ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แกร่ง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกร่ง-, *แกร่ง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกร่ง(adj) strong, See also: unyielding, doughty, vigorous, solid, Syn. แข็ง, แข็งกร้าว, แข็งแรง, เข้มแข็ง, Example: ไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นนักธุรกิจหญิงแกร่งอย่างเธอเปิดอกคุยแบบกันเองโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกร่ง(แกฺร่ง) ว. แข็ง, แข็งกร้าว.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก 12 Angry Men (1957)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ Help! (1965)
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I need someone strong like you.ฉันต้องการใครสักคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับคุณ The Godfather (1972)
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
Every day we get weaker while they get stronger.เราอ่อนแอลงทุกวัน แต่มันแกร่งขึ้น.. The Road Warrior (1981)
And you think we're tough!และคุณคิดว่าเราแกร่ง First Blood (1982)
"May you be stronger than steel. ""ขอให้คุณแข็งแกร่งกว่าเหล็ก" Idemo dalje (1982)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกร่ง[kraeng] (adj) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm  FR: dur ; solide ; ferme

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear up against(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under
bear up under(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ, อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม, มัดข้าวต้มของไดนาโม, ลูกล่อแม่เหล็ก, โครงร่างเสริมความแกร่ง
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง, ไม่ยอมแพ้
clinkstonen. หินแกร่ง
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน, ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, ความกล้าหาญ, Syn. courage
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน, แข็งแกร่ง, ทรหด, กล้าหาญ
grit(กริท) n. หินกรวด, กรวดทราย, ฝุ่น, ผง, ความบึกบึน, ความทรหด, ความแข็งแกร่ง. vt. บด, ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด, ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind, crunch
hard-bittenadj. ดื้อ, ดื้อร้น, หัวดื้อ, แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hardenvt. ทำให้แข็ง, ทำให้จิตใจด้าน, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น, มั่งคงขึ้น, Syn. fortify, solidity
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความกล้าหาญ
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, ลำบาก, ยาก, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ, Syn. enduring

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
brunt(n) ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง, กำยำ, แข็งแกร่ง
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง
harden(vt) ทำให้ยาก, ทำให้แข็งแกร่ง, ทำให้แข็ง, ทำให้มั่นคงขึ้น
hardy(adj) กล้าหาญ, ทรหด, แข็งแกร่ง, อดทน, บึกบึน, ทนทาน
rigid(adj) เข้มงวด, แข็งแกร่ง, กวดขัน, ตายตัว, ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด, ความแข็งแกร่ง, ความกวดขัน
stalwart(adj) กำยำ, แข็งแรง, บึกบึน, กล้าหาญ, แข็งแกร่ง, ทรหด

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top