ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศีรษะ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศีรษะ-, *ศีรษะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีรษะ(n) head, Syn. หัว, เศียร, เกศ, Ant. บาท, เท้า, Count Unit: ศีรษะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศีรษะ(สีสะ) น. หัว (เป็นคำสุภาพที่ใช้แก่คน). (ส.; ป. สีส)
ศีรษะกระบือน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์วิศาขา มี ๕ ดวง, ดาวคันฉัตร หรือ ดาววิสาขะ ก็เรียก.
ศีรษะช้างน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์หัสตะ มี ๕ ดวง, ดาวศอกคู้ ดาวหัสต หรือ ดาวหัฏฐะ ก็เรียก.
ศีรษะเนื้อน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฤคศิระ มี ๓ ดวง, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะโค ดาวมฤคศิรัส ดาวอาครหายณี ดาวมฤคเศียร หรือ ดาวมิคสิระ ก็เรียก.
ศีรษะโคน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฤคศิระ มี ๓ ดวง, ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะเนื้อ ดาวมฤคศิรัส ดาวอาครหายณี ดาวมฤคเศียร หรือ ดาวมิคสิระ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alopecia ; Baldnessศีรษะล้าน [TU Subject Heading]
Alopecia areataศีรษะล้านเป็นหย่อม [TU Subject Heading]
Craniocerebral traumaศีรษะบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Alopecia Areataศีรษะล้านเป็นหย่อม, โรค; โรคผมร่วงเป็นหย่อม [การแพทย์]
Caput Quadratumศีรษะโตและมีรูปสี่เหลี่ยม [การแพทย์]
Cephalopelvic Disproportionศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงกราน, ขนาดของเด็กและช่องทางคลอดไม่ได้สัดส่วน, เชิงกรานเล็กกว่าศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Dolichocephalyศีรษะเป็นรูปยาว [การแพทย์]
Macrocephalyศีรษะที่ใหญ่มากกว่าธรรมดา, แมโครเซฟาลี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ Rebecca (1940)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
His head was very old, though.ศีรษะของเขาอายุมาก แต่ และพระปิดตา The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
There's a man down there on his head.เฮยมีคนลงไปที่นั่นออกจากศีรษะ ของเขา เขาคือ? Help! (1965)
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ The Godfather (1972)
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา Mad Max (1979)
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์! Mad Max (1979)
Place it over your head. When I give the word, pull the cord on the right side flap.สวมศีรษะท่านไว้ พอฉันบอก ให้ดึงสายที่อยู่ทางด้านขวา Airplane! (1980)
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
You've been wounded in your head.คุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของคุณ Idemo dalje (1982)
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม? Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศีรษะ[sīsa] (n) EN: head  FR: tête [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperventilate(vi) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caput(n) ศีรษะ
head(n) ศีรษะ, See also: หัว
loaf(n) ศีรษะหรือสมอง
nob(n) หัว, See also: ศีรษะ, Syn. head
pate(n) หัว, See also: ศีรษะ, Syn. head, noodle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases, atlantes) สมุดแผนที่, ชุดรวมแผนภาพและตาราง, กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ, ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่, คนที่แบกภาระหนักมาก, ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
aureole(ออ'รีโอล, -ละ) n. กลด, รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า, แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux
bareheadadj., adv. เปิดศีรษะ, ไม่สวมหมวก
bareheadedadj., adv. เปิดศีรษะ, ไม่สวมหมวก
bean(บีน) n. ถั่ว, พืชจำพวก ถั่ว, เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) , ศีรษะ, พละกำลัง, ความลับ vt. ตีที่หัว

English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ, ยาแก้ไข้, ยาลดไข้
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก, เปิดศีรษะ
beck(n) การให้สัญญาณ, การเรียก, การกวักมือ, การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก, กวักมือ, ผงกศีรษะ
bob(n) การผงกศีรษะ, ผมบ๊อบ, การตัดผมสั้น, ลูกตุ้ม, ลูกดิ่ง
bob(vt) ผงกศีรษะ, โดดขึ้นลง, ผลุบโผล่, ตีเบาๆ, ตัดให้สั้น
coiffure(n) การแต่งผม, แบบผม, ทรงผม, ที่สวมศีรษะ
crown(n) มงกุฎ, มาลัย, เครื่องประดับศีรษะ, ราชวงศ์, กษัตริย์, หลวง
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, ตาลาย, หน้ามืด, วิงเวียน, หัวหมุน, งง, สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ, ทำให้วิงเวียน, ทำให้สับสน, ทำให้หัวหมุน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top