ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิน-, *อิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา, See also: S. shoot down in flames, fan the flames, R. flame

Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n) อินสตาแกรม (transliterated word)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินท์(n) Indra, Syn. พระอินทร์, Count Unit: องค์
อินัง(v) care, See also: pay attention to, be concerned with, Syn. อินังขังขอบ, เอาใจใส่, เหลียวแล, สนใจ
อินเดีย(n) India, Syn. ประเทศอินเดีย, Example: พุทธศาสนามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย, Thai Definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า
อินซูลิน(n) insulin, Example: ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยต้องรักษาด้วยอินซูลินเป็นหลัก เพราะผลิตอินซูลินเองไม่ได้, Thai Definition: ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, Notes: (อังกฤษ)
อินทผลัม(n) date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai Definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้
อินทรธนู(n) shoulder loop, See also: shoulder strap, shoulder marks, shoulder board, Example: แบบฟอร์มของข้าราชการที่ถูกต้องจะต้องมีอิทรธนูติดไว้บนบ่าเพื่อแสดงสังกัด ชั้น ยศ, Count Unit: อัน, แผง, Thai Definition: เครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่ง
อินทรธนู(n) rainbow, Syn. สายรุ้ง
อินทรีย์(n) intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai Definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด
อินทรีย์(n) mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai Definition: ร่างกายและจิตใจ
อินทรีย์(n) organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อินน. ชื่อลูกจันชนิดหนึ่ง ลูกกลมแป้นกลางบุ๋ม ไม่มีเมล็ด เรียกว่า ลูกจันอิน. <i> (ดู จัน)</i>.
อินซูลินน. ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญนํ้าตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.
อินทขีล(-ทะขีน) น. เสาหรือหลักหน้าประตูเมือง, หลักเมือง, เสาเขื่อน.
อินทนิล, อินทนิลน้ำ(-ทะนิน) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีม่วงแดงหรือชมพู ออกเป็นช่อตั้งตรง เมล็ดและใบใช้ทำยาได้.
อินทผลัม(-ทะผะลำ) น. ชื่อปาล์มชนิด <i> Phoenix dactylifera</i> L. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้, (ปาก) อินทผาลัม.
อินทร-, อินทร์(อินทะ-, อินทฺระ-, อิน) น. ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช
อินทร-, อินทร์ผู้เป็นใหญ่.
อินทรชิต<i>ดู เสลา ๒</i>.
อินทรธนู(อินทะนู) น. รุ้ง (แถบสีโค้งบนท้องฟ้า)
อินทรธนูเครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่งเพื่อแสดงยศเป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insulinอินซูลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intraclastอินทราคลาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intranetอินทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intranetอินทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic architectureอินทรียสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intussusceptionอินทัสซัสเซปชัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Intranetอินทราเน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet and teenagerอินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet in cartographyอินเทอร์เน็ตในการทำแผนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Invertorอินเวอร์เตอร์, Example: อุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท" [คอมพิวเตอร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Intermediate neutronอินเทอร์มีเดียตนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอนแต่ต่ำกว่านิวตรอนเร็ว มีพลังงานในช่วง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ คำนี้มีความหมายเหมือนกับ intermediate neutron [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Insulin.- อินซูลิน Rain on the Evil and on the Good (2012)
- Indy!- อินดี! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Ya... Ya...ยา ยา ปาทานอาศัยอยู่ในอินเดีย How I Won the War (1967)
- The Pathan lives in India.อินเดียเป็นร้อนในประเทศที่ แปลกประหลาด How I Won the War (1967)
Indians!อินเดีย! Yellow Submarine (1968)
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์ Blazing Saddles (1974)
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200, 000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
Here we take the good time and trouble to slaughter every last Indian in the West, and for what?เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไปทำไมวะ Blazing Saddles (1974)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
And only eagles stop and stareและมีแต่นกอินทรีย์ เท่านั้นที่จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
I was testing a new plane, racing it against the clock from Paris to India.จนเมื่อไม่นานมานี้ ผมกำลังทดสอบเครื่องบินลำใหม่ บินแข่งกับเวลาจากปารีสไปอินเดีย The Little Prince (1974)
Mr. Hooper, that's the U.S.S. Indianapolis.คุณฮูเปอร์ นั่นเรือรบหลวง อินเดียนาโปรดลิส Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินดิเคเตอร์[indikhētoē] (n) EN: indicator  FR: indicateur [ m ]
อินทนิล[inthanin] (n) EN: Lagerstroemia
อินทนิลน้ำ[inthanin nām] (n, exp) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle
อินทผลัม[inthaphalam] (n) EN: date palm  FR: dattier [ m ]
อินทผลัมใบเงิน[inthaphalam bai ngoen] (n, exp) EN: India date ; India wild date ; Wild date ; Silver date palm
อินทผลัมไต้หวัน[inthaphalam Taiwan] (n, exp) EN: Taiwan date palm
อินทรธนู[inthanū = inthranū] (n) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet  FR: épaulette [ f ]
อินทรธนู[inthanū = inthranū] (n) EN: rainbow  FR: arc-en-ciel [ m ]
อินทรี[insī] (n) EN: eagle ; hawk  FR: aigle [ m ]
อินทรี[insī] (n) EN: Spanish makerel  FR: maquereau [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
ISP(n, jargon, abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), See also: Internet Service Provider
LOL(phrase, slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
AFAIK(phrase, slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase, slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู <A HREF=http://www.mozilla.org/products/firefox/>Firefox</A>, <A HREF=http://www.mozilla.org>Mozilla</A>
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aldehyde(n) อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
Cherokee(n) อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี
epaulet(n) เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette(n) อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร
India(n) อินเดีย
Indian(n) ชาวอินเดียนแดง, See also: อินเดียแดง, ชนพื้นเมืองอเมริกัน
Indochina(n) อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
Indonesia(n) อินโดนีเซีย, See also: ชวา
infrared(n) แสงอินฟราเรด, See also: อินฟราเรด
insulin(n) อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด), See also: ฮอร์โมนอินซูลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด, การยั้ง, การระงับชั่วคราว, ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
date(n) วันที่, ยุค, สมัย, อายุ, วันเดือนปี, อินทผลัม
eagle(n) นกอินทรี
epaulet(n) อินทรธนู
Indian(adj) เกี่ยวกับประเทศอินเดีย, เกี่ยวกับชาวอินเดีย
Indian(n) ชาวอินเดีย, แขก, ภาษาอินเดีย
insulin(n) ยาแก้โรคเบาหวาน, สารอินซูริน
organism(n) อินทรีย์, สิ่งมีชีวิต, องค์การ, องค์กร
SHOULDER shoulder strap(n) อินทรธนู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
階級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) อินทรธนู

German-Thai: Longdo Dictionary
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ, See also: reflektieren
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย์
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้
Indianer(n) |der, pl. Indianer| ชาวอินเดียนแดง, See also: die Indianerin/-nen
Image:

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top