ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恭喜

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恭喜-, *恭喜*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ,  ] (vi) แสดงความยินดี
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ,    ] สวัสดีปีใหม่

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ,  ] congratulations; greetings #3,980 [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ,     /    ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year! #16,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations on your little set-to with Rowley.[CN] 恭喜成功摆脱罗利 Foreign Correspondent (1940)
Congratulations[JP] おめでとうございます 恭喜 Cape No. 7 (2008)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.[CN] 我该恭喜祝福你们俩 Rebecca (1940)
- Congratulations.[CN] - 恭喜 I Wake Up Screaming (1941)
I congratulate you. - I congratulate you.[CN] 恭喜你,我恭喜 Casablanca (1942)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 恭喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I suppose you, too, want to congratulate me... as the father of the heir to the throne of Russia.[CN] 殿下! 我想你也想恭喜我... 作为俄罗斯皇位 继承人的父亲 The Scarlet Empress (1934)
Congratulations, you wicked girl![CN] 真是恭喜你了 Episode #1.4 (2004)
You should have told me. Congratulations again, Mr. Baldwin.[CN] 你应该告诉我 再次恭喜你,包温先生 His Girl Friday (1940)
Congratulations![CN] 恭喜你啊阿欣 Taki no shiraito (1933)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks.[CN] 我得恭喜你迈克西姆现在看起来很开心 Rebecca (1940)
- Congratulations.[CN] -恭喜 It Happened One Night (1934)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top