ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุญาตให้เข้า

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุญาตให้เข้า-, *อนุญาตให้เข้า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are not permitted to be here!คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้! The Corporation (2003)
You're not allowed in here. You know that, Timmy.ลูกก็รู้นี่ ทิมมี่ ลูกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้ Fido (2006)
- Because we refused from entering the inside...เพราะเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน Paranormal Activity (2007)
Look, I don't know what you're up to, but I didn't say you could come back here and I'd like you to both leave.แต่ผมไม่ได้อนุญาตให้เข้ามานะ คุณทั้งคู่ช่วยกลับออกไป Henry Poole Is Here (2008)
So he erased his past found employment at WilPharma and gained unrestricted access to their research facilities.ดังนั้นเขาจึงลบประวัติของตัวเองทิ้ง แล้วเข้าไปทำงานในวิลฟาร์ม่า และได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตหวงห้ามของสถานีวิจัย Resident Evil: Degeneration (2008)
She's not even allowed in there.เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วยซ้ำ And How Does That Make You Kill? (2008)
I didn't think boys were allowed in the girls bunk.ฉันไม่คิดว่าผู้ชายจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาบ้านพักของผู้หญิง Chapter Ten '1961' (2009)
Just do it, and I'll explain everything.ผมต้องคุยกับแพตตี้ -คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าที่นี่ครับ ขนี่เรื่องด่วน Trust Me (2009)
Coming, baby.เชื่อฉันเถอะ เธอจะอยากฟังสิ่งที่ฉันจะพูดแน่ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่แล้ว Trust Me (2009)
You're not allowed in here.คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าที่นี่ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Only members of the Jedi Council are allowed access.เฉพาะสมาชิกของสภาเจไดเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ Holocron Heist (2009)
- Well, are you allowed to be in there? - No, so let's move it.เธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนั้นเหรอ ไม่ เราไปกันเถอะ Hotel for Dogs (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit(vt) อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admit to(phrv) อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
allow in(phrv) ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit in
allow into(phrv) ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit into
let in on(phrv) อนุญาตให้เข้าร่วม (เช่นร่วมแผนการ, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ), See also: ปล่อยให้มาร่วม, Syn. get in on
let into(phrv) ปล่อยให้เข้าไป, See also: อนุญาตให้เข้า
permit in(phrv) อนุญาตให้เข้า, Syn. allow in
permit into(phrv) อนุญาตให้เข้า, Syn. allow into
seize(vt) อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ, การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance, access
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า, ค่าผ่านประตู, การยอมรับ, การรับเข้า
admit(vi, vt) อนุญาตให้เข้า, ยอมรับ, รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า, การยอมให้เข้า, การรับเข้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top