ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรากฏการณ์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรากฏการณ์-, *ปรากฏการณ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, Syn. การอุบัติ, การปรากฏ, การเกิด, Example: การซื้อเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรากฏการณ์(ปฺรากดกาน, ปฺรากดตะกาน) น. การสำแดงออกมาให้เห็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomenon; phenomena (pl.)ปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomena (พหู.); phenomenon (เอก.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomena (pl.); phenomenonปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
phenomenaปรากฏการณ์, คำพหูพจน์ของ phenomenon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phenomenon, phenomena (พหูพจน์), ปรากฏการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like, um, it's a pop phenomenon.หรือไม่ก็ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ In the Mouth of Madness (1994)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The scientific community is focusing on the trancelike state of the assailants.'นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าดู ปรากฏการณ์คล้ายการถูกสะกดจิต' Night of the Living Dead (1990)
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป Signs (2002)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม Contact (1997)
The temperature dropped phenomenally fast.มันเป็นปรากฏการณ์อุณหภูมิลดอย่างรวดเร็ว The Day After Tomorrow (2004)
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... ' Shaun of the Dead (2004)
E.V.P. stands for electronic voice phenomenon.E.V.P. หมายถึงปรากฏการณ์เสียงทางไฟฟ้า White Noise (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏการณ์[prākotkān] (n) EN: phenomenon ; occurence ; effect  FR: effet [ m ] ; phénomène [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
storm surge(n) ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act of God(idm) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, See also: เรื่องธรรมชาติ
happening(n) ปรากฏการณ์, See also: เหตุการณ์, เรื่องราว, Syn. event, incident, occurrence
phenomena(n) ปรากฏการณ์ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, Syn. event, incident
supernatural(n) สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, See also: ปรากฏการณ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติ
tide(n) ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง, See also: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ, ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล, ผลกระทบ, ประสิทธิภาพ, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ทรัพย์สิน
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์, มหัศจรรย์, ประหลาด, ยอดเยี่ยม
phenomenon(n) ปรากฏการณ์, สิ่งที่ประทับใจ, ข้อเท็จจริง, ความประหลาด
spectacle(n) ภาพที่ปรากฏ, การแสดง, ปรากฏการณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
現象[げんしょう, genshou] (n) ปรากฏการณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top