Search result for

เข้าสู่

(41 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าสู่-, *เข้าสู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าสู่[V] reach, See also: enter, approach, Syn. ไปสู่, Example: สินค้าส่งออกประเภทอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปยังจุดหมายนั้น
เข้าสู่ระบบ[V] log in, See also: logs in, log on, logs on, logs into, Syn. เข้าระบบ, Ant. ออกนอกระบบ, Example: สมาชิกจะเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อใส่รหัสผ่านก่อน, Thai definition: ติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้จะต้องใส่รหัสประจำตัวก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงโรงเข้าสู่โรงพิธีซัดนํ้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be stepping through the gates of yale?ฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตู Yale แล้ว New Haven Can Wait (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
The whole point was to-- let him plow into some innocent bystander?ประเด็นทั้งหมดก็คือ ปล่อยเขา.. ให้เข้าสู่สภาพ innocent bystander? Joy (2008)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
When you reach puberty, give me--เมื่อคุณเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ บอกฉันด้วย The Itch (2008)
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ Dying Changes Everything (2008)
I even if I was in junior high. you called me by my name "Mia".แน่นอน ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราจะเข้าสู่มัธยม Akai ito (2008)
You heard the General. Prepare to make the jump to hyperspace.ได้ยินท่านนายพลสั่งแล้วนี่ เตรียมเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซ Destroy Malevolence (2008)
Enemy closing to zone six.ศัตรูกำลังใกล้เข้าสู่โซนหกแล้ว Downfall of a Droid (2008)
Move the cruisers into attack position.เคลื่อนยานเข้าสู่ตำแหน่งโจมตี! Downfall of a Droid (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
This is Admiral Yularan. You are cleared for hyperspace jump.นี่คือพลเรือเอกยูลาราน ตอนนี้ พร้อมเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซแล้วครับ Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าสู่[v.] (khaosū) EN: reach ; enter ; approach   FR: entrer dans ; atteindre ; aborder
เข้าสู่ระบบ[v. exp.] (khaosū rabop) EN: log in ; logs in ; log on ; logs on ; logs into   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back in circulation[IDM] เข้าสู่สังคมอีกครั้ง
burst into[PHRV] เข้าสู่(สภาพ)ทันที, See also: เริ่มทันที, Syn. break into
drift towards[PHRV] เข้าสู่ทีละน้อย, See also: เคลื่อนเข้าหาทีละน้อย
go to[PHRV] เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง), Syn. put to
get one's foot in the door[IDM] เข้าสู่วงการ, See also: ได้ร่วมงาน
lapse into[PHRV] ตกลงสู่, See also: เข้าสู่
level off[PHRV] เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน), See also: รักษาระดับ
level off[PHRV] เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)
pass into[PHRV] เข้าสู่สภาพหรือสภาวะ, Syn. get into
shoreward[ADJ] เข้าสู่ฝั่ง, See also: ไปทางฝั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chyme(ไคมฺ) n. อาหารย่อยแล้วในกระเพาะอาหารต่อมาจะเข้าสู่ลำไส้เล็ก, See also: chymous adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
達する[たっする, tassuru] Thai: เข้าสู่ English: to get to

German-Thai: Longdo Dictionary
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top