ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงื่อนไขที่กำหนดไว้

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงื่อนไขที่กำหนดไว้-, *เงื่อนไขที่กำหนดไว้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เงื่อนไขที่กำหนดไว้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เงื่อนไขที่กำหนดไว้*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อกติกาน. ข้อตกลง, ข้อกำหนด, ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้.
ข้อแม้น. เงื่อนไขที่กำหนดไว้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนไขที่กำหนดไว้[n. exp.] (ngeūoenkhai thī kamnot wai) EN: condition ; proviso   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escrow[VT] เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow[N] เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top