ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代金

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代金-, *代金*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ

Japanese-English: EDICT Dictionary
代金[だいきん, daikin] (n) price; payment; cost; charge; the money; the bill; (P) #18,596 [Add to Longdo]
代金引換;代金引替;代金引き換え(io);代金引き替え(io)[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How did you pay for this computer?あなたはどうやってこのコンピューターの代金を払ったのですか。
Did you pay for those shoes?そのくつの代金を払いました。
They charged me five dollars for the bag.そのかばんの代金として5ドル請求された。
The hijacker demanded a ransom of two million dollars.そのハイジャック犯は200万ドルの身代金を要求した。
Did you pay for those shoes?その靴の代金を払いましたか。
You establish the property right by paying for it.それの代金を払うことによって確立する所有権。
All of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.そんなにたくさんの本の代金を払うことはできないことを突然思い出した。
I paid for the video in five installments.ビデオの代金を5回に分けて払った。
Can I pay for the book by check?ほんの代金を小切手で払っても良いですか。
Can I pay for the book by check?ほんの代金を払いましょうか。
Did you pay for the book?君は本の代金を払ったのか。 [ M ]
I'm sending you $12 on my order No. 2345 by check.私どもの注文書2345の代金として12ドルを小切手にてお送りします。

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top