ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลดี

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลดี-, *ผลดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลดี(n) usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai Definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them.ผลดีต่อกองทัพด้วย... Schindler's List (1993)
Tell me one good reason why either of these photos is authentic.บอกเหตุผลดีๆสักข้อซิ ว่าทำไมรูปภาพเหล่านี้ เป็นของจริง Squeeze (1993)
This won't get us anywhere.ไม่ไม่ส่งผลดีต่อพวกคุณเลย The Great Dictator (1940)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
It won't do you any good.มันไม่มีผลดีกับนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wait a minute. Maybe I could turn this thing to my advantage.เดี๋ยวก่อน เราอาจใช้เรื่องนี้ ให้เป็นผลดีกับฉันได้ Blazing Saddles (1974)
You heard what he said! It sounds reasonable!ได้ยินแล้วใช่มั้ย ฟังดูมีเหตุผลดี The Road Warrior (1981)
Let's handle this thing logically. What exactly have you sworn?เรามาคิดกันอย่างมีเหตุมีผลดีกว่า เธอสาบานไว้ว่าอะไรนะ ? Labyrinth (1986)
I mean, I can't think of one good reason why I should, but ...ผมยังคิดหาเหตุผลดีๆ ที่ผมควรทำมันไม่ได้ แต่... Field of Dreams (1989)
Strange thing, he may have more success exposing me in death than he ever did in life.คิดอีกแง่ ความตายของเค้าก็เป็น ผลดีต่อผม Gattaca (1997)
That was my-It works better when I have my rabbit.เป็นไงได้ผลดีกว่าเสกให้กระต่ายหายอีก Good Will Hunting (1997)
I'm real happy with myself because I did my job well.ในตัวเองเพราะผมทำงานได้ผลดี Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them.ผลดีต่อกองทัพด้วย... Schindler's List (1993)
Tell me one good reason why either of these photos is authentic.บอกเหตุผลดีๆสักข้อซิ ว่าทำไมรูปภาพเหล่านี้ เป็นของจริง Squeeze (1993)
This won't get us anywhere.ไม่ไม่ส่งผลดีต่อพวกคุณเลย The Great Dictator (1940)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
It won't do you any good.มันไม่มีผลดีกับนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wait a minute. Maybe I could turn this thing to my advantage.เดี๋ยวก่อน เราอาจใช้เรื่องนี้ ให้เป็นผลดีกับฉันได้ Blazing Saddles (1974)
You heard what he said! It sounds reasonable!ได้ยินแล้วใช่มั้ย ฟังดูมีเหตุผลดี The Road Warrior (1981)
Let's handle this thing logically. What exactly have you sworn?เรามาคิดกันอย่างมีเหตุมีผลดีกว่า เธอสาบานไว้ว่าอะไรนะ ? Labyrinth (1986)
I mean, I can't think of one good reason why I should, but ...ผมยังคิดหาเหตุผลดีๆ ที่ผมควรทำมันไม่ได้ แต่... Field of Dreams (1989)
Strange thing, he may have more success exposing me in death than he ever did in life.คิดอีกแง่ ความตายของเค้าก็เป็น ผลดีต่อผม Gattaca (1997)
That was my-It works better when I have my rabbit.เป็นไงได้ผลดีกว่าเสกให้กระต่ายหายอีก Good Will Hunting (1997)
I'm real happy with myself because I did my job well.ในตัวเองเพราะผมทำงานได้ผลดี Good Will Hunting (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usefulness(n) ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ, มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี <ความหมาย>ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด, ทำให้เหมาะที่สุด, เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย, ทำให้เสียหาย, ไม่เป็นผลดี, ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต, ให้ผลดีหรือมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ, มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful, thriving
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่เป็นผลดี, ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable, cold, chilly
vintage yearn. ปีที่มีการกลั่นเหล้าองุ่นที่ได้ผลดี, ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beneficial(adj) เป็นประโยชน์, เป็นผลดี
benefit(vi) ได้รับผลดี, ได้รับประโยชน์, ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ, เป็นประโยชน์ต่อ, เป็นผลดีกับ
efficacious(adj) เป็นผลดี, ประสิทธิภาพดี, ได้ผลชะงัด
fruitful(adj) มีผล, ออกดอกออกผล, มีลูกมาก, มีผลดก, ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์, การมีผลดก, การให้ผลดี
inefficacious(adj) ไม่ชะงัด, ไม่เป็นผลดี
inure(vi) เป็นผลดี, มีประโยชน์, มีผลบังคับใช้
profitable(adj) มีกำไร, ได้ประโยชน์, เป็นผลดี
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี, มีมูล, อบรมอย่างดี, ฝึกหัดอย่างดี

German-Thai: Longdo Dictionary
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top