Search result for

เหนือกว่า

(46 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนือกว่า-, *เหนือกว่า*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paramountเหนือกว่า, สูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Outthink the droids, you can.ที่ทำให้เจ้าเหนือกว่าพวกดรอย Ambush (2008)
That's why we're superior to droidsนั่นคือเหตุผลว่าทำไม พวกเราจึงเหนือกว่าดรอยด์ Cloak of Darkness (2008)
They'll all be better than Jung Myung Hwan, no matter which one of them.พวกคนนั้นล้วนแต่มีคุณสมบัติเหนือกว่า จุงมยองฮวาน Beethoven Virus (2008)
- There are precedence.- ก็คุณถือไพ่เหนือกว่า The Bank Job (2008)
But when she was born... she became much more than just an experiment.แต่เมื่อเธอลืมตาดูโลก.. เธอกลายมาเป็นสิ่งที่เหนือกว่าการทดลอง Babylon A.D. (2008)
This town deserves a better class of criminal and I'm gonna give it to them.เมืองนี้กำลังจะมีอาชญากรที่เหนือกว่าพวกแก แล้วฉันก็จะเป็นคนจัดให้เอง The Dark Knight (2008)
After all, we are going to require a little leverage to make Daddy read.แล้วเราก็จะได้ถือไพ่เหนือกว่า คุณพ่อจะได้ยอมอ่านหนังสือให้เราไง Inkheart (2008)
It was beyond sexy.เหนือกว่าคำว่าเซ็กซี่อีก New York, I Love You (2008)
To prove once and for all, whose skill was supreme.เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันว่า ใครกันที่เหนือกว่า The Forbidden Kingdom (2008)
She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt.ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้เองถึงอำนาจที่เหนือกว่าของความละอาย Doubt (2008)
We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding.เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของเรา The Happening (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนือกว่า[X] (neūa kwā) EN: superior ; better   FR: supérieur ; meilleur

English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[ADV] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. overhead, up, higher, Ant. below
above[PREP] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. over
better[ADJ] ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
exeed in[PHRV] มีมากกว่า, See also: เหนือกว่า, ดีกว่า
extra[ADJ] เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
get the edge on[IDM] ได้เปรียบบางคน, See also: เหนือกว่าคนบางคน
outclass[VT] เหนือกว่า, See also: ดีกว่า, เป็นเลิศกว่า, Syn. outdo, excel
outclassed[ADJ] เหนือกว่า, See also: ดีกว่า, เป็นเลิศกว่า
outgo[VT] เหนือกว่า, Syn. excel, outdo, surpass
predominate[VI] เหนือกว่า, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. dominate, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
fore-ก่อนหน้า , ข้างหน้า ,เหนือกว่า
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
hegemony(ฮิเจม'โมนี่) n. ความเป็นเจ้าโลก,ความเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่า., See also: hegemonic,hegemonical adj., Syn. leadership
meliority(เมลยอ'ริที,มีลิออ'ริที) n. ความดีกว่า,ความเหนือกว่า
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-

English-Thai: Nontri Dictionary
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
outclass(vt) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยมกว่า
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outnumber(vt) มีจำนวนเหนือกว่า,มีจำนวนมากกว่า
outrank(vt) มียศสูงกว่า,อยู่เหนือกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
高い[たかい, takai] Thai: เหนือกว่าระดับปรกติ, ตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้น, ใช้กับเสียง เช่น เสียงสูง ,ใช้ก English: tall,high

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top