ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุ่มตลาด

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุ่มตลาด-, *ทุ่มตลาด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มตลาด(v) dumping, See also: import goods in order to sell at lower price, Syn. ตีตลาด, Thai Definition: นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติของสินค้านั้น อันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ทุ่มตลาด(v) dumping, See also: flood the market with, out down the price to get hold of the market, Syn. ตีตลาด, Example: เขาทุ่มตลาด ด้วยการออกสินค้าตัวใหม่ในราคาต่ำกว่าสินค้าคู่แข่ง, Thai Definition: นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุ่มตลาดก. นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ตํ่ากว่าราคาปรกติ
ทุ่มตลาดการส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยมีราคาส่งออกที่ตํ่ากว่ามูลค่าปรกติของสินค้าชนิดเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- U.S. Air Force, U.S. Air Force. Ollie North! - Take me home to...ที่เป็นเหมือนการทุ่มตลาดกับสัตว์ทะเล พระเยซูผมมา We're the Millers (2013)
And, funny thing, the measured increase of CO2 in the atmosphere tallies with the known amount we're dumping there by burning coal, oil and gas.เพิ่มขึ้นในวัด ซีโอ2 ในชั้นบรรยากาศ นับกับจำนวนเงินที่เป็นที่รู้ จักกันเรากำลังมีการทุ่มตลาด จากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- U.S. Air Force, U.S. Air Force. Ollie North! - Take me home to...ที่เป็นเหมือนการทุ่มตลาดกับสัตว์ทะเล พระเยซูผมมา We're the Millers (2013)
And, funny thing, the measured increase of CO2 in the atmosphere tallies with the known amount we're dumping there by burning coal, oil and gas.เพิ่มขึ้นในวัด ซีโอ2 ในชั้นบรรยากาศ นับกับจำนวนเงินที่เป็นที่รู้ จักกันเรากำลังมีการทุ่มตลาด จากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ The World Set Free (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มตลาด[thumtalāt] (v) EN: dump ; flood the market (with/by)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top