ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้าม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้าม-, *ห้าม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าม(v) forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai Definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ห้ามใจ(v) restrain oneself, See also: suppress/control one's feeling, Syn. ระงับใจ, ข่มใจ, ยับยั้งใจ, Ant. ปล่อยใจ, ตามใจ, Example: เธอควรห้ามใจตัวเองเสียบ้าง ไม่ใช่ตามใจตัวเองแบบนี้
ห้ามทัพ(v) try to stop people from quarreling, Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก, Example: บ่อยๆ ครั้งที่เขาต้องคอยห้ามทัพศึกตีฝีปากระหว่างพนักงานด้วยกัน
ห้ามล้อ(n) brake, Syn. เบรก, Example: รถยนต์สมัยก่อนห้ามล้อไม่ค่อยจะทนทานนัก, Thai Definition: กลอุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับลดความเร็วแห่งการหมุนของล้อรถ
ห้ามล้อ(v) brake, See also: stop, cease, Syn. เบรก, Example: คนขี่จักรยานห้ามล้อเกือบไม่ทัน
ห้ามญาติ(n) style of Buddha image, Syn. ปางห้ามญาติ, Example: พระปางห้ามญาติมีอยู่แทบทุกวัด, Thai Definition: พระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม
ห้ามปราม(v) dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai Definition: สั่งไม่ให้ทำ
ห้ามเข้า(v) no entry, See also: no admittance
ห้ามสมุทร(n) style of Buddha image, Syn. ปางห้ามสมุทร, Example: พระปางห้ามสมุทรก็พอหาดูได้, Thai Definition: พระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้ง 2 แบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม
ห้ามเลือด(v) stop the bleeding, See also: stanch/staunch the bleeding, Example: เราพยายามห้ามเลือดที่ไหลออกมาจากแผลของเขาไม่หยุด, Thai Definition: ทำให้เลือดหยุดไหลด้วยวิธีการต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่ามว. จวนสุก (ใช้แก่ผลไม้)
ห่ามมีนิสัยมุทะลุ ห้าวหาญบ้าบิ่น ผิดปรกติวิสัย.
ห้ามก. ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้.
ห้ามน. เรียกภรรยาของเจ้านายที่ไม่ใช่สะใภ้หลวง ว่า นางห้าม, เรียกหญิงสามัญที่เป็นเมียของเจ้านาย ว่า หม่อมห้าม.
ห้ามญาติน. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายตามปรกติ พระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม.
ห้ามทัพก. ยับยั้งศึก, โดยปริยายหมายความว่า ยับยั้งการทะเลาะวิวาทกัน.
ห้ามปรามก. สั่งไม่ให้ทำ.
ห้ามพระแก่นจันทน์น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ซ้ายแบตั้งขึ้นเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้าม.
ห้ามล้อก. ยั้ง. น. กลอุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับลดความเร็วแห่งการหมุนของล้อรถ.
ห้ามสมุทรน. ชื่อพระพุทธ-รูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้ง ๒ ข้างยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม ที่สร้างเป็นแบบพระทรงเครื่องก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ne luminibus officiatur (L.)ห้ามบังแสงสว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ne varietur (L.)ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
employment prohibitedห้ามทำงาน คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน นักท่องเที่ยว และคนอยู่ชั่วคราว (บางประเภท) จะถูกห้ามทำงานขณะพำนักในราชอาณาจักร [การทูต]
Antiinflammatoryห้ามการเกิดการอักเสบ [การแพทย์]
Ergot, Fungusห้ามเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้ The Great Dictator (1940)
Don't drop the other one.ห้ามทิ้งของแม้แต่อย่างเดียว The Great Dictator (1940)
- Not the back of his head!- ห้ามถ่ายหัวล้าน The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง Night and Fog (1956)
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
The forbidden zone was once a paradise.เขตต้องห้ามครั้งนึงเคยเป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yes, I know, the forbidden zone.ผมรู้จักเขตต้องห้ามนั่นแล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
-lnto the forbidden zone, with Ursus.เข้าไปเขตต้องห้ามกับเออร์ซุส Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Never to speak.- ห้ามพูดเด็ดขาด Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้าม...[hām ...] (n) EN: no ...  FR: interdiction de ... ; défense de ...
ห้ามจอด[hām jøt] (x) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจอดรถ[hām jøt rot] (x) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจับของ[hām jap khøng] (v, exp) FR: ne pas toucher ; ne pas toucher à la marchandise ; défense de toucher
ห้ามบุกรุก[hām bukruk] (v, exp) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้ามประกันตัว[hām prakantūa] (v, exp) EN: deny bail
ห้ามปัสสาวะ[hām patsāwa] (n, exp) FR: défense d'uriner !
ห้ามผ่าน[hām phān] (n, exp) FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ban(vt) ห้าม, See also: สั่งห้าม, Syn. veto, bar
block(vt) หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
brake(vt) ห้ามล้อ, See also: เบรค, หยุด, Syn. retard
bar from(phrv) ห้าม, See also: ขัดขวาง, ห้ามเข้า
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
cool out(phrv) ห้าม, See also: ทำให้ท้อแท้, หยุดยั้ง
debar from(phrv) ห้ามเข้า, See also: ห้าม, กั้นไว้, ขวางไว้, Syn. disbar from
do out of(phrv) ป้องกันไม่ให้กระทำ, See also: ห้ามไม่ให้ทำ
dissuade(vt) ห้ามปราม, See also: เตือน, แนะนำ, Syn. againt, deter
dry(adj) ไม่ดื่มเหล้า, See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา, Syn. abstinent, moderate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว, รัดแน่น, สมาน, เฉียบขาด, เข้มงวด, รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล, ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive
ban(แบน) { banned, banning, bans } vt., n. ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ขับออกนอกศาสนา, ประณาม, สาปแช่ง
brake(เบรค) { braked, braking, brakes } n. เครื่องห้ามล้อ, เบรก, สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า, เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ, ทำให้ช้า, หยุด, ใส่เบรก, อดีตกาลของ break
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด, ทำให้สำลัก, สกัด, กลั้น, จุกแน่น, ดับ, ห้าม, ยับยั้ง vi. สำลัก, ถูกอุด, ถูกสกัด, ตัน -n. การสำลัก, การอุดตัน, See also: choker n., Syn. garrotte
close(โคลส) { closed, closing, closes } adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ, แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ, ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป, สถานที่ปิด
closed(โคซดฺ) adj. ปิด, สรุป, ห้ามเข้า, สงวน (เขต) , ลับ
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย, ของเถื่อน, การค้าเถื่อน, การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน, ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม, ตักเตือน, ว่ากล่าว, ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว, การห้าม, การตักเตือน
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
astringent(n) ยาสมานแผล, ยาห้ามเลือด
ban(n) การห้าม, การประกาศห้าม, การสั่งห้าม
ban(vt) ห้าม, สั่งห้าม, ประกาศห้าม
bar(vt) สกัดกั้น, กีดกั้น, ขวาง, ห้าม
boycott(n) การคว่ำบาตร, การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร, ไม่ติดต่อด้วย, ห้ามติดต่อ
brake(n) ห้ามล้อรถ, พุ่มไม้, ป่าละเมาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
禁煙[きんえん, kin'en] (n, phrase) ห้ามสูบบุหรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
駐車禁止[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n, phrase) ห้ามจุดไฟ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
禁じる[きんじる, kinjiru] TH: ห้าม  EN: to prohibit

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: A. erlauben, Syn. untersagen
verraten(vi, vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง, ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem, Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: die Sache aufklären, A. verheimlichen, still sein, Syn. das Geheimnis sagen

French-Thai: Longdo Dictionary
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top