ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเมินค่า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเมินค่า-, *ประเมินค่า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมินค่า(v) evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้ Clue (1985)
I underestimated him.ฉันประเมินค่าเขาต่ำเกินไป Akira (1988)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't underestimate women...อย่าประเมินค่าผู้หญิงต่ำเกินไป... Blues Harp (1998)
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว Lost Son (2004)
Never underestimate the stupidity of what humans will do.อย่าประเมินค่าสิ่งที่มนุษย์สามารถทำต่ำ Out of the Past (2007)
People don't realize this, but loneliness-คนอื่นไม่เข้าใจหรอก แต่ความเหงาโดดเดี่ยวน่ะ มันถูกประเมินค่าต่ำไปจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
I think that you have overestimated my prowess as, as, as a lover and a man.ผมว่าคุณประเมินค่าสูงไป ผมมันก็แค่คนธรรมดา Chuck Versus the Third Dimension (2009)
By my estimation, that'll more than triple your current business.โดยการประเมินค่าของฉัน ทำกำไรสามเท่ามากกว่าธุรกิจในปัจจุบันของนายเสียอีก Service (2009)
We underestimated Zobelle. The league's reach.เราประเมินค่าโซเบลล่าต่ำไป สหพันธ์ได้แผ่อิทธพล Smite (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเมินค่า[pramoēn khā] (v, exp) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise  FR: évaluer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
evaluate(vt) ประเมินผล, See also: ประเมินค่า, Syn. appraise, assess, judge
prize(vt) ตีราคาสูง, See also: ประเมินค่าสูง, Syn. value, esteem
prize above(phrv) ประเมินค่าสูงกว่า
put a premium on(idm) ประเมินค่าสูง, Syn. place at, place on
rate(vt) ประเมินค่า, Syn. evaluate, value
revalue(vt) ประเมินค่าใหม่, See also: ตีราคาอีก
underestimate(vt) ประเมินค่าต่ำกว่า, See also: ประเมินค่าต่ำไป, Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate, undervalue, Ant. overestimate
underestimate(vi) ประเมินค่าต่ำกว่า, See also: ประเมินค่าต่ำไป, Ant. overestimate
underrate(vt) ประเมินค่าต่ำไป, See also: ตีราคาต่ำไป, Syn. underestimate, Ant. overrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้, จำนวนมาก (discernible, noticeable)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) { capitalized, capitalised, capitalizing, capitalising, capitalizes, capitalises } vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่, เสนอทุนให้, ให้ทุน, ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น, ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
esteem(อีสทีม') vt., n. (ความ) เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ, เข้าใจว่า, ถือว่า, ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, ซึ่งประเมินค่าได้, กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า, หาค่า, ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก, ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง, เพิ่มขึ้น., See also: extendibility, extendability n. extendible, extendable adj., Syn. stretch, reach
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต, ขนาด, การประเมินค่า, Syn. size
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา, การประเมินค่า, การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
evaluate(vt) ประเมินค่า, ตีราคา, หาค่า, คิดราคา
extent(n) อาณาเขต, ขอบเขต, ขนาด, การประเมินค่า
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร, ประเมินค่าสูงไป
prize(vt) นับถือ, บูชา, ประเมินค่าสูง
span(vt) ทอดข้าม, วัดเป็นคืบ, ก้าวข้าม, ประเมินค่า
tax(vt) ตำหนิ, ด่า, ประณาม, เก็บภาษี, ประเมินค่า
valuation(n) การประเมินค่า, การตีราคา
value(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, นับถือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
misprice[มิส-ไพรส์] (vt) ประเมินค่าพลาด, ประเมินราคาผิด, เช่น investors misprice stocks. I misprice real state during housing bubble . insurers misprice their contracts., See also: valuation

German-Thai: Longdo Dictionary
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top