ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลขประจำตัว

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลขประจำตัว-, *เลขประจำตัว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขประจำตัว(n) identification number, See also: number, Example: เขาเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงานโดยเรียงตามเลขประจำตัวของพนักงาน, Thai Definition: เลขลำดับของคนสำหรับตรวจหาได้สะดวก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's your number? All right, forget it.นี่ หมายเลขประจำตัวอะไร Gattaca (1997)
No whats your number, you fucking flatfoot!ไม่, หมายเลขประจำตัวอะไร , ไอ้ซื่อบื่อเอ้ย! Gattaca (1997)
What's your number? What's your number?หมายเลขประจำตัวอะไร? Gattaca (1997)
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้ The Great Raid (2005)
Your junior high's shop assignment.เป็นหมายเลขประจำตัวนายตอนสมัยมัธยมปลายไง Go Go G-Boys (2006)
Now, you all have numbers, so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
I have his i.D.ฉันมีหมายเลขประจำตัวเขา The Legend (2008)
I guess Chicago doesn't have a dress code, huh?ฉันคิดว่าชิคาโก้จะไม่มี รหัสหมายเลขประจำตัวเสียอีก AK-51 (2008)
- It's just my number.- ไม่ใช่หรอก ก็แค่เลขประจำตัวฉันน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We got a number of DHS transportation officers with information concerning a warehouse in Los Angeles you were conducting some operation out of.โอเค เราได้หมายเลขประจำตัว ของพนักงาน DHS Transportation ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนี้ Rates of Exchange (2009)
I've got I.D. s on multiple border crosses for the dates in question.ฉันพบเลขประจำตัวประชาชน ผู้ข้ามพรมแดนในวันที่คุณขอ To Hell... And Back (2009)
I managed to pull the I.M.E.I. number off the cell you and Mark recovered from Utah.ฉันได้เข้าไปดึงข้อมูล หมายเลขประจำตัว ของเครื่องมือถือที่มาร์ค ได้มาจากรัฐยูท่าห์ White to Play (2009)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's your number? All right, forget it.นี่ หมายเลขประจำตัวอะไร Gattaca (1997)
No whats your number, you fucking flatfoot!ไม่, หมายเลขประจำตัวอะไร , ไอ้ซื่อบื่อเอ้ย! Gattaca (1997)
What's your number? What's your number?หมายเลขประจำตัวอะไร? Gattaca (1997)
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้ The Great Raid (2005)
Your junior high's shop assignment.เป็นหมายเลขประจำตัวนายตอนสมัยมัธยมปลายไง Go Go G-Boys (2006)
Now, you all have numbers, so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้ The Right Stuff (2007)
I have his i.D.ฉันมีหมายเลขประจำตัวเขา The Legend (2008)
I guess Chicago doesn't have a dress code, huh?ฉันคิดว่าชิคาโก้จะไม่มี รหัสหมายเลขประจำตัวเสียอีก AK-51 (2008)
- It's just my number.- ไม่ใช่หรอก ก็แค่เลขประจำตัวฉันน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We got a number of DHS transportation officers with information concerning a warehouse in Los Angeles you were conducting some operation out of.โอเค เราได้หมายเลขประจำตัว ของพนักงาน DHS Transportation ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนี้ Rates of Exchange (2009)
I've got I.D. s on multiple border crosses for the dates in question.ฉันพบเลขประจำตัวประชาชน ผู้ข้ามพรมแดนในวันที่คุณขอ To Hell... And Back (2009)
I managed to pull the I.M.E.I. number off the cell you and Mark recovered from Utah.ฉันได้เข้าไปดึงข้อมูล หมายเลขประจำตัว ของเครื่องมือถือที่มาร์ค ได้มาจากรัฐยูท่าห์ White to Play (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขประจำตัว[lēk prajamtūa] (n, exp) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number  FR: numéro d'identification [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identification number(n) เลขประจำตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู

English-Thai: Nontri Dictionary
number(n) จำนวน, ตัวเลข, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เลขที่, เลขประจำตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
citizen identity number(n) เลขประจำตัวประชาชน, Syn. people identity number

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top