ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คุร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คุร, -คุร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุรุสภา(n) The Teachers Council of Thailand
คุรุสภา(n) teachers' council, See also: association of teacher, Syn. สภาครู, Example: องค์กรวิชาชีพครูอย่างคุรุสภาได้เริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพครูอย่างจริงจัง, Count Unit: แห่ง
คุรุศาสตรบัณฑิต(n) Bachelor of Education, See also: B.Ed., Syn. ค.บ.
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต(n) Master of Education, See also: M.Ed., Syn. ค.ม.
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(n) Doctor of Education, See also: Ph.D., Doctor of Philosophy, Syn. ค.ด.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุรุน. ผู้สั่งสอน, ครู.
คุรุกรรมน. กิจหรือหน้าที่แห่งครู.
คุรุวารน. วันครู คือ วันพฤหัสบดี, ชีววาร หรือ พฤหัสปติวาร ก็ว่า.
คุรุศึกษาน. การเล่าเรียนวิชาครู.
ไภษัชคุรุ(ไพสัดชะ-) น. พระนามพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ไภษัชคุรุชื่อพระกริ่ง.
ชีววารน. วันพฤหัสบดี, คุรุวาร หรือ พฤหัสปติวาร ก็ว่า.
ซิก ๒, ซิกข์น. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีปฐมศาสดาชื่อ คุรุนานัก
พฤหัสปติวารน. วันพฤหัสบดี, คุรุวาร หรือ ชีววาร ก็ว่า.
สิกข์, สิขน. ชื่อศาสนาหนึ่งในอินเดีย มีปฐมศาสดาชื่อ คุรุนานัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัมภีร์คุรอ่าน[khamphī kuraān] (n) EN: Koran  FR: Coran [ m ]
คุรุ[khuru] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru
คุรุสภา[khurusaphā] (n, exp) EN: teachers' council ; association of teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
education(เอดจุเค, 'เชิน) n. การศึกษา, การสั่งสอน, การฝึกฝน, คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling, training

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消耗品[しょうもうひん, shoumouhin] (n) พัสดุ (สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ใช่คุรภัณฑ์)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top