ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สวย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สวย, -สวย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
หน้าผั๊ว(n) เกย์หน้าไม่สวย

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj) สวย

Longdo Dictionary ภาษา สวีเดน (SV) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เยาวภา[เยา-วะ-พา] หญิงสาวสวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวย(v) be beautiful, See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be g, Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ, Example: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ
สวย(v) eat, See also: consume, partake, meal, Syn. รับประทาน, กิน, Example: แม่บ้านยกอาหารกลางวันมาเทียบให้ท่านจันทร์เสวยในสวน, Notes: (ราชา)
คนสวย(n) beauty, Syn. คนงาม, Example: ลูกสาวกำนันเป็นคนสวยของหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าแตะ, Count Unit: คน
สะสวย(v) be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
กระสวย(n) shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai Definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า
สวยงาม(adj) beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สวยหรู(adv) splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู(v) be splendid, See also: be gorgeous, be sumptuous, Syn. สวยงาม, สวยสง่า, Example: สถานที่ต่างๆ ของประเทศไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดไว้
สวยหรู(adj) splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
ข้าวสวย(n) cooked rice, Syn. ข้าวสุก, Example: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า, Thai Definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
สวยสุข(v) enjoy happiness, See also: take pleasure, Syn. เสพย์สุข, Example: สองพ่อลูกเสวยสุขอยู่ในเมืองไทย เพราะมีเงินที่โปรยหว่านไม่อั้นตามสถานเริงรมย์ชื่อดัง
เสริมสวย(v) beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai Definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
สวยทุกข์(v) undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
สวยราชย์(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
สวยพระชาติ(v) be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai Definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ช่างเสริมสวย(n) beautician, Example: เธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือคนหนึ่งของร้านนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพแต่งหน้าและทำผม
รักสวยรักงาม(v) be conscious of one's appearance, See also: be fond of dressing up, be proud of one's appearance, Example: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว, Thai Definition: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
รักสวยรักงาม(adj) beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai Definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ร้านเสริมสวย(n) beauty shop, See also: beauty parlor, beauty salon, ladies' hairdressing salon, Example: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย, Count Unit: ร้าน
สวยหยาดเยิ้ม(v) be beautiful, See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, , Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ, Example: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด
สวยราชสมบัติ(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระยาเสวยน. เครื่องเสวย.
กระสวยน. เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า.
ข้าวสวยน. ข้าวที่หุงสุกแล้ว, ข้าวสุก ก็เรียก.
เขียวเสวยน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด <i> Mangifera indica</i> L. ผลสีเขียว รสมัน.
พานพระขันหมาก, พานพระขันหมากเสวยน. พานใส่หมากพลูเครื่องเสวย เป็นเครื่องราชูปโภค ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นพานซ้อนกัน ๒ ชั้น รูปทรงคล้ายพานแว่นฟ้า ทำด้วยทองคำ จำหลักลวดลายลงยาสี จะเรียกว่า พานพระศรี พานพระขันหมาก หรือพานพระขันหมากเสวย ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก, ในพานประกอบด้วย ตลับพู่ใส่ขี้ผึ้ง ๑ มังสี ๒ สำหรับใส่หมากเจียน ๑ หมากทั้งลูก ๑ ซองพลู ๒ สำหรับใส่พลูจีบ ๑ ตลับใส่กระวาน ๑ ตลับใส่ยาฝอย ๑ และพระแสงกรรบิด ๑.
พานหมากเสวยน. พานใส่หมากพลูเครื่องเสวยของเจ้านาย, พานใส่หมากพลูเครื่องเสวยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีลักษณะแตกต่างกันไปตามชั้นยศ จะเรียกว่า พานพระศรี ก็มี ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก.
สวยว. งามน่าพึงพอใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ งาม เป็น สวยงาม, ในบทกลอนใช้ว่า ส้วย ก็มี
สวยไม่เปียก (ใช้แก่ข้าวสุก) เช่น หุงข้าวสวยดี ไม่ดิบ ไม่แฉะ.
สวยกรากว. เรียกสิ่งที่หุงหรือนึ่งสวยมากเกินไป เช่น ข้าวสวยกราก ถั่วสวยกราก.
สวยแต่รูป จูบไม่หอมว. มีรูปร่างงาม แต่มีความประพฤติ ท่าทีวาจา และกิริยามารยาทไม่ดี.
สวย(สะวะหฺยม) ว. ด้วยตัวเอง.
สวยมพรน. สยมพร, สยัมพร หรือ สยุมพร ก็ใช้.
สวยมภูน. สยมภู.
สะ ๑, สะสวยว. สวย.
สะสวยว. ค่อนข้างสวย, อยู่ในเกณฑ์สวย, (มักใช้แก่ผู้หญิง), เช่น เด็ก ๆ แต่งตัวสะสวย เธอเป็นคนหน้าตาสะสวย.
เสริมสวยก. ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี).
เสริมสวยน. เรียกสถานที่รับแต่งผม แต่งหน้า แต่งเล็บ เป็นต้น ว่า ห้องเสริมสวย หรือ ร้านเสริมสวย.
สวย(สะเหฺวย) ก. กิน เช่น เสวยพระกระยาหาร เสวยพระสุธารส
สวยครอง เช่น เสวยราชย์.
สวย(สะเหฺวย) ก. ได้รับ, ได้ประสบ, เช่น เสวยทุกขเวทนา, ได้รับประโยชน์ เช่น เสวยสิทธิ์.
สวยกรรมก. ตาย เช่น หนหลังเกรงแหล่งหล้า พระบาทคิดหนหน้า อยู่เกล้าเสวยกรรม (ลอ).
สวยพระชาติก. เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นพระโพธิสัตว์).
กระดี่ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล <i> Trichogaster</i> วงศ์ Belontiidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น มี ๓ ชนิด คือ กระดี่หม้อ [ <i> T. trichopterus</i> (Pallas) ] ข้างตัวมีลายหลายเส้นพาดขวาง มีจุดดำที่กลางลำตัวและคอดหางแห่งละ ๑ จุด ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร, สลาก หรือ สลาง ก็เรียก, กระดี่นาง [ <i> T. microlepis</i> (Günther) ] สีขาวนวล และ กระดี่นางฟ้าหรือกระดี่มุก [ <i> T. leeri</i> (Bleeker) ] พบเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม, บางท้องถิ่นในแถบอีสานเรียก กระเดิด.
กระเต็นน. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Alcedinidae หัวโต คอสั้น ปากแหลม ยาว ตรง แบนข้าง และแข็งแรง หากินโดยวิธีพุ่งตัวลงจับเหยื่อเช่นปลาในนํ้าหรือแมลงตามท้องทุ่ง พวกที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่มีสีสวยสะดุดตา เช่น กระเต็นน้อยแถบอกดำ (<i> Alcedo euryzona</i> Temminck) กระเต็นน้อยสามนิ้ว [ <i> Ceyx erithacus</i> (Linn.) ] พวกที่มีขนาดกลาง เช่น กระเต็นลาย [ <i> Lacedo pulchella</i> (Horsfield) ] กระเต็นอกขาว [ <i> Halcyon</i><i> smyrnensis</i> (Linn.) ] กระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล [ <i> Actenoides concretus</i> (Temminck) ] และพวกที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระเต็นขาวดำใหญ่ [ <i> Megaceryle lugubris</i> (Temminck) ] กระเต็นปักหลักหรือปักหลัก [ <i> Ceryle rudis</i> (Linn.) ].
กระทิง ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล <i> Mastacembelus</i> วงศ์ Mastacembelidae ลำตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ปลายจะงอยปากบนเรียวแหลมคล้ายปลาหลด แต่มีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง สีสดสวยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า อาศัยอยู่ในแม่นํ้าลำคลองและที่ลุ่ม ที่พบทั่วไปในประเทศไทย เช่น ชนิด <i> M</i>.<i> armatus</i> (Lacepéde), M. favus Hora, และกระทิงไฟ (<i> M. erythrotaenia</i>Bleeker) ซึ่งมีขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร.
กระวานเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i> Elettaria</i><i> cardamomum</i> (L.) Maton ในวงศ์ Zingiberaceae มาจากประเทศอินเดียตอนใต้ ผลรูปกระสวยหรือรูปไข่ปลายแหลม สีนวล มี ๓ พู กลิ่นหอมฉุน, เอลา ลูกเอ็ล หรือ ลูกเอ็น ก็เรียก.
กราก ๒(กฺราก) ว. เรียกสิ่งที่หุงหรือนึ่งสวยมากเกินไปว่า สวยกราก เช่น ข้าวสวยกราก ถั่วสวยกราก.
กริม(กฺริม) น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กในสกุล <i> Trichopsis</i> วงศ์ Anabantidae หรือ Belontiidae พบทั่วไป รูปร่างคล้ายปลากัดซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่หัวแหลมกว่าและสีไม่สดสวย มักมีแถบสีเข้มพาดตลอดข้างตัว ๒-๓ แถบ ขนาดยาวได้ถึง ๗ เซนติเมตร ที่พบมากได้แก่ กริมข้างลาย [ <i> T. vittatus</i> (Cavier) ], กัดป่า ก็เรียก.
กษีรธาราน. สายนํ้านม เช่น ให้เสวยโภชนและกษีรธารา (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
กอและ ๑น. ชื่อเรือประมงชนิดเรือต่อ ใช้ตามชายทะเลฝั่งตะวันออกทางภาคใต้ตอนล่าง รูปร่างยาวเพรียว หัวและท้ายเรือแหลมสูง ใช้ใบขับเคลื่อนรับลม เขียนลวดลายสีสันต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม.
กัด ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กชนิด <i> Betta splendens</i> Regan ในวงศ์ Osphronemidae ขนาดยาวได้ถึง ๖.๕ เซนติเมตร ทำรังเป็นหวอดที่ผิวนํ้า ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย มีสีสวยงาม สามารถกางครีบและแผ่นปิดเหงือก เปล่งสีลำตัวให้เข้มขึ้น ในขณะต่อสู้มักกัดกัน จึงเรียกว่า ปลากัด.
กัตติกมาส(กัดติกะมาด) น. เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์กัตติกา คือ เดือน ๑๒ ตามจันทรคติ ตกในราวเดือนพฤศจิกายน.
กามสมังคีว. พร้อมด้วยกามคุณ เช่น เสด็จเสวยอุฬาริกราชกามสมังคีศรีสุขุมสุข (ม. ร่ายยาว นครกัณฑ์).
กี่กระตุกน. เครื่องทอผ้าชนิดหนึ่งที่มีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง.
ไก่ฟ้าน. ชื่อนกขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Phasianidae ตัวขนาดไล่เลี่ยกับไก่บ้าน ปากสั้นแข็งแรง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ตัวผู้ส่วนใหญ่ที่หน้ามีแผ่นหนังสีสดใสคล้ายหน้ากาก เกือบทุกชนิดมีหงอนเป็นพู่ขน คอยาว ลำตัวป้อม มีหลายสี ขาแข็งแรง หางยาวโดยเฉพาะตัวผู้มีหางกะลวยสวยงามเป็นพิเศษและสีสันสวยงามกว่าตัวเมีย กินแมลง สัตว์เล็ก ๆ ผลไม้สุก และเมล็ดพืช เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว [ <i> Lophura nycthemera</i> (Linn.) ] พญาลอหรือไก่ฟ้าพญาลอ (<i> L. diardi</i> (Bonaparte)) ไก่ฟ้าหางลายขวาง [ <i> Syrmaticus humiae</i> (Hume) ]<i> </i>.
ขมิ้น ๒(ขะมิ่น) น. ชื่อนกขนาดกลางในวงศ์ Oriolidae ตัวขนาดไล่เลี่ยกับนกเอี้ยง มีหลายสี เช่น เหลือง แดง ขาว ตัวผู้และตัวเมียมีสีแตกต่างกัน ตัวเมียสีหม่นไม่สวยงาม ทำรังเป็นรูปถ้วยตามง่ามไม้สูง ๆ กินผลไม้และแมลง ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น ขมิ้นท้ายทอยดำหรือขมิ้นเหลืองอ่อน (<i> Oriolus chinensis</i> Linn<i> </i>.) ขมิ้นแดง [ <i> O. traillii</i> (Vigors) ] ขมิ้นขาว (<i> O. mellianus</i>Stresemann)<i> </i>.
ข้าวเจ้าน. ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งของชนิด <i> Oryza sativa</i> L. เนื้อเมล็ดใสใช้หุงเป็นอาหาร เมื่อหุงแล้วเมล็ดมักร่วนและสวย มีชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวมันปู.
ข้าวบาตรน. ข้าวสารเก่าหุงในน้ำเดือดเพื่อให้สวยเป็นตัวสำหรับตักบาตร, เรียกขันเชิงสำหรับใส่ข้าวตักบาตร ว่า ขันข้าวบาตร.
ข้าวสุกน. ข้าวที่หุงสุกแล้ว, ข้าวสวย ก็เรียก.
ข้าวหมกน. อาหารชนิดหนึ่งของมุสลิม ประกอบด้วยข้าวสวยปรุงด้วยเครื่องเทศและขมิ้น มีเนื้อไก่หรือเนื้อแพะหมกในข้าว.
ขี้ริ้วว. ไม่สวย, ไม่งาม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ขี้เหร่ เป็น ขี้ริ้วขี้เหร่.
ขี้เหร่ว. ไม่สวย, ไม่งาม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ขี้ริ้ว เป็น ขี้ริ้วขี้เหร่.
ขึ้นกล้องก. ถ่ายรูปออกมาดูสวยกว่าตัวจริง.
ขึ้น ๒ว. ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อเน้นความให้เด่นหรือให้ชัดแจ้งกว่าเดิม เช่น เกิดขึ้น เป็นขึ้น สวยขึ้น สูงขึ้น
ขึ้น ๒ดูสวยกว่าตัวจริง เช่น แต่งตัวขึ้น ถ่ายรูปขึ้น
เข้า ๑ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายเร่งรัด เช่น เร็วเข้า คิดเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายมากขึ้น เช่น หนักเข้า ดึกเข้า นานเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงสภาพหรือความรู้สึกที่เกิดมีขึ้น เช่น พอสวยเข้าก็มีหนุ่ม ๆ มารุมจีบ พอเหนื่อยเข้าก็อยากจะเลิกทำ, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายว่าหนุนให้ทำ (มักใช้ในความประชดประชัน) เช่น เอาเข้าไป ว่าแล้วยังไม่ยอมหยุด.
คมขำก. สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ มักหมายถึงหญิงผิว ๒ สี.
คราญ(คฺราน) ว. งาม, สวย, น่ารัก, ใช้ประสมกับคำอื่น เช่น นงคราญ สะคราญ.
ควีนสิริกิติ์(คฺวีนสิหฺริกิด) น. ชื่อกล้วยไม้พันธุ์ <i> Cattleya</i>‘Queen Sirikit’ ในวงศ์ Orchidaceae เป็นลูกผสม ดอกใหญ่ สีขาว ปากเหลือง สวยงามมากและมีกลิ่นหอม.
เครื่อง(เคฺรื่อง) น. สิ่ง, สิ่งของ, สิ่งสำหรับประกอบกันหรือเป็นพวกเดียวกัน เช่น เครื่องนอน เครื่องปูลาดอาสนะ, สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ เช่น เครื่องรถ เครื่องเรือน เครื่องไฟฟ้า, ของที่เข้าสำรับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เครื่องแป้ง หมายถึงของที่เข้าสำรับกับแป้งเครื่องสำอาง, ของใช้ของกินสำหรับเจ้านาย เช่น เครื่องทรง เครื่องเสวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spindle-shaped; fusiform-รูปกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shuttle valveลิ้นกระสวย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgery, cosmeticศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession to the throneการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aesthetic zoningการจัดเขตเมืองเพื่อความสวยงาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusiform-รูปกระสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusiform; spindle-shaped-รูปกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoning, aestheticการจัดเขตเมืองเพื่อความสวยงาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throne, accession to theการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จิกจีบคนหน้าตาที่ดี หล่อ ๆ สวย[ศัพท์วัยรุ่น]
Animal groomingการเสริมสวยสัตว์ [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]
Dog grooming industryอุตสาหกรรมการเสริมสวยสุนัข [TU Subject Heading]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Grooming behavior in animalsพฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์ [TU Subject Heading]
Ornamental fish tradeอุตสาหกรรมปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Ornamental fishesปลาสวยงาม [TU Subject Heading]
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย หมายถึง การเดินทางไปเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือกรณีพิพาทโดยผู้ไกล่ เกลี่ยจะต้องเดินทางกลับไป-กลับมาระหว่างประเทศหรือคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง กัน เช่น การแก้ปัญหาในตะวันออกกลาง [การทูต]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Cell Type, Spindleชนิดเซลล์ยาว, ชนิดเซลล์กระสวย [การแพทย์]
Cells, Spindleเซลล์รูปกระสวย [การแพทย์]
Cells, Spindle Shapeเซลล์รูปกระสวย [การแพทย์]
Cells, Spindle Shapedแหลมหัวแหลมท้าย, เซลล์รูปกระสวย [การแพทย์]
Cells, Spindle-Shapedเซลล์ตัวยาวๆรูปกระสวย [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Cosmesisความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Elliptical Shapeรูปรีแบบกระสวย [การแพทย์]
Epithelial Cells, Caudateเซลล์รูปกระสวยจากกรวยไต, เซลล์บุกรวยไต [การแพทย์]
Fusi-Formลักษณะเป็นรูปกระสวย [การแพทย์]
Fusiformรูปร่างเหมือนกระสวย, ฟิวซิฟอร์ม, รูปกระสวย, รูปร่างเป็นกระสวย, สปอร์รูปกระสวย [การแพทย์]
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gemอัญมณี, แร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
grottoถ้ำลอด, ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]
Mechanical Hand Covering with Cosmetic Gloveมือเทียมชนิดสวยงามและใช้งานได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cute.สวยสิ In the Mouth of Madness (1994)
Nice.สวยจัง Gyre, Part 2 (2012)
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A beautiful soul.จิตวิญญานที่สวยงาม The Great Dictator (1940)
What would you do, pretty?เธอจะทำอะไรฉัน เดี๋ยวก็สวยหรอก The Great Dictator (1940)
The beauty parlor business.ร้านเสริมสวย The Great Dictator (1940)
Make me look beautiful?จะทำให้ฉันดูสวยหรอ The Great Dictator (1940)
Beautiful blond Aryans.คนอารยันมีผมบอร์นที่สวย The Great Dictator (1940)
Isn't it beautiful!มันไม่เหลือแม้ความสวย The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel says it's beautiful.คุณ แจ็คเคิล บอกว่ามันสวยมาก. The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
Pretty, huh?สวยฮะ? Pinocchio (1940)
It was a beautiful night.มันเป็นคืนที่สวยงาม Pinocchio (1940)
My, my! Mmm. Say, that's pretty swell.อืมมม กล่าวว่าเป็นบวมสวย Pinocchio (1940)
- I'm all right. - Oh, splendid.ฉันโอเค โอ้สวยงาม Pinocchio (1940)
Looks pretty hopeless.ดูเหมือนสิ้นหวังสวย Pinocchio (1940)
Manderley is beautiful.- แมนเดอร์เลย์นั้นสวยงาม Rebecca (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล Rebecca (1940)
Before she married, she was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.ก่อนที่จะเเต่งงาน หล่อนคือรีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)
- Isn't she sweet?- หล่อนสวยนะคะ - ครับ Rebecca (1940)
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก Rebecca (1940)
It's not used now.ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว มันเป็นห้องที่สวยที่สุดในบ้าน Rebecca (1940)
It's very beautiful, isn't it?- สวยมากๆ เลยค่ะ Rebecca (1940)
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย Rebecca (1940)
Yes, very nice.- ใช่ สวยมาก Rebecca (1940)
I suppose she was the most beautiful creature I ever saw.ผมว่าหล่อนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา Rebecca (1940)
You look lovely, lovely.คุณดูสวยมากๆ Rebecca (1940)
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา Rebecca (1940)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้ Rebecca (1940)
- You look ever so beautiful.- คุณดูสวยมากเลยค่ะ Rebecca (1940)
Oh, hello, Max. Things are going pretty well for you, aren't they?หวัดดี แม็กซ์ เรื่องดูจะไปได้สวย สำหรับนายเลยใช่มั้ย Rebecca (1940)
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman.ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก Rebecca (1940)
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย-- Rebecca (1940)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
- I don't know. It was pretty interesting.- ผมไม่ทราบ มันเป็นที่น่าสนใจสวย 12 Angry Men (1957)
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่ 12 Angry Men (1957)
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด 12 Angry Men (1957)
- You're a pretty smart fella, aren't ya?- คุณหนุ่มสมาร์ทสวยจะไม่ได้ยา? 12 Angry Men (1957)
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม 12 Angry Men (1957)
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ 12 Angry Men (1957)
Well, how do you like it? Even-steven. Pretty surprising, isn't it?ด้วยวิธีการที่คุณชอบมันได้หรือไม่ แม้แต่สตีเว่น สวยน่าแปลกใจไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านสวย[bān sūay] (n, exp) FR: jolie maison [ f ]
ช่างเสริมสวย[chang soēmsūay] (n, exp) EN: ladies' hairdresser
ข้าวสวย[khāosūay] (n, exp) EN: cooked rice  FR: riz nature [ m ] ; riz cuit [ m ]
คนสวย[khon sūay] (n, exp) EN: belle ; beauty  FR: beauté [ f ] ; belle [ f ]
ความสวยงาม[khwām sūay-ngām] (n) FR: merveille [ f ]
กระสวย[krasūay] (n) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle  FR: navette [ f ]
กระสวยอวกาศ[krasūay awakāt] (n, exp) EN: space shuttle   FR: navette spatiale [ f ]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[krasūay awakāt Aētlaēntis] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Atlantis
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[krasūay awakāt Chālēnjoē] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Challenger
กรอกระสวย[krø krasūay] (v, exp) EN: wind a bobbin
มะม่วงเขียวเสวย[mamūang khīosawoēi] (n, exp) EN: ?  FR: ?
นกไต่ไม้สีสวย[nok taimāi sī sūay] (n, exp) EN: Beautiful Nuthatch  FR: Sittelle superbe [ f ] ; Sittelle magnifique [ f ]
ผีเสื้อแสนสวย[phīseūa saēn sūay] (n, exp) EN: Clerodendrum ugandense Prain
ผู้หญิงสวยมาก[phūying sūay māk] (n, exp) FR: une très belle femme
ร้านเสริมสวย[rān soēmsūay] (n, exp) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon  FR: salon de beauté [ m ] ; institut de beauté [ m ]
สวย[sawoēi] (v) EN: eat ; consume ; partake ; meal
สวยพระชาติ[sawoēiphrachāt] (v) EN: be born ; come into the world  FR: venir au monde
สวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
สวยราชสมบัติ[sawoēi rātchāsombat] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned
สวยสุข[sawoēi sūk] (v, exp) EN: enjoy happiness ; take pleasure
สวยทุกข์[sawoēi thuk] (v, exp) EN: undergo suffering ; suffer adversity
สีสวย[sī sūay] (n, exp) FR: jolie couleur [ f ]
เสริมสวย[soēmsūay] (v) EN: beautify ; embellish ; prettify  FR: embellir ; enjoliver
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome
สวย[sūay = suay] (adj) EN: beautiful ; lovely  FR: beau ; joli
สวย[sūay = suay] (abv) EN: nice ; pretty ; smart  FR: jolie ; belle
สวยขึ้น[sūay kheun] (v, exp) FR: embellir ; enjoliver
สวยมากเลย[sūay māk loēi] (adj) EN: very beautiful ; gorgeous  FR: magnifique
สวยนัก[sūay nak] (adj) FR: superbe
สวยงาม[sūay-ngām = suay-ngam] (adj) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely  FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยพริ้ง[sūay phring] (adj) EN: beautiful
สวยหรู[sūayrū] (v) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous
สวยหรู[sūayrū] (adv) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously
สวยสง่า[sūay sa-ngā] (v, exp) EN: be splendid
สวยหวาน[sūay wān] (adj) EN: sweet looking
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring
ทำให้สวย[thamhai sūay] (v, exp) FR: embellir ; orner ; enjoliver
โต๊ะเสวย[to sawoēi] (n, exp) EN: king's table
อย่างสวยนัก[yāng sūay nak] (adv) FR: superbement

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiral(n) ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
aesthetic(adj) งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
Aphrodite(n) เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
barracks(n) โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร, See also: อาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สวยงาม
beauteous(adj) ที่สวยงาม, See also: น่ามอง, Syn. beautiful, Ant. ugly
beautician(n) ช่างเสริมสวย, Syn. make-up artist
beautification(n) การเสริมสวย, See also: การเสริมความงาม
beautiful(adj) สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly
beautifully(adv) อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautify(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate
beauty(n) ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty(n) หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty mark(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty parlour(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty shop(n) ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty spot(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
become(vt) ดูสวยงาม, See also: งดงาม
belle(n) คนสวยที่สุดในที่นั้น
bijou(n) สิ่งที่เล็กๆ บอบบางและสวยงาม
bobbin(n) กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
brilliant(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, Syn. fabulous, Ant. ordinary
best bib and tucker(idm) ชุดที่ดีที่สุด, See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
chic(n) ความสวยงามทันสมัย, Syn. chicness, modishness, smartness
comeliness(n) ความงดงาม, See also: ความสวย, ความน่ารัก, Syn. fairness, loveliness, beauty, grace
comely(adj) งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
cosmetic(adj) ใช้เพื่อความสวยงาม, See also: ซึ่งทำให้สวยงาม, Syn. beautifying, improving
creation(n) เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม
do up(phrv) แต่งตัวสวยขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งตัวดีขึ้น, Syn. dress up
doll up(phrv) แต่งตัวสวยหรู, See also: แต่งตัวสวยงาม, Syn. dress up
dainty(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
damselfish(n) ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม
disfigure(vt) ทำให้เสียโฉม, See also: ทำให้ไม่สวย, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง, Syn. damage, blemish, deface, deform
disfigurement(n) สิ่งที่ทำให้เสียโฉม, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่สวย, สิ่งที่ทำให้เสียหาย, Syn. blemish, defacement, scar
elegant(adj) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
empyrean(adj) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี), See also: เยี่ยมยอด, Syn. empyreal, gloriou, sublime
enrich(vt) ประดับ, See also: ตกแต่งให้สวยงามขึ้น, Syn. adorn, decorate, embellish
epergne(n) ภาชนะที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่ใช้ใส่ผลไม้หรือดอกไม้แล้ววางไว้กลางโต๊ะ
esthete(n) คนที่รักความสวยงามโดยเฉพาะในงานศิลปะ, Syn. aesthete, dilettante
esthetician(n) ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงามแก่ผู้อื่น
esthetics(n) สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม, Syn. aestheticism, aesthetics
eurhythmic(adj) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurythmic
eurhythmical(adj) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurythmical
eurythmic(adj) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurhythmic
exquisite(adj) สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely(adv) อย่างสวยงาม, See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต, Syn. beautifully, delicately, elegantly
eyesore(n) สิ่งที่ไม่สวยงาม (ตึก, สถานที่)
fair(adj) สวยงาม, See also: งาม, อ่อนหวาน
fine arts(n) วิจิตรศิลป์, See also: งานศิลปะที่มุ่งเรื่องความสวยงาม
fine(adj) สวยงาม, See also: งาม, ชวนมอง, Syn. good-looking, handsome, attractive, Ant. ugly, ungraceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย, ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม, ดี, เลิศ, Syn. pretty, Ant. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) { beautified, beautifying, beautifies } vt., vi. ทำให้สวย, ทำให้งาม, สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn, Ant. spoil
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, หญิงงาม, คนงาม, ข้อขำ, การตกแต่งให้สวยงาม, ข้อได้เปรียบ, คนเด่น, สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm, Ant. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon, beauty shop
belle(เบล) n. สาวสวย, หญิงสวย, Syn. beauty
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bloom(บลูม) n. ดอกไม้, ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น, ดอกไม้บาน, ความแดงของแก้ม, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก, สู่วัยหนุ่มสาว, ทำให้สดสวย, Syn. flowering, peak, Ant. wane
bobbinn. หลอดด้าย, กระสวย, หลอดสายไฟ, โครงสายม้วน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brummagemn., adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี, ลายมือสวย, การคัดลายมือ, ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม, เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke
cop(คอพ) ตำรวจ, ก้อนด้ายหรือเส้นใยรูปกระสวย ด้ายหลอด
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์, แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น, ลายมือที่สวย
cute(คิวทฺ) adj. สวย, น่ารัก, เก๋, ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty, Ant. ugly
cutey(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
cutie(คิว'ที) adj., n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
dainty(เดน'ที) n., adj. งดงาม, สวยงาม, มีรสชาติดี, อร่อย, ประณีต n. สิ่งที่งดงาม, สิ่งที่มีรสชาติดี, สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice, Ant. gross
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dish(ดิช) { dished, dishing, dishes } n. จาน, จานกับข้าว, อาหาร1จาน, อาหาร, หญิงสวย. vt. ใส่จาน, ทำคล้ายรูปจาน, คุยกันเล่น, Syn. vessel, container
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา, หญิงที่สวยงามมาก, ชายงาม, คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt., vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม, ล้าสมัย, ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
dream(ดรีม) { dreamed/dreamt, dreaming, dreams } n. ปรารถนา, สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi., vt. ฝัน, นึกฝัน, เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion, fantasy, vis
dress(เดรส) { dressed, dressing, dresses } n. เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว, ต้องใช้เสื้อชุด vt., vi. แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า, ตกแต่ง, ประดับ, ทำแผล, ทายาและพันบาดแผล, ทายา, ตัด, เล็ม, แต่ง, จัดเป็นแนวตรง, ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม, ความเก๋, ความสละสลวย, สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่เรียบร้อย, สิ่งที่เก๋, ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม, เก๋, สละสลวย, สวยงาม, เรียบร้อย, ดีเลิศ, Syn. refined
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา, สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ใหญ่พอสมควร, มาก, ปานกลาง, ดีพอใช้, สภาพ, สวยงาม, ไม่มีจุดด่างพร้อย, สะอาด, ชัดเจน, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ, ยุติธรรม. -Phr. fair and square ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา . -Phr. see fair ตัด
fairylandn. แดนสวรรค์, แดนสุขาวดี, แดนที่สวยงามมาก
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา, สวยหรู, แดงฉาน, มีสีสัน, , See also: flamboyance, flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate, vivid
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ, ประจบ, สอพลอ, (ภาพ, รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน, สิ่งที่ทำให้แบน
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม, งาม, สวย, ดี, เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม, ทำให้งาม, ทำให้สวย
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
beauty(n) ความสวยงาม, ความงาม, ความสวย, สิ่งสวยงาม
bobbin(n) หลอดด้าย, กระสวย
bonnie(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี
charming(adj) มีเส่นห์, จับใจ, ยั่วยวนใจ, สวยงาม, ทีดึงดูดใจ
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย, ช่างทำผม
comeliness(n) ความสง่างาม, ความสวยงาม, ความงาม, ความเหมาะสม
comely(adj) สวยงาม, งาม, เหมาะสม, หน้าตาดี
cute(adj) น่ารัก, สวย, เก๋, ฉลาด, หลักแหลม
daintiness(n) ความงดงาม, ความสวยงาม, ความสะโอดสะอง, ความประณีต, ความอร่อย
dainty(adj) งดงาม, สวยงาม, สะโอดสะอง, ประณีต, อร่อย
dandy(adj) หรูหรา, สวยหรู, ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, สำรวย
deface(vt) ทำให้เสียโฉม, ทำให้เสียรูป, ทำให้ไม่สวย, ทำให้นุ่มสลวย
dowdy(adj) ล้าสมัย, ไม่สวยงาม, ปอน, มอมแมม
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม, ความงาม, สุนทรียภาพ, สุนทรียศาสตร์
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, สวยมาก, วิจิตรบรรจง, งดงาม, ประณีต
GOOD-good-looking(adj) งาม, สวย, สวยงาม, ดูดี, หน้าตาดี, หล่อ
goodly(adj) สวย, ดี, งาม, หล่อ, หน้าตาดี
gorgeous(adj) งดงาม, สวยงาม, หรูหรา, โอ่อ่า
homely(adj) ของบ้าน, ไม่ดึงดูดใจ, ไม่สวย, เรียบๆ
legible(adj) อ่านออก, อ่านง่าย, ชัดเจน, สวย
loveliness(n) ความน่ารัก, ความสวย, ความงาม
lovely(adj) งาม, น่ารัก, สวยงาม, สวย, ดีงาม
nice(adj) ดี, สวย, อร่อย, งาม, อ่อนโยน, กรุณา, พิถีพิถัน
ornament(vt) ประดับ, ทำให้สวย, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
picturesque(adj) สวย, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด
picturesqueness(n) ความงดงาม, ความสวยงาม
prettiness(n) ความน่ารัก, ความสวย, ความเก๋, ความสละสลวย, ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก, สวย, เก๋, สละสลวย, ไพเราะ
quill(n) ปากกาขนนก, ขนนก, หลอดด้าย, กระสวย, ขลุ่ย, ชนวนระเบิด
ravishing(adj) สวยบาดใจ, น่าชื่นชม, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ
reign(vi) เสวยราชสมบัติ, ครองราชย์, เป็นเจ้า
rich(adj) อุดมสมบูรณ์, รวย, สวยงาม, หรูหรา, มั่งคั่ง
shuttle(n) ยานพาหนะ, กระสวย
sightly(adj) น่าดู, งาม, น่าชม, สวยงาม
siren(n) หวูด, พรายน้ำ, แตรสัญญาณ, หญิงล่อลวง, หญิงสวย, เสียงคราง
slick(vt) ทำให้ลื่น, ทำให้เรียบ, ทำให้เป็นมัน, ทำให้สวย, ทำให้ฉลาด
spindle(n) เพลา, เครื่องปั่นด้าย, เดือย, สลัก, กระสวย
sporty(adj) เหมือนนักกีฬา, โอ้อวด, สวยงาม, หรูหรา
stylish(adj) เก๋, ทันสมัย, สวยงาม, เข้าสมัย
winsome(adj) สวย, น่ารัก, มีเสน่ห์, ร่าเริง, มีชัยชนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that glitters is not gold(idioms) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
beautiful(n) สวย
begoniaต้นดาดตะกั่ว, พืชเมืองร้อนจำพวก Begonia มีใบและดอกที่สวยงาม
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่
Halloweenorexia(n, slang) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน, See also: halloween
Pussy[พุท-โธ-นะโม-นะโม] (n) ความสวยงาม
Pussy[พุท-โธ-นะโม-นะโม] (n) ความสวยงาม
Pussy[พุท-โธ-นะโม-นะโม] (n) ความสวยงาม
Pussy[พุท-โธ-นะโม-นะโม] (n) ความสวยงาม
Salinda[สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ, ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า
trophy wife(n) สาวสวยที่ได้สามีแก่ (และรวย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
奇麗[きれい, kirei] (adj) สวย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
美粧院[びしょういん, bishouin] (aux, verb, adj) เสริมสวย
美人[びじん, bijin] คนสวย
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
美しい[うつくしい, utsukushii] (adj) สวย
シック[しっく, shikku] (n) สวยงามทันสมัย
綺麗[きれい, kirei] สวย
綺麗[ [ きれい, kirei ], [ kirei , kirei ]] (n) สวย
素敵[すてき, suteki] (adj, adv) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly
エステティシャン[えすてていしゃん, esuteteishan] (n) ผู้ที่ให้บริการด้านความสวยงาม

German-Thai: Longdo Dictionary
schön(adj) สวย งาม ดูดี
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: hübsch, Syn. nett
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
atemberaubend { adj }(adj, adv) สวยจนลืมหายใจ, สวยอย่างมาก, น่าดึงดูด
Goldkehlpitta [ ornith. ](n) นกชนิดหนึ่งขนาดกลาง หัวสีดำ มีหงอนสีน้ำเงิน ใต้ท้องสีดำสลับเหลือง ส่วนหลังสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียมีหงอนสีน้ำตาล สวยงามมาก เรียกชื่อตาม English ornithologist ชื่อ John Henry Gurney

French-Thai: Longdo Dictionary
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top