ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กงสุล

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กงสุล-, *กงสุล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กงสุล(n) consul, Example: นายประพันธ์ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นกงสุลประจำประเทศอังกฤษ, Thai Definition: ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ แทนชาติผู้แต่งตั้ง เช่น ดูแลคนชาติของประเทศผู้แต่งตั้งกงสุล เป็นต้น
กงสุลใหญ่(n) consul general, Example: คุณวิชัย วรรณสิน กงสุลใหญ่ซึ่งไปต้อนรับผมที่สนามบินได้พาเยี่ยมชมสำนักงานและพบปะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กงสุลน. ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนชาติของตนและดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศของตน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consulกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consul generalกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consul generalกงสุลใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general, consulกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honorary Consulกงสุลกิตติมศักดิ์ " ได้แก่ บุคคลในท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ดูแล ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา และดำเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศที่ กงสุลกิตติมศักดิ์เป็นผู้แทน การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ และต้องยื่นสัญญาบัตร และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับผู้แทนฝ่ายกงสุลอาชีพ (career consular officer) ทั้งนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่ กว้างกว่าและสำคัญกว่า ในส่วนของไทย กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุลอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กงสุลกิตติมศักดิ์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย (2) กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด (3) กงสุลกิตติมศักดิ์ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลน้อยกว่ากงสุลอาชีพ ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยจะมีคู่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. That would be consular. I'm commercial.ที่นั่นจะเป็นกงสุล ฉันเชิงพาณิชย์ The Russia House (1990)
Well, like I told the gentleman from customs it wasn't my bag.ก็เหมือนที่ฉันบอกชายคนนึงจากกงสุลไป... Brokedown Palace (1999)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล Brokedown Palace (1999)
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Brokedown Palace (1999)
The cops and customs guys get paid extra money when they make a dope bust?แล้วพวกตำรวจกับกงสุล ก็ได้เงินเพิ่ม... ...จากการจับกุมใช่ไหม? Brokedown Palace (1999)
My name is Quayle. I'm from the British High Commission.ผมชื่อ เควลี่ จากสถานกงสุลอังกฤษ The Constant Gardener (2005)
My name is Justin Quayle from the High Commission.ผมชื่อจัสติน เควลี่ จากสถานกงสุล The Constant Gardener (2005)
- We got something. It's off an archive from the Bureau of Consular Affairs.เจอที่คลังข้อมูลของสนง.กงสุล Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Actually, it's a consulate dinner. They want me to go after Fulcrum.ในงานดินเนอร์ที่กงสุล งานผมคือตามล่าฟัลครั่ม Chuck Versus the Nemesis (2007)
If you want someone who can really do something, you're gonna have to wait for the consul;ถ้าคุณต้องการแบบนั้น คุณต้องรอกงสุลก่อน Orientación (2007)
Listen, the consulate's arranged to transfer you to a safer facility until the trial.ฟังนะ กงสุลจะช่วยย้ายนายไปสถานกักกัน ที่ปลอดภัยกว่านี้ จนกว่าจะมีการพิจารณาคดี Orientación (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. That would be consular. I'm commercial.ที่นั่นจะเป็นกงสุล ฉันเชิงพาณิชย์ The Russia House (1990)
Well, like I told the gentleman from customs it wasn't my bag.ก็เหมือนที่ฉันบอกชายคนนึงจากกงสุลไป... Brokedown Palace (1999)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล Brokedown Palace (1999)
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Brokedown Palace (1999)
The cops and customs guys get paid extra money when they make a dope bust?แล้วพวกตำรวจกับกงสุล ก็ได้เงินเพิ่ม... ...จากการจับกุมใช่ไหม? Brokedown Palace (1999)
My name is Quayle. I'm from the British High Commission.ผมชื่อ เควลี่ จากสถานกงสุลอังกฤษ The Constant Gardener (2005)
My name is Justin Quayle from the High Commission.ผมชื่อจัสติน เควลี่ จากสถานกงสุล The Constant Gardener (2005)
- We got something. It's off an archive from the Bureau of Consular Affairs.เจอที่คลังข้อมูลของสนง.กงสุล Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Actually, it's a consulate dinner. They want me to go after Fulcrum.ในงานดินเนอร์ที่กงสุล งานผมคือตามล่าฟัลครั่ม Chuck Versus the Nemesis (2007)
If you want someone who can really do something, you're gonna have to wait for the consul;ถ้าคุณต้องการแบบนั้น คุณต้องรอกงสุลก่อน Orientación (2007)
Listen, the consulate's arranged to transfer you to a safer facility until the trial.ฟังนะ กงสุลจะช่วยย้ายนายไปสถานกักกัน ที่ปลอดภัยกว่านี้ จนกว่าจะมีการพิจารณาคดี Orientación (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กงสุล[kongsun] (n) EN: consul  FR: consul [ m ]
กงสุล[kongsun] (adj) EN: consular  FR: consulaire
กงสุลใหญ่[kongsun yai] (n, exp) EN: consul-general  FR: consul général [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consul(n) กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
consul general(n) กงสุลใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ
consul(คอน'เซิล) n. กงสุล, See also: consularadj. consulship n. -Conf. council, counsel
consul general n.(คอน'เซิล เจน'เนอเริล) n. กงสุลใหญ่
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
consulate(คอน'ซะลิท) n. สถานกงสุล, ตำแหน่งงาน/อำนาจของสถานกงสุล
consulate generaln. สถานกงสุลใหญ่
vice consuln. รองกงสุล., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n., Syn. vice-consul.

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต
consul(n) กงสุล
consular(adj) เกี่ยวกับกงสุล
consulate(n) สถานกงสุล, สถานทูต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
領事[りょうじ, ryouji] กงสุล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top