ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

支援

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支援-, *支援*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ,  ] provide assistance or backing; to support; to back #4,847 [Add to Longdo]
支援[hé zhī yuán, ㄏㄜˊ ㄓ ㄩㄢˊ,   ] nuclear support [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
支援[しえん, shien] (vt) สนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
支援[しえん, shien] TH: การสนับสนุน  EN: support (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
支援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] (n) { comp } support group [Add to Longdo]
支援[しえんさく, shiensaku] (n) support measures; assistance measures [Add to Longdo]
支援[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
支援団体[しえんだんたい, shiendantai] (n) support group [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の支援をあてにすることは出来ない。
He backed us up during that incident.その事件で彼は我々を支援してくれた。
We appreciate your continued support.引き続きのご支援を感謝いたします。
I'll stand by you whatever happens.何が起ころうが君を支援するよ。 [ M ]
We will give them moral support.我々は彼らに精神的な支援を与えよう。
Thank you again for your kind assistance.貴殿のご支援に対して重ねてお礼申し上げます。
I hope that you will continue to favor us with your support.今後ともご支援いただけますよう、よろしくお願いします。
We promised to stand by him in case of trouble.困ったときには彼を支援することを私たちは約束した。
We made an appeal for support.私たちは支援を訴えた。
We came to the conclusion that we should support the movement.私たちは私たちがその運動を支援すべきだという結論に達した。
We should back him up so as to make the project a success.私達はプロジェクトを成功させるために彼を支援すべきだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't expect support. I'm asking people not to send money in to my candidacy.[JP] 支援は期待してない 政治献金は送らない様に頼んでる Brewster's Millions (1985)
Backup is on the way![CN] 收到,支援马上就赶到 Most Wanted (1997)
Thank you for your support, Headmaster.[JP] 支援をありがとう 校長 The Chorus (2004)
Red team will back up Blue team... and secure the rest of the floor.[CN] 线队负责支援 并守住七楼其他各处 Most Wanted (1997)
We can call for help?[JP] 支援を! Jurassic Park (1993)
However Juliette and I can help you leave Paris.[JP] でも、ジュリエットと私で、あなた方のパリから の脱出を支援します La Grande Vadrouille (1966)
Never do business with people you ain't never done business with before without backup. That's why I need you. Backup.[CN] 你就是我的支援 Jackie Brown (1997)
Fortunately, we've received an enormous outpouring... of enthusiastic praise and support from the public.[JP] 幸いなことに、我々は受け取った 巨大なほとばしる... 熱狂的な賞賛の と公共の支援 Pom Poko (1994)
- Sorry, Inspector, but I thought I might need some backup.[CN] - 抱歉, 探长, 我这里需要支援. Nightwatch (1997)
We got a man down in there. We need backup![CN] 有人倒下,我们需要支援 Most Wanted (1997)
2 policemen being at Pier 6[CN] 湾仔码头有两名警员遇袭 请即支援 Big Bullet (1996)
But I got me a rule:[CN] 不过我有个规矩 没有支援绝不和生人打交道 Jackie Brown (1997)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
支援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top