ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優良

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優良-, *優良*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] fine; good #5,183 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  EN: superior (an)
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine

Japanese-English: EDICT Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] (adj-na, n, adj-no) superior; excellent; fine; (P) #16,400 [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうかぶ, yuuryoukabu] (n) blue-chip stock; gilt-edged stock [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうじ, yuuryouji] (n) superior child [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうしょう, yuuryoushou] (n) prize for excellence; prize of excellence [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor) [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうば, yuuryouba] (n) thoroughbred horse [Add to Longdo]
優良[ゆうりょうひん, yuuryouhin] (n) superior articles [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We use only the best brand of wine.私たちはワインは最優良品のみ使っている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That plus the fact that you've lived in Jersey, went to college here, and have an exemplary track record in the field to date, you have the perfect alibi to be operating in and around the area.[CN] 還有妳住在澤西,在這裡念大學 到目前為止外勤紀錄優良 在本地周邊出任務不會引人注目 Extraction (2015)
a major first-class company like that 338.667) }Loan Section[JP] 大きな優良先のほうが勉強になる はずです Episode #1.1 (2013)
I only pay premium on mint records.[CN] 我只付高價收藏狀態優良的唱片 Ghost World (2001)
Whether we can be the best branch or not depends on whether this loan goes through or not.[JP] もう時間がありません この融資が実行できるかどうかで 最優良店舗になれるかどうかが 決まります Episode #1.1 (2013)
I'm Fflewddur Fflam, minstrel of minstrels, balladeer to the grandest courts in all the land![JP] 私は最も優良の吟遊詩人の フルーダ・フラムです! 全世界の宮廷で 歓迎されています! The Black Cauldron (1985)
The loan to Nishi Osaka Steel in the full amount of 500 million yen was approved by Headquarters.[JP] ≪(岸川)最優良店舗は 大阪西支店➡ Episode #1.1 (2013)
It was always one of my best qualities.[CN] 謙虛是我的優良品質之一 Start Me Up (2011)
Think about every good thing you ever did.[CN] 想想你以前的優良事蹟 Hannibal (2001)
Good bark, skipping stone hearth, as you can see.[CN] 優良樹幹, 石頭的壁爐. Fantastic Mr. Fox (2009)
I have a good record, sir.[CN] 我的紀錄優良, 長官 Equilibrium (2002)
A blue-chip firm with annual sales of 5 billion that was unapproachable for years. 390.222) }Loan Headquarters[JP] 長年話も聞いてもらえなかった 年商50億の優良 Episode #1.1 (2013)
No mud. No flow.[CN] 我不知道,油田的優良作風? Deepwater Horizon (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top