ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勝者

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝者-, *勝者*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ,      /     ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
获胜者[huò shèng zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ,    /   ] victor [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
勝者[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝者[しょうしゃ, shousha] (n) winner; victor; (P) #9,239 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The crowd gave the winner a big hand.群集は勝者に拍手喝采を送った。
The gold cup was given to the winner of final match.決勝戦の勝者に金のカップが贈られた。
It is good to be a winner.勝者となることはよいことである。
The judge acknowledged him the winner.審判は彼を勝者と認めた。
He is a tennis champion.彼はテニスの優勝者です。
He called out the name of the winner.彼は優勝者の名前を大声で叫んだ。
Should World War III come about, there would be no winners at all.万一第三次世界大戦が起こるようなことがあれば、勝者はあり得ないだろう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see Shane slowing down and I see Dan speeding up. And I know I'm right in the middle of them.[CN] 最后的獲勝者將贏得否決權 Big Brother (2000)
He's the victor, the celebrity![CN] 他就是獲勝者,慶祝吧! À Nous la Liberté (1931)
The winner's purse makes the victor very honored.[CN] 勝者的獎金會讓他感到十分榮耀 Hidalgo (2004)
Besides, such loans are usually conditioned upon the guarantee that the victor will honour the debts of the vanquished.[CN] 此外,這種貸款通常附加 勝者保証履行失敗者的債務 The Money Masters (1996)
The winner will take her home. The loser will burn before nightfall.[JP] 勝者が彼女を手にし 敗者は日没前に火刑になる Troy (2004)
Than i want to think i do things[CN] 這場擂臺的獲勝者 The Voice (2011)
With the gods as our witnesses let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals.[JP] 神々が証人だ 勝者は敗者に正当な 葬儀を認めると Troy (2004)
And there's the winner of the last three Grand Prixs, Scott Stoddard who's still recovering from his Monte Carlo injuries and leads the World Championship with two races to go.[JP] そして前3戦の勝者、 スコット・ストッダード... モンテカルロでの 怪我は回復しているのか... . Grand Prix (1966)
Rich matrons pay well to be pleasured by the bravest champions.[JP] 金持ち女は勝者を金で買う Gladiator (2000)
The winner decides if the debt is in dollars or pesos.[CN] 勝者將決定那筆債 到底是美元還是比索. Lost Embrace (2004)
The clownfish is the winner![JP] 勝者! クラウンフィッシュ! Finding Nemo (2003)
You're actually winning![JP] 君が勝者だ! Finding Nemo (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝者[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top