ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยกตัวอย่าง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยกตัวอย่าง, -ยกตัวอย่าง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง(v) exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai Definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น(conj) e.g., Syn. ตัวอย่างเช่น, ได้แก่, Example: เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวอย่างน. สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง.
ยก ๑อ้าง เช่น ยกตัวอย่าง.
สาธก(-ทก) ก. ยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็น.
สาธกโวหารน. สำนวนเขียนที่มีการยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ostensive definitionการนิยามโดยยกตัวอย่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition, ostensiveการนิยามโดยยกตัวอย่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สุขภาพจิตสถานศึกษาสุขภาพจิตสถานศึกษา, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายที่จะดำเนินงานและแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคน นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น [สุขภาพจิต]
สุขภาพจิตสังคมสุขภาพจิตสังคม, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สังคมภาพรวมหรือสังคมของกลุ่มคน (สังคมกลุ่มใหญ่) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายหรือแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเรียน แรงงาน วัยเกษียณ กลุ่มพนักงาน สื่อมวลชน เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู [สุขภาพจิต]
สุขภาพจิตชุมชนสุขภาพจิตชุมชน, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ชุมชน (สังคมเล็ก ๆ) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ [สุขภาพจิต]
สุขภาพจิตครอบครัวสุขภาพจิตครอบครัว, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่ครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายวัยที่จะดำเนินงาน แตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ ลูกหลาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ยาตายาย เป็น [สุขภาพจิต]
สุขภาพจิตระดับบุคคลสุขภาพจิตระดับบุคคล, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน ในกลุ่มคน ทุกระดับ โดยส่วนใหญ่จะเน้นตามวัย ตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยชรา หรือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ แรงงาน ผู้ต้องขัง เป็นต้น ซึ่งจะ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This one, for instance. Might have been designed for you.ยกตัวอย่างชุดนี้อาจจะถูกออกเเบบไว้สําหรับคุณก็ได้ Rebecca (1940)
For example... right now, the film's out of focus.ยกตัวอย่างนะ... ตอนนี้, หนังกำลังหลุดโฟกัสอยู่. Cinema Paradiso (1988)
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
For instance, is it a fact that your son grew up... with you and your husband in Mexico in a small town?ยกตัวอย่างเช่น จริงหรือเปล่าที่ลูกชายคุณโต มากับคุณและสามีคุณในแม็กซิโกในเมืองเล็กๆ Don Juan DeMarco (1994)
Give me a "for instance."ยกตัวอย่างสิคะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Well, that, for example.ดีที่ยกตัวอย่างเช่น The Birdcage (1996)
Like what, for instance?เช่นอะไร ยกตัวอย่างสิ? Show Me Love (1998)
Now, does anyone know where we can see this?ยกตัวอย่างซิ Never Been Kissed (1999)
For instance:ยกตัวอย่างเช่น The Story of Us (1999)
For example:ยกตัวอย่างเช่น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Can you give me some examples?เธอลองยกตัวอย่างมาซิ? My Tutor Friend (2003)
Like for example, you have the snap shot.ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องแทงลูกในระยะประชิด My Tutor Friend (2003)
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร The Corporation (2003)
So fire-fighters for instance.ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง The Corporation (2003)
That is we found for example a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents.ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า หนึ่งในสี่ครั้งของการไปเที่ยวสวนสนุก จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เซ้าซี้อยากไป The Corporation (2003)
I can give you the day in the life of a person who might be the target of undercover marketing.ผมจะยกตัวอย่างวันหนึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการตลาดนอกรูปแบบ The Corporation (2003)
- For example if I promised a woman's father I would not see her I would simply shut my eyes while she serviced my manhood.- ยกตัวอย่าง ถ้านายไปสัญญากับพ่อของหญิงว่านายไม่ยอม เห็นเธออีก ชั้นก็จะแค่หลับตาซะตอนที่เธอกำลังทำให้ 50 First Dates (2004)
Sometimes people have additional questions to be answered.- อย่างอะไร - โอ้ ยกตัวอย่าง I Heart Huckabees (2004)
Well, she fantasizes that Damien is evil, for instance.เธอคิดเองว่า เดเมียนเป็นปีศาจร้าย/Nแค่ยกตัวอย่าง The Omen (2006)
Let me give you an example of the wrong way to balance the economy and the environment.ผมขอยกตัวอย่าง ของวิธีที่ผิดพลาดในการสร้างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม An Inconvenient Truth (2006)
For example, if Kira's ability has been transferred to another person and the person has become the Third Kira and they've lost their memories...ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามันเป็นความสามารถของคิระที่ส่งต่อไปยังคนอื่นๆ และคนที่จะเป็นคิระคนที่สาม Death Note: The Last Name (2006)
You, for instance, are color blind.ยกตัวอย่างคุณ ตาบอดสี 65 Million Years Off (2007)
For example, if you cancel a date because of overtimeยกตัวอย่างเช่น เธออาจจะยกเลิกเดทเพราะต้องทำโอที Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
It's one of the many examples of--ยกตัวอย่างสำหรับหลายๆเรื่องของ The Ten (2007)
but...คุณยกตัวอย่างได้เข้าใจง่ายดี แต่... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
We rely on the example of dear friends who help us to be better people.เราไว้ใจในการยกตัวอย่างของเพื่อนที่รัก ที่ช่วยเราให้เป็นคนที่ดีขึ้น Sunday (2008)
Who can give me an example of rapid chemical reaction?ใครยกตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อย่างรวดเร็วให้ครูฟังได้บ้าง Crazy Handful of Nothin' (2008)
Imminent death, for example.ยกตัวอย่างเช่น ความตายใกล้เข้ามาแล้ว. Episode #2.7 (2008)
For instance, angle of the crane arm at impact-- 72 degrees.ยกตัวอย่าง เธอฆ่าพ่อตัวเอง Wrecking Crew (2008)
I was just demonstrating. So i'm sorry.ผมแค่ยกตัวอย่างน่ะ ขอโทษนะ 52 Pickup (2008)
i.e., I couldn't become Green Lantern unless I was chosen by the Guardians of Oa, but given enough start-up capital and an adequate research facility, I could be Batman.ยกตัวอย่างนะ ฉันเป็นกรีนลาเดิน ไม่ได้ถ้าไมได้รับเลือกจากผู้ปกครองOa แต่ถ้าฉันเป็นนายทุนของเมืองและมีเครื่องมือที่เพียงพอ ฉันสามารถแบทแมน The Bad Fish Paradigm (2008)
I'll do the exam.ฉันยกตัวอย่าง Lucky Thirteen (2008)
I was wondering, if I were to, for example, stay here I'd like to ask you...ฉันสงสัยว่า ถ้ายกตัวอย่างเช่น ถ้าฉันจะปักหลักที่นี่ ...ฉันอยากถามคุณว่า... Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
To set an example, the Warlord dispatched his troop into night.ยกตัวอย่างง่ายๆ แม่ทัพใหญ่ สั่งกองกำลังลอบโจมตี ในตอนกลางคืน The Forbidden Kingdom (2008)
For example, ยกตัวอย่างเช่น Death Note: L Change the World (2008)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
To wit, in 1998, ยกตัวอย่างจากปี 1998 500 Days of Summer (2009)
For instance...ยกตัวอย่างเช่น... Gamer (2009)
For example, eat metal.ยกตัวอย่างเช่น กัดกินโลหะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
To illustrate my point, here we have a classic romantic setting.เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจ เรามี ฉากโรแมนติกคลาสสิก The Ugly Truth (2009)
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825 Law Abiding Citizen (2009)
They did a high-speed run for about 75 miles, made a very abrupt slowdown, and then a 180-degree turn, and tracked back northbound in excess of 2, 000 knotsพวกมันทำการวิ่งขึ้นประมาณ 75 ไมล์ แล้วค่อยๆแยกตัวอย่างช้าๆ แล้วก็เลี้ยว 180 องศา The Fourth Kind (2009)
Right, exactly. Could it be that simple?ใช่ ถูกเผ๋งเลย ยกตัวอย่างง่ายให้ฟังได้ไหม Bit by a Dead Bee (2009)
For example, people breaking into her locker and smashing her glasses.ยกตัวอย่างเช่น มีคนรื้อล็อกเกอร์ของเธอ แล้วฏ้ทำลายแว่นตาของเธอ In the Realm of the Basses (2009)
I was making what people with actual sense of humor refer to as a joke.มันมาจากอารมร์ ความต้องการของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น การตลกขำขัน Shake and Fingerpop (2009)
The clinical disinterest of a beautiful woman, for instance.เช่น คลีนิกที่ไม่สนใจ เรื่องความงามของผู้หญิง แค่ยกตัวอย่างนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Like, if the baby needs a bottle in the middle of the night, ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกหิวนมตอนกลางดึก Killing Your Number (2009)
For example. That's just something off the top of my head.ก็แค่ยกตัวอย่างให้ฟังอะนะ The Rhodes Not Taken (2009)
Let me put this into musical theater parlance.ฉันยกตัวอย่าง แบบละครเพลงนะ Hairography (2009)
To identify the volatility of various materials generally, we take a sample of the explosive itself other times we'll take those samples and break them down into smaller components to be analyzed...เอกลักษณ์ความไม่แน่นอนของวัตถุที่แตกต่างกัน... ...ส่วนใหญ่แล้ว เราจะยกตัวอย่างสิ่งที่ระเบิดได้ด้วยตัวมันเอง ...ในครั้งอื่น... Episode #1.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่าง[yok tūayāng] (v) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance  FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกตัวอย่างเช่น[yok tūayāng chen] (conj) EN: for example ; e.g.  FR: par exemple ; p. ex.

English-Thai: Longdo Dictionary
framer[เฟรม-เมอ] (n) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), See also: Constitution, law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น), Syn. explain, illustrate
instance(vt) ยกตัวอย่าง, See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
instantiate(vt) ยกตัวอย่างประกอบ
say(vi) ยกตัวอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้, ซึ่งยกตัวอย่างได้, ซึ่งระบุได้, ซึ่งจาระไนได้
enumerate(อินิว'มะเรท) vt. นับ, ยกตัวอย่าง, ระบุ, ยกขึ้นมากล่าว, จาระไน., See also: enumeration n. ดูenumerate enumerative adj. ดูenumerate enumerator n. ดูenumerate, Syn. tally
example(อิกแซม'เพิล) { exampled, exampling, examples } n. ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ, ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) , อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict, picture
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ, การยกตัวอย่าง, ความชัดเจน., Syn. picture
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ, ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี, ตัวอย่าง, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง, ยกอุทาหรณ์
say(เซ) vt., vi. พูด, กล่าว, บอก, เล่า, ว่า, แสดงความเห็น adv. ประมาณ, ยกตัวอย่าง, เช่น n. สิ่งที่พูด, คำพูด, สิทธิในการพูด, คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ), See also: sayer n., Syn. utter, pronounce
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง, อ้างเหตุผล, ยกตัวอย่าง
exemplification(n) การยกตัวอย่าง, สำเนาเอกสาร, การให้ตัวอย่าง
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง, ทำสำเนา, ให้ตัวอย่าง
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง, ภาพประกอบ, อุทาหรณ์, การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ, เป็นการอธิบาย
instance(vt) ยกตัวอย่าง, ยกอุทาหรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
exempli garciaยกตัวอย่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
挙げる[あげる, ageru] TH: ยกตัวอย่าง  EN: to raise

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top