ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีมูลค่าสูง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีมูลค่าสูง-, *มีมูลค่าสูง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloning is a very expensive business.โคลนนิ่ง เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง Resurrection (2008)
A very significant amount.ที่มีมูลค่าสูงมาก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Well, given the high cost of transporting the creature, it must be quite a High.นี่มันมีมูลค่าสูงมาก กับการขนส่งสัตว์โลกพวกนี้ มันต้องแพงมากๆ Snakehead (2009)
It seems odd now, but in Holland, tulip bulbs were once as valuable as houses.มันฟังดูแปลกๆ อยู่บ้าง แต่ที่ในฮอลแลนด์ หัวดอกทิปลิบเคยมีมูลค่าสูง พอๆ กับบ้านหลังหนึ่งทีเดียว The Beginning in the End (2010)
Now it's worth 20, 30 times what they put into it.ตอนนี้มันมีมูลค่าสูงขึ้น 20-30 เท่า Ghosts (2011)
In ancient times, they were highly-valued, usually kept prisoner, you know, like a concubine or a parakeet.แต่ก่อนนั้น พวกเขามีมูลค่าสูงมาก เลี้ยงไว้เหมือนนักโทษนะ เข้าใจไหม เหมือนนางบำเรอหรือไม่ก็เหมือนเลี้ยงนกแ้ก้วน่ะ The Thing with Feathers (2012)
I need an item of great value to you.ฉันต้องการสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับคุณ Selfless, Brave and True (2013)
We're being pinned down by sniper fire on approach of high value target.เรากำลังถูกตรึงโดยมือปืนยิง เกี่ยวกับวิธีการของเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง American Sniper (2014)
High-value targets:เป้าหมายที่มีมูลค่าสูง: Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloning is a very expensive business.โคลนนิ่ง เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง Resurrection (2008)
A very significant amount.ที่มีมูลค่าสูงมาก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Well, given the high cost of transporting the creature, it must be quite a High.นี่มันมีมูลค่าสูงมาก กับการขนส่งสัตว์โลกพวกนี้ มันต้องแพงมากๆ Snakehead (2009)
It seems odd now, but in Holland, tulip bulbs were once as valuable as houses.มันฟังดูแปลกๆ อยู่บ้าง แต่ที่ในฮอลแลนด์ หัวดอกทิปลิบเคยมีมูลค่าสูง พอๆ กับบ้านหลังหนึ่งทีเดียว The Beginning in the End (2010)
Now it's worth 20, 30 times what they put into it.ตอนนี้มันมีมูลค่าสูงขึ้น 20-30 เท่า Ghosts (2011)
In ancient times, they were highly-valued, usually kept prisoner, you know, like a concubine or a parakeet.แต่ก่อนนั้น พวกเขามีมูลค่าสูงมาก เลี้ยงไว้เหมือนนักโทษนะ เข้าใจไหม เหมือนนางบำเรอหรือไม่ก็เหมือนเลี้ยงนกแ้ก้วน่ะ The Thing with Feathers (2012)
I need an item of great value to you.ฉันต้องการสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับคุณ Selfless, Brave and True (2013)
We're being pinned down by sniper fire on approach of high value target.เรากำลังถูกตรึงโดยมือปืนยิง เกี่ยวกับวิธีการของเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง American Sniper (2014)
High-value targets:เป้าหมายที่มีมูลค่าสูง: Chappie (2015)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top