ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การประดิษฐ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประดิษฐ์-, *การประดิษฐ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประดิษฐ์(n) invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิกัติการประดิษฐ์ทำ, การจัดทำให้เป็นต่าง ๆ กัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noveltyการประดิษฐ์ขี้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint inventionการประดิษฐ์ร่วม, การต้นคิดประดิษฐ์ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Wooden toy makingการประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Basket makingการประดิษฐ์เครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Box craftการประดิษฐ์กล่อง [TU Subject Heading]
Calligraphyการประดิษฐ์ตัวอักษร [TU Subject Heading]
Floristryการประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่น [TU Subject Heading]
Illuminationการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียน, Example: จากคำว่า <b>"Illuminaire"</b> ในภาษาละตินหมายถึง <b>"เพื่อให้แสงสว่าง"</b> ดังนั้นจึงปรากฎว่าต้นฉบับตัวเขียนหรือหนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501 จะประดิษฐ์ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยมือ มีการประดับประดาโดยใช้ตัวอักษรหลายสี มีการออกแบบและวาดภาพประกอบด้วยความวิจิตรบรรจงที่เน้นสีสดสวยด้วยสีทองหรือสีเงิน การประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมกันมากในยุคกลางเมื่อมีการคัดลอกหนังสือด้วยมือลงบนแผ่นหนังสัตว์ แต่เดิมเป็นการสร้างสรรค์โดยพระในศาสนาคริสต์ซึ่งผลิตหนังสือสำหรับใช้ในพิธีสวด เพื่อการสักการะบูชาและเพื่อการแลกเปลี่ยนกับราชวงศ์อื่น ๆ ในช่วงต้นของยุคกลางการประดิษฐ์ตกแต่งต้นฉบับตัวเขียนนี้ส่วนใหญ่ทำในวัดและมีการผลิตหนังสือเหล่านี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีศิลปินอิสระที่เริ่มใช้ทักษะการเป็นผู้ประดิษฐ์ตกแต่งนี้ในทางการค้า และส่วนใหญ่ทำงานให้กับลูกค้าที่ร่ำรวยที่มีห้องสมุดส่วนตัวมีหนังสือที่สวยงามจำนวนมาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My most 'great creation.การประดิษฐ์ที่เยี่ยมที่สุดของพ่อ Chuck Versus the Dream Job (2009)
The wire free invention was the goal all along.การประดิษฐ์เครื่องไร้สาย เป็นแค่เกมส์เท่านั้น Sherlock Holmes (2009)
Harvard undergraduates believe that inventing a job is better than finding a job.พวกนักศึกษาเชื่อว่าการประดิษฐ์อะไรสักอย่าง ย่อมดีกว่าการหางานทำ The Social Network (2010)
Whenever I make analogies about physics, it always seems that they have something to do with plumbing.การประดิษฐ์ของทฤษฎีสตริง, ซึ่งมีจำนวนมากจะ ทำอย่างไรกับหลอด บางคนก็บอกว่า The Riddle of Black Holes (2010)
Just one of your species' most inspired inventions.แค่คนหนึ่งในสายพันธุ์ของพวกคุณ สร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ได้อย่างยอดเยี่ยม How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
In these tough economic times, necessity is often the mother of invention.ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ความจำเป็นมักผลักดันให้เกิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่นี่ก็เช่นกันค่ะ Deadline (2011)
With high-speed Internet, you have at your fingertips the greatest advancement in the field of sex since the invention of the washcloth.กับเน็ตhi-speed นายมีฝีมือนี่ ยิ่งเหมาะมากในการใช้เล่นเซ็กส์ ตั้งแต่การประดิษฐ์ที่ซักผ้า The Infestation Hypothesis (2011)
Clearly, they haven't invented a camera that can do right by you.เห็นชัดว่ายังไม่มีการประดิษฐ์ กล้องที่ถ่ายคุณได้สวยเท่าตัวจริง The Bump in the Road (2012)
Yeah, or maybe you were busy inventing fire.หรือบางทีอาจจะยุ่งกับการประดิษฐ์ไฟอยู่ There's Always a Downside (2012)
Necessity truly is the mother of invention.ความจำเป็นคือหัวใจของการประดิษฐ์ American Hustle (2013)
Are you familiar with the Instantel seismograph?คุณคุ้นเคยกับการประดิษฐ์เครื่องวัดเเรงสั่นสะเทือนเเผ่นดินไหวเเบบทันใจไหม ? Proteus (2013)
But, with the invention of the rail road, many of these are gone now.แต่ด้วยการประดิษฐ์ของทางรถไฟ, หลายเหล่านี้จะหายไปในขณะนี้ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดิษฐ์[kān pradit] (n) EN: invention  FR: invention [ f ]
การประดิษฐ์ไทย[kān pradit thai] (n, exp) EN: Thai invention  FR: invention thaïlandaise [ f ] ; invention thaïe [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
invention(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย, เพทุบาย, การประดิษฐ์, การออกอุบาย, การออกแบบ, Syn. mechanism
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง, การสร้างสรรค์, การประดิษฐ์, -Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) , สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น, บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น, สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก, เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์, การออกแบบวางแผน
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์ใหม่, การสร้างสรรค์, การเสกสรร, การกุเรื่อง, เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity, Ant. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เป็นการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต, ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, กุเรื่องขึ้น, ปลอมขึ้น. n. การผลิต, การสร้าง, การทำ, การประดิษฐ์, สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.
weaponry(เวพ'เพินรี) n. อาวุธ, การประดิษฐ์และผลิตอาวุธ, Syn. arms

English-Thai: Nontri Dictionary
contrivance(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, โครงการ, อุบาย
creation(n) การสร้าง, การตั้ง, การก่อ, การประดิษฐ์, การรังสรรค์
fabrication(n) ประดิษฐกรรม, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์, ความช่างคิด, ความฉลาด, ความคล่องแคล่ว
invention(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, การคิดค้น, การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้น
manufacture(n) หัตถกรรม, การประดิษฐ์, การสร้าง, การผลิต
origination(n) การคิดขึ้น, การริเริ่ม, การประดิษฐ์, ที่มา, บ่อเกิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
crazy quiltการประดิษฐ์ลายผ้าจากชิ้นส่วนที่ไม่เท่ากัน
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top