ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

経歴

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -経歴-, *経歴*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
経歴[けいれき, keireki] (n) ประวัติส่วนตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
経歴[けいれき, keireki] (n, vs) personal history; career; (P) #1,137 [Add to Longdo]
経歴詐称[けいれきさしょう, keirekisashou] (n) misrepresentation (falsification) of one's past record (personal history) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His career as a journalist was full of distinguished achievements.ジャーナリストとしての彼の経歴は優れた実績でいっぱいだった。
Tom has a bright career as a medical doctor.トムは医者としてすばらしい経歴の持ち主だ。
He took the job for the sake of his career but he didn't like it.経歴のために彼はその仕事を始めたのだが、好きにはなれなかった。
Don't trust a man whose past you know nothing about.経歴のわからない人間を信用してはいけない。
The police are looking into the records of those people.警察はあの人たちの経歴を調べているところだ。
The police looked into the records of the man.警察はその男の経歴を調べた。
The police looked into his past record.警察は彼の過去と経歴を調べた。
I am doubtful of his career.私は彼の経歴を疑わしいと思っている。
He has had a clean record for the past ten years.彼のこの十年間の経歴には問題はない。
His background parallels of his predecessor.彼の経歴は前任者のそれに匹敵する。
I referred to the company for his work record.彼の経歴を会社に問い合わせた。
His humble background parallels that of his predecessor.彼の庶民的な経歴は前任者のそれと似ている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who, at every stage in Riemeck's career since 1960 has singled him out for posts of exceptional responsibility?[JP] リーメックの 経歴の各段階で 彼を責任ある地位に 据えてきたのは誰か? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The lawyer said so.[JP] 弁護士が 被告の経歴を述べるところで The Gentle Twelve (1991)
Have a gander at his record.[JP] 経歴見てくれ He Walked by Night (1948)
You all come from varied backgrounds.[JP] それぞれの経歴がまたユニークで Space Cowboys (2000)
How about we just erase your file, huh?[JP] 「お前の、経歴だって消せるんだ」 The Departed (2006)
You saw my files, the things I've done?[JP] 俺の過去の経歴は? Se7en (1995)
No employment records.[JP] 借金も仕事の経歴もない Se7en (1995)
You do a little background check on your Mr Mugatu.[JP] ムガトゥの経歴を少し洗ってみるといい Zoolander (2001)
Not with your history.[JP] お前の経歴は関係ない Planet Terror (2007)
My brother Fred? The personnel manager there will have your record.[JP] 人事担当者に 君の経歴を知らせた Hollow Triumph (1948)
I looked at your file.[JP] 「あなたの経歴をみたわ」 The Departed (2006)
How about we erase your file and you're just another soldier for Costello open to arrest for I don't know how many felonies.[JP] 「お前の経歴を消したらどうなる...」 「...お前は、コステロのただの 使いっぱしりの一人さ...」 「...数え切れないほどの罪で、 逮捕されるのを待つだけだ。 The Departed (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
経歴[けいれき, keireki] Lebenslauf, Vergangenheit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top