ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

申込

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申込-, *申込*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การร้องขอ
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: สมัคร(สอบ)  EN: subscription
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: เสนอ(เงินบริจาค)  EN: offer

Japanese-English: EDICT Dictionary
申込[もうしこみしゃ, moushikomisha] (n) applicant [Add to Longdo]
申込書(P);申し込み書(io)[もうしこみしょ, moushikomisho] (n) (See 申し込む,願書・がんしょ) application form; written application; (P) [Add to Longdo]
申込[もうしこみにん, moushikominin] (n) applicant [Add to Longdo]
申込締切;申し込み〆切;申し込み締切り[もうしこみしめきり, moushikomishimekiri] (n) application deadline [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの申込書を今持ち合わせていない。
In the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."アメリカでは大学への申込の手続きの一つに「なぜX大学に行きたいのか」ということに関してエッセイを書くというのがあります。
Please fill in this application form.この申込書に記入してください。
Fill in this application form and send it at once.この申込用紙に必要事項を記入してすぐ送って下さい。
Jane filled out an application.ジェーンは申込書に必要事項を書き入れた。
Tom filled out the application form.トムはその申込み用紙に記入した。
I've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.パーティーの案内と申込書を間違って削除してしまいました。
Fill out the form in ballpoint.ボールペンで申込書に記入しなさい。
It is important that you attach your photo to the application form.君の写真を申込書に添付することが必要だ。 [M]
It is important that you attach your photo to the application from.君の写真を申込書に添付することを忘れないでね。 [M]
I was going to hand in my application form to the boss today, but he beat me to the punch.私は今日自分の申込書を上司に提出するつもりだったが、彼に先を越されてしまった。
After she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.申込書に記入した後で、登録係から手数料が8ドルだといわれた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the day I found that email,[JP] 申込のメールを見たんだ Set-Up (2013)
Order confirmed.[JP] 申込みが確定いたしました John Wick: Chapter 2 (2017)
All the deadlines have passed, Victor.[JP] 大学申込み期限が 過ぎたのよ ビクター Me and Earl and the Dying Girl (2015)
Here's the application you requested[JP] 頼んだ申込書。 The Legend (2008)
His Ruiz ID has a signature match to a Robert Diaz, short-term rental application on Avenue D.[JP] 彼のルイスIDは ロバート・ディアスのサインと一致する アベニューDの 短期賃貸契約申込 Resurrection (2014)
What if someone is using the list of rejected applicants to target buyers for secondhand hearts?[JP] 同じ管理者よ 申込者のリストを使用した 心臓の買い手として Arrhythmia (2013)
The universe does not operate according to a college deadline![JP] 世界の中心は 大学申込み期限じゃないんだよ! Me and Earl and the Dying Girl (2015)
I'll be back in a jiff with the papers.[JP] 申込書を取ってくるわ Rock and a Hard Place (2013)
Sara Matthews. I brought a request form.[JP] サラ・マシューズです 申込用紙を持ってきました The Roommate (2011)
The security-clearance application is a thorough and exhaustive questionnaire, so we've paired you with another trainee to help speed up the process.[JP] "クワンティコFBIアカデミー" アクセス権限申告書は 細かい質問表になっている "午前11時 アクセス権限申込書の記入" 二人一組で効率的に記入を Soon (2016)
"to our office, along with your winning prize number "and a list of the magazine subscriptions you would like."[JP] "ご希望の雑誌購読申込み リストをご返送下さい" Nebraska (2013)
There's some forms to fill out in case you're interested in having your dad join us.[JP] 入所希望でしたら 申込み書も ついてるわ Smokey and the Bandit (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top