ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สายโทรศัพท์*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สายโทรศัพท์, -สายโทรศัพท์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายที่โยงถึงกันเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
คู่สายโทรศัพท์(n) telephone line, Example: องค์การโทรศัพท์ประกาศเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ใหม่จำนวน 100 สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีโทรศัพท์ใช้มากขึ้น, Thai Definition: สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ 2 เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์
ชุมสายโทรศัพท์(n) telephone exchange, Syn. ชุมสาย, Example: พนักงานกำลังแก้โทรศัพท์อยู่ที่ชุมสายโทรศัพท์, Thai Definition: ศูนย์กลางคู่สายโทรศัพท์ และเป็นที่ที่สายโทรศัพท์หมายเลขต่างๆ เชื่อมติดต่อกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่สายโทรศัพท์น. สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ ๒ เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์, คู่สาย ก็ว่า.
ชุมสายโทรศัพท์น. ศูนย์กลางคู่สายโทรศัพท์ และเป็นที่ที่สายโทรศัพท์หมายเลขต่าง ๆ เชื่อมติดต่อกัน.
คู่สายน. คู่สายโทรศัพท์.
วางสายก. ติดตั้งสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
central office; telephone exchangeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telephone exchange; certral officeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll officeชุมสายโทรศัพท์ทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์, Example: Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asymmetric Digital Subscriber Lineเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์]
Telephone linesสายโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone swithching systems, Electronicระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
dial-up modemโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์, โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่ำประมาณ 56 Kbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone's cut the phone lines. Could be anywhere from here to town.มืคนตัดสายโทรศัพท์ตรงไหนสักแห่ง The Bodyguard (1992)
You gotta make some phone calls?คุณ gotta ทำให้บางสายโทรศัพท์? Pulp Fiction (1994)
After your meeting with Yakov he missed his next phone call.หลังจากการประชุมของคุณด้วยยาโคฟเขาไม่ได้รับสายโทรศัพท์ของเขาต่อไป The Russia House (1990)
Wound herself up a bit, I think, waiting for that phone call.แผลตัวเองขึ้นเล็กน้อยผมคิดว่ารอสายโทรศัพท์ที่ The Russia House (1990)
Woke me up and asked me to hold two wires together while she taped.แล้วขอให้ช่วยถือสายโทรศัพท์ระหว่างที่เธอพันมัน Dark Harbor (1998)
You've got construction orders, phone lines, water and sewage - it's all here.มี ใบอนุม้ติ การก่อสร้าง, โครงข่ายสายโทรศัพท์, ท่อน้า และท่อระบายน้ำ - ทั้งหมดอยู่ที่นี่. National Treasure (2004)
Did you unplug this?นายดึงสายโทรศัพท์ออกหรือยัง Primer (2004)
No, wait, don't hang up!ไม่ เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Data-mine the call.แตกข้อมูลสายโทรศัพท์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I have dialed the number. It is ringing.ผมกดเบอร์โทรศัพท์ สายโทรศัพท์กำลังดัง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
- I am on hold.- ผมรอสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Mrs. Eels, you're probably going to have to testify... about that phone call you overheard.คุณนายเอลส์ คุณจะต้องไปเป็นพยานให้ปากคำ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ยินทางสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
The satellite's down. Get me a landline.ดาวเทียมล่ม / ฉันขอสายโทรศัพท์ที่เป็นภาคพื้นดิน Live Free or Die Hard (2007)
WILLS: Jimmy, how you doing with the phone line?จิมมี่ คุณทำอะไรกับสายโทรศัพท์ ? The Bourne Ultimatum (2007)
Jimmy? That's a hard line, Jimmy. Why don't we have it?จิมมี่ นั่นสายโทรศัพท์ธรรมดา ทำไมเราไม่ได้ยินเสียง The Bourne Ultimatum (2007)
He gets a constant GPS signal from Mr. Bracelet that goes through your phone line to the monitoring systems downtown.จะมีสัญญาณ GPS เชื่อมกับห่วงที่เท้าเธอ ต่อเข้าสายโทรศัพท์ ส่งข้อมูล ไปยังศูนย์ตรวจการณ์กลางตลอด Disturbia (2007)
Government rip out all the phones when they find out bad men in sona still setting up deals.รัฐบาลตัดสายโทรศัพท์หมดหลังจากพวกเขาเห็นว่าคนในนี้ชอบต่อรอง Call Waiting (2007)
When you asked me to get rid of the phones, make them contraband, so you could control the trade in here, did I not comply?ตอนแกขอให้ฉันตัดสายโทรศัพท์ ทำให้มันกลายเป็นของต้องห้าม เพื่อที่แกจะได้ค้าขายในนี้ได้ Vamonos (2007)
We can't come to the phone right now, so please leave us a message.ตอนนี้เราไม่ว่างรับสายโทรศัพท์ โปรดฝากข้อความถึงเราค่ะ Cat's in the Bag... (2008)
-Our lines are overloaded. -Juma's men are here.สายโทรศัพท์ของเราถูกใช้เกินกำลังแล้ว\คนของจูมาอยู่ที่นี่ 24: Redemption (2008)
I've been on the phone all morning with the appointment secretary of the police commission;ฉันอยู่ในสายโทรศัพท์ ตลอดช่วงเช้า นัดพบกับ เลขานุการ ตำรวจแห่งชาติ Changeling (2008)
We could tie our shoes together, our tennis shoes... and we could throw them over telephone wires.เราผูกรองเท้าเทนนิสของเราไว้ด้วยกันก็ได้ แล้วเราก็โยนข้ามสายโทรศัพท์ The House Bunny (2008)
- I got you your own line... so you would stay off mine.- ฉันติดสายโทรศัพท์ส่วนตัวให้แกแล้ว Pineapple Express (2008)
The lines were down.สายโทรศัพท์คงเสีย Nights in Rodanthe (2008)
The phone company said the line was shorted out on-site.องค์การโทรศัพท์แจ้งว่า สายโทรศัพท์เสียบริเวณนั้น Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Uh, it's the lab.เอ่อ, สายโทรศัพท์จากห้องวิจัย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I can set up a secure landline in my office.ฉันสามารถทำใหสายโทรศัพท์ปลอดภัยได้ ในที่ทำงานของฉัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I need to set up the secure landline.ฉันต้องทำให้\ สายโทรศัพท์ปลอดภัย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm guessing there's no telephone wire for her to climb across.ฉันเดาว่าครั้งนี้คงไม่มีสายโทรศัพท์ให้เธอข้ามรั้วหรอกนะ Prison Break: The Final Break (2009)
Now, Doris, would you please contact the Chicago area telephone exchange supervisors.เอาละ ดอริส คุณช่วยติดต่อ ผู้บริหารชุมสายโทรศัพท์เขตชิคาโกนะ มีหกคน Public Enemies (2009)
Doc cuts the telephone lines five minutes before.ด็อกจะตัดสายโทรศัพท์ก่อนห้านาที Public Enemies (2009)
Nick, phone line's clear. Nobody has been tampering, นิค สายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครปลอมแปลงได้ Law Abiding Citizen (2009)
We were on call, you junkie.วันหยุดงั้นเหรอ เรากำลังรอสายโทรศัพท์อยู่ ไอ้ขี้ยา Phoenix (2009)
On call for the biggest deal of our lives.รอสายโทรศัพท์การซื้อขายที่สำคัญที่สุด ต่อปากต่อท้องของชีวิตเรา Phoenix (2009)
-Fine, we'll go to rehab.- คุณช่วยต่อสายโทรศัพท์ให้ผมที ได้โปรด Phoenix (2009)
You know.เอ่อ สายโทรศัพท์ที่เธอบอกว่าโทรหาวอลท์ Grilled (2009)
I guess. It was quick. She got right off the phone.ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไป เธอวางยสายโทรศัพท์ทิ้งไปเลย Peekaboo (2009)
TELEPHONE CORD, ROPE, AND DUCT TAPE WERE USED.เขาใช้ทั้งสายโทรศัพท์ เชือก และเทปกาว Zoe's Reprise (2009)
I'm in on the land line, ฉันอยู่บนระบบสายโทรศัพท์ Pleasure Is My Business (2009)
You want that phone call telling you where to pick up the body?เธอต้องการรับสายโทรศัพท์ ให้ไปรับศพที่ไหนงั้นเหรอ Balm (2009)
- [ coughing ] - [ beep ]- [ เสียงไอ ] - [ เสียงวางสายโทรศัพท์ ] Night of Desirable Objects (2009)
She won't answer my calls.เธอไม่รับสายโทรศัพท์ฉัน Bolt Action (2009)
Verbena Court was built with a limited amount of phone lines.เวอร์บิน่า คอร์ทมีบ้านมากหลัง แต่สายโทรศัพท์มีจำกัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I wanted to put in a second line.ผมต้องการสายโทรศัพท์ เส้นที่สอง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, look, we both know that the murder victim wasn't above shaking someone down for a phone line, so maybe he finds out that Paula Lindbergh is trying to make babies with the gardener;โอเค เอาล่ะ เราทั้งคู่รู้ ว่าเหยื่อฆาตกรรม ไม่ได้เกิดจากคนๆเดียวทำ ในเรื่องสายโทรศัพท์ อาจจะเพราะเขาไปรู้เห็น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I used that knowledge to ask for our five grand back for the phone.ฉันใช้องค์ความรู้ที่มีถามเขา เพื่อเอาเงินห้าพัน ค่าสายโทรศัพท์คืนมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
He hasn't been answering his phone.เขาไม่รับสายโทรศัพท์ Dream Logic (2009)
Yeah, it came up in an investigation into a terrorist cell.ใช่ มันอยู่ในการสืบสวน ตามสายโทรศัพท์ที่คุยกัน ของผู้ก่อการร้าย There Is No Normal Anymore (2009)
Morgan, i'm fielding calls left and right here.มอร์แกนฉันรับสายโทรศัพท์ มือไม่ว่างเลยนะ The Eyes Have It (2009)
Lovely. Coulson.เปิดสายโทรศัพท์ให้แล้ว น่ารัก Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone's cut the phone lines. Could be anywhere from here to town.มืคนตัดสายโทรศัพท์ตรงไหนสักแห่ง The Bodyguard (1992)
You gotta make some phone calls?คุณ gotta ทำให้บางสายโทรศัพท์? Pulp Fiction (1994)
After your meeting with Yakov he missed his next phone call.หลังจากการประชุมของคุณด้วยยาโคฟเขาไม่ได้รับสายโทรศัพท์ของเขาต่อไป The Russia House (1990)
Wound herself up a bit, I think, waiting for that phone call.แผลตัวเองขึ้นเล็กน้อยผมคิดว่ารอสายโทรศัพท์ที่ The Russia House (1990)
Woke me up and asked me to hold two wires together while she taped.แล้วขอให้ช่วยถือสายโทรศัพท์ระหว่างที่เธอพันมัน Dark Harbor (1998)
You've got construction orders, phone lines, water and sewage - it's all here.มี ใบอนุม้ติ การก่อสร้าง, โครงข่ายสายโทรศัพท์, ท่อน้า และท่อระบายน้ำ - ทั้งหมดอยู่ที่นี่. National Treasure (2004)
Did you unplug this?นายดึงสายโทรศัพท์ออกหรือยัง Primer (2004)
No, wait, don't hang up!ไม่ เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Data-mine the call.แตกข้อมูลสายโทรศัพท์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I have dialed the number. It is ringing.ผมกดเบอร์โทรศัพท์ สายโทรศัพท์กำลังดัง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
- I am on hold.- ผมรอสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Mrs. Eels, you're probably going to have to testify... about that phone call you overheard.คุณนายเอลส์ คุณจะต้องไปเป็นพยานให้ปากคำ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ยินทางสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
The satellite's down. Get me a landline.ดาวเทียมล่ม / ฉันขอสายโทรศัพท์ที่เป็นภาคพื้นดิน Live Free or Die Hard (2007)
WILLS: Jimmy, how you doing with the phone line?จิมมี่ คุณทำอะไรกับสายโทรศัพท์ ? The Bourne Ultimatum (2007)
Jimmy? That's a hard line, Jimmy. Why don't we have it?จิมมี่ นั่นสายโทรศัพท์ธรรมดา ทำไมเราไม่ได้ยินเสียง The Bourne Ultimatum (2007)
He gets a constant GPS signal from Mr. Bracelet that goes through your phone line to the monitoring systems downtown.จะมีสัญญาณ GPS เชื่อมกับห่วงที่เท้าเธอ ต่อเข้าสายโทรศัพท์ ส่งข้อมูล ไปยังศูนย์ตรวจการณ์กลางตลอด Disturbia (2007)
Government rip out all the phones when they find out bad men in sona still setting up deals.รัฐบาลตัดสายโทรศัพท์หมดหลังจากพวกเขาเห็นว่าคนในนี้ชอบต่อรอง Call Waiting (2007)
When you asked me to get rid of the phones, make them contraband, so you could control the trade in here, did I not comply?ตอนแกขอให้ฉันตัดสายโทรศัพท์ ทำให้มันกลายเป็นของต้องห้าม เพื่อที่แกจะได้ค้าขายในนี้ได้ Vamonos (2007)
We can't come to the phone right now, so please leave us a message.ตอนนี้เราไม่ว่างรับสายโทรศัพท์ โปรดฝากข้อความถึงเราค่ะ Cat's in the Bag... (2008)
-Our lines are overloaded. -Juma's men are here.สายโทรศัพท์ของเราถูกใช้เกินกำลังแล้ว\คนของจูมาอยู่ที่นี่ 24: Redemption (2008)
I've been on the phone all morning with the appointment secretary of the police commission;ฉันอยู่ในสายโทรศัพท์ ตลอดช่วงเช้า นัดพบกับ เลขานุการ ตำรวจแห่งชาติ Changeling (2008)
We could tie our shoes together, our tennis shoes... and we could throw them over telephone wires.เราผูกรองเท้าเทนนิสของเราไว้ด้วยกันก็ได้ แล้วเราก็โยนข้ามสายโทรศัพท์ The House Bunny (2008)
- I got you your own line... so you would stay off mine.- ฉันติดสายโทรศัพท์ส่วนตัวให้แกแล้ว Pineapple Express (2008)
The lines were down.สายโทรศัพท์คงเสีย Nights in Rodanthe (2008)
The phone company said the line was shorted out on-site.องค์การโทรศัพท์แจ้งว่า สายโทรศัพท์เสียบริเวณนั้น Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Uh, it's the lab.เอ่อ, สายโทรศัพท์จากห้องวิจัย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I can set up a secure landline in my office.ฉันสามารถทำใหสายโทรศัพท์ปลอดภัยได้ ในที่ทำงานของฉัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I need to set up the secure landline.ฉันต้องทำให้\ สายโทรศัพท์ปลอดภัย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm guessing there's no telephone wire for her to climb across.ฉันเดาว่าครั้งนี้คงไม่มีสายโทรศัพท์ให้เธอข้ามรั้วหรอกนะ Prison Break: The Final Break (2009)
Now, Doris, would you please contact the Chicago area telephone exchange supervisors.เอาละ ดอริส คุณช่วยติดต่อ ผู้บริหารชุมสายโทรศัพท์เขตชิคาโกนะ มีหกคน Public Enemies (2009)
Doc cuts the telephone lines five minutes before.ด็อกจะตัดสายโทรศัพท์ก่อนห้านาที Public Enemies (2009)
Nick, phone line's clear. Nobody has been tampering, นิค สายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครปลอมแปลงได้ Law Abiding Citizen (2009)
We were on call, you junkie.วันหยุดงั้นเหรอ เรากำลังรอสายโทรศัพท์อยู่ ไอ้ขี้ยา Phoenix (2009)
On call for the biggest deal of our lives.รอสายโทรศัพท์การซื้อขายที่สำคัญที่สุด ต่อปากต่อท้องของชีวิตเรา Phoenix (2009)
-Fine, we'll go to rehab.- คุณช่วยต่อสายโทรศัพท์ให้ผมที ได้โปรด Phoenix (2009)
You know.เอ่อ สายโทรศัพท์ที่เธอบอกว่าโทรหาวอลท์ Grilled (2009)
I guess. It was quick. She got right off the phone.ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไป เธอวางยสายโทรศัพท์ทิ้งไปเลย Peekaboo (2009)
TELEPHONE CORD, ROPE, AND DUCT TAPE WERE USED.เขาใช้ทั้งสายโทรศัพท์ เชือก และเทปกาว Zoe's Reprise (2009)
I'm in on the land line, ฉันอยู่บนระบบสายโทรศัพท์ Pleasure Is My Business (2009)
You want that phone call telling you where to pick up the body?เธอต้องการรับสายโทรศัพท์ ให้ไปรับศพที่ไหนงั้นเหรอ Balm (2009)
- [ coughing ] - [ beep ]- [ เสียงไอ ] - [ เสียงวางสายโทรศัพท์ ] Night of Desirable Objects (2009)
She won't answer my calls.เธอไม่รับสายโทรศัพท์ฉัน Bolt Action (2009)
Verbena Court was built with a limited amount of phone lines.เวอร์บิน่า คอร์ทมีบ้านมากหลัง แต่สายโทรศัพท์มีจำกัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I wanted to put in a second line.ผมต้องการสายโทรศัพท์ เส้นที่สอง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, look, we both know that the murder victim wasn't above shaking someone down for a phone line, so maybe he finds out that Paula Lindbergh is trying to make babies with the gardener;โอเค เอาล่ะ เราทั้งคู่รู้ ว่าเหยื่อฆาตกรรม ไม่ได้เกิดจากคนๆเดียวทำ ในเรื่องสายโทรศัพท์ อาจจะเพราะเขาไปรู้เห็น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I used that knowledge to ask for our five grand back for the phone.ฉันใช้องค์ความรู้ที่มีถามเขา เพื่อเอาเงินห้าพัน ค่าสายโทรศัพท์คืนมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
He hasn't been answering his phone.เขาไม่รับสายโทรศัพท์ Dream Logic (2009)
Yeah, it came up in an investigation into a terrorist cell.ใช่ มันอยู่ในการสืบสวน ตามสายโทรศัพท์ที่คุยกัน ของผู้ก่อการร้าย There Is No Normal Anymore (2009)
Morgan, i'm fielding calls left and right here.มอร์แกนฉันรับสายโทรศัพท์ มือไม่ว่างเลยนะ The Eyes Have It (2009)
Lovely. Coulson.เปิดสายโทรศัพท์ให้แล้ว น่ารัก Iron Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
สายโทรศัพท์[sāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone line ; cord (telephone) ; line  FR: ligne téléphonique [ f ] ; cordon du téléphone [ m ] ; ligne [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
central(n) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
e-mail(n) การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, Syn. electronic mail
e-mail(n) ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์, Syn. electronic mail
e-mail(vt) ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
exchange(n) โทรศัพท์กลาง, See also: ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
line(n) สายโทรศัพท์, See also: สายโทรเลข
modem(n) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม
party line(n) สายโทรศัพท์เชื่อม
switchboard(n) แผงสายโทรศัพท์, See also: อุปกรณ์สับสายโทรศัพท์
telephone line(n) สายโทรศัพท์
telephonist(n) พนักงานต่อสายโทรศัพท์
wired(adj) ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
at & t(เอที แอนด์ ที) ย่อมาจาก American Telephone and Telegraph หมายถึง บริษัทโทรศัพท์และโทรเลขของอเมริกา งานของบริษัทนี้มาเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์ก็ตรงที่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ (ส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารข้อมูล)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง, สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, See also: centrality n., Syn. middle, Ant. outer
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา, vt. อัดสำเนา, ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
isdn(ไอเอสดีเอ็น) ย่อมาจากคำว่า integrated services digital network (แปลว่า โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
line(ไลนฺ) { lined, lining, lines } n. เส้น, สาย, เชือก, เส้นแบ่ง, เส้นระดับ, ลายเส้น, สายโทรเลข, สายโทรศัพท์, เส้นโลหะ, เส้นเขต, เส้นทางคมนาคม, เส้นโน้ตเพลง, เส้นวิ่ง, เส้นทางเดินรถเดินเรือ, สายการบิน, สายเบ็ด, สายเชือก, แถว, แนว, แนวหน้า, วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว, เรียงเป็นเส้นตรง,
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1, 200, 2, 400, 9, 600 และ 14, 400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม, เส้นแบ่งเขต, แนวนโยบาย
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ
switchboardn. แผงไฟฟ้า, แผงสายโทรศัพท์, แผงสับเปลี่ยนไฟฟ้าหรือโทรศัพท์, แผงปิดเปิด
tap(แทพ) vt., vi., n. (การ, เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา, เตะเบา ๆ , ตบเบา ๆ , เคาะตอกเบา ๆ vt., n. (การ) ทำให้ไหลออก, ลอบต่อสายโทรศัพท์ (เพื่อดักฟัง) , ใส่ก๊อก, ใส่จุก, แยกต่อ, แบ่งน้ำ, เรียกร้อง, ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย, สูบ (ของเหลวหรือหนอง) , เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง, บาร์, เจาะ (ต้นยาง
telephonist(-นิสทฺ) n. พนักงานต่อสายโทรศัพท์
teleprocessingการประมวลผลทางไกลหมายถึง การประมวลผลที่มีการส่งข้อมูลมาจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ไกลออกไป เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง การส่งข้อมูลอาจใช้ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ใยแก้ว ดาวเทียม ฯ ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นทั่วไป คือการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ละตู้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปลายทางส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผล
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น, ลำตัว, หีบขนาดใหญ่, งวงช้าง, สายโทรศัพท์, สายใหญ่, เส้นทาง (รถไฟ, ถนน, คลอง) , กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, รางล้างแร่, ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น, เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body, torso
wan(วอน) adj. ซีด, ซีดขาว, อมโรค, อ่อนแอ, ไม่มีความสุข, ขาดกำลัง, ขาดสมรรถภาพ, มืด, สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน <คำอ่าน>ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ, See also: wanly adv. wanness n., Syn. pale, faint, livid
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
line(n) เส้นตรง, แนว, เส้นทาง, แถว, สายโทรศัพท์, สายโลหิต, บรรทัด, เชือก
trunk(n) ลำต้น, ลำตัว, งวงช้าง, หีบเดินทางใหญ่, อุโมงค์, สายโทรศัพท์

German-Thai: Longdo Dictionary
weiterleiten(vt) |leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet, etw.(A)| ส่งต่อ(อีเมล, ข่าว, ข้อมูล), โอนสาย(โทรศัพท์) เช่น Telefonate weiterleiten โอนสายโทรศัพท์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top