]
Market surveysการสำรวจตลาด [TU Subject Heading]
Mass media surveysการสำรวจสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Maudsley personality inventoryแบบสำรวจบุคลิกภาพของมอร์ดเลย์ [TU Subject Heading]
Medical care surveys ; Health care surveysการสำรวจบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา The Bodyguard (1992)
I've got to inspect that cage.ผมต้องไปสำรวจกรงนั่น Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Didn't you want to visit the sacred caves?คุณอยากไปสำรวจถ้ำศักดิ์สิทธิ์มั้ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You can speculate all you want, but unless you check it out yourself you never know.สำรวจกันซะให้พอ เข้าไปกันเองนะ... ...จะได้หายสงสัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
However, his superior, George Garrad had been retired to the Ordnance Survey in the hope that this would help the morale of his troops who'd been driven to drink by his irksome personality.ยังไงก็ตาม หัวหน้าของเขา จอร์จ การาด ได้เกษียณตัวมาสำรวจทำแผนที่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, sort of surveyors, if you like.- เรียกว่านักสำรวจก็ได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Reminds me of surveying Abyssinia in '88.ทำให้ผมนึกถึงตอนสำรวจ อาบิสซิเนียปี88 The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We have now Ffynnon Garw and I have to inform you that it is 984 feet.เราได้คำนวณ การสำรวจ เขาฟินาฮ่อนการูแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Turn us right.เครื่องมือสำรวจยิงที่เหมาะสม Help! (1965)
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า Blazing Saddles (1974)
I'm just gonna go up there and take a look around. Nobody's gonna see me.ฉันแค่ไปสำรวจรอบๆที่นั่น ไม่มีใครเห็นฉันหรอกน่ะ Phantasm (1979)
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า The Road Warrior (1981)
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm not taking a survey.ล็อฟฉันไม่ได้รับการสำรวจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Kuwata and the others went to look around Kisarazu.คุวาตะ และคนอื่นๆ ไปสำรวจดูรอบๆ คิซาราสุ Akira (1988)
Scout around some?สำรวจบางแห่งรอบๆ นี้รึ? Akira (1988)
We're looking for tunnels, bunkers, unmapped trails, whatever.เราจะสำรวจอุโมงค์ ที่กำบังเส้นทาง Casualties of War (1989)
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'll go take a look around. Will you be all right down here alone?ผมจะขึ้นไปสำรวจดู คุณอยู่ข้างล่างคนเดียวได้ไหม? Night of the Living Dead (1990)
Two thirds of their work force find that category. We'd be closing them down for days.แต่ก็คงจะมี สองในสามที่ตกสำรวจไป เราคงต้องปิดที่นั่นหนึ่งวัน Gattaca (1997)
Oh, how about this for a novel idea?ในนิยายต้องยังีง้ สำรวจพื้นที่ก่อน Nothing to Lose (1997)
This is why I'm extremely busy... since I've been hired to survey the entire city of Lhasa.เพราะงี้แหละก็เลยยุ่งสุดๆ ตั้งแต่ที่เขาจ้างให้ไป สำรวจแผนที่ทั่วเขตลาซา Seven Years in Tibet (1997)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
- That can wait. I want to get away. See some of the world.ลูกรอได้ แต่ผมต้องไป ไปดูโลก สำรวจโลก The Truman Show (1998)
Explore! You want to be an explorer...ที่รัก นี่คุณอยากเป็นนักสำรวจ The Truman Show (1998)
- I'd like to be a great explorer.- ผมอยากเป็นนักสำรวจแบบแมคเจลัน The Truman Show (1998)
Uh, I´ve checked each and every one of these rooms.ฉันสำรวจทุกห้องแล้ว Never Been Kissed (1999)
Christ.แต่ศิลปินก็ต้องสำรวจอะไรบ้าง Valentine (2001)
This has allowed me to explore my feelings as a father.นี่ทำให้ผมได้สำรวจ ความรู้สึกของคนเป็นพ่อ. Visitor Q (2001)
You had an indoor pool.ที่บ้านของนายมีสระว่ายน้ำ ฉันก็แค่เดินไปสำรวจรอบๆ Metamorphosis (2001)
to check things out.กลุ่มเล็กๆ ไปสำรวจ Signs (2002)
He said there are two reasons why extraterrestrials would visit us... to make contact in the spirit of exploration and furthering the knowledge of the universe, or the other reason...เขาบอกว่าที่มนุษย์ต่างดาวมาหาเรามีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือมาสำรวจ ติดต่อ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล Signs (2002)
Well, I guess I'm just gonna go on up to the roof and scope out the situation.ฉันจะขึ้นไปบนหลังคา... และสำรวจสถานการณ์ Inspector Gadget 2 (2003)
No, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.ไม่, ฉันต้องการให้ส่งกองกำลังไป สำรวจให้ทั่วเมือง Underworld (2003)
This week, we focus on nature.สัปดาห์นี้, เราจะลงไปสำรวจธรรมชาติ. 11:14 (2003)
The survey unit of 2039 was annihilated by the Tarsians here.หน่วยสำรวจที่ 2039 ถูกทำลายโดยเทรเชียนที่นี่ Hoshi no koe (2002)
That winter she departed with a huge U.N. fleet, with over a thousand people on board, on a Tarsian survey.ฤดูหนาวปีนั้นเธอจึงจากไป\ ไปกับยานยักษ์ของสหประชาชาติ กับคนพันกว่าคนที่อยู่บนยาน ยานสำรวจเทรเชียน Hoshi no koe (2002)
The Lysithea armada has continued the Tarsian survey all the way from Jupiter, but we haven't found signs of the Tarsians anywhere.ยานเลซิเทีย ยานอามาด้ายังสำรวจหาเทรเชียนต่อไป ตลอดทางจากดาวพฤหัส แต่เราไม่พบสัญญาณใดๆ ของเทรเชียนเลย ไม่ว่าที่ไหน Hoshi no koe (2002)
All exploration units from one to twelve.หน่วยสำรวจทั้งหมด ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสอง Hoshi no koe (2002)
I gotta take a look around.ฉันกำลังเป็นบ้า ขอฉันออกไปสำรวจรอบๆเถอะ James and the Giant Peach (1996)
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด Contact (1997)
But clearly the fact that this is being explored is a vindication...แต่ชัดเจน ความจริงที่ว่านี้จะ ถูกสำรวจคือการปลดปล่อย Contact (1997)
Harry Dalton with the U.S. Geological Survey...สวัสดี แฮร์รี่ดัลตัน ที่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ... Dante's Peak (1997)
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา Dante's Peak (1997)
United States Geological Survey.ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจทางธรณีวิทยา Dante's Peak (1997)
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด Dante's Peak (1997)
I've taken the Sea Serpent for a trip around the island of Oahu.ชั้นแล่นเรืออสรพิษทะเลเพื่อสำรวจรอบเกาะโอวาฮู 50 First Dates (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการสำรวจ[damnoēnkān samrūat] (v, exp) EN: conduct a poll
ดาวเทียมสำรวจ[dāothīem samrūat] (n, exp) EN: observation satellite  FR: satellite d'observation [ m ]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[dāothīem samrūat sapphayākøn] (n, exp) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite
การสำรวจ[kān samrūat] (n) EN: survey ; poll  FR: étude [ f ] ; enquête [ f ] ; observation [ f ] ; exploration [ f ] ; expertise [ f ]
การสำรวจความคิดเห็น[kān samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: poll  FR: sondage d'opinion [ m ]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn] (xp) EN: exit poll  FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [ m ]
การสำรวจความเสียหาย[kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer research
การสำรวจออนไลน์[kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey  FR: enquête en ligne [ f ]
การสำรวจประชามติ[kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey  FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ]
การสำรวจตลาด[kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: étude de marché [ f ]
นักสำรวจ[nak samrūat] (n) EN: explorer ; surveyor  FR: explorateur [ m ]
นักสำรวจความคิดเห็น[nak samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: pollster  FR: sondeur [ m ] ; institut de sondage [ m ]
งานสำรวจ[ngān samrūat] (n, exp) EN: survey
ผลการสำรวจตลาด[phon kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey  FR: résultats de l'étude de marché [ mpl ]
ผู้สำรวจ[phū samrūat] (n, exp) EN: prospector
ผู้สำรวจความคิดเห็น[phū samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: pollster  FR: sondeur [ m ] ; institut de sondage [ m ]
ผู้สำรวจความเสียหาย[phū samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: surveyor
รายงานการสำรวจความเสียหาย[rāi-ngān kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey report
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สำรวจหา[samrūat-hā] (v) EN: survey ; examine ; study  FR: étudier
สำรวจความคิดเห็น[samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: polling  FR: sonder l'opinion ; prendre le pouls (fig.)
สำรวจความเสียหาย[samrūat khwāmsīahāi] (v, exp) EN: survey
สำรวจตลาด[samrūat talāt] (v, exp) EN: survey the market ; research the market  FR: étudier le marché ; prospecter le marché

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bird's-eye view(idm) การสำรวจย่อๆ
canvass(n) การสำรวจความคิดเห็น
census(n) การสำรวจจำนวนประชากร, Syn. nosecount, count, statistics
census(vt) สำรวจจำนวนประชากร
check(vt) สำรวจให้แน่ใจ, See also: ดูให้แน่ใจ, Syn. ensure, see
conspectus(n) การสำรวจ, Syn. survey
examine for(phrv) สำรวจ, See also: ค้นหา
dowse(vi) ใช้ไม้กระทุ้งหาแหล่งน้ำ, See also: สำรวจแหล่งน้ำ / เกลือแร่, Syn. prospect
exploration(n) การสำรวจ, See also: การค้นหา, Syn. discovery
explore(vi) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore(vt) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
fieldwork(n) การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง, See also: การศึกษาภาคสนาม, การทำวิจัย, งานภาคสนาม, การออกสัมภาษณ์
go over(phrv) ตรวจตรา, See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด, Syn. go through, look over, run over
go round(phrv) สำรวจไปรอบๆ
get the once-over(idm) โดนมองสำรวจอย่างเร็ว
vote of confidence(idm) ผลการสำรวจที่แสดงฐานคะแนนเสียง
inspect(vt) ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
introspect(vt) สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
investigator(n) ผู้สอบสวน, See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ, Syn. examiner, inquirer, detective
look into(phrv) สำรวจลวกๆ, See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ, Syn. dip into
look round(phrv) สำรวจ, See also: ตรวจตรา, Syn. look about
look through(phrv) ตรวจสอบ, See also: สำรวจ, พินิจพิเคราะห์
look up and down(idm) สำรวจอย่างละเอียด (ด้วยตา)
look over(phrv) ตรวจดู, See also: ตรวจสอบ, สำรวจ, Syn. inspect, examine
look-see(n) การสำรวจหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
Nansen(n) นักสำรวจอาร์คติก
navigator(n) นักเดินทางสำรวจทะเล, See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล, Syn. explorer, seaman
once-over(n) การมองสำรวจอย่างรวดเร็ว
opinion poll(n) การสำรวจความคิดเห็น, Syn. poll
oversee(vt) ตรวจตรา, See also: สำรวจ, Syn. supervise
pioneer(vt) สำรวจ, See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง
poll(n) การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, Syn. survey
poll(vt) สุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจความคิดเห็น, See also: สำรวจความคิดเห็น, Syn. survey
pollster(n) ผู้สำรวจประชามติ, Syn. canvasser
prosodic(n) ผู้สำรวจแร่ธาตุหรือน้ำมัน miner
prospect(vt) ค้นหา, See also: สำรวจ
prospector(n) ผู้สำรวจแร่ธาตุหรือน้ำมัน, Syn. miner
prospect for(phrv) ค้นหา, See also: สำรวจ โดยเฉพาะใต้ดิน
quest(n) การสำรวจ, See also: การค้นหา, การสืบค้น, Syn. search, crusade, hunt
quest(vi) ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quest(vt) ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quester(n) ผู้ค้นหา, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้สำรวจ, Syn. hunter, seeker, searcher
reconnaissance(n) การลาดตระเวน, See also: การสอดแนม, การสำรวจ, Syn. exploration, inspection, observation
reconnoiter(vi) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey
reconnoitre(vi) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey
reconnoitre(vt) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey
search party(n) คณะสำรวจผู้สูญหาย, Syn. hunter, searcher
seek(vt) ค้นหา, See also: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา, Syn. search, look for, attempt
seek(vi) มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
census(เซน'ซัส) { censused, censusing, censuses } n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
conspectusn. ปริทรรศน์, การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ , การสำรวจ, ข้อสรุป, บทสรุป
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น, การสำรวจ, การตรวจ, การวินิจฉัย, สอบสวน
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored, exploring, explores } v. สำรวจตรวจค้น, สำรวจ, ตรวจ, วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ, นักสำรวจ, ผู้สำรวจตรวจค้น, ผู้วินิจฉัย, ผู้สอบสวน, เครื่องตรวจ
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ, สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน., See also: investigable adj. investigative, investigatory adj. investigator n., Syn. search, inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ, การสืบสวน, การไตร่สวน, การสอบสวน
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง, กำหนดที่ตั้ง, หาแหล่งที่ตั้ง, ตั้งอยู่, ตั้งรกราก, สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่, ตั้งรกราก, ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน, ผู้สำรวจทะเล, คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง, กรรมกร
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม, เมินเฉย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปดูทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา, การสำรวจ, การสังเกต
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา, สำรวจ, มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ, การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi., vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, สำรวจความคิดเห็น,
pollster(โพล'สเทอะ) n. ผู้สำรวจประชามติ., Syn. polltaker
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส, ความหวัง, ความหวังข้างหน้า, กาลภายหน้า, ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้, ผู้อาจเป็นผู้สมัคร, ทัศนียภาพ. vt., vi. ค้นหา, สำรวจ, มีอนาคต, มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook, expectation
prospecting(พรัสเพค'ทิง) n. การสำรวจแร่
public-opinion polln. การสำรวจมติมหาชน
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน, ผู้ท่องเที่ยว, ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน, การสำรวจ, การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ , การสอดแนม, หน่วยลาดตระเวน, รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance, survey, view
reconnoiter(รีคะนอย'เทอะ) vt., vi. ลาดตระเวน, สอดแนม, สำรวจ, ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer, reconnoiterer n., Syn. survey
reconnoitre(รีคะนอย'เทอะ) vt., vi. ลาดตระเวน, สอดแนม, สำรวจ, ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer, reconnoiterer n., Syn. survey
research(รีเซิร์ชฺ', รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย, การค้นคว้า, การวินิจฉัย, การสืบเสาะ, การสำรวจ vi., vt. วิจัย, ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny, study, inquire, investigation
search partyn. คณะสำรวจ
seek(ซีค) (sought, sought, seeking, seeks } vt. ค้นหา, หา, ค้นคว้า, แสวงหา, สอดส่องหา, สืบหา, พยายามได้มา, ถามหา, สอบหา, สำรวจ. vi. สอบถาม, สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for, request, inquire
station(สเท'เชิน) n. สถานี, ที่ทำการ, สำนักงาน, สถานที่, ตำแหน่งหน้าที่, ฐานะ, แหล่งกำเนิด, แหล่งที่อยู่อาศัย, ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์, จุดรังวัดปักเขต, เขตสำรวจ vt. ประจำ, ตั้งฐานปฎิบัติการ, ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
survey(เซอเว') vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ
surveyor(เซอเว'เออะ) n. ผู้สำรวจรังวัด, ผู้สำรวจ, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจตรา, ผู้ตรวจสอบ., See also: surveyorship n., Syn. overseer, supervisor
test(เทสทฺ) vt., vi., n. (การ, ส่ง) ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ตรวจพิสูจน์, สำรวจ., See also: testability n. testable adj. testingly adv.
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม, ขวาง, ขัดขวาง, ตัดผ่าน, ตัดทะลุ, กระโดดเชือก, เดินขึ้นลงข้ามเขา, ทำให้เดินขวาง, สำรวจ, พิจารณาอย่างละเอียด, ตรวจตรา, ต้าน, ปฎิเสธ, หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม, ผ่าน, หันกระบอกปลายปืนไปยัง, ปืนเขาในรูปตัวZ, การเดินข้าม, การเดินผ่าน, การขวาง
view(วิว) n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม, การเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ, การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค, การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit

English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ, นักสำรวจใต้ทะเล
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
exploration(n) การสำรวจ, การตรวจค้น, การสอบสวน, การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ, ตรวจค้น, ตรวจ, วินิจฉัย, วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ, ผู้สอบสวน, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องตรวจ
feel(vi, vt) รู้สึก, สำนึก, เข้าใจ, เห็นใจ, สัมผัส, คลำหา, ทาบทาม, สำรวจ
inspect(vt) ตรวจ, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ, การสำรวจ, การตรวจพล
investigate(vt) สืบสวน, สืบสาว, สอบสวน, ไต่สวน, สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน, การสอบสวน, การไต่สวน, การสำรวจ
navigator(n) นักบิน, นักเดินเรือ, ผู้สำรวจทะเล
perambulate(vt) เดินสำรวจ, เดินตรวจ, เดินรอบ
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ, ผู้เดินตรวจ, รถเข็นเด็ก
pioneer(n) นักสำรวจ, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
pioneer(vt) บุกเบิก, สำรวจ, หักร้างถางพง, ริเริ่ม
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น, การออกเสียงเลือกตั้ง, รายหัว, หัว
prospect(vt) สำรวจ, หา, ตรวจหา, หวัง, คาดหวัง
prospector(n) ผู้สำรวจ, ผู้คาดหวัง
reconnaissance(n) การลาดตระเวน, การตรวจตรา, การสำรวจ, การสอดแนม
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน, ตรวจตรา, สำรวจ, ตรวจสอบ, สอดแนม
research(n) การวิจัย, การค้นคว้า, การสำรวจ, การวินิจฉัย
spy(vt) มองเห็น, สืบข่าว, สำรวจ, สะกดรอย, สอดแนมดู
survey(n) การสำรวจ, การตรวจ, การรังวัด, แผนที่สำรวจ, การตรวจสอบ
survey(vt) สำรวจ, ตรวจ, ทำแผนที่, ตรวจตรา
surveyor(n) พนักงานตรวจ, ผู้สำรวจ, พนักงานรังวัด
test(n) การทดลอง, การสำรวจ, การสอบ, การพิสูจน์
test(vt) ทดลอง, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทดสอบ
traverse(n) เครื่องกีดขวาง, เส้นขวาง, การเดินข้าม, การสำรวจ
traverse(vt) ข้าม, ตัดผ่าน, ค้าน, สำรวจ, ตรวจตรา
visitation(n) การเยี่ยม, การตรวจค้น, การออกตรวจ, การสำรวจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
caving(n) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages, See also: exploring caves
survey page(n) หน้าสำรวจที่ดิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] TH: การสำรวจ  EN: investigation (vs)
調べる[しらべる, shiraberu] TH: สำรวจ  EN: to investigate
極める[きわめる, kiwameru] TH: สำรวจอย่างถี่ถ้วน  EN: to investigate thoroughly
究明[きゅうめい, kyuumei] TH: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง  EN: investigation
見渡す[みわたす, miwatasu] TH: สำรวจดู  EN: to survey (scene)
研究[けんきゅう, kenkyuu] TH: สำรวจค้นคว้า  EN: investigation

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*nblick { m }; Ansicht { f }; Sicht { f }; Blick { m }; Aus*n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top