ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำนวนเงิน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำนวนเงิน-, *จำนวนเงิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าจำนวนเงินที่เป็นราคาสิ่งของหรือบริการเป็นต้น เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโดยสาร ค่าอาหาร
ทุนทรัพย์จำนวนเงินหรือราคาทรัพย์ที่เรียกร้องกันในคดี
ราคาจำนวนเงินซึ่งได้มีการชำระหรือตกลงจะชำระในการซื้อขายทรัพย์สิน, โดยปริยายหมายความว่า ค่า, คุณค่า, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น เขาทำตัวเป็นคนไม่มีราคา.
หัวเบี้ยจำนวนเงินขนอนตลาดที่เรียกเก็บเอาไว้ในทีแรก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capital sumจำนวนเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of policyจำนวนเงินตามกรมธรรม์ (ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of judgmentจำนวนเงินตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face amountจำนวนเงินตามตราสาร [ ดู face value ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal amountจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (มูลค่าหุ้น) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum payableจำนวนเงินที่ต้องจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount claimedจำนวนเงินที่เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum certainจำนวนเงินที่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น The Blues Brothers (1980)
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
I am smart, capable and, most importantly, ... ..I'm free in all the ways that you are not.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร นายมีบ้าน เช่าเอาไว้ Fight Club (1999)
Talk to your wife. Name your price!พูดกับภรรยาคุณดู บอกจำนวนเงินมาเลย Bicentennial Man (1999)
Write the amount of money ah 850, 000 more than 1000 yuan [ 6 ]นี่มันเขียนจำนวนเงินไว้ด้วย 000 มากกว่า 1000 เยน ซะอีก Sex Is Zero (2002)
Please indicate the desired amountกรุณาใส่จำนวนเงินที่ต้องการ Nobody Knows (2004)
Please indicate the desired amountกรุณาใส่จำนวนเงินที่ต้องการ Nobody Knows (2004)
I've never known you to volunteer cash before."จำนวนเงิน 2 พันดอลล่าร์" King Kong (2005)
The interest is 5 times the amount. How do you expect us to pay? Bunch of gangsters.ดอกเบี้ย 5 เท่าจากจำนวนเงิน คิดว่าพวกเราจะจ่ายกันไหวได้เหรอ ไอ้พวกแก๊งยากูซ่า Episode #1.1 (2006)
And an insane amount of luck, ...you too, can look like me.และจำนวนเงินที่บ้าของโชค Cars (2006)
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว... Ouran High School Host Club (2006)
We've talked to our client and we've come up with a figure that we feel is more than fair.เราคุยกับลูกความเราแล้ว และเรามี... ข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน ที่เรารู้สึกว่ายุติธรรมดี Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น The Blues Brothers (1980)
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
I am smart, capable and, most importantly, ... ..I'm free in all the ways that you are not.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร นายมีบ้าน เช่าเอาไว้ Fight Club (1999)
Talk to your wife. Name your price!พูดกับภรรยาคุณดู บอกจำนวนเงินมาเลย Bicentennial Man (1999)
Write the amount of money ah 850, 000 more than 1000 yuan [ 6 ]นี่มันเขียนจำนวนเงินไว้ด้วย 000 มากกว่า 1000 เยน ซะอีก Sex Is Zero (2002)
Please indicate the desired amountกรุณาใส่จำนวนเงินที่ต้องการ Nobody Knows (2004)
Please indicate the desired amountกรุณาใส่จำนวนเงินที่ต้องการ Nobody Knows (2004)
I've never known you to volunteer cash before."จำนวนเงิน 2 พันดอลล่าร์" King Kong (2005)
The interest is 5 times the amount. How do you expect us to pay? Bunch of gangsters.ดอกเบี้ย 5 เท่าจากจำนวนเงิน คิดว่าพวกเราจะจ่ายกันไหวได้เหรอ ไอ้พวกแก๊งยากูซ่า Episode #1.1 (2006)
And an insane amount of luck, ...you too, can look like me.และจำนวนเงินที่บ้าของโชค Cars (2006)
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว... Ouran High School Host Club (2006)
We've talked to our client and we've come up with a figure that we feel is more than fair.เราคุยกับลูกความเราแล้ว และเรามี... ข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน ที่เรารู้สึกว่ายุติธรรมดี Mr. Brooks (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนเงิน[jamnūan ngoen] (n, exp) EN: amount of money ; sum  FR: montant [ m ] ; somme (d'argent) [ f ]
จำนวนเงินที่ขาด[jamnūan ngoen thī khāt] (n, exp) EN: deficit
จำนวนเงินที่ค้างชำระ[jamnūan ngoen thī khāng chamra] (n, exp) EN: amount due
จำนวนเงินฝาก[jamnūan ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit amount
จำนวนเงินลงทุน[jamnūan ngoen longthun] (n, exp) EN: investment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chicken feed(n) จำนวนเงินเล็กน้อย
cost(n) ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
credit(n) จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี
to the tune of some amount of money(idm) จำนวนเงิน
money supply(n) จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
monty(n) จำนวนเงิน
nest egg(n) จำนวนเงินที่เก็บไว้ใช้ในอนาคต
overdraft(n) จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร, Syn. debt
receipt(n) จำนวนเงินที่ได้รับ, See also: ปริมาณ ของสิ่งของ ที่ได้รับ, Syn. acquisition, gain
sum(n) จำนวนเงิน, Syn. amount, figure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน, สรุปความ. -vi. รวมเป็น, มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้, อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก, เงินปลีก
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง, การทำความสะอาด, ที่โล่ง, การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร, การหักบัญชี, ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
figure(ฟิก'เกอะ) { figured, figuring, figures } n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก, ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์, จำนวนเงินที่ประกัน, เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee, assurance
shoestring(ชู'สทริง) n. สายผูกรองเท้า, จำนวนเงินเล็กน้อยมาก, See also: shogunal adj.
sum(ซัม) n. ผลบวก, ยอด, จำนวนรวม, จำนวนเงิน, เลขคณิต, ข้อสรุป, หัวข้อ, สาระสำคัญ, จุดสุดยอด. vt. รวม, รวบยอด, มีใจความย่อ, สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
threepence(ธริพ'เพินซฺ, เธรพ'เพินซฺ) n. เหรียญ 3 เพนนี, จำนวนเงิน 3 เพนนี., Syn. thrippence, thruppence

English-Thai: Nontri Dictionary
sum(n) จำนวนเงิน, ผลบวก, ยอดรวม, ข้อสรุป, โจทย์เลข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
金額[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top