ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษีมูลค่าเพิ่ม-, *ภาษีมูลค่าเพิ่ม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษีมูลค่าเพิ่มน. ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value-added tax (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
value-added tax (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, value-added (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, value-added (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Value added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Construction Amount: 90 Trillion Won ] [ Tax:[ งบประมาณการพัฒนา: เก้าหมื่นล้านวอน ] [ ภาษีมูลค่าเพิ่ม : Episode #1.13 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[phāsī mūnkhā phoēm = phāsī mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: value added tax ; VAT (abbrev.)  FR: taxe sur la valeur ajoutée [ f ] ; TVA [ f ] (abrév.) ; T.V.A. [ f ] (abrév.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
V.A.T(abbr) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax), Syn. V.A.T
value-added tax(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: ค่าแวต, Syn. VAT, V.A.T
VAT(abbr) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax), Syn. V.A.T

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vat(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะแปลว่า ภาษีบริโภค)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ausschließlich(adj, adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: A. einschließlich, Syn. ohne

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top