ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าสู่

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าสู่-, *เข้าสู่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าสู่(v) reach, See also: enter, approach, Syn. ไปสู่, Example: สินค้าส่งออกประเภทอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล, Thai Definition: เคลื่อนเข้าไปยังจุดหมายนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ The Old Man and the Sea (1958)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
We're going into Germany soon.เรากำลังจะเข้าสู่เยอรมนีเร็ว ๆ นี้ เมื่อเราได้รับการบ้านของฮุนที่ How I Won the War (1967)
- Log sign, clog sign, big thingamabob.เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเกิด การอุดตัน, สิ่ง ใหญ่ Yellow Submarine (1968)
Your Honor, I was trying to make a point.ผมพยายามจะเข้าสู่ประเด็นครับ Oh, God! (1977)
You're getting deeper and deeper into trouble with this court, Mr. Landers.คุณกำลังก้าวลึกเข้าสู่ปัญหาในศาลนี้ Oh, God! (1977)
You'll have to see the agent and sign the papers.คุณจะต้องดูตัวแทนและเข้าสู่ ระบบ เอกสาร. Mad Max (1979)
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าสู่[khaosū] (v) EN: reach ; enter ; approach  FR: entrer dans ; atteindre ; aborder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back in circulation(idm) เข้าสู่สังคมอีกครั้ง
burst into(phrv) เข้าสู่(สภาพ)ทันที, See also: เริ่มทันที, Syn. break into
drift towards(phrv) เข้าสู่ทีละน้อย, See also: เคลื่อนเข้าหาทีละน้อย
go to(phrv) เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง), Syn. put to
get one's foot in the door(idm) เข้าสู่วงการ, See also: ได้ร่วมงาน
lapse into(phrv) ตกลงสู่, See also: เข้าสู่
level off(phrv) เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน), See also: รักษาระดับ
level off(phrv) เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)
pass into(phrv) เข้าสู่สภาพหรือสภาวะ, Syn. get into
shoreward(adj) เข้าสู่ฝั่ง, See also: ไปทางฝั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj., -adduction n.
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน, การชุมนุม, การมั่วสุม, ที่ประชุมสภา, สมัชชา, สัญญาณรวมพล, การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) , เข้าสู่บริเวณหนึ่ง, ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting, Ant. dispersal, separation
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง, ดิน, หิน) ที่พังทลายลงมา, สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม, ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression, Ant. peace
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ, หลอดเป่ากระสุนอาวุธ, เครื่องทำความสะอาดโพรง
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chyme(ไคมฺ) n. อาหารย่อยแล้วในกระเพาะอาหารต่อมาจะเข้าสู่ลำไส้เล็ก, See also: chymous adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ, การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) , การส่งให้พิจารณา, การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต, การส่งเข้าคุก, การให้คำมั่นสัญญา, คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก, การกระทำความผิด, การพัวพัน, การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal, delive
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(vi) บาน, ออกดอก, เปล่งปลั่ง, เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
reenter(vt) สมัครใหม่, กลับเข้าสู่, วกเข้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
達する[たっする, tassuru] TH: เข้าสู่  EN: to get to

German-Thai: Longdo Dictionary
einnehmen(vi, vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top