ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代金

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代金-, *代金*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ

Japanese-English: EDICT Dictionary
代金[だいきん, daikin] (n) price; payment; cost; charge; the money; the bill; (P) [Add to Longdo]
代金引換;代金引替;代金引き換え(io);代金引き替え(io)[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How did you pay for this computer?あなたはどうやってこのコンピューターの代金を払ったのですか。
Did you pay for those shoes?そのくつの代金を払いました。
They charged me five dollars for the bag.そのかばんの代金として5ドル請求された。
The hijacker demanded a ransom of two million dollars.そのハイジャック犯は200万ドルの身代金を要求した。
Did you pay for those shoes?その靴の代金を払いましたか。
You establish the property right by paying for it.それの代金を払うことによって確立する所有権。
All of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.そんなにたくさんの本の代金を払うことはできないことを突然思い出した。
I paid for the video in five installments.ビデオの代金を5回に分けて払った。
Can I pay for the book by check?ほんの代金を小切手で払っても良いですか。
Can I pay for the book by check?ほんの代金を払いましょうか。
Did you pay for the book?君は本の代金を払ったのか。 [ M ]
I'm sending you $12 on my order No. 2345 by check.私どもの注文書2345の代金として12ドルを小切手にてお送りします。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If as ransom the Rhinegold is not ready she will go with us for ever![JP] 身の代金のラインの黄金の用意が出来て いなければ フライアは永遠にわしらに 従ってもらう Das Rheingold (1980)
This belongs to the ransom[JP] これも身代金の内 Das Rheingold (1980)
Well, you can't actually go wrong with vouchers.[CN] 代金券有什么不好 I Give It a Year (2013)
Follow us till we receive your ransom[JP] ついて来い 身の代金を受け取るまで Das Rheingold (1980)
And an ice tea, however the hell it comes.[CN] 梅尔达餐馆 饮料代金券7号 还有... ... 一大杯冰茶 Fragments (2008)
Me and your mama, we spent the whole day in line securing' rent vouchers, and we could both use a little consideration![CN] 我和你的妈妈,我们花了整整一天 在securin的租金代金券,线 我们可以使用两种 一点点代价! Freeway (1996)
If you relish thoughts of revenge, first think about the ransom[JP] 復讐を思うなら 身代金の算段だ Das Rheingold (1980)
Oh, fine. I had lots of coupons.[CN] 哦, 不错, 我弄到很多代金券. Love Happens (2009)
The ransom lies ready[JP] 代金の準備は出来ている Das Rheingold (1980)
The sky is the limit.[JP] 代金は気にするな The Wing or The Thigh? (1976)
You got any, like, gift certificates?[CN] 你有代金券之类的吗 Eating the Blame (2014)
We carried out the task. There lies what will free Freia[JP] 仕事は成功でした フライアの身代金はあそこです Das Rheingold (1980)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top