ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลตอบ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลตอบ-, *ผลตอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลตอบแทน(n) reward, See also: compensation, bonus, Syn. รางวัล, Example: ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี, Thai Definition: สิ่งที่ได้จากการลงทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity yieldผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, maturityผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, nominalผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal yieldผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment returnผลตอบแทนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Return on investmentผลตอบแทนจากการลงทุน, Example: ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
Synaptic reaction positive.ผลตอบรับเป็นบวก The Lawnmower Man (1992)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
They have expectations.เขาหวังผลตอบแทน A Walk to Remember (2002)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
How much is gained?ผลตอบแทนคืออะไร 21 Grams (2003)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
They have like a two second rebound rate and you're back doing the next pain-in-the-ass thing.มันมีเหมือนกับผลตอบรับที่มีสองทาง แล้วคุณก็กลับไปทำมันอีกครั้ง / เรื่องพรรค์นั้นหนะ The Notebook (2004)
What's the return? Holy....ผลตอบแทนล่ะ โอ้... Primer (2004)
It might be too early to say this, but public reaction has been coldมันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ แต่ผลตอบรับจากสาธารณะชนไม่ค่อยดีเลย Full House (2004)
this one little tiny favor...นายจะได้ผลตอบแทนเล็กๆน้อย... Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลตอบแทน[phontøpthaēn] (n, exp) EN: return
ผลตอบแทนจากการลงทุน[phontøpthaēn jāk kānlongthun] (n, exp) EN: return on investment (ROI)  FR: retour sur investissement [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perk(n) ผลประโยชน์เพิ่มเติม, See also: ผลตอบแทนเพิ่ม, Syn. bonus, tip, reward, Ant. drawback
price(n) ผลตอบแทน
result(n) ผลลัพธ์, See also: ผลตอบ, ผลที่ตามมา, Syn. effect, outcome
return(n) ผลตอบแทน, Syn. reply, response

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardscrabbleadj. ซึ่งพยายามมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
reap(รีพ) vt., vi. เก็บเกี่ยว, เก็บเกี่ยวข้าว, รับผลตอบแทน., See also: reapable adj., Syn. gather, realize, obtain, get
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว, ผู้รับผลตอบแทน, , See also: the Reaper, the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า, ความตาย
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ, พูดตอบ, ตอบสนอง, โต้ตอบ, ขานรับ, รับ, vt. พูดตอบ n. ผลตอบ, การตอบ, ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply, Ant. ignore
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ, การตอบ, คำรับ, ผลตอบ, ความรู้สึกตอบ, การโต้ตอบ, การขานรับ, Syn. answer, reply
return(รีเทิร์น') vi., vt., adj. กลับ, กลับมา, กลับคืน, คืน, ส่งคืน, ย้อนกลับ, โต้ตอบ, ได้ผล, ได้ผลกำไร, ชัก (อาวุธ) กลับ, ตีไพ่ n. การกลับ, การกลับคืน, การกลับมา, การคืนสู่, การตอบ, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง, ผลลพธ์, ผลกำไร, ผลตอบ, ดอกผล, ผลการเลือกตั้ง, รายงาน, สถิติ, รายได้, รายรับ, จำนวนขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
emolument(n) ผลกำไร, ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน, รายได้, เงินเดือน
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
reap(vt) ได้ผล, เก็บเกี่ยว, รับผลตอบแทน
response(n) การตอบสนอง, คำตอบ, การตอบ, การขานรับ, ผลตอบ
return(vt) ให้ผลตอบ, ส่งคืน, ย้อนกลับ, โต้ตอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top