Search result for

*ครูสอน*

(69 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ครูสอน, -ครูสอน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับมือก. ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล ๒ คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า, เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ จับมือตีระนาด, โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ.
ปาว ๆว. อาการที่พูดดัง ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่ไม่มีใครสนใจฟัง เช่น ครูสอนอยู่ปาว ๆ มีคนมาตะโกนเรียกอยู่ปาว ๆ.
ว่อกแว่กว. อาการที่จิตใจไม่จดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เวลาฟังครูสอนมีสิ่งรบกวนทำให้จิตใจว่อกแว่ก.
สอนก. บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครูสอนหนังสือนักเรียน, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น สอนแม่ไม้มวยไทย สอนเย็บปักถักร้อย สอนเท่าไรไม่รู้จักจำ
หมดพุง, หมดไส้หมดพุงว. หมดความรู้ เช่น ครูสอนศิษย์จนหมดพุง
หมดไส้หมดพุงว. หมดความรู้ เช่น ครูสอนศิษย์จนหมดพุง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acting teachersครูสอนการแสดง [TU Subject Heading]
Preschool teachersครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน [TU Subject Heading]
Special education teachersครูสอนเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make your teachers teach the true version of history, your soldiers attack on our command.ทำให้ครูสอนประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ทหารคุณโจมตีศัตรูให้เรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Actually, I just became certified to teach sixth-grade English.คือจิงๆกำลังจะเป็นครูสอนภาษาอะ Shutter (2008)
- I've arranged a tutor for you both.- พ่อเตรียมครูสอนไว้ให้ลูกทั้งคู่แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Albanian, Serbian, Croatian. I was a teacher in primary school before the war began in Pristina...อัลเบเนียน,เชอร์เบียน,โครเอเชี่ยน ผมเป็นครูสอนภาษาในโรงเรียนประถมน่ะ Taken (2008)
So I threw some figures at her. It's good to be a math teacher sometimes.ฉันก็เลยพูดเรื่องตัวเลขใส่เธอซะ บางครั้งการเป็นครูสอนเลขมันก็ดีนะ The Happening (2008)
High school geometry teacher.ครูสอนเรขาคณิต ม.ปลาย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Not much call for a geometry teacher to wear an armani suit.มันไม่มากไปสำหรับ ครูสอนคณิตที่ใส่สูท Armani หรอก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Dear Dorothy, your sister, julia, is now a cooking teacher.โดโรธีที่รัก ตอนนี้จูเลียพี่สาวเธอเป็นครูสอนทำอาหารแล้วนะ Julie & Julia (2009)
And I'm not running a law school.- และฉันก็ไม่ได้เป็นครูสอนกฏหมายด้วย I Knew You Were a Pig (2009)
You really are a chemistry teacher.นายคือครูสอนวิชาเคมีจริงๆด้วย Better Call Saul (2009)
Which means if your high school bio teacher told you that humans sit at the top of the food chain, he or she was dead wrong.ซึ่งหมายความว่าถ้าครูสอนชีวะมัธยมปลาย ของคุณบอกคุณว่า มนุษย์อยู่ตำแหน่งสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร ครูคนนั้นก็ผิดมหันต์เลย Bound (2009)
They all work for The department of education, They're all substitute teachers,เป็นครูสอนแทนทุกคน และสอนวิทยาการคอมฯ ทุกคน Omnivore (2009)
Well, one of our art teachers does need an assistant, but you're completely overqualified.อืม ครูสอนศิลปะของเราต้องการผู้ช่วย แต่คุณสมบัติของคุณมากเกินกว่าที่เราตั้งไว้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
As art teachers, it's our job to give them something adorable to put on their desks to smile at while they write those tuition checks.ในฐานะครูสอนศิลปะ มันเป็นงานของพวกเราที่ต้องให้ อะไรบางอย่างที่รักกับพวกเขา ให้มันวางอยู่บนโต๊ะเรียน เพื่อให้ยิ้มให้เวลาที่พวกเขาเซ็น เช็คค่าเล่าเรียน The Story of Lucy and Jessie (2009)
- I am an art teacher.- ฉันเป็นครูสอนศิลปะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
That "kid" is my shakespeare teacher, miss carr.- "เด็ก" นั่นเป็นครูสอนวิชาเช็คเปียร์ของฉัน ครูคาร์ You've Got Yale! (2009)
I've been doing teach for americaครูสอนหนังสือในอเมริกามาซักพักแล้วล่ะ You've Got Yale! (2009)
It used to be stocks, now eBay maybe, tutoring...ที่ใช้โช่ตรวนลาก อาจจะขายของทางอินเตอร์เนต ครูสอนพิเศษ Pilot (2009)
But what you do have to do is pay attention to the teacher.แต่ที่หนูต้องทำ คือตั้งใจฟังครูสอน Adam Raised a Cain (2009)
The teacher told me, Mommy told me too...ครูสอนหนู... แม่บอกหนูด้วย... Adam Raised a Cain (2009)
Getting the cheerios to help out with the glee club Choreographer fund-raiserคุณพาเด็กๆมาช่วยชมรมร้องเพลง หาทุนจ้างครูสอนเต้น Acafellas (2009)
What my history teacher told us last semester:แต่ผมจำที่ครูสอน เมื่อเทอมก่อนได้ Mash-Up (2009)
Every small town has at least one piano teacher.เมืองเล็ก ๆ ทุกเมือง อย่างน้อยมีครูสอนเปียโน 1 คน The Plain in the Prodigy (2009)
I was a music teacher.ผมเคยเป็นครูสอนดนตรี In Plane Sight (2009)
Are you really a language teacher?นี่นายเป็นครูสอนภาษาจริงเหรอเนี่ย Ohitori sama (2009)
Hi, abed. - Hi.อะไร ครูสอนวิชาภาษาสเปนของวิทยาลัยชุมชน Social Psychology (2009)
I'm your new history teacher.ผมเป็นครูสอนประวัติศาสตร์คนใหม่ History Repeating (2009)
Alaric Saltzman. I'm your new history teacher.อลาริค ซัลซ์แมน ผมเป็นครูสอนประวัติศาสตร์คนใหม่ The Turning Point (2009)
That's when your husband starts banging his yoga teacher.นั่นก็คือ เมื่อสามีของคุณเริ่มกระแทกกับครูสอนโยคะของเค้า The Debarted (2009)
You being our spanish teacher...ส่วนที่คุณเป็นครูสอนเพียงผู้เดียว.. Comparative Religion (2009)
My vocal instructor said getting frightened is bad for my pitch.ครูสอนร้องเพลงฉันบอกว่า ถ้าฉันตกใจมันจะทำให้เสียงฉันเพี้ยน Hotel for Dogs (2009)
- And your tutor...- แล้วครูสอนพิเศษของเธอ... The Blind Side (2009)
- and paid for your tutor,- และพวกเขาจ่ายค่าครูสอนพิเศษให้เธอ The Blind Side (2009)
A dance teacher.ครูสอนเต้น Precious (2009)
She just an ABC teacher. She ain't no social worker.เธอแค่ครูสอน เอบีซี ไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ Precious (2009)
- You're a governess. - Well done.ครูสอนพิเศษ เก่งค่ะ Sherlock Holmes (2009)
- Are you really a tortured artist?- คุณเป็นครูสอนศิลปะจริงหรือเปล่า When in Rome (2010)
You mean the mathematics teacher from Wisconsin? I'd say not our mandate.มันเป็นแค่ครูสอนเลขที่มหาลัยในชนบท ฉันว่าเค้าไม่เป็นไรหรอก The Tourist (2010)
Do you think teaching kids is what she wants?คุณว่าการเป็นครูสอนเด็กนั้นเหมาะกับเธอหรือเปล่า Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
- Bree! - Oh, my God!ตายแล้ว คาร์ล ครูสอนโยคะของชั้นนะ If... (2010)
No, this guy makes William Tell look like a summer-camp archery coach.คนร้าย ทำให้ วิลเลียม เทล ดูเป็นแค่ครูสอนยินธนู ให้เด็กๆเลย Disciple (2010)
I'm your new history teacher.ผมเป็นครูสอนประวัติศาสตร์คนใหม่ Bloodlines (2010)
And one time, this instructor from a big ballet companyมีอยู่ครั้งนึง ครูสอนจากบริษัทใหญ่เลยล่ะ Lovely (2010)
Alaric saltzman, the history teacher.อลาริค ซัลท์แมน,ครูสอนประวัติศาสตร์ A Few Good Men (2010)
I ran the check on the history teacher.ฉันไปตรวจสอบข้อมูลของครูสอนประวัติศาตร์ A Few Good Men (2010)
I'm the shop teacher now.ตอนนี้ผมเป็นครูสอนโรงฝึกงาน The Death of the Queen Bee (2010)
You know, look, he's a high school teacher over at Wynne.นายรู้นะ เอ่อ เขาเป็นครูสอนหนังสือม.ปลาย ที่โรงเรียนมัทธยมไวน์นี่ Caballo sin Nombre (2010)
Dedaimia Swanson, a schoolteacher.ดีเดเมีย สวอนสัน ครูสอนหนังสือ Exit Wounds (2010)
Well... the ballet teacher seems very mean and vindictive.อืมม... ครูสอนเต้นบัลเลย์ ดูเป็นคนใจร้าย ผูกใจฆาตพยาบาทมาก The Bones That Weren't (2010)
A High School chemistry teacher and a sculptor who live on two different sides of town and by all accounts, run in completely different circles.ครูสอนเคมีระดับมัธยม และช่างแกะสลัก ที่พักอยู่คนละมุมเมืองกันเลย A Deadly Affair (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]
ครูสอนภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (khrū søn phāsā Farangsēt) EN: French teacher   FR: professeur de français [m]
ครูสอนภาษาจีน[n. exp.] (khrū søn phāsā Jīn) EN: Chinese teacher   FR: professeur de chinois [m]
ครูสอนภาษาเขมร[n. exp.] (khrū søn phāsā Khamēn) EN: Cambodian teacher   FR: professeur de cambodgien [m]
ครูสอนภาษาสเปน[n. exp.] (khrū søn phāsā Sapēn) EN: Spanish teacher   FR: professeur d'espagnol [m]
ครูสอนภาษาเยอรมัน[n. exp.] (khrū søn phāsā Yoēraman) EN: German teacher   FR: professeur d'allemeand [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faculty[N] คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
tutor[N] ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) ครูสอนพิเศษ,ครูส่วนตัว,ผู้ภิทักษ์,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top