ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

配慮

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配慮-, *配慮*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] (n, vs) consideration; concern; forethought; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The nurses must see to the comfort of their patients.看護婦は患者の快適さに配慮しなくてはいけない。
We insist that during the next three days you make decisions which are fair to all generations and which show an active concern for the environment.私たちは、これから3日の間に、皆さんがすべての人たちに公平で、環境問題に積極的な配慮を示す決定をするよう要求いたします。
We must make allowances for her youth.彼女がまだ若いという点を配慮しなければいけない。
This block of apartments is a building that takes both the environment and health into consideration. From now on we want to further expand this system and knowhow.この共同住宅は、環境と健康に配慮した建物。今後、このシステムとノウハウをさらに拡大していきたい。
I'm not a Muslim and so I have no obligation to observe the fast but as long as I'm living in the same apartment having consideration for such a custom is important.私はムスリムではないので断食を守る義務はないのだが、同じアパートで暮らす以上、そうした慣習に配慮することは大事なことだ。
No consideration is paid to people who are sensitive to chemicals.化学物質に敏感な人々への配慮がない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think Mr. Phillips realised I was aware of his friendship with Marla Rakubian, and out of respect for him I never intended to tell anybody.[JP] 彼に配慮して 誰にも黙ってた D.O.A. (1949)
And it was my dearest wish to enter into that profession.[JP] 配慮してくれました Episode #1.2 (1995)
My lady, as always, your lightest touch commands obedience.[JP] 我々は常に貴方の 適切なご配慮に従います Gladiator (2000)
I really appreciate it and I'd be very pleased to accept your invitation.[JP] ありがたく参加許可をお受けし、 ご配慮に大変感謝いたします The Pursuit of Happyness (2006)
Your thoughtfulness does you credit, cousin Elizabeth.[JP] これは素晴らしいご配慮 Episode #1.5 (1995)
The care these Jedis show for their troops is a weakness.[JP] 軍隊への配慮はジェダイの弱みだ! Shadow of Malevolence (2008)
Because you showed me no respect.[JP] 君が配慮のかけらも 見せなかったからだ Because You Left (2009)
After his father's early death, my father supported him at school and at Cambridge, and hoped he would make the church his profession.[JP] 彼の父の死後 父は彼を大学まで入れ 聖職につくよう配慮 Episode #1.4 (1995)
Thank you for your concern. First on the list, seal you up... figure out what controls what.[JP] 配慮、感謝いたします 最初にやるべきことは 気密を確保して... You Can't Go Home Again (2004)
- I don't think I have your respect. - I respect you.[JP] そうは思わん 言葉を選べ ――配慮してる Bastille Day (2004)
Outrageous levity![JP] 非情な無配慮 Das Rheingold (1980)
I mean, you're going to have to give it some consideration.[JP] 私は、あなたはそれを与えることをするんだという いくつかの配慮 Before the Devil Knows You're Dead (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] Ruecksicht, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top