ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวัสดิภาพ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวัสดิภาพ-, *สวัสดิภาพ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวัสดิภาพ(n) safety, See also: security, Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย, Example: เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
สวัสดิภาพสังคม(n) public welfare, Example: นักการเมืองพวกนี้ทำได้แค่เล่นลิ้นว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพสังคมของประชาชนแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวัสดิภาพน. ความปลอดภัย เช่น ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ตำรวจออกตรวจท้องที่ในเวลากลางคืนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, publicสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public welfareสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare, publicสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social welfareสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, socialสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
child welfareสวัสดิภาพเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public welfareสวัสดิภาพของประชาชน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ Gandhi (1982)
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ Seven Years in Tibet (1997)
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ Seven Years in Tibet (1997)
Not just crime. It's immigration, aids, welfare.ไม่เพียงแต่เรื่องอาชญากรรม เรื่องการอพยพ เอ็ดส สวัสดิภาพสังคม American History X (1998)
His real couriers sailed by.เพื่อที่คนส่งของตัวจริงของเขาได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพ Brokedown Palace (1999)
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, have a good trip back, Colin.งั้นก็ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะ คอลิน Hope Springs (2003)
You know, you have yourself a real safe trip, OK? Oh, for crying out loud, I wasn't gonna do this.เดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูก ไม่เอาน่า น้ำตาอย่าไหลสิ แม่ไม่ควรทำแบบนี้ Latter Days (2003)
Have a good trip.เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ Wicker Park (2004)
Have a nice trip back homeเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ Spygirl (2004)
Everybody get home safe.ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ Madagascar (2005)
Thank you, and have a nice day.ขอบคุณและขอให้เดินทางโดนสวัสดิภาพ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And bon voyage!ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ Gandhi (1982)
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ Seven Years in Tibet (1997)
We wish you a happy return to your homeland.ขอให้เดินทางกลับมาตุภูมิ โดยสวัสดิภาพ Seven Years in Tibet (1997)
Not just crime. It's immigration, aids, welfare.ไม่เพียงแต่เรื่องอาชญากรรม เรื่องการอพยพ เอ็ดส สวัสดิภาพสังคม American History X (1998)
His real couriers sailed by.เพื่อที่คนส่งของตัวจริงของเขาได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพ Brokedown Palace (1999)
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, have a good trip back, Colin.งั้นก็ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะ คอลิน Hope Springs (2003)
You know, you have yourself a real safe trip, OK? Oh, for crying out loud, I wasn't gonna do this.เดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูก ไม่เอาน่า น้ำตาอย่าไหลสิ แม่ไม่ควรทำแบบนี้ Latter Days (2003)
Have a good trip.เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ Wicker Park (2004)
Have a nice trip back homeเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ Spygirl (2004)
Everybody get home safe.ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ Madagascar (2005)
Thank you, and have a nice day.ขอบคุณและขอให้เดินทางโดนสวัสดิภาพ Robots (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวัสดิภาพ[sawatdiphāp] (n) EN: safety ; security   FR: sécurité [ f ] ; bien-être [ m ]
สวัสดิภาพของชาฅิ[sawatdiphāp khøng] (n) EN: national security  FR: sécurité nationale [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
security(n) ความปลอดภัย, See also: สวัสดิภาพ, Ant. danger, risk
well-being(n) สวัสดิภาพ, See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี, Syn. happiness, prosperity, welfare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ, สวัสดิภาพ, ความสุข, ความสบาย, งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ, Syn. weal, well being

English-Thai: Nontri Dictionary
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
weal(n) สวัสดิภาพ, ความมั่งคั่ง, ความผาสุก, ความมั่นคง
welfare(n) สวัสดิภาพ, สวัสดิการ, ความสุขสบาย
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ, ความปลอดภัย, ความเป็นอยู่, ความผาสุก

German-Thai: Longdo Dictionary
Gute Fahrt!(phrase) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top