ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ศีรษะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ศีรษะ, -ศีรษะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีรษะ(n) head, Syn. หัว, เศียร, เกศ, Ant. บาท, เท้า, Count Unit: ศีรษะ
ปวดศีรษะ(v) have a headache, See also: be a headache, Syn. ปวดหัว, Example: ไซนัสในช่องหูชั้นกลางในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ผู้ป่วยปวดศีรษะ ปวดหู หูอื้อ ท้องอืด แน่น เป็นต้น, Thai Definition: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องที่หัว
ผงกศีรษะ(v) nod one's head, See also: give a nod, make a nod, Syn. ผงกหัว, Example: เขาผงกศีรษะขึ้นมองรอบตัวเมื่อรู้สึกผิดปกติ, Thai Definition: กระดกหน้าขึ้น
เหนือศีรษะ(adv) overhead, Syn. เหนือหัว, Example: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน, Thai Definition: อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ(n) overhead projector

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศีรษะ(สีสะ) น. หัว (เป็นคำสุภาพที่ใช้แก่คน). (ส.; ป. สีส)
ศีรษะกระบือน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา มี ๕ ดวง, ดาวคันฉัตร หรือ ดาววิสาขะ ก็เรียก.
ศีรษะโคน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฤคศิระ มี ๓ ดวง, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะเนื้อ ดาวมฤคศิรัส ดาวอาครหายณี ดาวมฤคเศียร หรือ ดาวมิคสิระ ก็เรียก.
ศีรษะช้างน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์หัสตะ มี ๕ ดวง, ดาวศอกคู้ ดาวหัสต หรือ ดาวหัฏฐะ ก็เรียก.
ศีรษะเนื้อน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฤคศิระ มี ๓ ดวง, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะโค ดาวมฤคศิรัส ดาวอาครหายณี ดาวมฤคเศียร หรือ ดาวมิคสิระ ก็เรียก.
กกหูน. บริเวณโคนหูส่วนหลังที่ติดกับศีรษะ.
กบาล(กะบาน) น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกบาล เขกกบาล
กระโจม ๓เครื่องสวมศีรษะอย่างหนึ่ง เช่น กระจอนหูแปงประดับแก้วเครื่องเลิศอุดมกระโจมคำสุบเก้าเกษ (ม. ภาคอีสาน นครกัณฑ์).
กระต่ายชมจันทร์น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายระดับข้างลำตัว เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ
กระต่ายต้องแร้วน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองตั้งวงระดับข้างลำตัว ลำตัวตั้งตรง เอียงศีรษะข้างใดก็ได้.
กระบาล(-บาน) น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกระบาล เขกกระบาล, (โบ) เขียนเป็น กระบาน ก็มี เช่น เพิกหนังทังผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์ (สามดวง)
กระพุ่มมือน. มือที่พนม เช่น ยกกระพุ่มมือขึ้นเหนือศีรษะ.
กระมึนว. ทะมึน, มีลักษณะดำมืดสูงใหญ่น่าเกรงขาม, เช่น กายาศีรษะพลัดพราย หัวขาดเด็ดตาย จรลู่กระมึนเหมือนเขา (เสือโค, บางฉบับเป็น ตระหมื้น), ตระมึน หรือ ตระมื่น ก็ใช้, โดยมากใช้ว่า ทะมื่น.
กระหม่อมน. ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ตํ่ากว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก, โดยปริยายหมายรวม ๆ ว่า หัว เช่น เป่ากระหม่อม ลงกระหม่อม, ขม่อม ก็ว่า
กระหวัดเกล้าน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
กระอูบน. ผอบ, ภาชนะสำหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น เช่น จึงแก้เอาเสื้อและผ้าคาดศีรษะใส่ในกระอูบคำ (ประชุมพงศ. ๑๐).
กราบ ๒(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กะลาซอน. กะลามะพร้าวที่มีปุ่มนูนเป็นรูปสามเส้า ใช้สำหรับทำซอสามสาย, เรียกลักษณะของหัวกะโหลกศีรษะที่เป็นรูปอย่างนั้น.
กะลาหัวกะโหลกศีรษะ เช่น ไม่เจียมกะลาหัว คุ้มกะลาหัว.
กำด้นน. ท้ายทอย, ส่วนที่คอกับศีรษะต่อกัน, เช่น เหมือนกดคอยอกำด้นลูกสาวศรี (มณีพิชัย).
กินนรฟ้อนโอ่น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างใดข้างหนึ่งตั้งหงาย หักข้อมือระดับแง่ศีรษะ อีกมือหนึ่งตั้งวงกลางข้างลำตัว แขนตึง.
กินนรรำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูงระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึงเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง
กินนรเลียบถ้ำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึง ระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง, กินรินเลียบถ้ำ ก็ว่า.
แกละ(แกฺละ) น. ผมเด็กผู้ชายที่เอาไว้เป็นแหยมตรงแง่ศีรษะ เรียกว่า ผมแกละ.
ขม่อม(ขะหฺม่อม) น. ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก, โดยปริยายหมายรวม ๆ ว่า หัว เช่น เป่าขม่อม ลงขม่อม, กระหม่อม ก็ว่า.
ขอนทิ้งอกน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายเข้าอก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบเข้าอก.
ขัดจางนางน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองตั้งวง ไขว้แขน ระดับอก ลำตัวตั้งตรง หน้าตรง เอียงศีรษะข้างใดก็ได้.
ขี่ม้าตีคลีน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.
ขี่ม้าเลียบค่ายน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวง ระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.
ขึงอูดก. นอนหงายเหยียดตรง แล้วใช้ผ้าที่ขมวดปมหัวท้ายคลุมศีรษะด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งใช้ปลายเท้ายันผ้าให้ตึงเพื่อกันยุงเป็นต้น.
เข้ารังน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงายข้างเอวด้านเดียวกัน เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือต่ำ.
ไข้ความร้อน, ไข้แดด ๑น. ไข้ที่ขึ้นเร็วและสูงเพราะถูกความร้อนจัด อาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชัก และต่อไปอาจสลบโดยไม่มีเหตุอื่นร่วม.
ไข้แดด ๒น. ไข้ที่ขึ้นเร็วและสูงเพราะถูกแดดจัด อาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ชัก และต่อไปอาจสลบโดยไม่มีเหตุอื่นร่วม.
ไข้เหลืองน. โรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงเป็นพาหะ ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ และปวดหลัง ไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ชีพจรเต้นช้าลง ผิวและตาเหลือง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตภายใน ๖-๗ วัน.
คอน. ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว, ราชาศัพท์ว่า พระศอ
คันฉัตรน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา มี ๕ ดวง, ดาวศีรษะกระบือ หรือ ดาววิสาขะ ก็เรียก.
คาราเต้น. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น มือ เท้า ศอก ศีรษะ ที่ฝึกจนแข็งแกร่งแล้ว มีแพร่หลายในญี่ปุ่นและเกาหลี.
คำนับ ๑ก. ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้.
งูขว้างค้อนน.ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง มี ๒ แบบ คือ มือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือต่ำ หรือมือข้างหนึ่งทำมือล่อแก้ว ตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ทำล่อแก้ว.
จรดพระเมรุน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งหงาย งอข้อศอก หักข้อมือ ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.
จีนสาวไส้น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับชายพก มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง ระดับชายพก ลำตัวตั้งตรง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
จุฑาน. จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ เช่น ยอด หัว มงกุฎ, จุฬา ก็ว่า.
จุฬา ๑น. จุก, โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ เช่น ยอด หัว มงกุฎ, จุฑา ก็ว่า.
โจงกระเบนตีเหล็กน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งแบมือหงาย งอข้อศอก ระดับข้างลำตัว เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือต่ำ.
ฉุยฉายเข้าวังน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
เฉิดฉิน ๒น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งแบมือหงาย งอข้อศอก ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงข้างหน้า ระดับปาก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือสูง.
ชฎาน. เครื่องสวมศีรษะ รูปคล้ายฝาชี มียอดยาวเรียวแหลม.
ช่อฟ้าน. ชื่อตัวไม้เครื่องประกอบกรอบหน้าบัน รูปอย่างครุฑ มีอกใหญ่ คอเรียว ศีรษะเล็ก ปากเป็นจะงอย หงอนยาวเรียว ติดตั้งอยู่ตอนปลายสุดหน้าบัน.
ช้อนเอามือสอดลงไปข้างใต้แล้วยกขึ้น เช่น ช้อนศีรษะ ช้อนตัว.
ชะนีร่ายไม้น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง มืออีกข้างหนึ่งแบมือหงาย แขนตึง ทอดต่ำลง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericraniumเยื่อหุ้มกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postcranial-หลังกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis capitisการเจาะศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephalia; pachycephalyกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephaly; pachycephaliaกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intracranialความดันในกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalpหนังหัว, หนังศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcranialใต้กะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overhead๑. ข้ามศีรษะ๒. ค่าใช้จ่ายอื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead positionท่าเหนือศีรษะ, แนวเหนือศีรษะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrachiocephaliaสภาพไร้แขนไร้ศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalalgia; cephalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalematoma; cephalhaematoma; cephalhematomaก้อนเลือดใต้หนังศีรษะ(ทารก)เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalgia; cephalalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalhaematoma; cephalematoma; cephalhematomaก้อนเลือดใต้หนังศีรษะ(ทารก)เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cranial-กะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cranial cavityโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
craniotomyการผ่ากะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalhematoma; cephalematoma; cephalhaematomaก้อนเลือดใต้หนังศีรษะ(ทารก)เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalodynia; cephalalgia; cephalgiaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizziness; giddinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizzyเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
giddiness; dizzinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalalgiaอาการปวดในศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracranialนอกกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocranial-ภายในกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocraniumเยื่อบุกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intracranialในกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intracranial pressureความดันในกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
HMD (head-mounted display)เอชเอ็มดี (หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
headphone; headset๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headset; headphone๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
head-mounted display (HMD)หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ (เอชเอ็มดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
พระชฎาเครื่องสวมศีรษะยอดแหลมสูง (พระราชวงศ์) [ศัพท์พระราชพิธี]
Craniometryการวัดกระโหลกศีรษะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Headpointerเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Headstickเครื่องชี้ด้วยศีรษะ, เครื่องชี้ด้วยศีรษะ มีสองความหมาย แบบแรก คือก้านชี้ ที่สวมกับศีรษะเพื่อให้ผู้พิการทางกายสามารถชี้ เปิดหน้ากระดาษหรือกดสวิทช์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ (headstick)  แบบที่สองหมายถึงการควบคุมโดยศีรษะ ซึ่งทำงานโดยการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอหรือ อินฟราเรด ถ่ายภาพผู้พิการ และติดตามความเคลื่อนไหวของศีรษะ แล้วนำสัญญาณความเคลื่อนไหวมาบ่งบอกความต้องการ โดยทั่วไป มักจะมีการติดจุดเครื่องหมายที่ติดกับหน้าผากของผู้ใช้คอมพิวเตอร์, Example: ความหมายเดียวกับ Headpointer [Assistive Technology]
Alopecia ; Baldnessศีรษะล้าน [TU Subject Heading]
Alopecia areataศีรษะล้านเป็นหย่อม [TU Subject Heading]
Craniocerebral traumaศีรษะบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
Head and neck neoplasmsเนื้องอกศีรษะและคอ [TU Subject Heading]
Head-gearเครื่องประดับศีรษะ [TU Subject Heading]
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Overhead projectionเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [TU Subject Heading]
Scalp dermatosesโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ [TU Subject Heading]
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]
Vertigoเวียนศีรษะ [TU Subject Heading]
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Alopecia Areataศีรษะล้านเป็นหย่อม, โรค; โรคผมร่วงเป็นหย่อม [การแพทย์]
Alopecia, Non-Scarringไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ [การแพทย์]
Anencephalusเด็กไม่มีสมอง, เด็กไม่มีศีรษะ, ทารกในครรภ์ไร้สมอง [การแพทย์]
Anencephalyสมอง, ภาวะไม่มี; ทารกไม่มีศีรษะ; ภาวะไม่มีสมอง; ไม่มีสมอง; เด็กไม่มีศีรษะ [การแพทย์]
Approach, Transcranialผ่าตัดผ่านโพรงกะโหลกศีรษะ, [การแพทย์]
Areas of Increased Density, Multipleบริเวณขาวทึบขึ้นหลายแห่งในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Areas of Radiolucency, Multipleบริเวณใสสีดำหลายแห่งแยกจากกันในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Arm-Head Ratio, Midอัตราส่วนระหว่างขนาดรอบแขนกับขนาดรอบศีรษะ, อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบแขนกับเส้นรอบศีรษะ [การแพทย์]
Atypical Mechanismการหมุนของศีรษะผิดแบบ [การแพทย์]
Basal Angleมุมฐานของกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Biparietal Diameterวัดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างกระดูก, (การใช้คลื่นความถี่สูง)วัดขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Bleeding, Intracranialเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Brachycephalicกะโหลกศีรษะมีขนาดใหญ่แบน [การแพทย์]
Calcification, Intracranialการมีหินปูนในช่องกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Pathologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในโรคต่างๆ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Physiologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในภาวะปกติ [การแพทย์]
Calvariumกะโหลก, กระดูกศีรษะส่วนบน, กะโหลกศีรษะด้านบน [การแพทย์]
Capitateกระดูกข้อมือรูปศีรษะ [การแพทย์]
Caput Quadratumศีรษะโตและมีรูปสี่เหลี่ยม [การแพทย์]
Caput Succedaneumก้อนที่ศีรษะ, ก้อนที่ศีรษะ, ก้อนโนเลือดเกิดบนกระดูก, หนังศีรษะมีการบวมขึ้นระหว่างคลอด, การบวมน้ำของเนื้อเยื่ออ่อนของหนังศีรษะ [การแพทย์]
Casts, Minervaการเข้าเฝือกลำตัวรวมส่วนศีรษะ [การแพทย์]
Cellulitisเนื้อเยื่ออักเสบ, การอักเสบของหนังศีรษะ, เซลลูไลติสเซลล์อักเสบ [การแพทย์]
Cephaladทางศีรษะ, มุ่งปลายเข็มไปทางหัว [การแพทย์]
Cephalhematomaเลือดออกอยู่นอกกะโหลกศีรษะ, ก้อนโนเลือด, ก้อนเลือดออกคั่งที่ศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Indexดรรชนีศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Prominenceส่วนนูนของศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Version, Internalการกลับเด็กภายในให้เป็นท่าศีรษะ [การแพทย์]
Cephalocaudalจากศีรษะลงมาหาปลายเท้า, จากหัวมาหาง [การแพทย์]
Cephalocaudal Directionการเติบโตของศีรษะไปสู่เท้า, จากส่วนศีรษะลงสู่ร่างกายส่วนล่าง, จากศีรษะไปสู่ปลายเท้า [การแพทย์]
Cephalometryการวัดกะโหลกศีรษะในภาพรังสี, วัดความกว้างของศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Cephalopelvic Disproportionศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงกราน, ขนาดของเด็กและช่องทางคลอดไม่ได้สัดส่วน, เชิงกรานเล็กกว่าศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Chest-Head Ratioอัตราส่วนระหว่างขนาดรอบอกกับขนาดรอบศีรษะ, อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบอกกับเส้นรอบศีรษะ [การแพทย์]
Circumference Ratios, Fetal Head-to-Abdominalการวัดอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของศีรษะและท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ Rebecca (1940)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
His head was very old, though.ศีรษะของเขาอายุมาก แต่ และพระปิดตา The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
There's a man down there on his head.เฮยมีคนลงไปที่นั่นออกจากศีรษะ ของเขา เขาคือ? Help! (1965)
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ The Godfather (1972)
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา Mad Max (1979)
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์! Mad Max (1979)
Place it over your head. When I give the word, pull the cord on the right side flap.สวมศีรษะท่านไว้ พอฉันบอก ให้ดึงสายที่อยู่ทางด้านขวา Airplane! (1980)
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
You've been wounded in your head.คุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของคุณ Idemo dalje (1982)
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม? Clue (1985)
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ Pulp Fiction (1994)
The motherfucker that said that shit never had to pick up itty-bitty pieces of skull...เวรตะไลที่กล่าวว่าอึที่ไม่เคยมีที่จะรับชิ้น Itty-Bitty ของกะโหลกศีรษะ ... Pulp Fiction (1994)
I'm washin' windows, and you're pickin' up this nigger's skull!ฉัน washin 'หน้าต่างและคุณ pickin' ขึ้นกะโหลกศีรษะนิโกรนี้! Pulp Fiction (1994)
Like a couple of guys who just blew off somebody's head.เช่นเดียวกับคู่ของผู้ชายที่เพิ่งพัดออกจากศีรษะของคน Pulp Fiction (1994)
Or maybe you want to hammer somebody's skull.หรือบางทีคุณอาจต้องการที่จะตอกกะโหลกศีรษะของคน The Shawshank Redemption (1994)
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
People passing by they lose their headsไม่เห็นศีรษะผู้คนที่เดินผ่านไป The Legend of 1900 (1998)
All you can see in Jackson Square is decapitated bodies stumbling around bumping into each other saying "How's your mama and them?"ในแจ็คสันสแควร์จะเห็นแต่ร่างไร้ศีรษะผ่านไปมา เดินชนกัน กล่าวคำทักทายกัน The Legend of 1900 (1998)
It's an amazing powder that clings to the tiniest hairs on your head.แต่มันคือแป้งวิเศษที่เกาะติดเส้นผมทุกเส้นบนศีรษะของคุณ 10 Things I Hate About You (1999)
I asked her for one hair from her golden head.ข้าขอผมสีทอง หนึ่งเส้นจากศีรษะของนาง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Besides, my head is splitting these daysหมู่นี้ศีรษะของผมปวดเป็นระยะๆด้วย Infernal Affairs (2002)
-Massive head trauma.-มีแผลขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ. 11:14 (2003)
Headaches, sensitivity to light.ปวดศีรษะ ความรู้สึกไวต่อแสง The Bourne Supremacy (2004)
Hands over your head, you in the driver's seat!เอามือไขว้ศีรษะ คนที่อยู่ในที่นั่งคนขับด้านหน้า Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Once in the chest, once in the head, twice in the back.1 นัดตรงหน้าอก 1 นัดตรงศีรษะ อีก 2 นัดตรงข้างหลัง Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Though what she does there without a head?คิดสิ ทำไมนางถึงต้องปราศจากศีรษะ? Kingdom of Heaven (2005)
Don't lose your heads.ระวังศีรษะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Because I distinctly remember putting a hat on top of my head.เพราะฉันจำแม่นที่ได้สวมหมวกบนศีรษะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You suck down one of these little boogers and in exactly half an hour a brand-new crop of hair will grow out over the top of your little noggin.ถ้าดูดเจ้านี่ ครึ่งชั่วโมง จะมีผมงอกบนศีรษะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The damage to the head, the break to the arm.บาดเจ็บที่ศีรษะ แขนหัก White Noise (2005)
Damage to the head, the break to the arm...'บาดเจ็บที่ศีรษะ ทำให้แขนหัก' White Noise (2005)
Put your hands in the air!ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ! The Da Vinci Code (2006)
He stood over me..เขายืนค้ำศีรษะ The Da Vinci Code (2006)
When you raise your hand to your head, the blood drains from it.เมื่อคุณยกมือขึ้นไปที่ศีรษะ เลลือดจะไหลลงล่าง The Illusionist (2006)
You want to turn around and put your hands behind your head, please.แล้วยกมือขึ้นบนศีรษะด้วยครับ Babel (2006)
- Just right at the back of my head.- หลังศีรษะครับ The Pursuit of Happyness (2006)
Then when it got tough and he knew they were gonna try to take it away from him he put a gun to his head before they could.แล้วมันก็ยุ่งยากขึ้น... ...พ่อรู้ว่าพวกเขาพยายาม ที่จะเอามันไปจากพ่อ... ...พ่อเอาปืนยิงที่ศีรษะ The Astronaut Farmer (2006)
Severe head trauma. Multiple lacerations to the face.บาดแผลสาหัสที่ศีรษะ รอยถลอกหลายที่ตามใบหน้า The Astronaut Farmer (2006)
Blunt force trauma to the head.ถูกของแข็งตีที่ศีรษะ It Takes Two (2006)
It's very important, adam, that you not move your head.สำคัญมากนะอดัม อย่าขยับศีรษะ The Heart of the Matter (2007)
Except unlike at the gym, dr.Shepherd needs to attach the traction device directly to your head by screwing two bolts into your skull.ยกเว้นว่ามันไม่เหมือนยิม ดร.เชพเพิร์ดต้องการติดอุปกรณ์ดึงไว้ที่ศีรษะคุณ โดยเจาะหมุดไว้กับกระโหลกศีรษะ The Heart of the Matter (2007)
try not to move your head, adam.พยายามอย่าขยับศีรษะนะอดัม The Heart of the Matter (2007)
How about a parka?แล้วปาร์ก้าล่ะ (เสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีหมวกคลุมศีรษะสำหรับใส่กันหิมะและลม) The British Invasion (2007)
It's the pride of married woman, a little bit of sindoor.สินทูรเพียงน้อยนิดนั่น คือเครื่องประดับ ศีรษะของหญิงที่แต่งงานแล้ว Om Shanti Om (2007)
It's the pride of married woman, a little bit of sindoor.สินทูรเพียงน้อยนิดนั่น คือเครื่องประดับ ศีรษะของหญิงที่แต่งงานแล้ว Om Shanti Om (2007)
Blunt force trauma to the head was severe enough to knock him unconscious.บาดแผลที่ศีรษะรุนแรงมากพอ ที่จะทำให้เขาไม่ได้สติ 65 Million Years Off (2007)
You have a tube down your throat.และพยายามอย่าขยับศีรษะ Alone (2007)
I think she blew her fucking head off.เธอยิงศีรษะตัวเองตาย Halloween (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันศีรษะ[han sīsa] (v, exp) FR: tourner la tête
กะโหลกศีรษะ[kalōk sīsa] (n) EN: cranium  FR: crâne [ m ]
กะโหลกศีรษะส่วนข้าง[kalōk sīsa sūan khāng] (n, exp) EN: parietal bone  FR: os pariétal [ m ]
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า[kalōk sīsa sūan nā] (n, exp) EN: frontal bone  FR: os frontal [ m ]
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]
การหมุนศีรษะ[kān mun sīsa] (n, exp) EN: head rotation  FR: rotation de la tête [ f ]
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[khreūangchāi phāp khām sīsa] (n, exp) EN: overhead projector
ก้มศีรษะ[kom sīsa] (v, exp) EN: bow one's head ; bow down  FR: baisser la tête
ก้มศีรษะให้[kom sīsa hai] (v, exp) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o.
ผงกศีรษะ[pha-ngok sīsa] (v, exp) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod  FR: incliner la tête
รอยต่อของกะโหลกศีรษะ[røitø khøng kalōk sīsa] (n, exp) EN: bone suture  FR: suture [ f ] ; synarthrose [ f ]
สั่นศีรษะ[san sīsa] (v, exp) FR: hocher la tête
ศีรษะ[sīsa] (n) EN: head  FR: tête [ f ]
ตัดศีรษะ[tat sīsa] (v, exp) EN: behead ; decapitate ; execute

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperventilate(vi) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atlas(n) กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
bandeau(n) ผ้าพันผมสตรี, See also: ผ้าพันศีรษะ, Syn. hairband
bath chair(n) รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
beanie(n) หมวก (สวมพอดีศีรษะ), Syn. skullcap
beckon(vt) ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
behead(vt) ประหารโดยการตัดคอ, See also: ตัดศีรษะ, Syn. decapitate
bob(n) การผงกศีรษะ, Syn. nod
bob(vt) ผงกศีรษะ, Syn. nod
bow(n) การโค้งคำนับ, See also: การน้อม, การก้มศีรษะ, Syn. nod
beat someones's brains out(idm) ตีอย่างแรง (ที่ศีรษะ)
blow one's brains out(idm) ฆ่าด้วยการยิงศีรษะ, See also: ยิงเป่าสมอง, Syn. dash out
caput(n) ศีรษะ
casque(n) อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)
cephalic(adj) ที่เกี่ยวกับศีรษะ
coif(n) หมวกชนิดหนึ่งที่ใส่แนบกับศีรษะ
crouch(vi) ก้มศีรษะ
crouch(vt) ก้มศีรษะ
crown(n) กระหม่อม, See also: ส่วนยอดของศีรษะ
crown(n) มาลัยสวมศีรษะ
decapitate(vt) ตัดศีรษะ, See also: ตัดคอ, Syn. behead, cut off the head
decapitation(n) การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ
diadem(n) มงกุฎ, See also: เครื่องสวมศีรษะประดับด้วยเพชร, Syn. crown, circlet, coronet, wreath
dizzily(adv) อย่างเวียนศีรษะ
dizziness(n) เวียนศีรษะ, See also: มึนศีรษะ
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, See also: หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ, Syn. giddy, woozy, reeling, Ant. steady
eyeshade(n) ที่บังตา (ที่สวมไว้บนศีรษะ)
impale on(phrv) เสียบหัวประจาน, See also: เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน
head(n) ศีรษะ, See also: หัว
headache(n) อาการปวดศีรษะ, See also: อาการปวดหัว
headdress(n) เครื่องประดับศีรษะ, See also: รัดเกล้า
header(n) การใช้ศีรษะโหม่งลูกบอล
headrest(n) ที่พิงศีรษะของเก้าอี้
headroom(n) ที่ว่างโค้งส่วนบน, See also: ที่ว่างเหนือศีรษะ, Syn. headway
headscarf(n) ผ้าคลุมศีรษะ (ของผู้หญิง)
headsman(n) เพชฌฆาตตัดศีรษะนักโทษ, Syn. executioner
headstall(n) ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า, Syn. headpiece
headstand(n) การทรงตัวในแนวตั้งที่ใช้ศีรษะและมือทั้งสองข้างดันพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวแทนขา
hood(vt) คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ, See also: คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ, Syn. cover
hood(n) หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ, See also: ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ
immerse(vt) จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. baptise
immersion(n) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. Christian rite
lie back(phrv) พิงศีรษะพักให้สบาย, See also: พาดหัวให้สบาย
jugular(n) เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein
kerchief(n) ผ้าพันคอหรือโพกศีรษะ, Syn. scarf, handkerchief
light-headed(adj) วิงเวียนศีรษะ, Syn. giddy, dizzy
loaf(n) ศีรษะหรือสมอง
migraine(n) อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว, See also: อาการปวดศีรษะอย่างมาก, Syn. sick headache, headache, throbbing head
migrainous(adj) เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะข้างเดียว
migration(n) การปวดศีรษะข้างเดียว
neuralgia(n) อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases, atlantes) สมุดแผนที่, ชุดรวมแผนภาพและตาราง, กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ, ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่, คนที่แบกภาระหนักมาก, ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
aureole(ออ'รีโอล, -ละ) n. กลด, รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า, แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux
bareheadadj., adv. เปิดศีรษะ, ไม่สวมหมวก
bareheadedadj., adv. เปิดศีรษะ, ไม่สวมหมวก
bean(บีน) n. ถั่ว, พืชจำพวก ถั่ว, เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) , ศีรษะ, พละกำลัง, ความลับ vt. ตีที่หัว
beck(เบค) { becked, becking, becks } n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ, ผงกศีรษะ) vt., vi. เรียก (พยักหน้า, กวักมือ, ฯลฯ)
beckon(เบค'เคิน) { beckoned, beckoning, beckons } vt., n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
bob(บอบ) { bobbed, bobbing, bobs } n. การผงกศีรษะ, ผมบ๊อบ, ทรงผมสั้นของสตรี, ผมมวย, หางม้าที่ตัดสั้น, ทุ่นตกปลา, ลูกตุ้ม, ลูกดิ่ง, การตีเบา vt., vt. ผงกศีรษะ, ผลุบโผล่, ลอย, แกว่ง, โดดขึ้นโดดลง, ลอยขึ้นมาอีก, ตัดให้สั้น, ตัดผมบ๊อบ, พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่, ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bow(เบา) { bowed, bowing, bows } vi. โค้ง, ก้มศีรษะ, คำนับ, คำนับอำลา, น้อม, ยอม -n. การโค้ง, การคำนับ, การคำนับอำลา, การยอม, ธนู, ศร, คันธนู, คันศร, คันซอ, คันพิณ, หน้าไม้, ส่วนที่เป็นรูปคันศร, ส่วนโค้ง, โบ, หูกระต่าย, สายรุ้ง, ปีกแว่นตา, หัวเรือ, ส่วนหัวของบิน, มือพายข้างหน้า adj. เก
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
caul(คอล) n. ส่วนของถุงน้ำครำที่ปกคลุมศีรษะ
coif(คอฟ, ควาฟ) { coifed, coifing, coifs } n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ, หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว, แต่งผม
coiffure(ควาเฟอ') { coiffured, coiffuring, coiffures } n., วิธีการแต่งผม, แบบทรงผม, ที่สวมศีรษะ, ที่คลุมศีรษะ vt. แต่งผม
cowl(คาวล์) { cowled, cowling, cowls } n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ, ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว, ฝาครอบ, ที่ครอบ, ยอดปล่องไฟ, ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ, ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cranial(เคร'เนียล) adj. เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ
cranio-Pref. "กะโหลกศีรษะ" Pref.
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ, ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums, crania
cringe(ครินจฺ) { cringed, cringing, cringes } vi. งอ, โค้ง, ยืนงอตัว, ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม, การงอตัว, ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch
crown(เคราน์) n. มงกุฎ, มาลัย, มาลัยสวมศีรษะ, เครื่องประดับสำหรับศีรษะ, เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น, -Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) , รัฐาธิปัตย์, เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ, กษัตริย์, เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์, ส่วนที่โผล่ขึ้นมา, สิ่งประดับบนยอด
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม, ศีรษะ, หัว
decapitate(ดิแคพ'พิเทท) vt. ตัดศีรษะออก., See also: decapitation n. การตัดศีรษะออก
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, ยุ่งเหยิง, สับสน, ซึ่งทำให้สับสน, ไม่ระมัดระวัง, โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy
fillet(ฟิล'ลิท, ฟิเล') n. สายรึดผม, สายคาดผม, มงคลสวมศีรษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก, สายประดับบนปกหนังสือ, สัน, สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ, ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae
garret(แก'ริท) n. ชั้นหลังคาบ้าน, ศีรษะ vt. อุดช่องด้วยก้อนหินก้อนเล็ก
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ, ทรงกลด
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ, โซซัดโซเซ, เมาเหล้า, วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า, ผ้าพันศีรษะ, ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
head(เฮด) n. ศีรษะ, ส่วนหัว, สมอง, ตำแหน่งผู้นำ, ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย, ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ, ที่หนึ่ง, สำคัญ, เกี่ยวกับหัว, ข้างหน้า vt. นำหน้า, เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, หันหน้าไปทาง, บ่ายหน้าไปทาง, ต่อหัว, จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า, ออกเดิ
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
headrestn. ที่พิงศีรษะ
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน, ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า
headstandn. ที่พิงศีรษะ
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ, ผ้าคลุมศีรษะ, หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย, ฝาครอบเครื่องยนต์, ฝาครอบปล่องไฟ, คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า, หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl, bonnet
hoopoe(ฮูพ'พู) n. นกที่มีหงอนขนตั้งตรงคล้ายพัดบนศีรษะ
icecap(ไอซฺ'แคพ) n. ถุงน้ำแข็งสำหรับวางบนศีรษะ, ลานน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดปี
jerk(เจิร์ด) { jerked, jerking, jerks } n. การกระตุก, การเกร็งกระตุก, การสะบัด, การกระซาก, การฉุด, การเหวี่ยง, การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน, คนเซ่อ, คนโง่, การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ, การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก, เกร็งกระตุก, สะบัด, กระชาก, ฉุด, เหวี่ย
leash(ลีช) { leashed, leashing, leashes } n. สายหนังรั้งศีรษะสุนัขหรือสัตว์อื่น, การข่ม, การหยุดยั้ง, การบังคับ, การควบคุม. vt. รั้ง, ข่ม, หยุดยั้ง, บังคับ, เชื่อมต่อ, Syn. line, lead
lock(ลอค) { locked, locking, locks } n. กุญแจ, เครื่องมือที่ให้ปิด, เครื่องกัก, เครื่องกัน, นกสับ, การติดขัด, ห้องปิดอากาศ, ช่องระหว่างประตูน้ำ, กระจุกผม, ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ, ปอยขน, ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. lock, stock, and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
lout(เลาทฺ) { louted, louting, loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า, ด่า, ยั่วเย้า, ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ, น้อมศีรษะให้, คำนับ, Syn. oaf
mantilla(แมนทิล'ละ) n. ผ้าคลุมศีรษะ
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า, ความหดหู่ใจ, การเอาแต่ใจ, การตามอำเภอใจ, อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
migraine(ไม'เกรน) n. อาการปวดศีรษะข้างเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ, ยาแก้ไข้, ยาลดไข้
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก, เปิดศีรษะ
beck(n) การให้สัญญาณ, การเรียก, การกวักมือ, การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก, กวักมือ, ผงกศีรษะ
bob(n) การผงกศีรษะ, ผมบ๊อบ, การตัดผมสั้น, ลูกตุ้ม, ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ, โดดขึ้นลง, ผลุบโผล่, ตีเบาๆ, ตัดให้สั้น
coiffure(n) การแต่งผม, แบบผม, ทรงผม, ที่สวมศีรษะ
crown(n) มงกุฎ, มาลัย, เครื่องประดับศีรษะ, ราชวงศ์, กษัตริย์, หลวง
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, ตาลาย, หน้ามืด, วิงเวียน, หัวหมุน, งง, สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ, ทำให้วิงเวียน, ทำให้สับสน, ทำให้หัวหมุน
guillotine(n) เครื่องประหารชีวิต, เครื่องตัดศีรษะนักโทษ
head(n) ศีรษะ, หัว, ยอด, หัวหน้า, ประมุข, สมอง, สติปัญญา, ความคิด, หัวข้อ
headdress(n) เครื่องแต่งผม, เครื่องสวมศีรษะ, ผ้าโพกศีรษะ
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ, ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ, ผ้าโพกศีรษะ
nod(n) การผงกศีรษะ, การสัปหงก
nod(vi) ผงกศีรษะ, สัปหงก, ห้อย, ตก
obeisance(n) การคำนับ, การก้มศีรษะ
overarch(vt) ครอบอยู่เหนือศีรษะ
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
turban(n) ผ้าโพกศีรษะ, หมวก
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ
wimple(n) ผ้าคลุมศีรษะและคอ(พวกนางชี)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
craniomalacia(n) ภาวะการอ่อนตัวของกระโหลกศีรษะ
dreadlockลักษณะทรงผมหนึ่งที่ม้วนขดเป็นหลอดๆ ทั่วทั้งศีรษะ เกิดจากการถักผมหรือพันกันจนเหมือนกลุ่มด้าย
Fibromyalgiaความผิดปกติเรื้อรังที่แพร่กระจายด้วยความเจ็บปวดที่และมีความแข็งกดเจ็บบริเวณของกล้ามเนื้อและโครงสร้างเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องซึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับความเมื่อยล้าปวดศีรษะและการรบกวนในเวลานอน
Frontalisof or pertainingกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อบางๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเกาะกับพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) มีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส (Occipitalis) และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอยู่กับกระดูก to the temple and jaw
Semispinalis capitisกล้ามเนื้อตามยาวลึกของหลังที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการตามขวางของทรวงอกหกหรือเจ็ดส่วนบนและกระดูกสันหลังส่วนคอที่เจ็ดถูกแทรกบนพื้นผิวด้านนอกของกระดูกท้ายทอยระหว่างสองสันหลัง (ช่องเปิดในกะโหลกศีรษะที่ไขสันหลังผ่านจนกลายเป็นไขกระดูก) และทําหน้าที่ขยายและหมุนศีรษะ
Sternomastoid[สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์] เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้มาจากจุดเกาะทั้งสามจุดของกล้ามเนื้อ ซึ่งได้แก่ กระดูกอก (sternum, sterno- ) กระดูกไหปลาร้า (clavicle, cleido- ) และมาสตอยด์ โพรเซส (mastoid process) ซึ่งเป็นส่วนนูนขนาดใหญ่บนกระดูกขมับ (temporal bone) ในบางครั้งอาจเรียกชื่อกล้ามเนื้อนี้ว่า สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทำหน้าที่หลักในการหมุนและการงอของศีรษะ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ แนวของกล้ามเนื้อนี้ยังใช้ในการแบ่งอาณาบริเวณทางกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน คือพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ぺこり[ぺこり, pekori] (vi) ผงกศีรษะ
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
頭上[ずじょう, zujou] (n) บนศีรษะ, เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top