ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สติสัมปชัญญะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สติสัมปชัญญะ, -สติสัมปชัญญะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สติสัมปชัญญะน. ความระลึกได้และความรู้ตัว, ความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบ, เช่น จะทำอะไรต้องมีสติสัมปชัญญะ.
เรือขาดหางเสือน. คนที่ขาดสติสัมปชัญญะ, ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ, การงานที่ขาดหัวหน้า.
สัมปชัญญะ(สำปะชันยะ) น. ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, มักใช้เข้าคู่กับคำ สติ เป็น สติสัมปชัญญะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound and disposing mind and memoryสติสัมปชัญญะดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind and memoryสติสัมปชัญญะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consciousnessสติสัมปชัญญะ, ระดับความรู้สึก, การรู้สึกตัว, ความรู้สึกตัว, สติและปัญญา, การรู้สติ, สติ, ความรู้สติ, การรู้สติปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน In the Mouth of Madness (1994)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
Kyle's non-threatening. He's like... soy milk.ไคล์เค้าโตแล้วนะ มีสติสัมปชัญญะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I'm very sorry for your loss, but tests confirm that although your sister's bodily functions are fine, her brain is dead.She has no thoughts, no emotions, no senses.ฉันเสียใจด้วยต่อการสูญเสียของคุณ แต่การทดสอบยืนยันผลแล้วว่า แม้ว่าระบบร่างกายของน้องสาวคุณจะปกติดี แต่สมองเธอตายแล้ว เธอไม่มีความนึกคิด ไม่มีอารมณ์ ไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ All by Myself (2008)
My mind was getting blurry.สติสัมปชัญญะผมเริ่มเลือนลาง My Sassy Girl (2008)
- I think you're drunk. - I'm not drunk, okay? I'm cool.ฉันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เกิน 100 เปอร์เซ็นต์เลย Jumper (2008)
It's a state of mind.นั่นมันสติสัมปชัญญะ Hard-Hearted Hannah (2009)
A state of mind I don't like being in.สติสัมปชัญญะ ฉันไม่ชอบเลย Hard-Hearted Hannah (2009)
She came to her sensesเธอกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้ง Careful the Things You Say (2009)
Well, you see, courtrooms are theaters of conscience.คืองี้ครับ ในศาลมันเหมือนกับโรงละครแห่งสติสัมปชัญญะ You Don't Know Jack (2010)
I was investigating the phenomenological effects of LSD-25 on consciousness.ผมทำการสำรวจ เรื่องผลกระทบทางปรากฏการณ์วิทยาของแอลเอสดี ที่มีต่อสติสัมปชัญญะ Frankie & Alice (2010)
So let the record show that I, Olive Penderghast being of sound mind, and below-average breast size swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.ดังนั้น ฉันขอให้วีดีโอนี่้เป็นสื่อว่า ฉัน โอลีฟ เพนเดอร์กาสท์ ... มีสติสัมปชัญญะ และขนาดคับต่ำกว่ามาตรฐาน... ... สาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงทั้งหมด... Easy A (2010)
Just in the sense that her conscious mind, her awareness, is at a state of rest.แค่อยู่ในห้วงความรู้สึกที่ สติสัมปชัญญะของเธอนั้น อยู่ในสภาวะพักผ่อน Stowaway (2011)
You're making this up!ตอนข้ายังมีสติสัมปชัญญะดี 1911 (2011)
He probably designed it himself, which means he's highly functional.เขาอาจจะออกแบบของเขาเอง ซึ่งหมายถึง เค้ามีสติสัมปชัญญะดีเลยล่ะ Heroes and Villains (2011)
Evil girl. She has no conscience.นางปิศาจ เธอไม่มีสติสัมปชัญญะเลย I Need Romance (2011)
Oh, come on. Don't do that. Let's talk, Sam.ถูกเผงเลย ช่างหัวสติสัมปชัญญะเถอะ ไม่ๆ แซม นายนอนไม่ได้แซมมี่ Repo Man (2012)
Okay, Abed, I get it, we have different sensibilities.โอเค อาเบด ฉันเข้าใจแล้ว ว่าสติสัมปชัญญะเราต่างกัน Virtual Systems Analysis (2012)
"I, George Herman Jones, being of sound and disposing mind do hereby declare and publish this to be my last will and testament."ผม, จอร์จ เฮอร์เบอร์ท โจนส์ ขณะทำพินัยกรรมนี้ มีสติสัมปชัญญะปกติสมบูรณ์ดีทุกประการ ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ ที่นี่ว่า Noosphere Rising (2012)
Psychogenic fugue.ภาวะเสียความทรงจำสติสัมปชัญญะ Trapped (2012)
Well done.และมีสติสัมปชัญญะไม่มากก็น้อย ยอดเยี่ยม Amuse-Bouche (2013)
I'm afraid you're under arrest for driving under the influence.ผมเกรงว่า คุณถูกจับกุม กรณีขับรถขณะไม่ได้สติสัมปชัญญะ Welcome to Storybrooke (2013)
See, it robs a man of his reason, his dignity, his very soul.มันปล้นทั้งสติสัมปชัญญะของคน... ศักดิ์ศรี และจิตวิญญาณของเขาไป Stonehearst Asylum (2014)
A hallucination whereby signals are blocked from certain areas of the brain to the conscious mind.ภาพหลอน ซี่งเกิดจากสัญญาณ จากพื้นที่จำเพาะในสมอง ถูกบล็อค ไม่ให้เข้าสู่สติสัมปชัญญะ The Event Horizon (2014)
Did you lose consciousness?คุณเสียสติสัมปชัญญะหรือเปล่า Godzilla (2014)
Do you think it's safe to say that your consciousness is superior? No.คุณคิดว่าเราพูดได้ไหมว่า สติสัมปชัญญะของคุณเหนือกว่า Morgan (2016)
I had a theory of consciousness.ฉันมีทฤษฏีเรื่องสติสัมปชัญญะจิตสำนึก The Bicameral Mind (2016)
Robert doesn't see what I see in you, doesn't believe you're conscious.โรเบิร์ตมองไม่เห็น สิ่งที่ผมเห็นในตัวคุณ ไม่เชื่อเรื่องสติสัมปชัญญะของคุณ The Bicameral Mind (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apperception(n) การมีสติสัมปชัญญะ
be of sound mind(idm) สามารถตัดสินได้ (ทางกฎหมาย), See also: มีความสมบูรณ์, มีสติสัมปชัญญะ
reason(n) สติ, See also: สติสัมปชัญญะ, Syn. common sense
sense(n) สติสัมปชัญญะ, See also: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, Syn. intellect, understanding, reason, mind, Ant. dullness, idiocy, misunderstanding
sensibility(n) สติสัมปชัญญะ, See also: ไหวพริบ, Syn. conscious
waking(adj) ตื่นตัว, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ, Syn. awake, wakeful, wide-awake, Ant. asleep, dormant
wall in(phrv) ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก, See also: ไม่มีสติสัมปชัญญะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ, สติสัมปชัญญะ, หิริโอตตัปปะ, ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous, conscious
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล, ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต, ใจ, จิตใจ, จริต, ความคิด, ปัญญา, เหตุผล, ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจ, สติสัมปชัญญะ, ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า, วิกลจริต) v. ใส่ใจ, สนใจ, ระวัง, เชื่อฟัง, ดูแล, เป็นห่วง, คัดค้าน, สังเกต, จำได้
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, จิตปกติ, ความพอควร, ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล, คิดคำนวณในใจ, สรุป, ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก, ไหวพริบ, ประสาททั้งห้า, ประสาทสัมผัส, อินทรีย์สัมผัส, เหตุผล, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, สติสัมปชัญญะ, ความฉลาด, ความสังหรณ์, ความหมาย, นัย, แนวทาง, ทิศทาง vt. รู้สึก, ตระหนัก, เข้าใจความหมาย, เข้าใจ, ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) , สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว. -
sensibility(เซนซะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว, ไหวพริบ, ความเฉียบแหลม, สติสัมปชัญญะ, See also: sensibilities n., pl. อารมณ์, ความรู้สึกเจ็บใจได้, ความสามารถรับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอกได้
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, ฉลาด, มากมาย, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent, wise

English-Thai: Nontri Dictionary
apperception(n) ความเข้าใจ, สติสัมปชัญญะ
conscience(n) สติ, สติสัมปชัญญะ, ความรู้สึกผิดชอบ, คุณธรรม
sensibility(n) ไหวพริบ, ความรู้สึก, สติสัมปชัญญะ, ความเฉียบแหลม
sensible(adj) สมเหตุสมผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top