ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พัง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พัง, -พัง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัง(v) fail, Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจพัง, Thai Definition: ล้มเหลวหรือไม่ได้ดังที่หวังไว้
พัง(v) collapse, See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down, Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย, Example: เขื่อนที่สร้างทับรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจพังลงมาจนทำให้ผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนเสียชีวิตได้, Thai Definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พัง(n) female elephant, Syn. ช้างตัวเมีย, ช้างพัง, Example: พังเชือกนี้มีลักษณะดีมากถูกต้องตามตำราโบราณทุกอย่าง, Count Unit: เชือก, Thai Definition: คำเรียกช้างตัวเมีย
ตะพัง(n) well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
พังกา(n) Rhizophora, Syn. โกงกาง, ต้นพังกา, Example: ถ้าผ่านตรงป่าชายเลนเราจะเห็นพังกาขึ้นอยู่เป็นแถวเป็นแนว, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และโกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
พังงา(n) Phangnga, Syn. จังหวัดพังงา, Example: ในเทศกาลสงกรานต์ที่พังงามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก, Count Unit: จังหวัด, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
กระพัง(n) marsh, See also: morass, swamp, bog, pond, pool, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง, Example: ที่กระพังนี้มักมีควายมานอนเเช่น้ำ
ตระพัง(n) well, See also: reservoir, pond, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง, Example: น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว, Thai Definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้
พังผืด(n) fascia, See also: connective tissue, membrane, Syn. พั้งผืด, Example: เท้าของเป็ดผีมีพังผืดออกมาตามข้อนิ้วสำหรับใช้ว่ายน้ำ, Thai Definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน
พังพวย(n) Ludwigia adscendens, Syn. แพงพวย, ต้นพังพวย, Example: พ่อซื้อพังพวยมาปลูกที่อ่างใหญ่หน้าบ้าน, Thai Definition: ชื่อไม้น้ำชนิด Ludwigia adscendens (Linn.) Hora ในวงศ์ Onagraceae ทอดเลื้อยไปในน้ำ กินได้
พังพอน(n) mongoose, See also: Herpestes javanicus, Example: เมื่อผ่านเข้าไปในดงไม้ เขาพบพังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpestes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์
พังพาน(n) hood of a cobra, Syn. แม่เบี้ย, Example: งูจงอางกำลังแผ่พังพานเต็มที่ พร้อมที่จะฉกได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: คองูในเมื่อแผ่ออก
พังพาบ(v) lie prone, Syn. นอนพังพาบ, หมอบราบ, นอนราบ, Example: คลื่นมนุษย์ที่วิ่งหนีระเบิดซัดเอาเราทั้งสองพังพาบลงไปกับพื้น, Thai Definition: นอนคว่ำหน้าอกเชิด
พังเพย(n) aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
ช้างพัง(n) female elephant, Syn. ช้างตัวเมีย, Example: ช้างพังตัวนี้ตกลูกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม, Count Unit: เชือก
พังครืน(v) collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai Definition: พังทลายลงมา
พังครืน(v) disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai Definition: หมดลง, สลายไป
พังทลาย(v) crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai Definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย(v) collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai Definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
คำพังเพย(n) aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
ตามลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, on one's own, Syn. โดยลำพัง, Example: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น, Thai Definition: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
พังพินาศ(v) collapse, See also: tumble, break down, Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย, Example: พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง, Thai Definition: พังเสียหายอย่างหนัก
แต่ลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, Syn. ตามลำพัง, Example: ทีนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องสู้ศึกนี้แต่ลำพัง, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
โดยลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, Syn. เพียงลำพัง, Example: แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว
ปรักหักพัง(v) be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
พังยับเยิน(v) be completely demolished, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, Example: รถคันที่เกิดอุบัติเหตุพังยับเยินจนกระทั่งซ่อมแซมไม่ได้
สลักหักพัง(v) be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
สลักหักพัง(adj) ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai Definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
ซากปรักหักพัง(n) ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
ท้องผุท้องพัง(adj) putrid, Example: ปลาท้องผุท้องพังแบบนี้จะทอดให้น่าทานได้อย่างไร, Thai Definition: ท้องปลาทูเป็นต้นที่ไม่ค่อยสด เมื่อทอดแล้วมีลักษณะแตกโหว่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพังน. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง ตะพัง หรือ สะพัง ก็เรียก.
กระพังน. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่นํ้าทำพิธีต่าง ๆ ตามลัทธิไสยศาสตร์ เรียกว่า “กระพังนํ้า” ซึ่งน่าจะมีรูปคล้ายกับหม้อนํ้ามนตร์ของเรา.
กระพังเหิรน. ชื่อการฟันด้วยขอช้างวิธีหนึ่ง คือฟันให้หยุดอย่างชะงัก.
กระพังโหมน. ชื่อไม้เถาชนิด <i> Sarcostemma</i><i> secamone</i> (L.) Bennet ในวงศ์ Asclepiadaceae ทั้งต้นมียางขาว ใบแคบเรียวแหลม ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน มีนวล ดอกสีม่วงแกมชมพู ใช้ทำยาได้ ใบและเถาใช้เป็นอาหาร, จมูกปลาหลด จมูกปลาไหล หรือ ผักไหม ก็เรียก.
เจตพังคี(เจดตะ-) น. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i> Cladogynos</i> <i> orientalis</i> Zipp. et Span. ในวงศ์ Euphorbiaceae ท้องใบขาว รากใช้ทำยาได้.
ช้างพังน. ช้างตัวเมีย
ช้างพังชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์สวาดิ มี ๕ ดวง, ดาวงูเหลือม ดาวสวาตี หรือ ดาวสวัสดิ ก็เรียก.
ช้างพังคาน. ช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ทำลายค่ายข้าศึก, ช้างล้อมวัง ก็เรียก.
ตระพัง(ตฺระ-) น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, เช่น กลางเมืองสุโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพยสี (จารึกหลักที่ ๑), ตะพัง กระพัง หรือ สะพัง ก็ว่า.
ตะพังน. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง ตระพัง หรือ สะพัง ก็เรียก.
ตามลำพังว. โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น.
ท้องผุท้องพังว. เรียกท้องปลาทูเป็นต้นที่ไม่ค่อยสด มีลักษณะแตกโหว่.
นาคราชแผ่พังพาน<i>ดู</i> <i>นาคราช ๑</i>.
ปรักหักพังก. ชำรุด, ทรุดโทรม, (ใช้แก่สิ่งก่อสร้าง).
แผ่พังพาน, แผ่แม่เบี้ยก. อาการที่งูเห่าหรืองูจงอางเป็นต้นชูและแผ่คอให้แบนเพื่อเตรียมฉกศัตรูเป็นต้น.
พังก. ทลาย เช่น บ้านพัง ตึกพัง, ทำให้ทลาย เช่น พังบ้าน พังประตู.
พังน. ช้างตัวเมีย เรียกว่า ช้างพัง.
พังกา ๑<i>ดู โกงกาง</i>.
พังกา ๒น. ชื่องูพิษขนาดเล็กชนิด <i> Trimeresurus purpureomaculatus</i> (Gray) ในวงศ์ Viperidae ยาวประมาณ ๑ เมตร ตัวสีเขียวอมเหลือง มีรอยแต้มสีม่วงเข้มตลอดทั้งตัว อาศัยตามป่าโกงกาง มักพบอยู่ตามต้นไม้เตี้ย ๆ กินกบ เขียด กิ่งก่า พบทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพิษรุนแรง.
พังกำน. เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่จักเป็นเส้น สานควบกับเส้นปอเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีกรอบทั้ง ๔ ด้าน ใช้ทำเป็นฝากั้นล้อมหรือเป็นแผงหน้าบ้านหรือหน้าต่าง สำหรับค้ำยันให้ปิดเปิดได้.
พังคาน. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ทำลายค่ายข้าศึก, บางทีก็เรียกว่า ช้างล้อมวัง.
พังงา ๑น. พะงา, นางงาม.
พังงา ๒น. เครื่องบังคับหางเสือเรือ.
พังผืดน. เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน, พั้งผืด ก็ว่า.
พังพวย<i>ดู แพงพวย</i>.
พังพอนน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสกุล <i> Herpestes</i> วงศ์ Viverridae ขนลำตัวหนาสีนํ้าตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ พังพอนธรรมดา [ <i> H. javanicus</i> (Geoffroy) ] ตัวเล็ก สีนํ้าตาล และพังพอนกินปูหรือพังพอนยักษ์ [ <i> H. urva</i> (Hodgson) ] ตัวใหญ่สีเทา มีแต้มขาวที่ด้านข้างลำคอ.
พังพานน. คองูเห่าหรืองูจงอางที่แผ่แบนออกทำท่าจะฉก, แม่เบี้ย ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึง คอพญานาคหรืองูใหญ่ที่แผ่ออกอย่างที่ปรกอยู่เหนือพระพุทธรูปปางนาคปรก.
พังพาบก. อาการที่นอนคว่ำ หน้าเชิด.
พังเพยน. ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.
ลำพังว. เฉพาะตน, ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น, เช่น อยู่กันตามลำพัง, ฝ่ายเดียว เช่น ต้องต่อสู้กับข้าศึกแต่ลำพัง.
สะพังน. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง ตระพัง หรือ กระพัง ก็เรียก.
เสลดพังพอนน. ชื่อไม้พุ่มชนิด <i>Barleria lupulina</i>Lindl. ในวงศ์ Acanthaceae มีหนามแหลมสีแดงตามข้อ เส้นกลางใบสีแดง ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง.
กบ ๒น. ชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ในสกุล <i> Rana</i> วงศ์ Ranidae ลำตัวสั้นป้อมมีขนาดต่าง ๆ กัน ขาคู่หลังใหญ่และยาวกว่าขาคู่หน้า ตีนแบนมีพังผืดติดเป็นพืด เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว เมื่อยังเป็นตัวอ่อนมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจำศีล เช่น กบนา [ <i> Hoplobatrachus rugulosus</i> (Wiegmann) หรือ <i> R. rugulosus</i> (Wiegmann) ].
กบดานก. นอนพังพาบกับพื้นใต้นํ้า เป็นอาการของจระเข้, โดยปริยายหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมา.
กระทู้ ๑หลัก เช่น ช้างพังพลายเป็นสัตว์มีคุณแล้วก็เป็นกระทู้ราชการสำหรับแผ่นดินสืบมา (ท้องตราโบราณ วชิรญาณรายเดือน เล่ม ๗), ประการหนึ่งปืนเป็นกระทู้การสงคราม (เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี ประชุมพงศ. ๒).
กระพักน. ตะพัก, โขดหินหรือไหล่เขาที่เป็นขั้น ๆ พอพักได้ เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระเพิงน. เพิง เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กระสือ ๑ในทางวิทยาศาสตร์ คือ แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด
กระอานน. ชื่อเต่านํ้ากร่อยขนาดใหญ่ชนิด <i> Batagur baska</i> (Gray) ในวงศ์ Emydidae จมูกแหลมงอนคล้ายตะพาบ เมื่อยังเล็กกระดองค่อนข้างแบน เมื่อโตขึ้นกระดองโค้งรี เพศเมียหัวและกระดองสีน้ำตาล เพศผู้หัวและกระดองสีดำตาสีขาว ตีนมีพังผืดเต็ม สามารถปรับตัวอยู่ในนํ้าจืดได้ พบในบริเวณที่มีน้ำไหลทางภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัดสตูล, กะอาน ก็เรียก.
กราน ๒(กฺราน) ใช้เข้าคู่กับคำอื่น หมายความว่า ทอดตัว หรือ ล้มตัวลงราบ เช่น ก้มกราน หมอบกราน, หมายความว่า คํ้า, ยัน, เช่น ยันกราน ยืนกราน, ในบทกลอนใช้โดยลำพังก็มี เช่น ก็กรานในกลางรณภู (สมุทรโฆษ), พระรามตัดตีนสินมือเสีย กรานคอไปไว้ที่นอกเมือง (มโนห์รา), โบราณเขียนเป็น กราล ก็มี.
กริณี, กรินี(กะ-) น. ช้างพัง, ใช้ว่า กิริณี หรือ กิรินี ก็มี.
กเรณุกาน. ช้างพัง.
กลม ๑(กฺลม) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ปี่พาทย์ทำตอนตัวละครที่เป็นเทพเจ้าหรือเจ้าเงาะเหาะโดยลำพัง และใช้เป็นเพลงบรรเลงในเวลาเทศน์มหาชาติประจำกัณฑ์สักบรรพ.
กวางป่าน. ชื่อกวางชนิด <i> Cervus unicolor</i> Kerr ในวงศ์ Cervidae เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่กวางในประเทศไทย ขนยาวหยาบสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนงข้างละ ๓ กิ่ง ผลัดเขาปีละครั้ง มักแยกอยู่ตามลำพังยกเว้นฤดูผสมพันธุ์จึงจะรวมกลุ่ม กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน, กวางม้า ก็เรียก.
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กะปวกกะเปียกว. อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจทรงตัวได้ตามลำพัง, ปวกเปียก ก็ว่า.
ก๊าซชีวภาพ, แก๊สชีวภาพน. แก๊สที่เกิดจากการเสื่อมสลายผุพังของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งมีชีวิต ติดไฟได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นต้น.
กาน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Phalacrocoracidae คอยาว ตัวสีดำ ตีนมีพังผืด นิ้วแบบตีนพัดเต็ม ว่ายนํ้าเหมือนเป็ด ดำนํ้าจับปลากิน อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กานํ้าใหญ่ [ <i> Phalacrocorax carbo</i> (Linn.) ] กานํ้าปากยาว (<i> P. fuscicollis</i>Stephens) และกานํ้าเล็ก <i> [ P. niger</i> (Vieillot) ]<i> </i>.
กำเลาะว. หนุ่ม, สาว, เช่น หากกูกำเลาะหลงกาม ไป่คำนึงความ แลโดยอำเภอลำพัง (สุธน).
กิริณี, กิรินีน. ช้างพัง, ใช้ว่า กริณี หรือ กรินี ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rockfallหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subfascialใต้พังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
screeลานหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sapping๑. การพังเพราะฐานกร่อน๒. การแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
serofibrous-ผิวเยื่อเลื่อมปนพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphorismคำพังเพย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chemical weatheringการผุพังทางเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cirrhosis๑. โรคตับแข็ง๒. ภาวะเป็นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential weatheringการผุพังต่างอัตรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fasciaplasty; fascioplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciitisพังผืดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
freeze-thaw action; frost actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frost action; freeze-thaw actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fasciodesisการเย็บพังผืดติดกับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascioplasty; fasciaplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciorrhaphyศัลยกรรมซ่อมพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciotomyการผ่าพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrosisภาวะเกิดพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciaพังผืด, แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascial-พังผืด, -แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weatheringการผุพังอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciaพังผืด [TU Subject Heading]
Fasciitisพังผืดอักเสบ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Necrotizingพังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Plantarพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ [TU Subject Heading]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
Myofascial pain syndromesกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด [TU Subject Heading]
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Proverbs, Americanสุภาษิตและคำพังเพยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Englishสุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ [TU Subject Heading]
Proverbs, Frenchสุภาษิตและคำพังเพยฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Proverbs, Indicสุภาษิตและคำพังเพยอินเดีย [TU Subject Heading]
Proverbs, Japaneseสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Proverbs, Thaiสุภาษิตและคำพังเพยไทย [TU Subject Heading]
Proverbs, Vietnameseสุภาษิตและคำพังเพยเวียดนาม [TU Subject Heading]
Residual Depositsแหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่, Example: หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Weatheringการผุพังสลายตัว [สิ่งแวดล้อม]
Weatheringการผุพังอยู่กับที่, Example: การที่หินผุพังทำลายลงด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ จากลมฟ้าอากาศกับน้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ มีการเพิ่มอุณหภูมิ และลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น หากหินที่ผุพังเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูกพัดพากระจัดกระจายไปจากที่เดิมเรียกว่าการก [สิ่งแวดล้อม]
North Atlanitc Treaty Organizationองค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกขณะเริ่มตั้งองค์การครั้งแรก ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศกรีซและตรุกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 และเยอรมนีตะวันตก ( ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ประเทศภาคีได้ยืนยันเจตนาและความปรารถนาของตน ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศและรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะปกป้องคุ้มครองเสรีภาพมรดกร่วม และอารยธรรมของประเทศสมาชิกทั้งมวล ซึ่งต่างยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรม ตลอดจนจะใช้ความพยายามร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าว บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีสนธิสัญญาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากประเทศภาคีหนึ่งใดหรือมากกว่านั้น ในทวีปยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ จักถือว่าเป็นการโจมตีต่อประเทศภาคีทั้งหมด ฉะนั้น ประเทศภาคีจึงตกลงกันว่า หากมีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ประเทศภาคีแต่ละแห่งซึ่งจะใช้สิทธิในการป้องกันตนโดยลำพังหรือร่วมกัน อันเป็นที่รับรองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ จะเข้าช่วยเหลือประเทศภาคีแห่งนั้นหรือหลายประเทศซึ่งถูกโจมตีด้วยกำลัง อาวุธในทันทีองค์กรสำคัญที่สุดในองค์การนาโต้เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญานาโต้ คณะมนตรีนี้จะจัดตั้งองค์กรย่อยอื่น ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นยุโรปและภาคพื้น แอตแลนติก สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Adhesion Bandsเยื่อพังผืด [การแพทย์]
Adhesionsการยึดติด, แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของสารชนิดเดียวกัน, การเกาะติด, พังผืด, การติดกัน, เนื้อเยื่อเหนี่ยวรั้ง, เยื่อพังผืด, พังผืดยึด, การยึดด้วยพังผืด [การแพทย์]
Allis Signพังผืดที่อยู่ระหว่างปุ่มกระดูกต้นขาอันใหญ่กับ [การแพทย์]
Ankylosis, Fibrousข้อติดแข็งด้วยพังผืด [การแพทย์]
Aponeurorrhaphyการเย็บซ่อมแผ่นเอ็นพังผืด [การแพทย์]
Aponeurosesแผ่นเอ็นพังผืดคลุมกล้ามเนื้อ, พังผืด [การแพทย์]
Aponeurosisเอ็นแผ่ของกล้ามเนื้อ, เยื่อบาง, แผ่นพังผืด, เอ็นแผ่ [การแพทย์]
Aponeurotomyการตัดแผ่นเอ็นพังผืด [การแพทย์]
Asherman's Syndromeพังผืดในโพรงมดลูก [การแพทย์]
Auscultation, Area ofบริเวณพังเสียงหัวใจ [การแพทย์]
Barleria Lupulnaเสลดพังพอน [การแพทย์]
Commissuresเยื่อพังผืดที่รอยต่อลิ้นหัวใจ [การแพทย์]
Connective Tissueเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อยึดต่อ, เนื้อเยื่อพังผืด, เนื้อเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อยึดต่อ, เยื่อเกี่ยวกัน, เนื้อเยื่อพังผืด, เยื่อยึดต่อ, เนื้อเยื่อคอนเนคตีพ, เนื้อเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อคอนเนคทีฟ, เยื่อพังผืด, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อพังผืดประสาน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อ, เยื่อยึดเหนี่ยว, เนื้อประสาน [การแพทย์]
Connective Tissue, Looseต่อมมีพังผืดบางๆคลุมอยู่, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในแบบหลวมๆ, เนื้อยึดต่อชนิดหลวม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหลวมๆ, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีเส้นใยไม่มากนัก [การแพทย์]
Epimysiotomyพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Esophageal Webแผ่นพังผืดในหลอดอาหาร [การแพทย์]
Facial Plainแนวพังผืด [การแพทย์]
Fasciaพังผืด, ฟาสเชีย, เยื่อแผ่น, พังผืด, เส้นใยพังผืดห่อหุ้มโครงสร้างกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Deepพังผืด, เยื่อพังผืดส่วนลึก, พังผืดชั้นลึก [การแพทย์]
Fascia, Endopelvicพังผืดของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Obturatorพังผืดที่บุปิดกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Pelvicพังผืดในช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Renalแผ่นพังผืดรีนัล [การแพทย์]
Fascia, Superficialพังผืดชั้นตื้น, พังผืดชั้นบน [การแพทย์]
Fascia, Superiorพังผืดทางด้านบน [การแพทย์]
Fasciectomyการตัดแผ่นพังผืดออก [การแพทย์]
Fasciitisพังผืดอักเสบ, แผ่นพังผืดอักเสบ [การแพทย์]
Fasciodesisการเย็บแผ่นพังผืดติดกับส่วนของกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alone.เพียงลำพัง Slumber Party (2013)
Alone.ลำพัง Good Form (2013)
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้ The Great Dictator (1940)
Leave me! I want to be alone.ขอผมอยู่ลำพัง The Great Dictator (1940)
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู The Great Dictator (1940)
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง-- Rebecca (1940)
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
He doesn't love you.คุณผู้ชายไม่ได้รักคุณ ท่านอยากจะอยู่ตามลำพังกับคุณนายอีกครั้ง Rebecca (1940)
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
- No, no. Nothing at all. Just leave us.- ไม่มีหรอกปล่อยเราตามลําพัง Rebecca (1940)
Think if you'd been on your own.คิดดูสิว่าจะเป็นไงถ้านายอยู่ลำพัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's not alone. There's five of 'em.มันไม่ได้มาลำพัง มากันห้าคน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've done it. I've blown it up in here. I've destroyed it all.ฉันทำ ฉันระเบิดมัน... ...อยู่ในนี้ล่ะ ฉันพังมันราบ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-You little punk!- คุณพังก์น้อย! The Godfather (1972)
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)
This friggin' thing is warped.อันนี้พังว่ะ Blazing Saddles (1974)
Why do I always get a warped one?ทำไมฉันได้อันพัง ๆ เรื่อย Blazing Saddles (1974)
"Tired of being admired. Let her alone.♪ เบื่อที่เป็นที่ชื่นชม ♪ ♪ ให้เธออยู่ลำพังบ้าง ♪ Blazing Saddles (1974)
"I must see you alone in my dwessing woom right after the show."ขอพบคุณลำพังที่ห้องแต่งตัว หลังโชว์จบ Blazing Saddles (1974)
So I lived my life alone, without anyone I could really talk to, until a short time ago.ผมเลยใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง โดยไม่มีใครที่ผมคุยด้วยจริง ๆได้เลย The Little Prince (1974)
Is an ocean without any shore When you're on your ownเหมือนดั่งมหาสมุทรไร้ฝั่ง เมื่อเธออยู่เพียงลำพัง The Little Prince (1974)
Dawn is the end of the rope When you're all aloneรุ่งสางเหมือนดั่งปลายเชือก เมื่อเธอเลือกอยู่เพียงลำพัง The Little Prince (1974)
Not a mini-brained punk like thisแล้วค่อยมาใหม่ เมื่อเธอไม่ใช่เด็กพังค์สมองจิ๋ว แบบนี้ The Little Prince (1974)
It's all banged up. Sure I know him. He's a fisherman.มันพังเละเลย รู้จักสิ เขาเป็นชาวประมง Jaws (1975)
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล Jaws (1975)
It was Gardner's boat, all chewed up. I helped tow it in. You should've seen it!นั่นมันเรือ ถูกเคี้ยวซะพัง ผมลากมันเข้าฝั่งเอง คุณต้องเห็นมันเอง! Jaws (1975)
All of our injectors got scored from the salt water in the fuel.หัวฉีดพังหมด เพราะนํ้าทะเลเข้าไปในถังนํ้ามัน Jaws (1975)
When he runs, you drop that rope or you'll lose your hands.พอมันกระชาก ต้องปล่อยเชีอกเลยนะ ไม่งั้นมือพังเเน่ Jaws (1975)
I'd like a few minutes alone with Suzy.ฉันขออยู่ตามลำพัง กับ ซูซี่ ซักครู่. Suspiria (1977)
Don't leave me alone!อย่าปล่อยฉันไว้ตามลำพัง! Suspiria (1977)
My baby left me blueสุดที่รักทิ้งฉันไว้ลำพัง Phantasm (1979)
- I'm gonna put a few in the engine.- ไม่ต้องกลัวเครื่องพัง Phantasm (1979)
Can't push him too hard. Might break. Remember who you're dealing with.กดดันเขามากเกินไปไม่ได้ อาจพัง จำไว้สิว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับใคร Airplane! (1980)
I may bend your airplane, but I'll get it down.ผมอาจทำเครื่องบินของคุณพัง แต่ผมจะนำมันลง Airplane! (1980)
One Timex digital watch, broken.นาฬิกาข้อมือไทเมคสดิจิทัลพัง The Blues Brothers (1980)
They broke my watch!พวกเขาทำนาฬิกาข้อมือของผมพัง The Blues Brothers (1980)
Their world crumbled...โลกของเขาพังทลาย.. The Road Warrior (1981)
the cities exploded....เมืองต่างๆ พังพินาศ The Road Warrior (1981)
They have to be sure that what we do can be done by Indians alone.พวกเขาต้องแน่ใจว่าเราทำสิ่งนี้ ได้โดยลำพังชาวอินเดียเท่านั้น Gandhi (1982)
It was burnt down and demolished.มันถูกไฟไหม้และพังยับเยิน Idemo dalje (1982)
But get the rest of his notebooks and start going through them.- ตรงนั้น เดี๋ยวก่อนนะ มันเข้าไปได้ยังไง จนล๊อคถึงได้พังขนาดนี้ The Thing (1982)
- Why, then we're wrong !ed. งี่เง่าหน่าไชลส์ He's got to know damn well ฉันจะพังมันเอง The Thing (1982)
We're not gettin' outta here alive... but neither is that thing.มันพังไปแล้ว , แม็คเรดดี้ โอเค The Thing (1982)
One day, when we're alone together...ในวันหนึ่ง เมื่อเราอยู่ด้วยกันลำพัง... Clue (1985)
Mrs. White, No man in his right mind would be alone together with you.คุณนายไวท์ ไม่มีใครในตอนนี้ อยากจะอยู่ด้วยกันตามลำพังกับคุณหรอก Clue (1985)
There's no alternative. I'm just going to have to break it down.ไม่มีทางเลือกแล้ว ผมคงต้องพังประตูเข้าไป Clue (1985)
I think I would break it open, but it was open already.ฉันคิดว่าฉันจะพังมันให้เปิด แต่มาถึงมันก็เปิดอยู่แล้ว Clue (1985)
He ripped these controls out, the little yellow bastard.ไอ้เหี้ยผิวเหลือง มันพังแผงควบคุม Day of the Dead (1985)
It's just a key to the old house before the tornado.มันก็แค่กุณแจของบ้านเก่า ก่อนที่จะโดนพายุพัง Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างพัง[chāngphang] (n) EN: female elephant ; cow elephant  FR: éléphante [ f ] ; éléphant femelle [ m ]
โดยลำพัง[dōi lamphang] (adv) EN: alone ; by oneself  FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
จังหวัดพังงา[Jangwat Phang-ngā] (n, prop) EN: Phangnga province ; Phang-nga province ; Phang Nga province  FR: province de Phangnga [ f ] ; province de Phang-nga [ f ] ; province de Phang Nga [ f ]
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
พัง[phang] (v) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach  FR: détruire ; défoncer ; enfoncer
พัง[phang] (v) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down  FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พัง[phang] (n) EN: female elephant ; cow elephant  FR: éléphante [ f ]
พังงา[Phang-ngā] (n, prop) EN: Phangnga ; Phang-nga ; Phang Nga  FR: Phangnga ; Phang-nga ; Phang Nga
พังพาบ[phangphāp] (v) EN: lie prone ; lie flat on the stomach  FR: être allongé à plat ventre
พังผืดเท้า[phang pheūt thāo] (n, exp) EN: webbed foot  FR: patte palmée [ f ]
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]
พังพอน[phangphøn] (n) EN: mongoose  FR: mangouste [ f ]
พังพอนกินปู[phangphøn kin pū] (n, exp) EN: Crab-eating Mongoose
พังพอนเล็ก[phangphøn lek] (n, exp) EN: Small Asian Mongoose
พังพอนธรรมดา[phangphøn thammadā] (n, exp) EN: Small Asian Mongoose
พังพวย[phangphūay] (n) EN: Ludwigia adscendens
พังประตู[phang pratū] (v, exp) EN: break down the door ; force open the door  FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
พังทลาย[phangthalāi] (v) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in  FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ปล่อยตามลำพัง[plǿi tām lamphang] (v, exp) EN: leave s.o. alone
ปรักหักพัง[prakhakphang] (v) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair  FR: tomber en ruine
ซากปรักหักพัง[sākprakhakphang] (n) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains  FR: ruines [ fpl ] ; décombres [ mpl ]
สลักหักพัง[salakhakphang] (v) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins
สลักหักพัง[salakhakphang] (adj) EN: ruined  FR: délabré ; en ruine

English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, See also: mongoose
brick(vi, vt, slang) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alone(adv) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone(adj) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
aphorism(n) คำพังเพย, See also: คติพจน์, Syn. saying
aphorist(n) ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
bash(vt) ชนแรง, See also: ชนจนพังหรือบุบ, Syn. punch, smack
battering ram(n) ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
beaten-up(adj) เก่าและพัง
beat-up(adj) เก่าและพัง
blight(n) การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
buckle(vi) พังทลาย
bash in(phrv) ทุบจนพัง, Syn. beat in, crush in, stave in
bash up(phrv) ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, Syn. smash up
batter up(phrv) ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, ตีจนพัง, Syn. smash up
bear up(phrv) ยังแข็งแรง, See also: ยังไม่แตกหัก, ยังไม่พัง
blast off(phrv) ทำให้พัง, See also: ทำให้กระจุยกระจาย, ทำลาย
break down(phrv) พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break in(phrv) บุกเข้าไป, See also: พังเข้าไป, Syn. burst in
break into(phrv) บุกรุก (ด้วยกำลัง), See also: พังเข้าไป, Syn. burst into
break off(phrv) ยุติ, See also: สิ้นสุด, พังทลาย, Syn. declare off, declare on
break out(phrv) พังออกไป
bumble through(phrv) ทำเสียหาย, See also: ทำพัง, ทำลวกๆ
burst in(phrv) พังเข้ามา, Syn. break in
by oneself(idm) ตามลำพัง, See also: โดยลำพัง, Syn. apart, isolated, lonely, only
cave-in(n) การพังทลายลง (ในใต้พื้นที่เป็นโพรง), Syn. collapse, disaster
collapse(n) การพังทลาย, Syn. damage, debacle, break, crack, destruction, demolition
collapse(vt) ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน, Syn. break, crack, damage, destroy, wreck, ruin, demolish
collapse(vi) พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
corrosive(adj) ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งทำให้ผุพัง, Syn. eroding, caustic
crumble(vi) พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumple(vt) ทำให้พังทลาย, Syn. colapse, fall down
crumple(vi) พังทลาย
cave in(phrv) ล้มเหลว, See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน, Syn. fail
chuck out(phrv) ทำให้เสีย, See also: ทำให้พัง, Syn. throw out
crack up(phrv) ตก (เครื่องบิน), See also: พัง รถ, Syn. break up
do in(phrv) ทำลาย, See also: ทำให้พัง
do in(phrv) ทำลาย, See also: ทำให้พังทลาย, Syn. do up
down the tube(idm) พังทลาย (คำสแลง), See also: สูญสลาย
fall in(phrv) ล่มสลาย, See also: พังทลาย
debris(n) ซากสลักหักพัง, See also: เศษ, ขยะ, Syn. rubble, ruins
decay(n) การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay(vt) ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decompose(vt) ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา), See also: ทำให้ผุพัง, ทำให้เน่าสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose(vi) เน่าเปื่อย, See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
destroy(vt) ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy(vi) ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
dilapidate(vt) ปล่อยให้ชำรุด, See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้ปรักหักพัง, Syn. impair
dilapidate(vi) ปล่อยให้ชำรุด, See also: ปล่อยให้พัง, ชำรุด, ทรุดโทรม, Syn. impair
dilapidated(adj) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม, See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง, Syn. deteriorated, disintegrated
dilapidation(n) สภาพที่เก่าผุพังเพราะขาดการดูแล, See also: การเน่าเปื่อย, การชำรุด, ความทรุดโทรม, Syn. collapse, decay, deterioration, ruination
disintegrate(vt) ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
alone(อะโลน') adj., adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated, Ant. befriended, together
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
aphorism(แอฟ'ฟะริสซึม) n. คติพจน์, คำพังเพย. -aphorismic, aphorismatic adj.
aphorist(แอฟ'ฟะริสทฺ) n. ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง, ดิน, หิน) ที่พังทลายลงมา, สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า, ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร, คล้ายซากสัตว์, เน่าเปื่อย, ผุพัง, สกปรกโสมม
cave-inn. การพังทลาย
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
collapse(คะแลพซฺ') { collapsed, collapsing, collapses } vi., vt., n. (ทำให้) (การ) ล้มลง, ยุบลง, พังลง, ทรุดลง, พับเก็บได้, ล้มหมดสติ, สูญเสียการควบคุมตัวเอง, ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt, regret, repentance
corrode(คะโรด') { corroded, corroding, corrodes } vt. กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน, ซึ่งเผาผลาญ, ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ, ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม, การพังทลาย, การล้มลง, การแตกสลาย, Syn. crash
crash(แคร?) { crashed, crashing, crashes } vt., vi. ชนโครม, ปะทะโครม, มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง, มีเสียงกระทบหรือชนกัน, พุ่งชน, พัง, ล้มเหลว, พ่ายแพ้, ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) , การตกของเครื่องบิน, ความล้มเหลว, ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crumbly(ครัม'บลี) adj. ซึ่งแตกง่าย, ซึ่งพังลงหรือสลายตัวได้ง่าย crumbliness n.
crumple(ครัม'เพิล) { crumpled, crumpling, crumples } vt. ทำให้ย่น, ทำให้ยู่ยี่, ย่น, พับ, จีบ, ทำให้พังทลาย vi. หดย่น, ย่น, เหี่ยว, พังทลาย. n. รอยพับ, รอยย่น, รอยจีบ
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย, การกระจายตัว, การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน, ความหายนะกะทันหัน
debris(เดบ'บรี, เด'บรี, ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง, เศษ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน, ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble
decay(ดิเค') { decayed, decaying, decays } vt., n. (การ) เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมลง, ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย, ทำให้ผุพัง, ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi., vt. ทำให้ชำรุด, ทำให้พัง, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง, ชำรุด, เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย, Syn. falling
duckbill(ดัค'บิล, -แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus, platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล, -แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus, platypus
expunction(อิคซฺพังคฺ'เชิน) n. การลบออก, การถูออก, การเช็ดออก, การลบล้าง, การทำลาย
fall(ฟอล) { fell, fallen, falling, falls } vi. ตก, ร่วง, หล่น, ล้ม, ลด, ถอย, เหินห่าง, สูญเสีย, ตาย, พังลง, เสื่อม, (แสง) ส่อง, เกิดปรากฎ, กลายเป็น, ผิดหวัง, เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก, การร่วง, การลด, การถอย, การเ
fascia(แฟซ'เซีย) n., พังพืด, แถบ, สาย, ผ้าพันแผล, See also: fascial adj. -pl. fasciae
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก, ไล่ออก, ล่าสัตว์โดยใช้ferret, ค้นหา, สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) , ปู่โสม, คำพังเพย, สุภาษิต, คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
gone(กอน, โกน) adj. จากไป, ผ่านไป, ที่แล้ว, อดีต, สูญเสีย, หมดหวัง, ปรักหักพัง, ตั้งครรภ์, ตายแล้ว, อ่อนแรง, ใช้หมดแล้ว, เยี่ยมยอด
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง, Syn. single, unique
kaput(คาพุท') adj. เสียหาย, เสื่อมเสีย, สลักหักพัง
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม, แผ่นดินทลาย, การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา, พังทลายลงมา, Syn. rockfall
let(เลท) { let, let, let, letting, lets } vt. ให้, อนุญาต, ขอให้, ปล่อย, ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง, ลดลง)
marten(มาร์'เทิน) n. สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย, ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ, ผู้ปั้น, ผู้หล่อ, ผู้ฝึกฝน
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน, เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.
mongoose(มอง'กูส, มอน'กูส) n. พังพอน
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ, คติพจน์, คำพังเพย, หลักความประพฤติ pl.mottoes, mottos
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย, ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ, ผู้ปั้น, ผู้หล่อ, ผู้ฝึกฝน
mouldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน, เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.
olluvial(คะลู'เวียล) adj. ซึ่งทรุดหรือพังลงมากอง
option keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลแอปเปิล มีสัญลักษณ์ ? อยู่บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้ร่วมกับแป้นอื่น จะทำให้เกิดเป็นคำสั่งเฉพาะ รายการคำสั่งในเมนูต่าง ๆ ก็จะมีบอกไว้ว่า ถ้าใช้แป้นนี้กับแป้นใด จะหมายถึงคำสั่งให้ทำอะไร อย่างไรก็ตาม การกดแป้นนี้ตามลำพังจะไม่มีผลแต่อย่างใดเลย (คล้ายแป้น ALT ของพีซี)
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ, การตกนรก, การลงนรก, นรก, การพังพินาศสิ้น, มรณกรรม, Syn. Hell, inferno, ruin, wrack
phrase(เฟรส) n. วลี, กลุ่มคำศัพท์, ถ้อยคำ, โวหาร, คำพูด, คำคม, คำพังเพย, สำนวน, คำคุยโว, การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ, แสดงโวหาร, ประจบ, Syn. expressioin, catchword, word
platypus(แพลท'ทิพัส) n. สัตว์ คล้ายตัวตุ่น มีปากคล้ายเป็ดมีเท้าเป็นพังผืด pl. platypuses, platypi
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต, คติพจน์, ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ, คำพังเพย, บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism, apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต, เป็นคำพังเพย, ซึ่งขึ้นชื่อ, ซึ่งเลื่องลือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj, adv) โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เดี่ยว, เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
aphorism(n) คำพังเพย, คติพจน์, ภาษิต
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
break(vi, vt) แตก, หัก, พัง, เสีย, หยุด, ทุบ, ต่อย
collapse(n) การทรุดลง, การยุบ, การพัง
collapse(vi) พังทลาย, ล้มเหลว, ยุบลง
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน, ผุพัง, สึกกร่อน
cow(n) แม่วัว, ช้างพัง, แมวน้ำตัวเมีย
crash(n) เสียงแตก, เสียงดังสนั่น, เสียงชนโครม, ความพังพินาศ
crash(vt) ลั่น, ล้ม, ตก, พัง, ชนโครม, ปะทะ
debris(n) ซากปรักหักพัง, เศษเล็กเศษน้อย, ตะกอน
decadent(adj) เสื่อมโทรม, เสื่อม, ทรุดโทรม, ผุพัง, ปรักหักพัง, หมดสภาพ
decay(n) ความเน่าเปื่อย, การเสื่อมสลาย, ความผุพัง, ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย, สลายตัว, แยกสลาย, ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ, การจำแนก, ความเน่าเปื่อย, การผุพัง
dilapidated(adj) ปรักหักพัง, แตกสลาย, ทรุดโทรม, ชำรุด
grovel(vi) นอนฟุบหน้า, กลิ้งเกลือก, เคล้าเคลีย, ประจบ, นอนพังพาบ
incorruptible(adj) ซื่อตรง, ไม่หักพัง, ไม่เสื่อมเสีย, ไม่เน่าเปื่อย
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง, การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
individualist(n) คนปลีกตัวอยู่ลำพัง, ผู้เชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
marten(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
membrane(n) พังผืด, เยื่อหุ้มเซลล์, เยื่อบุผิว
mink(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
molder(vi) แตกเป็นชิ้นๆ, ผุพัง, เน่าเปื่อย, สลาย
moldy(adj) เป็นรา, คร่ำครึ, แก่, ผุพัง
mongoose(n) พังพอน
proverb(n) สุภาษิต, ภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย
rot(n) เรื่องเหลวไหล, การผุพัง, ความเสื่อมโทรม, ความเน่าเปื่อย
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง, ความเสื่อมโทรม, ความหายนะ, ความพินาศ
singleness(n) ความโสด, ความเป็นเอกเทศ, ความโดดเดี่ยว, การอยู่ตามลำพัง
singly(adv) ทีละอย่าง, โดยลำพัง, ข้างเดียว, เดียวดาย, โดดเดี่ยว
sole(adj) เพียงผู้เดียว, เดียว, โดดเดี่ยว, เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น, เพียงลำพัง, โดดเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว
solitary(adj) เปลี่ยว, อยู่ลำพัง, สันโดษ, โดดเดี่ยว, อ้างว้าง
tissue(n) ใย, เนื้อเยื่อ, เอ็น, มัน, พังผืด, ฝ้า, เนื้อผ้า, กระดาษทิชชู
tumble(vi) ล้ม, หกคะเมน, กลิ้งเกลือก, พัง, ถลา, โผ
weasel(n) พังพอน
web(n) สิ่งทอ, ผ้าบาง, เยื่อ, ใยแมงมุม, พังพืด
wreck(n) เรือแตก, การอับปาง, ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย, ซากปรักหักพัง, ความหายนะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
brokenness(n) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
decay(n, vt) [ n ]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [ v ]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
fritz(slang) พัง, ถูกทำลาย ( * w *m iiiita)
Frontalisof or pertainingกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อบางๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเกาะกับพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) มีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส (Occipitalis) และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอยู่กับกระดูก to the temple and jaw
matriarchแม่แปรก (ปะ แหรก) ช้างพังที่เป็นจ่าฝูง
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง
unaccompany[อันอะคัม\'พะนีด์] (adj) ตามลำพัง, ไม่มีเพื่อน, (ดนตรีบรรเลง)เดี่ยว ที่มา: ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), See also: lonely, alone

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
格言[かくげん, kakugen] (n) ภาษิต คำพังเพย คำสอน
遺跡[いせき, iseki] (n) ซากโบราณ ซากปรักหักพัง
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว, การใช้ชีวิตเพียงลำพัง
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (vt) พังทะลุ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
壊れる[こわれる, kowareru] TH: พัง
壊す[こわす, kowasu] TH: ทำพัง  EN: to break (vt)

German-Thai: Longdo Dictionary
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง, See also: währenddessen, Syn. in der Zwischenzeit
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top