ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

支援

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支援-, *支援*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back, #4,847 [Add to Longdo]
支援[hé zhī yuán, ㄏㄜˊ ㄓ ㄩㄢˊ, ] nuclear support [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
支援[しえん, shien] (vt) สนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
支援[しえん, shien] TH: การสนับสนุน  EN: support (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) [Add to Longdo]
支援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] (n) { comp } support group [Add to Longdo]
支援[しえんさく, shiensaku] (n) support measures; assistance measures [Add to Longdo]
支援[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
支援団体[しえんだんたい, shiendantai] (n) support group [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の支援をあてにすることは出来ない。
He backed us up during that incident.その事件で彼は我々を支援してくれた。
We appreciate your continued support.引き続きのご支援を感謝いたします。
I'll stand by you whatever happens.何が起ころうが君を支援するよ。 [ M ]
We will give them moral support.我々は彼らに精神的な支援を与えよう。
Thank you again for your kind assistance.貴殿のご支援に対して重ねてお礼申し上げます。
I hope that you will continue to favor us with your support.今後ともご支援いただけますよう、よろしくお願いします。
We promised to stand by him in case of trouble.困ったときには彼を支援することを私たちは約束した。
We made an appeal for support.私たちは支援を訴えた。
We came to the conclusion that we should support the movement.私たちは私たちがその運動を支援すべきだという結論に達した。
We should back him up so as to make the project a success.私達はプロジェクトを成功させるために彼を支援すべきだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't expect support. I'm asking people not to send money in to my candidacy.[JP] 支援は期待してない 政治献金は送らない様に頼んでる Brewster's Millions (1985)
It's the Serbs who control most of Southern Bosnia, but they allege insurgents are to blame, and say they're doing everything to help locate the crew.[JP] ボスニア南部の大部分を 支配するセルビア人達は 反政府運動家が実行犯だと主張し 我々の乗組員を見つけることを支援するために あらゆることをしていると言っています Behind Enemy Lines (2001)
Judge it so![CN] 不成文的法律支援男人 Adam's Rib (1949)
We don't want any more visitors, well-wishers or distant relations![JP] お客はもう沢山だ 支援者も遠い親戚もな! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
When I called Buck for advice on this, I never expected he'd send you up here.[JP] この事件で支援を求めたときは... まさかお前らが来るとは思っても見なかったぜ Insomnia (2002)
That's practically your entire air support.[CN] 那就是你全部的空中支援. The Desert Rats (1953)
We can call for help?[JP] 支援を! Jurassic Park (1993)
However Juliette and I can help you leave Paris.[JP] でも、ジュリエットと私で、あなた方のパリから の脱出を支援します La Grande Vadrouille (1966)
Mary Magdalene, holy patron of the Magdalene Asylums, was a sinner of the worst kind.[JP] マグダレン修道院の神聖なる支援者 メアリー・マグダレン 彼女は最も悪しき罪人でした The Magdalene Sisters (2002)
He has been our strongest supporter.[JP] 彼は頼れる支援者です Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Fortunately, we've received an enormous outpouring... of enthusiastic praise and support from the public.[JP] 幸いなことに、我々は受け取った 巨大なほとばしる... 熱狂的な賞賛の と公共の支援 Pom Poko (1994)
I'll take care of him later. You and I will go to the top.[CN] 稍后我来支援他 你我攻上山顶 For Whom the Bell Tolls (1943)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
支援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top