ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哥哥!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哥哥!-, *哥哥!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made a fool out of you, Purdy.[CN] 他骗了你啦,哥哥! In the Heat of the Night (1967)
- My brother![CN] 我的哥哥! The Addams Family (1991)
You're still my brother.[CN] 你仍然是我哥哥! The Godfather: Part II (1974)
Brother![CN] 哥哥! The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
Sis[CN] 妹妹... 哥哥! The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
- Explain my brother! Say it! - Please.[CN] 解释我的哥哥! Marathon Man (1976)
Brother![CN] 哥哥! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You killed my brother![CN] 你杀了我哥哥! Marathon Man (1976)
Brother! Father![CN] 哥哥! A Touch of Zen (1971)
Brother![CN] 哥哥! Heart of a Dragon (1985)
And you're my brother![CN] 你是我哥哥! Till Marriage Do Us Part (1974)
Brother![CN] 哥哥! ... .. Onimasa (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top