ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ล้างจาน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล้างจาน, -ล้างจาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างจาน(v) wash dishes, Example: พี่น้อง 2 คน ช่วยกันล้างจานกองโตอยู่หลังบ้านโน่น, Thai Definition: ชำระล้างจานให้คราบสกปรกหมดไป
น้ำยาล้างจาน(n) dishwashing liquid
เครื่องล้างจาน(n) dishwasher, See also: dishwashing machine

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dishwashingการล้างจาน [TU Subject Heading]
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
Dishwashing machinesเครื่องล้างจาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I tell June time to wash dish, she hear nothing but music.ถ้าฉันบอกจูนว่า มันถึงเวลาที่ต้องไปล้างจานได้แล้ว เธอจะไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนอกจากเสียงเพลง The Joy Luck Club (1993)
- Yeah. What I need you two fellas to do is take those cleaning products... and clean the inside of the car- I'm talkin' fast, fast, fast.- ใช่ ภายใต้อ่างล้างจาน Pulp Fiction (1994)
You'll mop the toilets, hit the dishwasher, bus tables and empty the garbage.งั้นล้างห้องน้ำ ล้างจาน เช็ดโต๊ะนะ Heat (1995)
Now, you wash the dishes.ตอนนี้คุณล้างจาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sink's empty.อ่างล้างจานของว่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The garbage disposal!เอามันไปปั่นที่อ่างล้างจาน Phantasm (1979)
And that was for eating bleach under the sink.และนั่นก็เพราะไปกินน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ใต้อ่างล้างจาน Stand by Me (1986)
What do you think I got you the dishwasher for?ฉันซื้อเครื่องล้างจานไว้ให้ทำไม Goodfellas (1990)
- Washing dishes?ล้างจานเหรอ Woman on Top (2000)
-I'm washing dishes.- ผมล้างจานอยู่ Frailty (2001)
Just fucking go home, mom's working, clean up the house, do the yard, whatever needs to be done.แค่เดินกลับบ้าน ช่วยแม่ทำงาน กวาดบ้าน ล้างจาน อะไรๆก็ผ่านไปได้ Ken Park (2002)
I've already thrown out the newspaper and washed the left-over dishes, nothing to do but sit here and think.ผมใช้เวลาในการกำจัดหนังสือพิมพ์เก่า และล้างจานจนหมดบ้านแล้ว ไม่มีอะไรดีกว่าการมานั่งตรงนี้และทบทวนบางสิ่ง Latter Days (2003)
Newspapers I threw away, washed the dishes in the sink.ฉันขว้างหนังสือพิมพ์เล่มนั้นทิ้งไป แล้วล้างจานในอ่าง Latter Days (2003)
- No, no, no, sugar. It's not gonna sink.- ไม่มีไม่มีน้ำตาล มันไม่ gonna อ่างล้างจาน Dante's Peak (1997)
- Loser does the dishes?- ใคยทายผิดล้างจานเอามั้ย 50 First Dates (2004)
Kualaliku! Get your brother off the dishwasher!คัวลาลิคู ไปพาน้องออกจากเครื่องล้างจานเดี๋ยวนี้นะ 50 First Dates (2004)
Would you shut up and wash some dishes, rookie!จะหุบปากได้รึยัง / แล้วไปล้างจานได้แล้ว เด็กไหม่! Ladder 49 (2004)
Why are my tribal vases under the sink?ทำไมแจกันประจำเผ่าของแม่ ถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
My tribal vases. Why were they under the sink?แจกันประจำเผ่า ทำไมถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
Hey! Just do the dishes.นี่ ล้างจานไปเถอะน่า Romance of Their Own (2004)
- Let's do the dishes, okay?- รีบๆล้างจานนะ โอเค๊ Romance of Their Own (2004)
I told you to do the dishes, dishes.ฉันบอกให้ล้างจานไง Romance of Their Own (2004)
You do the dishes then.นายล้างจานให้ทีนะ Love So Divine (2004)
When Ji-eun is busy, and can't do the laundry, dishes, cleaning, Young-jae will do them for her instead.เมื่อจีอุนไม่ว่างและไม่สามารถซัก-รีดผ้า ล้างจาน ทำความสะอาดได้ ยองเจจะทำทั้งหมดแทนเอง Full House (2004)
Oh also. When you're done, you know the dishwashing is your duty, right?อ้อ อีกอย่างถ้าทานเสร็จแล้ว หน้าที่ของนายก็ต้องล้างจานด้วยนะเข้าใจ๊? Full House (2004)
On the day of toast, Young-jae will wash the dishes.ในวันกินขนมปัง ยองเจจะล้างจานเอง Full House (2004)
Now I'm going to go in the kitchen, fill the sink up with water, and look for another candle.ตอนนี้ฉันจะไปที่ครัว ไปเติมน้ำในอ่างล้างจาน และหาเทียนมาเพิ่ม Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm a dishwasher.พ่อเป็นคนล้างจาน Robots (2005)
You're the hand-me-down son of a dishwasher, and that's all you'll ever be.นายมันหุ่นประกอบมือสอง ลูกเด็กล้างจาน\ และก็เป็นได้เท่านั้นแหละ! Robots (2005)
So I got refitted to be a dishwasher. Now, I'm not complaining.พ่อเลยไปเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เป็นคนล้างจาน\ นี่ไม่ได้บ่นนะ Robots (2005)
Do the dishes, okay?ล้างจานด้วยนะ, เข้าใจมั้ย? My Boyfriend Is Type-B (2005)
I came to clean, and I did your washingฉันมาทำความสะอาด, และก็มาล้างจาน My Lovely Sam-Soon (2005)
I mean the cleaning and the washing..ชั้นหมายถึง ทำความสะอาดและล้างจาน My Lovely Sam-Soon (2005)
I'm the guy who washes his dishes and serves his meals... and does his laundry and flosses his teeth.ผมคือคนล้างจาน ของเขา และเป็นคนเสริฟอาหาร... และซักผ้า และขัดฟันให้เขาด้วย Happily N'Ever After (2006)
You're the dishwasher.แกมันแค่ ไอ้เด็กล้างจาน Happily N'Ever After (2006)
The dishwasher?เด็กล้างจาน ? Happily N'Ever After (2006)
The dishwasher saved her?เด็กล้างจาน ช่วยชีวิตเธอไว้? Happily N'Ever After (2006)
Ella likes the dishwasher.เอลล่า ชอบ เด็กล้างจาน Happily N'Ever After (2006)
You should have just married the dishwasher.คุณแค่แต่งงาน กับเด็กล้างจาน Happily N'Ever After (2006)
The dishwasher and the scullery maid!เด็กล้างจาน กับแม่ครัว! Happily N'Ever After (2006)
What about all the washing-up afterward?-แล้วเรื่องล้างจานล่ะ The Lake House (2006)
Big Momma, I think Andrew just ate a Brillo pad.บิ๊กมาม่า หนูว่าแอนดรูว์กินที่ล้างจานนะ Big Momma's House 2 (2006)
Andrew is jumpin' off the cabinets, eatin' Brillo pads.แอนดรูว์โดดตู้ม ๆ จากตู้แขวน กินที่ล้างจาน Big Momma's House 2 (2006)
Of course.งั้นเล่นเกมส์กันเถอะ\คนที่แพ้จะต้องล้างจานพวกนี้ Yeolliji (2006)
Everything... cleaning, washing clothes, washing the dishes, or, or...ต่างๆนานา เช่น ทำความสะอาด , ซักผ้า , ล้างจาน , หรือจะเป็น... Bomui walcheu (2006)
Yep, in the sink.ใช่ ในอ่างล้างจาน Dead in the Water (2005)
Go wash the dishes or something.ไปล้างจาน หรือทำอย่างอื่นซะ No Regret (2006)
How much can you earn washing dishes?นายล้างจานไปกี่ใบล่ะ... No Regret (2006)
You just not good at dishwashing.นายบอกว่า มันก็ไม่เลวนะ ที่ได้เป็นเด็กล้างจาน No Regret (2006)
It's you who washed this?นายล้างจานใบนี้ใช่ใหม No Regret (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [ f ]
เครื่องล้างจาน[khreūang lāng jān] (n) EN: dish-washer  FR: lave-vaisselle [ m ]
ล้างจาน[lāng jān] (v, exp) EN: wash the dishes  FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยล้างจาน[lāng thuay lāng jān] (v, exp) EN: do all the washing-up

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do the dishes(idm) ล้างจาน, See also: ล้างและเช็ดจานให้แห้ง
washing-up liquid(n) น้ำยาล้างจาน, See also: น้ำยาล้างภาชนะ, Syn. dishwashing liquid

English-Thai: Nontri Dictionary
washer(n) คนซัก, คนล้าง, เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dish soap(n) น้ำยาล้างจาน
dishcloth(n) ผ้าล้างจาน

German-Thai: Longdo Dictionary
spülen(vt) |spülte, hat gespült| ล้างจาน ล้าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top