ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัวชี้วัด*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัวชี้วัด, -ตัวชี้วัด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic Indicatorตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ, Example: ค่าสถิติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นถึงทิศทางของเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ได้แก่ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ตัวเลขดุลการค้า ดุลการชำระเงิน อัตราส่วนการชำระหนี้ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Biological Markersตัวชี้วัดทางชีวภาพ [การแพทย์]
คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต, ความรู้สึกพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นความต้องการของตัวบุคคล ที่มีการดำรงชีพของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคม หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมีเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องบรรลุแต่ละด้าน หรือกำหนดเป็นตัวชี้วัด จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระด [สุขภาพจิต]
Genetic Main Pulationsตัวชี้วัดทางพันธุศาสตร์ [การแพทย์]
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Markers, Traitตัวชี้วัดที่แสดงถึงลักษณะถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต The Itch (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
That's the real measure of motherhood:มันเป็นตัวชี้วัดความเป็นแม่ I Am Unicorn (2011)
A thing that will give this place a chance to find some small measure of peace.สิ่งที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้ โอกาสเพื่อค้นหาตัวชี้วัด ของความสงบสุขเล็กๆ VIII. (2014)
503 people are dead and there is a measure of guilt that is owed me.คนตายไป503คน และนั่นเป็นตัวชี้วัด ว่าแม่ผิดจริงๆ Broken Dolls (2013)
There is no threshold that makes us greater than the sum of our parts, no inflection point at which we become fully alive.มันไม่มีตัวชี้วัด ที่ทำให้เรายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆ ไม่มีจุดแตกต่าง Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต The Itch (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
That's the real measure of motherhood:มันเป็นตัวชี้วัดความเป็นแม่ I Am Unicorn (2011)
A thing that will give this place a chance to find some small measure of peace.สิ่งที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้ โอกาสเพื่อค้นหาตัวชี้วัด ของความสงบสุขเล็กๆ VIII. (2014)
503 people are dead and there is a measure of guilt that is owed me.คนตายไป503คน และนั่นเป็นตัวชี้วัด ว่าแม่ผิดจริงๆ Broken Dolls (2013)
There is no threshold that makes us greater than the sum of our parts, no inflection point at which we become fully alive.มันไม่มีตัวชี้วัด ที่ทำให้เรายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆ ไม่มีจุดแตกต่าง Trace Decay (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวชี้วัด[tūachīwat] (n) EN: indicator  FR: indicateur [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barometer(n) ตัวชี้วัดอารมณ์หรือบรรยากาศ
standard(n) มาตรฐาน, See also: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด, Syn. norm, pattern, type

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top