ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การลงทะเบียน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลงทะเบียน-, *การลงทะเบียน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuous registrationการลงทะเบียนต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waitresses. Fuckin' forget it. No way they're takin' a bullet for the register.พนักงานเสิร์ฟ ไอ้ลืมมัน วิธีที่พวกเขากำลัง takin 'กระสุนสำหรับการลงทะเบียนไม่มี Pulp Fiction (1994)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
Hello? Hi. We'd like to register.สวัสดี ผมต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
- We just wanna check in.-พวกเราต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
License and registration.ใบอนุญาตและการลงทะเบียน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I need you to get the registration off of this iPod.ฉันอยากให้นายตรวจ การลงทะเบียนไอพ็อดเครื่องนี้ The Brave One (2007)
I want to sign up, it's just the class isn't cheap, right?ฉันต้องการลงทะเบียน แค่ในชั้นเรียนNไม่ได้ราคาถูกเลย ถูกไหม Do It, Monkey (2009)
"You must have a harvard.edu address to register."คุณต้องมีแอดเดรส harvard.edu เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ The Social Network (2010)
- Just like inception.- เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Inception.การลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
You asked me for inception.คุณถามฉันสำหรับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Listen, there's something you should know about me. About inception.ฟังมีบางอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waitresses. Fuckin' forget it. No way they're takin' a bullet for the register.พนักงานเสิร์ฟ ไอ้ลืมมัน วิธีที่พวกเขากำลัง takin 'กระสุนสำหรับการลงทะเบียนไม่มี Pulp Fiction (1994)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
Hello? Hi. We'd like to register.สวัสดี ผมต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
- We just wanna check in.-พวกเราต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
License and registration.ใบอนุญาตและการลงทะเบียน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I need you to get the registration off of this iPod.ฉันอยากให้นายตรวจ การลงทะเบียนไอพ็อดเครื่องนี้ The Brave One (2007)
I want to sign up, it's just the class isn't cheap, right?ฉันต้องการลงทะเบียน แค่ในชั้นเรียนNไม่ได้ราคาถูกเลย ถูกไหม Do It, Monkey (2009)
"You must have a harvard.edu address to register."คุณต้องมีแอดเดรส harvard.edu เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ The Social Network (2010)
- Just like inception.- เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Inception.การลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
You asked me for inception.คุณถามฉันสำหรับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Listen, there's something you should know about me. About inception.ฟังมีบางอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงทะเบียน[kān longthabīen] (n) EN: registration  FR: enregistrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inception(n) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
registration(n) การขึ้นทะเบียน, See also: การลงทะเบียน, Syn. enlistment, enrolment
registry(n) การลงทะเบียน, Syn. registration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก, สิ่งที่จารึกไว้, คำอุทิศ, เอกสารหลักทรัพย์, ใบหุ้น, การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน, ทะเบียน, สมุดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, บันทึก, เครื่องบันทึก, เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) , การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน, สมุดจดทะเบียน, วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน, การจดทะเบียน, การขึ้นทะเบียน, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานจดทะเบียน, สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้, สมุดจดทะเบียน, รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
entry(n) ทางเข้า, การเข้า, การลงทะเบียน, การจดบันทึก
inscription(n) การจารึก, คำจารึก, คำอุทิศ, ใบหุ้น, การลงทะเบียน
registration(n) การขึ้นทะเบียน, การจดทะเบียน, การจดบันทึก, การลงทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top