ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลายเป็น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลายเป็น-, *กลายเป็น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลายเป็น(v) become, See also: change to, turn into, Syn. แปลงเป็น, เปลี่ยนเป็น, Example: น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียส
กลายเป็นนิสัย(v) be habitual, See also: be accustomed, be customary, Syn. เคยชิน, Example: อย่ามาสายบ่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิสัย, Thai Definition: ติดเป็นนิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ossificกลายเป็นกระดูก, สร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleroseกลายเป็นเนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphacelateกลายเป็นเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน Rebecca (1940)
I'll be the perfect mother, just as I've been the perfect wife."ฉันจะกลายเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่ฉันเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบ" Rebecca (1940)
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว The Old Man and the Sea (1958)
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง: The Old Man and the Sea (1958)
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลายเป็น[klāi pen] (v, exp) EN: become ; change to ; turn into  FR: devenir ; se transformer en
กลายเป็นนิสัย[klāi pen nisai] (v, exp) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary
กลายเป็นระบบ[klāi pen rabop] (v, exp) EN: systematize
กลายเป็นไอ[klāi pen ai] (v, exp) FR: s'évaporer

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.
gloriosa lily[กลอริโอซา ลิลี่] (n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Americanize(vi) กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
assimilate(vi) กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน
advance towards(phrv) เริ่มเข้าสู่สภาพ, See also: กลายเป็น
amount to(phrv) กลายเป็นจริง, See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน, Syn. add up to
become(vi) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น, Syn. come to be
blue(vt) กลายเป็นสีน้ำเงิน, See also: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
be in force(idm) มีอำนาจ, See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
clear(vi) กลายเป็นชัดเจน
come(vi) เป็น, See also: กลายเป็น, Syn. become, get
crimson(vi) กลายเป็นสีแดงเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt., vi. นำเข้าดูดซึม, เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้, เอาอย่าง, ย่อย, ทำให้เหมือน, ทำให้คล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate, -A. reject
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
bald(บอลดฺ) { balded, balding, balds } adj. ล้าน, โล่ง, เตียน, โจ่งแจ้ง, มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless, Ant. hairy
become(บิคัม') { became, become, becoming, becomes } vi., vt. กลายเป็น, เป็น, เปลี่ยนเป็น, มาเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร, น่าดู, Syn. happen, befit
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า, พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
blanch(บลานชฺ) { blanched, blanching, blanches } vt. ทำให้ขาว, ฟอกให้ขาว, ฟอก, ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว, ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten

English-Thai: Nontri Dictionary
become(vt) กลายเป็น, มาเป็น, เปลี่ยนเป็น, เหมาะ, สมควร, สอดคล้องกับ
blacken(vi, vt) กลายเป็นสีดำ, ใส่ร้ายป้ายสี
convert(vt) แปรผัน, เปลี่ยนแปลง, ทำให้เปลี่ยนศาสนา, แปลง, กลายเป็น
evaporate(vi) สูญสิ้นไป, กลายเป็นไอ, ระเหยเป็นไอ
evaporation(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, การระเหย
evaporator(n) สิ่งที่ทำให้ระเหิด, สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง, แข็งตัว, ติดแน่น, แช่เย็น
get(vi) มาถึง, เข้าใจ, บรรลุ, กลายเป็น, ได้เงิน, มีรายได้
granulate(vt) ทำให้เป็นเม็ด, ทำให้เป็นเมล็ด, กลายเป็นเมล็ด
into(pre) ใน, ตรงไป, เข้าไปใน, จนกระทั่ง, กลายเป็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
成る[なる, naru] TH: กลายเป็น  EN: to become

German-Thai: Longdo Dictionary
werdenกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้) |wurde, geworden|
wirdกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้), See also: werden
wordenรูปช่องสามของ werden กลายเป็น, See also: werden
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า
stumm(adj, adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
angenommen(adv, phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt., See also: Related: brennen, verbrennen
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ, See also: Related: Polizei, Polizistin

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
devenir(vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top