ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำแนะนำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำแนะนำ-, *คำแนะนำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai Definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life skills guidesคำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]
Laboratory Instructionsคำแนะนำในการเรียนปฏิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี 12 Angry Men (1957)
Which is why I always wear spurs, even in cold weather.แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น คำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
I'll do anything you advise, sir.ฉันจะทำอะไรที่คุณให้ คำแนะนำครับ How I Won the War (1967)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร How I Won the War (1967)
No more advice on how to patch things up. Just help me win.คำแนะนำไม่มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้ไขสิ่งขึ้น เพียงแค่ช่วยฉันชนะ The Godfather (1972)
Ah, that was a very good suggestion.เป็นคำแนะนำที่ดี ขอบใจ Blazing Saddles (1974)
I need no instructionฉันต้องการไม่ใช่คำแนะนำ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Your instructions are to locate.คำแนะนำของคุณในการค้นหา Mad Max (1979)
That's good advice. You relax, and I'll be back after we take off.นั่นเป็นคำแนะนำที่ดี ผ่อนคลายนะจ๊ะ พอเครื่องบินขึ้นแล้วฉันจะกลับมา Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำแนะนำการใช้[khamnaenam kān chai] (n, exp) EN: instructions

English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice(n) คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
guidance(n) คำแนะนำ, Syn. advice
instruction(n) วิธีใช้, See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้, Syn. advice, guidance
pointer(n) คำแนะนำ (คำไม่เป็นทงการ), Syn. clue, tip
rede(n) คำแนะนำ
tip(n) คำแนะนำ, See also: ข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์, Syn. clue, inkling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ, การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
counsel(เคา'เซิล) { counselled, counselling, counsels } n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, คำตักเตือน, วัตถุประสงค์, แผนการ, ข้อคิดเห็น, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา, แนะนำ., See also: counselable, counsellable adj., Syn. suggesti
cue(คิว) { cued, cuing, cues } n. ผมเปีย, ไม้แทงบิลเลียด, แถวคน, คำแนะนำ, คำบอกบท, สิ่งกระตุ้น, บท, เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย, ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี, บอกบท, บอกเป็นนัย, สอดแทรก, นำทาง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น, เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
rede(รีด) vt. แนะนำ, ให้คำปรึกษา, เตือน, อธิบาย n. คำแนะนำ, คำปรึกษา, โครงการ, แผนงาน, นิยาย, เรื่องเล่า, Syn. counsel, advise
tip(ทิพ) n. ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอด, สุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ใบแทรกหนังสือ, งินตอบแทนเล็กน้อย, เงินรางวัล, คำแนะนำ, ข้อแนะนำ, การเคาะเบา ๆ , การตีเบา ๆ , การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย, จัดให้มีปลาย, ประดับปลาย, เอาปลายออก, ติดผนวกปลาย, ต่อปลาย, แทรก, เสริมปลาย, ทำให้เอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ข่าว
advisement(n) การปรึกษา, การให้คำแนะนำ, การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำแนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ, คำปรึกษา, การปรึกษาหารือ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
guidance(n) การแนะนำ, การบอกทาง, การนำ, คำแนะนำ
instruction(n) การสอน, คำแนะนำ, ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน, ให้คำแนะนำ, ให้ความรู้
tip(n) รางวัลคนใช้, ความลับ, ปลาย, การเคาะ, คำแนะนำ, ใบแทรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Tipp, Syn. der Tip
Rat(n) |der, pl. Räte| คำแนะนำ, See also: der Hinweis, Syn. der Ratschlag
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, Syn. der Rat
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: der Hinweis, Syn. der Tipp
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Hinweis, Syn. der Tip
können|kann, konnte, gekonnt| สามารถ (เป็นกริยาช่วย ท้ายประโยคตามด้วยกิริยารูปปกติที่ไม่ผัน) เช่น Kannst du mir einen Rat geben? เธอสามารถให้คำแนะนำฉันได้ไหม
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. danken
danken(vt) |dankte, hat gedankt| (+ jmdm. für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er dankte mir für meinen Rat. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. sich bedanken
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
empfehlung(n) คำแนะนำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top