ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กตัญญู*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กตัญญู, -กตัญญู-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กตัญญู○ grateful, thankful, appreciative ○ obliged (grateful), indebted (especially for cultural, dutiful gratitude towards parents and elders) ■ ความกตัญญู /kwaam ga'dtan·yuu/ gratitude, thankfulness ■ กตัญญูกตเวที /ga'dtan·yuu gà'dtà·weh·tee/ (expr.) one who is grateful and reciprocates

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตัญญู(v) be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
กตัญญู(adj) ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
กตัญญู(v) be ungrateful, See also: lack of gratitude, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: เขาอตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่มีวันเจริญได้แน่, Thai Definition: ไม่รู้คุณคน, ไม่รู้จักบุญคุณ, ไม่สำนึกบญคุณ, Notes: (บาลี)
ความกตัญญู(n) gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
กตัญญูรู้คุณ(v) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai Definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กตัญญู(กะตัน-) ว. ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที. [ ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้ ].
ลูกอกตัญญูน. ลูกไม่รู้คุณพ่อแม่, ลูกเนรคุณ ก็ว่า.
กตัญญู(อะกะตัน-) น. ผู้ไม่รู้อุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน.
กตเวที(กะตะ-) ว. ซึ่งประกาศคุณท่าน, ซึ่งสนองคุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตัญญู. [ ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + เวที ว่า ซึ่งรู้, ซึ่งประกาศให้รู้ ].
กตัญญุตา(กะตัน-) น. ความกตัญญู, ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำให้, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวทิตา.
ทรพี ๒(ทอระ-) น. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน ในคำว่า ลูกทรพี.
เนรคุณ(-ระคุน) ก. อกตัญญูไม่รู้คุณ, ไม่สำนึกถึงบุญคุณ.
ลูกทรพีน. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน.
ลูกเนรคุณน. ลูกไม่รู้คุณพ่อแม่, ลูกอกตัญญู ก็ว่า.
เลี้ยงไม่ขึ้นเลี้ยงคนบางคนแล้วผู้นั้นยังไม่กตัญญูรู้คุณ.
วงเล็บเหลี่ยมน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ] สำหรับใช้กันคำหรือข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นในอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อข้อความนั้นได้มีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นด้วย เช่น กตัญญู.
สรรเสริญ(สันเสิน, สันระเสิน) ก. กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้.
อกตเวที(อะกะตะ-) น. ผู้ไม่ประกาศอุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน, ผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ท่านได้ทำแก่ตน, เป็นคำคู่กันกับ อกตัญญู. [ ป. อ ว่า ไม่ + กต ว่า (อุปการะ) ที่ท่านทำแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ ].

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the most dutiful of daughters would put her own flesh in a soup...มีแต่ลูกสาวที่กตัญญูอย่างที่สุดเท่านั้น ที่จะยอมใส่เลือดของตัวเองลงในซุป... The Joy Luck Club (1993)
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว Death Has a Shadow (1999)
I should think you'd be a little more grateful.ฉันคิดว่าแกน่าจะมีความกตัญญู Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You refuse the claims of duty, honour, gratitude?เธอปฏิเสธความเคารพในสิทธิ์ เกียรติยศ ความกตัญญูใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
And be grateful, too.แล้วก็กตัญญูด้วย Anastasia (1997)
Be grateful.กตัญญู Anastasia (1997)
"Be grateful, Anya.""กตัญญู อันย่า" Anastasia (1997)
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง! Anastasia (1997)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก Saving Face (2004)
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู Saving Face (2004)
And, of course, the thanks of a grateful nation.แล้วก็แน่นอน ต้องขอขอบคุณผู้ที่กตัญญูต่อประเทศชาติ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
And the ungrateful child has broken my heart.แต่แล้วเจ้าเด็กอกตัญญู ก็ได้หักหลังฉัน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
"Grateful Radish Seed"หัวไชเท้ายอดกตัญญู? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You're such a good son.เจ้าเป็นลูกกตัญญู Le Morte d'Arthur (2008)
That unfilial jerk.ไอ้คนอกตัญญู. Episode #1.5 (2008)
Would it kill you to show me just a little bit of gratitude?มันจะตายเหรอถ้าลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อสักหน่อย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
YOUR SISTER WAS REBELLIOUSแล้วก็อกตัญญู กับความรักของแม่ แล้วดูสิว่าเธอจบลงยังไง Valley Girls (2009)
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย Frankie & Alice (2010)
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญู" Frankie & Alice (2010)
Your commander already showed her appreciationผู้การของคุณได้แสดงถึง ความกตัญญู Incursion: Part 2 (2010)
A show of gratitude from the powers that be for a job well done.แสดงความกตัญญูจากอำนาจที่ได้รับ สำหรับงานที่ทำได้ดี Death Race 2 (2010)
Your devotion to your father is touching, ช่างเป็นลูกที่กตัญญูเสียจริง Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Well, there's a remarkable absence of gratitude for you.อ้อ ตัดขาดอย่างไม่ใยดี คุณช่างกตัญญูจริงๆเลยนะ Episode #1.4 (2010)
Which is why I would appreciate, some, gratitude!ซึ่งมันทำให้ฉันซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อความกตัญญูรู้คุณคน Episode #1.4 (2010)
Isn't it filial piety to at least have him see us married off?มันก็ดูกตัญญูนี่ครับ ที่เขาจะเห็นเราแต่งงานกัน Bread, Love and Dreams (2010)
Our president is such a devoted son, once a month he always...เจ้านายผมเป็นคนกตัญญู เขาเลยต้องรีบไปน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
I'm not a devoted son.ฉันไม่ได้กตัญญู ! Episode #1.4 (2010)
That is the behavior of disrespectful sons...นั่นคือพฤติกรรมของผู้อกตัญญูบิดามารดา 1911 (2011)
He's a man, and a good one at that, with a lot of integrity-- so much, in fact, that he inspired me to summon you here and tell you that I was willing to abandon my war with Gossip Girl to start a new war--และเป็นคนดีคนหนึ่งสะด้วย เขามีความกตัญญู อยู่ในตัวเขามากมาย ความจริง มากจนกระทังเขาบันดาลใจให้ฉัน มาขอร้องคุณที่และและบอกคุณว่าฉันตั้งใจ All the Pretty Sources (2011)
You were nothing but ungrateful.แกไม่มีความหมายอะไรเลย นอกจากความอกกตัญญู Death's Door (2011)
Kids ain't supposed to be grateful!เด็กไม่สมควรจะต้องแสดงความกตัญญู Death's Door (2011)
Gratitude.ความกตัญญู A Place in This World (2012)
Gratitude.ความกตัญญู The Ties That Bind (2012)
Kid, this would be a really good time for a lesson in gratitude.หนู นี่เป็นเวลาที่ดี สำหรับบทเรียนในความกตัญญู Out with the Old (2012)
Gratitude.ความกตัญญู Chosen Path (2012)
Gratitude, but Crixus awaits.ความกตัญญูกตเวที แต่รอ Crixus Sacramentum (2012)
Just a question now of how he'll show his gratitude.แค่ถามเพื่ออยากเห็นเขาแสดงความกตัญญู Illusion (2012)
I would like to express my gratitude for your unwavering support through these incredibly challenging times.ฉันอยากจะแสดงความกตัญญู สำหรับการสนับสนุนของคุณ นี่มันเป็นเวลาที่ท้าทายเหลือเชื่อ Penance (2012)
Where's the gratitude and respect?ความกตัญญู และสัมมาคาราวะ หายไปไหนหมด Journey to the West (2013)
I am nothing if not world-class at showing my gratitude so we have checked you in to one of our company's executive luxury penthouse suites and your account has been credited with the amount of money that you lost.ผมไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ระดับโลก ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของฉัน ดังนั้นเราจึงมีการตรวจสอบคุณในการ ให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ของเรา หรูหราบริหาร สวีทเพน​​เฮ้าส Runner Runner (2013)
And filled with gratitude that she yet draws breath.- เต็มไปด้วยความกตัญญูที่จะมีชีวิต Separate Paths (2013)
Shut up.อันดับแรกปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้ การแสดงความความกตัญญูต่อครอบครัวของพวกเขาเอง Life Matters (2013)
You can show your gratitude at the polls.นายน่ะแสดงความกตัญญูของนายได้นะ ในการเลือกตั้ง Truth: Part 1 (2013)
But before I express my profound gratitude, แต่ก่อนอื่น ผมแสดงความกตัญญูอย่างสุดซึ้ง Truth: Part 1 (2013)
Well, I owe you a great debt of gratitude, Mr. Crane.ดี ฉันติดหนี้ความกตัญญูก้อนใหญ่จากคุณเลยล่ะ คุณเครน There Will Be Blood (2013)
I do not know how to thank ... you.ความกตัญญูของคุณจะรีบไปมาก The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Louise, I don't wish to sound ungrateful, but if your intentions toward my son are anything other than honest, well, I'm sure you know how terrifying a mother's love for her children can be.ลูอิส ฉันไม่อยากจะให้ฟังดุว่า อกกตัญญู แต่ถ้าเจตนาที่เธอมีต่อลูกชายฉัน มีอย่างอื่นแอบแฝง Renaissance (2014)
She's showing gratitude, from the looks of it, to the cop.เธอแสดงความกตัญญู จากรูปลักษณ์ของมันไปยังตำรวจ Sin City: A Dame to Kill For (2014)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the most dutiful of daughters would put her own flesh in a soup...มีแต่ลูกสาวที่กตัญญูอย่างที่สุดเท่านั้น ที่จะยอมใส่เลือดของตัวเองลงในซุป... The Joy Luck Club (1993)
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว Death Has a Shadow (1999)
I should think you'd be a little more grateful.ฉันคิดว่าแกน่าจะมีความกตัญญู Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You refuse the claims of duty, honour, gratitude?เธอปฏิเสธความเคารพในสิทธิ์ เกียรติยศ ความกตัญญูใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
And be grateful, too.แล้วก็กตัญญูด้วย Anastasia (1997)
Be grateful.กตัญญู Anastasia (1997)
"Be grateful, Anya.""กตัญญู อันย่า" Anastasia (1997)
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง! Anastasia (1997)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก Saving Face (2004)
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู Saving Face (2004)
And, of course, the thanks of a grateful nation.แล้วก็แน่นอน ต้องขอขอบคุณผู้ที่กตัญญูต่อประเทศชาติ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
And the ungrateful child has broken my heart.แต่แล้วเจ้าเด็กอกตัญญู ก็ได้หักหลังฉัน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
"Grateful Radish Seed"หัวไชเท้ายอดกตัญญู? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You're such a good son.เจ้าเป็นลูกกตัญญู Le Morte d'Arthur (2008)
That unfilial jerk.ไอ้คนอกตัญญู. Episode #1.5 (2008)
Would it kill you to show me just a little bit of gratitude?มันจะตายเหรอถ้าลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อสักหน่อย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
YOUR SISTER WAS REBELLIOUSแล้วก็อกตัญญู กับความรักของแม่ แล้วดูสิว่าเธอจบลงยังไง Valley Girls (2009)
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย Frankie & Alice (2010)
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญู" Frankie & Alice (2010)
Your commander already showed her appreciationผู้การของคุณได้แสดงถึง ความกตัญญู Incursion: Part 2 (2010)
A show of gratitude from the powers that be for a job well done.แสดงความกตัญญูจากอำนาจที่ได้รับ สำหรับงานที่ทำได้ดี Death Race 2 (2010)
Your devotion to your father is touching, ช่างเป็นลูกที่กตัญญูเสียจริง Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Well, there's a remarkable absence of gratitude for you.อ้อ ตัดขาดอย่างไม่ใยดี คุณช่างกตัญญูจริงๆเลยนะ Episode #1.4 (2010)
Which is why I would appreciate, some, gratitude!ซึ่งมันทำให้ฉันซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อความกตัญญูรู้คุณคน Episode #1.4 (2010)
Isn't it filial piety to at least have him see us married off?มันก็ดูกตัญญูนี่ครับ ที่เขาจะเห็นเราแต่งงานกัน Bread, Love and Dreams (2010)
Our president is such a devoted son, once a month he always...เจ้านายผมเป็นคนกตัญญู เขาเลยต้องรีบไปน่ะครับ Episode #1.4 (2010)
I'm not a devoted son.ฉันไม่ได้กตัญญู ! Episode #1.4 (2010)
That is the behavior of disrespectful sons...นั่นคือพฤติกรรมของผู้อกตัญญูบิดามารดา 1911 (2011)
He's a man, and a good one at that, with a lot of integrity-- so much, in fact, that he inspired me to summon you here and tell you that I was willing to abandon my war with Gossip Girl to start a new war--และเป็นคนดีคนหนึ่งสะด้วย เขามีความกตัญญู อยู่ในตัวเขามากมาย ความจริง มากจนกระทังเขาบันดาลใจให้ฉัน มาขอร้องคุณที่และและบอกคุณว่าฉันตั้งใจ All the Pretty Sources (2011)
You were nothing but ungrateful.แกไม่มีความหมายอะไรเลย นอกจากความอกกตัญญู Death's Door (2011)
Kids ain't supposed to be grateful!เด็กไม่สมควรจะต้องแสดงความกตัญญู Death's Door (2011)
Gratitude.ความกตัญญู A Place in This World (2012)
Gratitude.ความกตัญญู The Ties That Bind (2012)
Kid, this would be a really good time for a lesson in gratitude.หนู นี่เป็นเวลาที่ดี สำหรับบทเรียนในความกตัญญู Out with the Old (2012)
Gratitude.ความกตัญญู Chosen Path (2012)
Gratitude, but Crixus awaits.ความกตัญญูกตเวที แต่รอ Crixus Sacramentum (2012)
Just a question now of how he'll show his gratitude.แค่ถามเพื่ออยากเห็นเขาแสดงความกตัญญู Illusion (2012)
I would like to express my gratitude for your unwavering support through these incredibly challenging times.ฉันอยากจะแสดงความกตัญญู สำหรับการสนับสนุนของคุณ นี่มันเป็นเวลาที่ท้าทายเหลือเชื่อ Penance (2012)
Where's the gratitude and respect?ความกตัญญู และสัมมาคาราวะ หายไปไหนหมด Journey to the West (2013)
I am nothing if not world-class at showing my gratitude so we have checked you in to one of our company's executive luxury penthouse suites and your account has been credited with the amount of money that you lost.ผมไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ระดับโลก ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของฉัน ดังนั้นเราจึงมีการตรวจสอบคุณในการ ให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ของเรา หรูหราบริหาร สวีทเพน​​เฮ้าส Runner Runner (2013)
And filled with gratitude that she yet draws breath.- เต็มไปด้วยความกตัญญูที่จะมีชีวิต Separate Paths (2013)
Shut up.อันดับแรกปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้ การแสดงความความกตัญญูต่อครอบครัวของพวกเขาเอง Life Matters (2013)
You can show your gratitude at the polls.นายน่ะแสดงความกตัญญูของนายได้นะ ในการเลือกตั้ง Truth: Part 1 (2013)
But before I express my profound gratitude, แต่ก่อนอื่น ผมแสดงความกตัญญูอย่างสุดซึ้ง Truth: Part 1 (2013)
Well, I owe you a great debt of gratitude, Mr. Crane.ดี ฉันติดหนี้ความกตัญญูก้อนใหญ่จากคุณเลยล่ะ คุณเครน There Will Be Blood (2013)
I do not know how to thank ... you.ความกตัญญูของคุณจะรีบไปมาก The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Louise, I don't wish to sound ungrateful, but if your intentions toward my son are anything other than honest, well, I'm sure you know how terrifying a mother's love for her children can be.ลูอิส ฉันไม่อยากจะให้ฟังดุว่า อกกตัญญู แต่ถ้าเจตนาที่เธอมีต่อลูกชายฉัน มีอย่างอื่นแอบแฝง Renaissance (2014)
She's showing gratitude, from the looks of it, to the cop.เธอแสดงความกตัญญู จากรูปลักษณ์ของมันไปยังตำรวจ Sin City: A Dame to Kill For (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
กตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
กตัญญู[katanyū] (adj) EN: good ; dutiful
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตัญญูรู้คุณ[katanyū rūkhun] (v, exp) EN: be grateful to someone
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
ลูกกตัญญู[lūk katanyū] (n, exp) EN: devoted son ; dutiful son
แสดงความกตัญญู[sadaēng khwām katanyū] (v, exp) EN: show filial devotion and obedience

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation(n) ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness
grateful(adj) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ, Syn. appreciative, thankful, Ant. ungrateful
gratefulness(n) ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude
ingrate(n) คนอกตัญญู, See also: คนเนรคุณ, Syn. ungrateful person, self-seeker
ingrate(adj) อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ, Syn. ungrateful
ingratitude(n) ความอกตัญญู, See also: ความไม่รู้คุณ, Syn. thanklessness, disloyalty, ungratefulness, Ant. gratitude, appreciation
Te Deum(n) เพลงสรรเสริญพระเจ้าแสดงความกตัญญู
ungrateful(adj) อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thanks
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า, ไม่ขอบคุณ, อกตัญญู., Syn. unappreciative
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไร้สัตย์, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย, อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless, disloyal, misleading, sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, การไร้สัตย์, ความไม่น่าไว้วางใจ, การมีเล่ห์เพทุบาย, ความไม่มั่นคง, อันตราย, Syn. disloyalty
unfilial(อันฟิล'เลียล) adj. อกตัญญู, ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตร., See also: unfilially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู
grateful(adj) กตัญญู, ขอบคุณ, รู้คุณ, ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู, ความรู้คุณ, การขอบคุณ
impiety(n) ความอกตัญญู, ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู, ไม่เลื่อมใสศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ
ingrate(n) คนเนรคุณ, คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ, ความอกตัญญู
thankful(adj) กตัญญู, ขอบคุณมาก, รู้สึกขอบใจ, ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู, ไม่ขอบใจ, ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ, ความกตัญญู
treacherous(adj) ทรยศ, ขายชาติ, หักหลัง, อกตัญญู, ลวงตา
treachery(n) การทรยศ, การขายชาติ, การหักหลัง, การอกตัญญู
ungrateful(adj) อกตัญญู, เนรคุณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
filial piety(n) ความกตัญญูกตเวที

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
鑑賞[かんしょう, kanshou] ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top