Search result for

ธุรกรรม

(20 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธุรกรรม-, *ธุรกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธุรกรรม[N] (business) transactions, Example: กฎหมายห้ามผู้ที่อยู่ในภาวะล้มละลายทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธุรกรรมน. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transactionธุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International commercial transactionธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get free checking, online banking, and more with Federal Bank of Washington DC.ได้สิทธิ์ตรวจยอดฟรี ธุรกรรมออนไลน์ และอื่นๆ กับ Federal Bank Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
That and this fire thing is really putting me in a bit of a financial hole.และนั่นไฟไหม้นี่ จริงๆผมได้ใส่\ ในธุรกรรมการเงิน Pilot (2009)
While on banking business for Khalid in Los Angeles, a man we believe to be Ahmad had a heart attack.ขณะที่เขากำลังทำธุรกรรมทางธนาคาร ให้คาร์ลิคที่ลอส แองเจอลิส ชายที่เราเชื่อว่าคืออัลมาด หัวใจล้มเหลว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Yeah, but there's no, uh, Cayman or Swiss bank accounts that have any record of doing business with Burgess.ใช่ แต่ไม่มี... อ่า บัญชีธนาคารที่เคย์แมน หรือสวิสเลย พวกนั้นไม่มีบันทึก การทำธุรกรรมกับเบอร์เกส In Plane Sight (2009)
He's an alias used as a front for all of Ming Che's financial dealings.เขาใช้นามแฝง ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กับร้านหมิง เช ทั้งหมด Snakehead (2009)
- I run a group at Interpol that focuses on financial operations associated with organized crime.ผมกับตำรวจสากลกำลัง จับตาธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวพันกับองค์กรมาเฟีย The International (2009)
Why?ในการทำธุรกรรมออนไลน์ อย่างที่คุณร้องขอ This Is Why We Stay (2010)
I'll generate false currency transaction reports out the wazoo.ผมจะสร้าง การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน อันเป็นเท็จขึ้นมา จากจำนวนเงินที่มากเกินไป Abiquiu (2010)
Kind of in between banks right now.ตอนนี้ติดปัญหาธุรกรรมทางการเงินนิดหน่อย Green Light (2010)
Then see if there's been any recent activity.แล้วก็ดูว่า มีธุรกรรมที่ทำเมื่อเร็วๆนี้ไหม A Matter of Life and Death (2010)
No, 282 articles, most of which covers business relations to marriage life.ไม่ใช่ค่ะ มีทั้งหมด 282 มาตรา ซึ่งส่วนใหญ่ ครอบคลุมธุรกรรมทางธุรกิจ จนถึงชีวิตแต่งงาน Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
They're so expensive.ทำรายการธุรกรรมเสร็จรึยังน่ะ? Episode #1.11 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธุรกรรม[n.] (thurakam) EN: transaction   
ธุรกรรมซื้อคืน[n. exp.] (thurakam seū kheūn) EN: repurchase agreement   

English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
arm's length transactionธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือเดียวกัน แต่ดำเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางครั้งอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในเครือเดียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top